Quản lý giá thuốc do cơ sở tự định giá được thực hiện như thế nào?

Ngày 12/5/2004, nhà nước phát hành Nghị định 120 / 2004 / NĐ-CP về quản lý giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người. Theo đó, Nghị định này pháp luật về quản lý giá thuốc ; niêm yết giá thuốc ; bình ổn giá một số ít loại thuốc ; thanh tra, kiểm tra và giải quyết và xử lý vi phạm những lao lý về quản lý giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người và vận dụng so với những tổ chức triển khai, cá thể trong nước và quốc tế được phép sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thương mại thuốc phòng, chữa bệnh cho người, những cơ sở phòng, chữa bệnh tại Nước Ta ( sau đây gọi là cơ sở ) .
Quản lý giá thuốc do cơ sở tự định giá là một trong những nội dung trọng tâm và được lao lý tại Điều 9 Nghị định 120 / 2004 / NĐ-CP. Cụ thể như sau :
1. Các cơ sở tự định giá những loại thuốc được phép lưu thông trên thị trường Nước Ta, trừ thuốc do Nhà nước đặt hàng, định giá và thuốc do cơ sở y tế mua lao lý tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định này .

2. Các cơ sở sản xuất thuốc căn cứ giá vốn sản xuất, các khoản nộp ngân sách để tự định giá bán thuốc của mình phù hợp với thị trường nhưng không được cao hơn giá bán thuốc cùng loại cho các nước có điều kiện y tế, thương mại tương tự Việt Nam. Cơ sở sản xuất thuốc phải thực hiện kê khai giá bán buôn loại thuốc đó khi đăng ký lưu hành thuốc với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Cơ sở nhập khẩu thuốc căn cứ giá vốn nhập khẩu và các khoản nộp ngân sách để tự định giá bán thuốc của mình phù hợp với thị trường và thực hiện đầy đủ việc kê khai giá nhập khẩu, giá nhà cung cấp bán tại một số nước trong khu vực và dự kiến giá bán lẻ thuốc đó tại Việt Nam khi nộp hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc do nước ngoài sản xuất (kể cả các cơ sở nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam) với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Cơ sở bán buôn thuốc căn cứ trị giá thuốc mua vào ghi trên hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành, thặng số bán buôn do Bộ Tài chính quy định, quy định giá bán buôn thuốc. Cơ sở bán buôn thuốc phải thực hiện đầy đủ các quy định về sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc địa thế căn cứ trị giá thuốc mua vào ghi trên hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành, thặng số kinh doanh bán lẻ do Bộ Tài chính lao lý, lao lý giá kinh doanh bán lẻ thuốc tương thích với thị trường. Cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc phải thực thi khá đầy đủ những lao lý về sử dụng hoá đơn, chứng từ so với hàng hoá lưu thông trên thị trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ được bán những loại thuốc chữa bệnh theo đơn thuốc của bác sĩ, trừ những loại thuốc không phải kê đơn theo lao lý của Bộ Y tế .
Trên đây là nội dung tư vấn so với vướng mắc của bạn về quản lý giá thuốc do cơ sở tự định giá. Để hiểu chi tiết cụ thể hơn yếu tố này, bạn vui vẻ tìm hiểu thêm thêm tại Nghị định 120 / 2004 / NĐ-CP .
Trân trọng !

Related Posts

About The Author