Văn hóa doanh nghiệp có mối quan hệ như thế nào đến chiến lược kinh doanh quốc tế

Văn hóa doanh nghiệp là một công cụ hữu hiệu của những doanh nghiệp nhằm mục đích khuyến khích và tạo điều kiện kèm theo cho doanh nghiệp đạt được tiềm năng chiến lược của mình. Các điều tra và nghiên cứu đã chỉ ra rằng có mối liên hệ quan trọng giữa văn hóa doanh nghiệp và năng lực hoạt động giải trí kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là tập hợp những giả định của doanh nghiệp về tổ chức triển khai, những tiềm năng và thông lệ của tổ chức triển khai, về mạng lưới hệ thống những giá trị về điều gì quan trọng, niềm tin và một quốc tế nên như thế nào được những thành viên trong doanh nghiệp cùng nhau san sẻ .Bạn đang xem : Văn hóa doanh nghiệp có mối quan hệ như thế nào đến chiến lược kinh doanh quốc tếBạn đang xem: Văn hóa doanh nghiệp có mối quan hệ như thế nào đến chiến lược kinh doanh quốc tế

Các doanh nghiệp thành công trong việc xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp cho phép nhân viên của doanh nghiệp luôn có tinh thần nhiệt huyết, quan tâm tới công việc ngoài những khen thưởng bằng vật chất. Nói cách khác, văn hóa doanh nghiệp giúp hỗ trợ chiến lược của doanh nghiệp sẽ khuyến khích mọi người chấp nhận những thách thức để nhận ra tầm nhìn của doanh nghiệp, để làm công việc của họ đảm trách tốt hơn, nhiệt tình hơn, có tinh thần hợp tác và phối hợp với những thành viên khác tốt hơn.

Hình 4.12. Văn hóa doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh quốc tế

*
Mặc dù có những điểm độc lạ, văn hóa doanh nghiệp cũng có những đặc thù chung ở mọi mô hình chiến lược kinh doanh quốc tế .Xem thêm : Cách Chơi Aoe 3 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Cho trò chơi Thủ Mới, Age Of Empires Iii Thứ nhất, nhân viên thường nhận ra văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng những gì họ nhìn thấy, nghe thấy và trải nghiệm trong công ty. Do vậy, quản lý cấp cao phải thiết lập và kiểm tra những giả định về công ty và các giá trị cũng như lý tưởng của công ty. Thứ hai, mặc dù mỗi cá nhân có sự khác biệt về nền tảng, làm việc ở nhiều cấp bậc khác nhau, có các tham vọng khác nhau, nhưng họ đều có cách mô tả văn hóa của doanh nghiệp như nhau. Làm cho mọi người khác nhau chia sẻ ý tưởng và giá trị sẽ giúp cho doanh nghiệp tránh được việc áp đặt lên nhân viên thông qua cách thức thông thường như cơ chế thưởng phạt và cho phép áp dụng những phương thức động viên, khuyến khích họ chấp nhận và hòa hợp với văn hóa của doanh nghiệp. Cuối cùng, văn hóa quan tâm tới việc nhân viên nghĩ gì về công ty, không chỉ với họ nghĩ công ty làm gì mà còn mục tiêu hướng tới của công ty là đúng đắn. Các doanh nghiệp phải phát triển các quy trình linh hoạt để động viên, khuyến khích và chấp nhận các cách hiểu và ý kiến khác nhau khi cần thiết.Thứ nhất, nhân viên cấp dưới thường nhận ra văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng những gì họ nhìn thấy, nghe thấy và thưởng thức trong công ty. Do vậy, quản trị cấp cao phải thiết lập và kiểm tra những giả định về công ty và những giá trị cũng như lý tưởng của công ty. Thứ hai, mặc dầu mỗi cá thể có sự độc lạ về nền tảng, thao tác ở nhiều cấp bậc khác nhau, có những tham vọng khác nhau, nhưng họ đều có cách diễn đạt văn hóa của doanh nghiệp như nhau. Làm cho mọi người khác nhau san sẻ sáng tạo độc đáo và giá trị sẽ giúp cho doanh nghiệp tránh được việc áp đặt lên nhân viên cấp dưới trải qua phương pháp thường thì như chính sách thưởng phạt và được cho phép vận dụng những phương pháp động viên, khuyến khích họ đồng ý và hòa hợp với văn hóa của doanh nghiệp. Cuối cùng, văn hóa chăm sóc tới việc nhân viên cấp dưới nghĩ gì về công ty, không riêng gì với họ nghĩ công ty làm gì mà còn tiềm năng hướng tới của công ty là đúng đắn. Các doanh nghiệp phải tăng trưởng những tiến trình linh động để động viên, khuyến khích và đồng ý những cách hiểu và quan điểm khác nhau khi thiết yếu .

Related Posts

About The Author