Trọng Thủy và Chuyện tình với công chúa Mỵ Châu – Thành Cổ Loa – Hoàng Thành | https://sotaythongthai.vn

Trọng ThủyChuyện tình với công chúa Mỵ Châu :Theo Đại viêt sử ký toàn thư, sau nhiều lần giao tranh với An Dương Vương không thắng được, Triệu Đà sai Trọng Thủy sang nước Âu Lạc, hầu trong cung An Dương Vương làm túc vệ, rồi cầu hôn công chúa Mỵ Châu. An Dương Vương bằng lòng, cho Trọng Thủy lấy con gái mình .

Trong thời gian ở Âu Lạc gửi rể, Trọng Thủy đánh cắp các bí mật quân sự của Âu. Truyền thuyết kê rằng, Trọng Thủy dỗ Mỵ Châu để xem trộm nỏ thần, rồi ngầm bẻ gãy lẫy nỏ, thay cái khác vào. Sau khi phá được bí mật quân sự của Âu Lạc, Trọng Thủy xin An Dương Vương về thăm cha mẹ. An Dương Vương bằng lòng. Trọng Thủy báo lại cho Triệu Đà mọi việc.

Triệu Đà lại phát binh đánh Âu Lạc, sai Trọng Thủy cầm quân. An Dương Vương chủ quan vì có vũ khí “nỏ thần”, khi ra trận mới biết vũ khí không còn hiệu nghiệm, thua trận mang Mỵ Châu chạy về phía nam.

Trọng Thủy theo lời dặn của Mỵ Châu trước khi chia tay, cứ theo dấu lông ngỗng mà Mỵ Châu rắc ra đường làm dấu mà đuổi theo. An Dương Vương nhận ra chính con gái tiếp tay cho họ Triệu, liền giết chết Mỵ Châu rồi tự vẫn. Trọng Thủy đuổi theo đến nơi, thấy Mỵ Châu đã chết, thương khóc ôm xác đem về chôn ở Loa Thành. Vì thương tiếc nhớ tiếc Mỵ Châu, Trọng Thủy trở lại chỗ Mỵ Châu tắm gội trang điểm khi trước, cuối cùng nhảy xuống giếng mà chết.

Có nhiều quan điểm cho rằng câu truyện tình giữa Trọng Thủy và Mỵ Châu được ghi chép trong những bộ sử của nước ta trước kia là mang tính lịch sử một thời với mục tiêu lý giải cho sự thất bại của An Dương
Vương trong cuộc kháng chiến chống Triệu 179 TCN. Tuy nhiên, trên cơ sở khai thác và nghiên cứu và phân tích những nguồn tư liệu khác nhau, câu truyện này đang được vật chứng không chỉ là câu truyện thần thoại cổ xưa .
Trong thời hạn gần đây, khảo cổ học đã phát hiện ra mộ của Triệu Văn Vương ở Quảng Châu Trung Quốc ( Quảng Đông, Trung Quốc ). Trên cơ sở những văn tự và những di vật được tìm thấy hoàn toàn có thể khẳng định chắc chắn Triệu Văn Vương ( Triệu Muội hay Triệu Hồ ) nối ngôi Triệu Vũ Đế vào năm 137 TCN. Triệu Muội là cháu đích tôn của Triệu Đà, con cả của Trọng Thủy ( với người vợ ở Quảng Đông ). Như thế hoàn toàn có thể biết đến năm 137 TCN Trọng Thủy đã mất, và vì mất trước cha nên ngôi vua mới được truyền cho cháu nội .

Related Posts

About The Author

Add Comment