Thủ tục hòa giải tranh chấp tại ủy ban phường, xã – Luật Long Phan PMT

Khi có tranh chấp xảy ra mọi người thường nghĩ rằng khởi kiện là giải pháp duy nhất. Tuy nhiên theo pháp luật tại Bộ Luật tố tụng dân sự hiện hành còn có nhiều cách khác để xử lý tranh chấp. Hòa giải là một trong những chiêu thức nói trên, việc vận dụng giải pháp hòa giải vào xử lý tranh chấp giúp những bên tranh chấp tiết kiệm ngân sách và chi phí được nhiều ngân sách khi khởi kiện ra Tòa án và thời hạn xử lý nhanh hơn. Vậy trình tự, thủ tục của chiêu thức này như thế nào, cùng đến với bài viết dưới đây để hoàn toàn có thể hiểu hơn về giải pháp này .
Thủ tục hòa giải tại ủy ban nhân dân cấp xãthủ tục hòa giải tại ủy ban

1. Nguyên tắc hòa giải trong tranh chấp đất đai

Theo lao lý tại Điều 202 Luật Đất đai 2013 về hòa giải tranh chấp đất đai, thì việc xử lý tranh chấp đất đai bằng chiêu thức hòa giải phải tuân thủ theo những nguyên tắc sau :

 • Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.
 • Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
 • Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.
 • Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Những tranh chấp bắt buộc phải tiến hành hòa giải trước khi khởi kiệnTranh chấp phải hòa giải trước khi kiện

2. Những tranh chấp bắt buộc phải Hòa giải trước khi khởi kiện

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 3 Nghị Quyết 04/2017 / NQ-HĐTP thì những tranh chấp thuộc Khoản 1 Điều 32 Bộ Luật tố tụng dân sự năm ngoái phải được triển khai hòa giải trước khi khởi kiện và, địa thế căn cứ theo Khoản 2 Điều 3 Nghị Quyết 04/2017 / NQ-HĐTP về việc trả lại đơn lao lý :

“ Đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013 thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Đối với tranh chấp khác tương quan đến quyền sử dụng đất như : tranh chấp về thanh toán giao dịch tương quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia gia tài chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất, … thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện kèm theo khởi kiện vụ án. ”
Theo đó so với những tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất và những tranh chấp thuộc Khoản 1 Điều 32 Bộ Luật tố tụng dân sự năm ngoái trước khi đưa ra khởi kiện tại Tòa án thì bắt buộc phải thực hiện việc hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có đất tranh chấp .

3. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân xã, phường

Theo Điều 202 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 88 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP và khoản 57 Điều 2 của Nghị định số 01/2017 / NĐ-CP thì quản trị UBND cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình. Khi nhận được đơn nhu yếu xử lý tranh chấp đất đai, UBND cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm :

 • Khi nhận được đơn yêu cầu
  giải quyết tranh chấp đất đai và hồ sơ có liên quan kèm theo thì UBND xã có
  trách nhiệm thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu
  thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá
  trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất.
 • Thành lập Hội đồng hòa giải
  tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải
 • Tổ chức cuộc họp hòa giải
  có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp
  đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Việc hòa giải chỉ được tiến
  hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp
  vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.
 • Kết quả của hòa giải
  tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản
 • Trong thời hạn 10 ngày kể
  từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản
  khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy
  ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết
  đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành.

Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà có tối thiểu một trong những bên đổi khác quan điểm về hiệu quả hòa giải thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn những bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xử lý tranh chấp tiếp theo .
Nghĩa vụ của Phòng Tài nguyên môi trường tự nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường khi hòa giải thành :

Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy banHồi động hòa giải

4. Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai

Theo pháp luật tại Điểm b Khoản 1 Điều 88 Nghị Định 43/2014 / NĐ-CP thì hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai gồm có :

 • Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch
  Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng;
 • Đại diện Ủy ban Mặt trận
  Tổ quốc xã, phường, thị trấn;
 • Tổ trưởng tổ dân phố đối
  với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một
  số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và
  quá trình sử dụng đối với thửa đất đó;
 • Cán bộ địa chính, cán bộ
  tư pháp xã, phường, thị trấn.
 • Tùy từng trường hợp cụ thể,
  có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh
  niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

5. Dịch Vụ Thương Mại pháp lý của Công ty Luật Long Phan PMT

Nhằm cung ứng nhu yếu của quý người mua, công ty Luật Long Phan PMT phân phối những dịch vụ pháp lý về xử lý tranh chấp đất đai như sau :

 • Tư vấn thủ tục khởi kiện
  tranh chấp đất đai, án phí tranh chấp đất đai
 • Tư vấn cách thu thập chứng
  cứ, đưa ra các phương án hòa giải tranh chấp đất đai, hòa giải tranh chấp thừa
  kế
 • Soạn thảo đơn khởi kiện,
  đơn khiếu nại và nộp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc khiếu nại tới Cơ quan có thẩm
  quyền để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ.
 • Cử luật sư nghiên cứu hồ
  sơ, soạn thảo bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong suốt quá trình
  tố tụng tại Tòa án
 • Nhận ủy quyền thay mặt
  khách hàng thực hiện công việc trong quy trình giải quyết tranh chấp đất đai từ
  cấp xã phường đến Tòa án, Thi hành án để giải quyết xong vụ việc tranh chấp nhà
  đất.

Trên đây là hàng loạt tư vấn của chúng tôi về chủ đề Thủ tục hòa giải tranh chấp tại ủy ban phường, xã. Mọi vướng mắc vui mắt liên hệ cho chúng tôi qua hotline bên dưới để được tương hỗ .
* Lưu ý : Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tìm hiểu thêm. Tùy từng thời gian và đối tượng người dùng khác nhau mà nội dung tư vấn trên hoàn toàn có thể sẽ không còn tương thích. Mọi vướng mắc, góp ý xin vui mừng liên hệ về email : cskh.office4u@gmail.com hoặc cskh.office4u@gmail.com
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Scores: 4.5 (4 votes)

{{#error}}
{ { error } }
{{/error}}
{{^error}}
Thank for your voting !
{{/error}}

Error ! Please check your network and try again !

Related Posts

About The Author

Add Comment