Giải Bài Tập Sinh Học 7 – Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 7 – Bài 55 : Tiến hóa về sinh sản giúp HS giải bài tập, phân phối cho học viên những hiểu biết khoa học về đặc thù cấu trúc, mọi hoạt động giải trí sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên :

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 55 trang 179: Hãy cho biết, ở Động vật không xương sống, những đại diện nào có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, hoặc mọc chồi.

Trả lời:

– Phân đôi : trùng roi, trùng giày, trùng biến hình, trùng kiết lị, trùng sốt rét ( động vật hoang dã nguyên sinh )
– Nảy chồi : thủy tức, sinh vật biển, hải quỳ ( ruột khoang )

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 55 trang 179: Thảo luận và trả lời câu hỏi:

– Hãy so sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính .
– Hãy cho biết giun đất, giun đũa, thành viên nào là lưỡng tính, phân tính và có hình thức thụ tinh ngoài hoặc thụ tinh trong .

Trả lời:

– So sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính .
+ Giống : tạo ra thành viên mới, duy trì nòi giống
+ Khác :

Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính
– Không có sự phối hợp giữa giao tử đực và cái
– Con cái giống hệt con khởi đầu
– Nhiều hạn chế
– Có sự phối hợp giữa giao tử đực và cái
– Con cái có sai khác so với cha mẹ bắt đầu
– Ưu điểm hơn

– Giun đất là lưỡng tính, thụ tinh trong. Giun đũa phân tính, thụ tinh trong .

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 55 trang 180: – Lựa chọn câu thích hợp điền vào các ô trống ở bảng sau:

Bảng. Sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm nom con ở động vật hoang dã

Tên loài Thụ tinh Sinh sản Phát triển phôi Tập tính bảo vệ trứng Tập tính nuôi con
Trai sông
Châu chấu
Cá chép
Ếch đồng
Thằn lằn bóng đuôi dài
Chim bồ câu
Thỏ
Những câu lựa chọn – Thụ tinh ngoài
– Thụ tinh trong
– Đẻ con
– Đẻ trứng
– Biến thái
– Trực tiếp ( không nhau thai )
– Trực tiếp ( có nhau thai )
– Đào hang, lót ổ
– Làm tổ, ấp trứng
– Không đào hang, không làm tổ
– Bằng sữa diều, mớm mồi
– Bằng sữa mẹ
– Con non ( ấu trùng hay nòng nọc ) tự đi kiếm mồi .

Trả lời:

Tên loài Thụ tinh Sinh sản Phát triển phôi Tập tính bảo vệ trứng Tập tính nuôi con
Trai sông Thụ tinh ngoài Đẻ trứng Trực tiếp (không nhau thai) Không đào hang, không làm tổ Con non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi kiếm mồi
Châu chấu Thụ tinh ngoài Đẻ trứng Biến thái Không đào hang, không làm tổ Con non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi kiếm mồi
Cá chép Thụ tinh ngoài Đẻ trứng Trực tiếp (không nhau thai) Không đào hang, không làm tổ Con non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi kiếm mồi
Ếch đồng Thụ tinh ngoài Đẻ trứng Biến thái Không đào hang, không làm tổ Con non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi kiếm mồi
Thằn lằn bóng đuôi dài Thụ tinh trong Đẻ trứng Trực tiếp (không nhau thai) Không đào hang, không làm tổ Con non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi kiếm mồi
Chim bồ câu Thụ tinh trong Đẻ trứng Trực tiếp (không nhau thai) Làm tổ, ấp trứng Bằng sữa diều, mớm mồi
Thỏ Thụ tinh trong Đẻ con Trực tiếp (có nhau thai) Đào hang, lót ổ Bằng sữa mẹ
Những câu lựa chọn – Thụ tinh ngoài
– Thụ tinh trong
– Đẻ con
– Đẻ trứng
– Biến thái
– Trực tiếp ( không nhau thai )
– Trực tiếp ( có nhau thai )
– Đào hang, lót ổ
– Làm tổ, ấp trứng
– Không đào hang, không làm tổ
– Bằng sữa diều, mớm mồi
– Bằng sữa mẹ
– Con non ( ấu trùng hay nòng nọc ) tự đi kiếm mồi .

– Sự thụ tinh trong : tăng Xác Suất trứng được thu tinh
– Sự đẻ con : tăng tỉ lệ con non được sinh ra
– Phôi phát triển trực tiếp không hoặc có nhau thai : con non khỏe mạnh, trưởng thành
– Các hình thức bảo vệ trứng : ngăn trứng bị động vật hoang dã ăn trứng khác ăn thịt .
– Nuôi con : tăng tỉ lệ sống của con non, con non được bảo vệ khỏe mạnh, lớn lên thông thường .

Câu 1 trang 181 Sinh học 7: Hãy kể tên các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó.

Trả lời:

– Các hình thức sinh sản : sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính .
– Phân biệt :

Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính
– Không có sự phối hợp giữa giao tử đực và cái
– Con cái giống hệt con bắt đầu
– Nhiều hạn chế
– Có sự tích hợp giữa giao tử đực và cái
– Con cái có sai khác so với cha mẹ bắt đầu
– Ưu điểm hơn

Câu 2 trang 181 Sinh học 7: Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ.

Trả lời:

– Từ thụ tinh ngoài ( cá, ếch đồng ) đến thụ tinh trong ( thỏ, chim bồ câu )

– Từ đẻ trứng ( giun, rắn, ếch, cá ) đến đẻ con ( thỏ, gia súc, linh trưởng )
– Từ không chăm nom trứng ( cá, ếch ) → có chăm nom trứng ( chim ), con non không được chăm nom → con non được chăm nom ( thỏ, hổ, sư tử )

Related Posts

About The Author

Add Comment