Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày tới và 10 ngày, chỉ số không khi

TP.HCM

31 oC
Mây đổi khác, trời nắng

23oC – 34oC

Có mây, ngày không mưa

24 oC – 34 oC
Có mây, không mưa

24 oC – 34 oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

22 oC
Nhiều mây, không mưa

20 oC – 24 oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

20 oC – 25 oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

21 oC – 27 oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

26 oC
Nhiều mây, không mưa

23 oC – 27 oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

23 oC – 28 oC
Có mây, không mưa

23 oC – 29 oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

17 oC
Nhiều mây, không mưa

14 oC – 18 oC
Nhiều mây, không mưa

14 oC – 17 oC
Nhiều mây, có mưa dông

16 oC – 21 oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bắc cạn

13 oC – 17 oC
Nhiều mây, không mưa

12 oC – 15 oC
Nhiều mây, có mưa dông

12 oC – 19 oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bắc Giang

14 oC – 17 oC
Nhiều mây, không mưa

14 oC – 16 oC
Nhiều mây, có mưa dông

16 oC – 22 oC
Nhiều mây, không mưa

Bắc Ninh

14 oC – 18 oC
Nhiều mây, không mưa

14 oC – 16 oC
Nhiều mây, có mưa dông

16 oC – 22 oC
Nhiều mây, không mưa

Bình Định

22 oC – 26 oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

22 oC – 27 oC
Có mây, không mưa

23 oC – 28 oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

22 oC – 33 oC
Có mây, ngày không mưa

23 oC – 34 oC
Có mây, không mưa

24 oC – 33 oC
Có mây, không mưa

Cao Bằng

11 oC – 16 oC
Nhiều mây, không mưa

9
Nhiều mây, có mưa dông

11 oC – 17 oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đà Lạt

16 oC – 27 oC
Có mây, ngày không mưa

17 oC – 27 oC
Có mây, không mưa

18 oC – 27 oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

20 oC – 28 oC
Có mây, ngày không mưa

20 oC – 28 oC
Có mây, không mưa

20 oC – 29 oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

20 oC – 28 oC
Có mây, ngày không mưa

19 oC – 29 oC
Có mây, không mưa

19 oC – 30 oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

13 oC – 20 oC
Nhiều mây, không mưa

13 oC – 21 oC
Nhiều mây, có mưa dông

14 oC – 23 oC
Nhiều mây, có mưa dông

Đồng Nai

23 oC – 35 oC
Có mây, ngày không mưa

24 oC – 35 oC
Có mây, không mưa

25 oC – 34 oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

23 oC – 32 oC
Có mây, ngày không mưa

24 oC – 33 oC
Có mây, không mưa

25 oC – 32 oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

13 oC – 17 oC
Nhiều mây, không mưa

14 oC – 17 oC
Nhiều mây, có mưa dông

15 oC – 21 oC
Nhiều mây, không mưa

Hà Tĩnh

14 oC – 16 oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

15 oC – 19 oC
Nhiều mây, không mưa

17 oC – 24 oC
Nhiều mây, không mưa

Hải Dương

13 oC – 18 oC
Nhiều mây, không mưa

14 oC – 16 oC
Nhiều mây, có mưa dông

16 oC – 22 oC
Nhiều mây, không mưa

Hòa Bình

14 oC – 18 oC
Nhiều mây, không mưa

14 oC – 17 oC
Nhiều mây, có mưa dông

14 oC – 20 oC
Nhiều mây, không mưa

Hưng Yên

14 oC – 17 oC
Nhiều mây, không mưa

14 oC – 16 oC
Nhiều mây, có mưa dông

16 oC – 23 oC
Nhiều mây, không mưa

Kon Tum

21 oC – 30 oC
Có mây, ngày không mưa

20 oC – 29 oC
Có mây, không mưa

20 oC – 30 oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

10 oC – 14 oC
Nhiều mây, không mưa

10 oC – 14 oC
Nhiều mây, có mưa dông

9
Nhiều mây, có mưa dông

Lạng Sơn

10 oC – 15 oC
Nhiều mây, không mưa

8
Nhiều mây, có mưa dông

9
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lào Cai

14 oC – 18 oC
Nhiều mây, không mưa

13 oC – 17 oC
Nhiều mây, có mưa dông

14 oC – 22 oC
Nhiều mây, không mưa

Long An

24 oC – 33 oC
Có mây, ngày không mưa

24 oC – 34 oC
Có mây, không mưa

24 oC – 34 oC
Có mây, không mưa

Nam Định

14 oC – 17 oC
Nhiều mây, không mưa

14 oC – 17 oC
Nhiều mây, có mưa dông

16 oC – 22 oC
Nhiều mây, không mưa

Ninh Bình

14 oC – 17 oC
Nhiều mây, không mưa

14 oC – 17 oC
Nhiều mây, có mưa dông

16 oC – 22 oC
Nhiều mây, không mưa

Ninh Thuận

23 oC – 30 oC
Có mây, ngày không mưa

24 oC – 31 oC
Có mây, không mưa

24 oC – 32 oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

13 oC – 18 oC
Nhiều mây, không mưa

14 oC – 17 oC

Nhiều mây, có mưa dông

16 oC – 22 oC
Nhiều mây, không mưa

Phú Yên

23 oC – 27 oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

23 oC – 28 oC
Có mây, không mưa

23 oC – 29 oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

15 oC – 18 oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17 oC – 20 oC
Nhiều mây, không mưa

18 oC – 24 oC
Nhiều mây, không mưa

Quảng Nam

19 oC – 24 oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

21 oC – 25 oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22 oC – 27 oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

20 oC – 25 oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

21 oC – 26 oC
Nhiều mây, không mưa

22 oC – 27 oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

14 oC – 18 oC
Nhiều mây, không mưa

14 oC – 17 oC
Nhiều mây, có mưa dông

16 oC – 21 oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Trị

15 oC – 19 oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17 oC – 21 oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18 oC – 25 oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

25 oC – 32 oC
Có mây, ngày không mưa

25 oC – 32 oC
Có mây, không mưa

25 oC – 32 oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

23 oC – 34 oC
Có mây, ngày không mưa

24 oC – 34 oC
Có mây, không mưa

25 oC – 34 oC
Có mây, không mưa

Thái Bình

13 oC – 17 oC
Nhiều mây, không mưa

14 oC – 17 oC
Nhiều mây, có mưa dông

16 oC – 22 oC
Nhiều mây, không mưa

Thái Nguyên

13 oC – 17 oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

14 oC – 17 oC
Nhiều mây, có mưa dông

15 oC – 22 oC
Nhiều mây, không mưa

Thanh Hóa

14 oC – 18 oC
Nhiều mây, không mưa

15 oC – 18 oC
Nhiều mây, không mưa

16 oC – 22 oC
Nhiều mây, không mưa

Huế

17 oC – 20 oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18 oC – 22 oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19 oC – 25 oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

23 oC – 33 oC
Có mây, ngày không mưa

24 oC – 33 oC
Có mây, không mưa

24 oC – 32 oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

14 oC – 18 oC
Nhiều mây, không mưa

14 oC – 17 oC
Nhiều mây, có mưa dông

15 oC – 21 oC
Nhiều mây, không mưa

Vĩnh Long

24 oC – 32 oC
Có mây, ngày không mưa

24 oC – 33 oC
Có mây, không mưa

25 oC – 33 oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Phúc

13 oC – 17 oC
Nhiều mây, không mưa

14 oC – 17 oC
Nhiều mây, có mưa dông

15 oC – 22 oC
Nhiều mây, không mưa

Vũng Tàu

24 oC – 31 oC
Có mây, ngày không mưa

24 oC – 31 oC
Có mây, không mưa

25 oC – 31 oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

14 oC – 17 oC
Nhiều mây, không mưa

13 oC – 17 oC
Nhiều mây, có mưa dông

13 oC – 21 oC
Nhiều mây, không mưa

Cần Thơ

32 oC
Mây đổi khác, trời nắng

25 oC – 32 oC
Có mây, ngày không mưa

24 oC – 33 oC
Có mây, không mưa

25 oC – 32 oC
Có mây, không mưa

An Giang

25 oC – 33 oC
Có mây, ngày không mưa

25 oC – 33 oC
Có mây, không mưa

24 oC – 34 oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

25 oC – 32 oC
Có mây, ngày không mưa

25 oC – 32 oC
Có mây, không mưa

25 oC – 32 oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

24 oC – 32 oC
Có mây, ngày không mưa

24 oC – 32 oC
Có mây, không mưa

24 oC – 32 oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

26 oC – 33 oC
Có mây, ngày không mưa

26 oC – 33 oC
Có mây, không mưa

26 oC – 31 oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

22 oC – 32 oC
Có mây, ngày không mưa

25 oC – 33 oC
Có mây, không mưa

25 oC – 33 oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

23 oC – 32 oC
Có mây, ngày không mưa

25 oC – 34 oC
Có mây, không mưa

26 oC – 34 oC
Có mây, không mưa

Vinh

15 oC
Có mưa

14 oC – 17 oC
Nhiều mây, không mưa

15 oC – 19 oC
Nhiều mây, không mưa

16 oC – 23 oC
Nhiều mây, không mưa

Sơn La

15 oC
Nhiều mây, không mưa

11 oC – 16 oC
Nhiều mây, không mưa

11 oC – 18 oC
Nhiều mây, có mưa dông

12 oC – 20 oC
Nhiều mây, có mưa dông

Việt Trì

16 oC
Nhiều mây, không mưa

13 oC – 17 oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

14 oC – 17 oC
Nhiều mây, có mưa dông

15 oC – 22 oC
Nhiều mây, không mưa

Pleicu

27 oC
Mây biến hóa, trời nắng

17 oC – 30 oC
Có mây, ngày không mưa

16 oC – 29 oC

Có mây, không mưa

16 oC – 28 oC
Có mây, không mưa

Related Posts

About The Author