Cách xác định thâm niên công tác 2022

Là một nhân viên cấp dưới kế toán, người kế toán chắc như đinh phải nắm rõ công thức tính thâm niên công tác cho nhân viên cấp dưới. Có thể nói đây là nhiệm vụ cơ bản mà bất kể nhân viên cấp dưới kế toán nào cũng cần phải biết .

Nhưng đối với những người không có chuyên môn nghiệp vụ muốn tự mình xác định thời gian công tác của bản thân để hưởng phụ cấp thâm niên, chế độ nghỉ phép theo quy định của pháp luật là điều khá khó khăn. Thấu hiểu được khó khăn đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về Cách xác định thâm niên công tác 2022 theo đúng quy định pháp luật.

Thâm niên công tác là gì?

Thâm niên công tác là khoảng chừng thời hạn thao tác của một cá thể trong một doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai. Khoảng thời hạn này thường được tính bằng năm ( đủ 12 tháng ) .

Cách xác định thời gian công tác( thâm niên) theo quy định hiện hành

Theo tinh thần của Nghị quyết số 27 của Ban chấp hành trung ương về cải cách tiền lương thì kể từ năm 2021, chỉ còn 3 nhóm đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên đó chính là quân đội, công an và cơ yếu. Thời gian để những đối tượng này được hưởng phụ cấp thâm niên nghề là công tác đủ 60 tháng trong lực lượng quốc phòng, công an nhân dân, cơ yếu chính phủ.

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên gồm có thời hạn công tác thường trực tại lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân, thời hạn công tác tại cơ quan cơ yếu. Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở những ngành, nghề khác được cộng dồn .

Khi tìm hiểu về Cách xác định thâm niên công tác 2022 Khách hàng cần chú ý quy định pháp luật về thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên đó là:

– Thời gian bị đình chỉ công tác, thời hạn bị tạm giữ, tạm giam, thời hạn chấp hành án, thời hạn đào ngũ – Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương lê dài hơn 1 tháng – Thời gian nghỉ chính sách ốm đau, thai sản vượt quá pháp luật của pháp lý .

Mức phụ cấp được hưởng 5% tiền lương hiện hưởng + phụ cấp lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm tính thêm 1%.

Công thức tính thâm niên công tác

Khi đã hiểu rõ được Cách xác định thâm niên công tác 2022 tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tính thâm niên như sau:

Công thức tính thâm niên công tác : Thâm niên công tác sẽ được xác lập từ thời gian người lao động ký kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp. Đối với quân nhân chuyên nghiệp, công an nhân dân, công chức thao tác tại cơ quan cơ yếu thì thời hạn khởi đầu tính hưởng phụ cấp thâm niên là thời gian những đối tượng người tiêu dùng này được xếp vào bảng lương theo ngạch hoặc chuyên ngành theo lao lý của pháp lý .

Quãng thời gian mà người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, quân nhân quân đội, công an nhân dân làm việc tại doanh nghiệp, quân đội nhân dân, công an nhân dân, cơ quan cơ yếu đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưu hoặc bị sa thải, chấm dứt công tác trừ đi thời gian không được tính hưởng phụ cấp được xác định là thâm niên làm việc của các chủ thể này.

Nhân viên kế toán hoàn toàn có thể sử dụng hàm dateif trong excel để xác lập đúng chuẩn thâm niên thao tác của người lao động, công chức, viên chức, quân nhân, công an, … theo số ngày, tháng hoặc năm. Cụ thể công thức hàm date được sử dụng như sau : DATEDIF ( Firstdate, Enddate, option ) – Firstdate : là Ngày mở màn của khoảng chừng thời hạn cần giám sát – Enddate : là Ngày kết thúc của khoảng chừng thời hạn cần đo lường và thống kê – Option : là tùy chọn, xác lập tác dụng giám sát sẽ trả về trong công thức . Các tùy chọn theo sau : “ d ” : Hàm sẽ trả về số ngày giữa hai khoảng chừng thời hạn . “ m ” : Hàm sẽ trả về số tháng ( chỉ lần phần nguyên ) giữa hai khoảng chừng thời hạn . “ y ” : Hàm sẽ trả về số năm ( chỉ lần phần nguyên ) giữa hai khoảng chừng thời hạn . “ yd ” : Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của năm ( số ngày chưa tròn năm ) giữa hai khoảng chừng thời hạn .

“ym”: Hàm sẽ trả về số tháng lẻ của năm (số tháng chưa tròn năm) giữa hai khoảng thời gian.

“ md ” : Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của tháng ( số ngày chưa tròn tháng ) giữa hai khoảng chừng thời hạn . Tùy thuộc vào tác dụng mà nhân viên cấp dưới kế toán muốn hàm trả lại theo ngày, tháng, năm mà nhận option tương ứng với tác dụng mà mình mong ước nhận được. Sau khi xác lập được khoảng chừng thời hạn công tác của công chức, viên chức, quân nhân, công an, … Nếu đủ thời hạn 60 tháng thì khoản phụ cấp thâm niên nghề mà những đối tượng người tiêu dùng được hưởng theo lao lý của pháp lý bằng 5 % x ( tiền lương hiện tại + phụ cấp thâm niên vượt khung + phụ cấp chỉ huy ) Trên đây là hướng dẫn của chúng tôi về cách xác lập thâm niên công tác của công-viên chức, quân nhân, công an nhân dân, người lao động. Khách hàng tìm hiểu thêm nếu có câu hỏi cần giải đáp vui vẻ liên hệ với chúng tôi qua Hotline 1900 6557 để được tương hỗ .

Related Posts

About The Author