Vợ chồng có quyền có tài sản riêng không?

Tài sản riêng của vợ chồng

Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước và nghị định 126 / năm trước / NĐ-CP lao lý tài sản riêng của vợ chồng gồm :

 • Tài sản có trước khi đăng ký kết hôn .

 • Tài sản được thừa kế riêng, tặng cho riêng trong thời kì hôn nhân.

 • Tài sản được chia sau khi chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân gia đình .

 • Tài sản được hình thành từ tài sản riêng .

 • Hoa lợi, cống phẩm từ tài sản riêng sau khi chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân gia đình trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác .

 • Tài sản Giao hàng nhu yếu thiết yếu của vợ, chồng .

 • Quyền tài sản so với đối tượng người tiêu dùng sở hữu trí tuệ theo lao lý của pháp lý sở hữu trí tuệ .

 • Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định hành động của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác .

 • Khoản trợ cấp, khuyễn mãi thêm mà vợ, chồng được nhận theo lao lý của pháp lý về khuyễn mãi thêm người có công với cách mạng ; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng .

Quyền của vợ chồng đối với tài sản riêng

Vì đây là tài sản riêng của vợ, chồng nên vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình ; nhập hay không nhập tài sản riêng vào tài sản chung .
Vợ, chồng tự mình quản trị, bảo vệ tài sản riêng của mình và tự mình chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với việc đó. Trường hợp vì một lí do nào đó mà vợ, chồng không hề tự mình quản trị, bảo vệ tài sản của mình thì hoàn toàn có thể ủy quyền bằng văn bản cho vợ, chồng của mình hoặc người thứ ba thay mình chiếm hữu tài sản trong khoanh vùng phạm vi ủy quyền. Trong trường hợp vợ hoặc chồng không hề tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không chuyển nhượng ủy quyền cho người khác quản trị thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó nhưng phải bảo vệ quyền lợi cho người có tài sản .

Vợ, chồng có toàn quyền sử dụng tài sản riêng vào những mục đích mà mình muốn sử dụng dù là nhu cầu cá nhân hay nhu cầu của cả gia đình. Việc sử dụng tài sản riêng không cần phải có sự đồng ý của bên kia do vậy người sở hữu tài sản riêng không cần phải phụ thuộc vào ý chí của vợ, chồng của mình.

Việc phân loại rõ ràng tài sản riêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quyền định đoạt tài sản. Vợ, chồng có quyền tự định đoạt tài sản riêng của mình, hoàn toàn có thể sử dụng tài sản riêng để triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm riêng, hoàn toàn có thể chuyển giao quyền sở hữu hoặc từ bỏ quyền sở hữu so với tài sản riêng mà không cần nhờ vào vào bên kia. Tuy nhiên, mặc dầu là tài sản riêng và có quyền tự định đoạt nhưng quyền định đoạt của vợ, chồng so với tài sản riêng bị hạn chế trong một số ít trường hợp nhằm mục đích bảo vệ đời sống chung của mái ấm gia đình như trường hợp hoa lợi, cống phẩm từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của mái ấm gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý chấp thuận của chồng, vợ và nếu tài sản chung không có hoặc không đủ để phân phối nhu yếu thiết yếu của mái ấm gia đình thì vợ, chồng có nghĩa vụ và trách nhiệm góp phần tài sản riêng theo năng lực kinh tế tài chính của mỗi bên .
Việc đưa ra những lao lý về tài sản riêng của vợ chồng không làm ảnh hưởng tác động tới đặc thù của quan hệ hôn nhân gia đình và cũng không ảnh hưởng tác động tới niềm hạnh phúc mái ấm gia đình chính bới trong đời sống hôn nhân hòa thuận, niềm hạnh phúc thì họ hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác để người có tài sản riêng nhập tài sản riêng của mình vào khối tài sản chung của vợ chồng mà không có sự phân biệt tài sản riêng của vợ của chồng. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung trọn vẹn được triển khai theo thỏa thuận hợp tác của vợ chồng và được kiểm soát và điều chỉnh bởi pháp luật tại điều 46 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước .

Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng

Nghĩa vụ riêng về tài sản là những nghĩa vụ và trách nhiệm riêng của vợ, chồng không tương quan đến người kia và phải sử dụng tài sản riêng của mình để thanh toán giao dịch những nghĩa vụ và trách nhiệm về tài sản này .
Theo lao lý của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước tại Điều 45 Vợ, chồng có những nghĩa vụ và trách nhiệm riêng về tài sản sau đây :

 • Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn ;

 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh trong việc dữ gìn và bảo vệ, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo lao lý tại khoản 4 Điều 44 hoặc lao lý tại khoản 4 Điều 37 của Luật này ;

 • Nghĩa vụ phát sinh từ thanh toán giao dịch do một bên xác lập, triển khai không vì nhu yếu của mái ấm gia đình ;

 • Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp lý của vợ, chồng .

Dẫn chiếu tới pháp luật của điều 37 và điều 44 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước, những trường hợp được loại trừ khỏi nghĩa vụ và trách nhiệm riêng về tài sản của vợ chồng gồm :

 • Nghĩa vụ phát sinh trong việc dữ gìn và bảo vệ, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng mà tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của mái ấm gia đình .

 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, tăng trưởng khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập hầu hết của mái ấm gia đình ;

Đây đều là những trường hợp sử dụng tài sản riêng của vợ, chồng vào việc duy trì, tăng trưởng đời sống chung của mái ấm gia đình nên những nghĩa vụ và trách nhiệm về tài sản của những trường hợp này là những nghĩa vụ và trách nhiệm chung của cả vợ và chồng không còn là nghĩa vụ và trách nhiệm của riêng vợ, chồng nữa .

Liên quan đến vấn đề trên, khách hàng cần giải đáp, xin liên hệ hotline công ty Luật Sao Sáng – 09366653636 để được hỗ trợ.
Trân trọng!

Related Posts

About The Author