Kết chuyển là gì? Tại sao phải thực hiện bút toán kết chuyển trong kế toán

Kết chuyển là gì? Tại sao trong mỗi tháng, quý, năm kế toán tổng hợp lại phải làm một bút toán kết chuyển? Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu!

Tìm hiểu khái niệm Kết chuyển

Kết chuyển là gì?

Kết chuyển là gì? Được biết cứ vào môi giai đoạn cuối mỗi kỳ kế toán như tháng, quý, năm, thì người đảm nhận vai trò kế toán tổng hợp sẽ thực hiện một số những bút toán kết chuyển của giai đoạn đó.

Bạn hoàn toàn có thể hiểu kết chuyển đơn thuần chính là thao tác cộng toàn bộ những phát sinh của những TK không có số dư vào cuối mỗi kỳ ( khởi đầu từ TK đầu 5 trở lại ) tiếp đó sẽ đưa tới những TK có tương quan có số dư cuối kỳ với mục tiêu làm mất đi số dư của những TK đó đi.

Kết chuyển từ những khoản giảm thiểu doanh thu tới tài khoản lợi nhuận của doanh nghiệp. Sau đó tiếp tục kết chuyển tới bên phía có tài khoản doanh thu là (TK 511, 512, 515), đối với những thu nhập khác là (TK 711) vào tài khoản bên Nợ sẽ được xác nhận kết quả kinh doanh vào (TK 911)

Đối với trường hợp của kết chuyển bên Nợ tài khoản ngân sách sẽ là ( TK 635, 632, 642, 641, 821, 811 ) tới tài khoản của bên đã có xác lập về tác dụng kinh doanh thương mại của ( TK 911 ). Loại trừ ra những khoản có ngân sách không thật sự hài hòa và hợp lý để hoàn toàn có thể cộng vào số thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp rồi từ đây xác nhận tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải đóng.

Xem thêm: CIT là gì? Vài điều bạn nên nắm rõ về quy định của CIT

Bút toán là gì?

Bút toán chính là thuật ngữ được dùng cho quy trình ghi lại những thanh toán giao dịch kinh tế tài chính và kinh tế tài chính trong sổ kế toán ( sử dụng ứng dụng hoặc sách giấy ). Một mục hoàn toàn có thể có nhiều hạng mục – mỗi mục hiện tại sẽ tương ứng với một định khoản “ Nợ ” hoặc “ Có ”. Một mục nhập sẽ được coi là có trọng số khi tổng giá trị của khoản nợ bằng tổng giá trị của số tiền Có. Về cách ĐK, nếu điều này được thực thi với một ứng dụng kế toán, những mục được nhập vào sổ phụ. Đây là những mô-đun khác nhau của ứng dụng như : được đồng ý, phải trả và sẽ gián tiếp tác động ảnh hưởng đến sổ cái chung. Trong trường hợp ghi vào sổ giấy, thứ nhất cần viết mệnh đề “ Nợ ” và viết mệnh đề “ Có ”.

Thông thường, bản sao kê tài khoản “Có” sẽ được viết một chút sang bên phải giúp tạo nên một sự khác biệt đôi chút  đồng thời có thể giúp dễ phân biệt hơn về sau này.

Kết chuyển là gì? Tại sao phải thực hiện bút toán kết chuyển trong kế toán - Ảnh 1 Tìm hiểu về bút toán kết chuyển

Bút toán kết chuyển là gì?

Đây là những thao tác được triển khai vào cuối kỳ kế toán ( theo tháng – quý – năm ) – tương ứng với việc chuyển tài khoản 5 – 6 – 7 – 8 vào tài khoản loại 9 để xác lập hiệu quả của tài khoản lãi và lỗ, tính thuế doanh nghiệp phải nộp và xác lập doanh thu sau thuế. Cứ vào cuối mỗi kỳ, kế toán sẽ cần phải làm những bút toán cho cuối kỳ, so với bút toán kết chuyển lệch giá và những ngân sách vào cuối kỳ cũng như những khóa sổ hay những tài khoản để hoàn toàn có thể từ đây dựa vào và lập được những Báo cáo về kinh tế tài chính cũng như Báo cáo quản trị như nhu yếu của cấp trên và ban giám đốc. Bút toán kết chuyển vào quy trình tiến độ cuối kỳ ( Tháng, Quý, Năm ) chính là những bút toán kết chuyển cho những tài khoản loại 5, 6, 7, 8 về tài khoản loại 9 để hoàn toàn có thể đưa ra nghiên cứu và phân tích về hiệu quả kinh doanh thương mại là lỗ hay lãi, để từ đây có địa thế căn cứ xác nhận thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải đóng và tính được luôn số Xác Suất doanh thu thu về sau khi đóng thuế.

Bút toán kết chuyển sẽ gồm những yếu tố:

Kết chuyển là gì? Tại sao phải thực hiện bút toán kết chuyển trong kế toán - Ảnh 2 Bút toán kết chuyển

Ý nghĩa của bút toán kết chuyển

Kết chuyển là gì? Tại sao phải thực hiện bút toán kết chuyển trong kế toán - Ảnh 3 Ý nghĩa của bút toán kết chuyển Thật sự không hề sai khi bút toán kết chuyển được người ta ví với hình ảnh của “ trăm dòng sông cùng chảy về một biển ”. Có nghĩa là nhờ có bút toán kết chuyển mà những doanh nghiệp lúc bấy giờ sẽ thuận tiện nắm được toàn bộ những ngân sách về tổng số lệch giá, và những khoản thu chi khác, từ đó đưa ra được đánh giá và nhận định doanh nghiệp đã đi đúng hướng hay chưa lời, lỗ bao nhiêu. Tức là xác lập đúng mực tác dụng của quy trình kinh doanh thương mại như thế nào để có nhận định và đánh giá tổng quát nhất về khoản doanh thu. Đối với bút toán kết chuyển sẽ góp thêm phần giúp ta tạo ra những địa thế căn cứ để hoàn toàn có thể làm báo cáo giải trình kinh tế tài chính, cũng như báo cáo giải trình hiệu quả cua hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Doanh nghiệp nào cũng sẽ cần phải nắm rõ những điều này trong lòng một cách tường tận để hoàn toàn có thể đưa ra những kế hoạch kinh doanh thương mại một cách tương thích, vạch ra những kế hoạch kinh tế tài chính hiệu suất cao.

Xem thêm: Deferred tax là gì? Cách xử lý khi xuất hiện khoản chênh lệch tạm thời

Related Posts

About The Author