Vì sao phải đăng ký kết hôn?

 Hỏi: Tôi và bạn trai cùng quê Quảng Bình vào Đồng Nai làm công nhân, sống chung với nhau từ năm 2015. Đến nay tôi đề nghị đăng ký kết hôn, bạn trai trả lời: “Ăn thua là tình nghĩa đối với nhau, chứ có 10 tờ giấy hôn thú vẫn có thể bỏ nhau”. Xin cho biết, nếu không đăng ký kết hôn thì cuộc sống sau này của tôi có ảnh hưởng gì?

Ngô Nguyễn Hồng Liên (huyện Nhơn  Trạch)

Trả lời: Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, việc nam nữ sống chung với nhau không đăng ký kết hôn (nam đủ 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi và không thuộc trường  hợp cấm kết hôn), dù sống chung và đã có con chung, tài sản chung… thì pháp luật vẫn không công nhận họ là vợ chồng.

Nam nữ chỉ được pháp lý thừa nhận vợ chồng khi 2 người đăng ký kết hôn theo quy đinh. Việc đăng ký kết hôn nhằm mục đích thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ chồng và được pháp luât bảo vệ. Ví dụ, gia tài do một hoặc 2 người tạo lập trong thời kỳ hôn nhân gia đình ( được tính từ ngày đăng ký kết hôn ) là đồng sở hữu của vợ chồng nên có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng. Trường hợp sau khi kết hôn, nếu một trong 2 người qua đời thì yếu tố thừa kế được đặt ra như sau :

– Người chết không có di chúc, di sản của họ được chia theo pháp luật, nghĩa là tài sản để lại được chia theo hàng thừa kế: cha, mẹ, vợ, chồng, con của người chết thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

– Người chết viết di chúc, di sản thừa kế được chia theo ước nguyện của họ. Tuy nhiên, những người sau đây cũng được hưởng thừa kế dù không phụ thuộc vào nội dung di chúc, gồm: con chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi), hoặc đã thành niên nhưng không có khả năng lao động như bị tật nguyền về thể chất hoặc tinh thần; cha, mẹ, vợ hoặc chồng của người chết.

Mặt khác, nếu không đăng ký kết hôn thì về mặt pháp lý, họ là người chưa có vợ hoặc chưa có chồng nên có quyền đăng ký kết hôn với người khác, miễn là không vi phạm điều cấm kết hôn theo Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình .
Do vậy, theo tôi 2 bạn cần phải đăng ký kết hôn để bảo vệ quyền hạn trong đời sống về sau .

LS.Ngô Văn Định

Related Posts

About The Author