Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Bài 7: Quang hợp (Nâng Cao)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Bài 7 : Quang hợp ( Nâng Cao ) giúp HS giải bài tập, phân phối cho học viên những hiểu biết khoa học về đặc thù cấu trúc, mọi hoạt động giải trí sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên :

Trả lời câu hỏi Sinh 11 nâng cao Bài 7 trang 31: Dựa vào các kiến thức đã học ở lớp 6 và lớp 10, hãy cho biết: Quang hợp là gì?

Lời giải:

Quang hợp ở thực vật là quy trình sử dụng nguồn năng lượng ánh sáng Mặt trời để tổng hợp những chất hữu cơ từ những chất vô cơ .

Trả lời câu hỏi Sinh 11 nâng cao Bài 7 trang 32 Hình thái, cấu trúc của lá liên quan đến chức năng quan hợp. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 6 và lớp 10, hãy giải thích điều này.:

Lời giải:

– Diện tích mặt phẳng lớn → nhận nhiều ánh sáng
– Phiến lá mỏng dính → thuận tiện cho khí khuếch tán vào và ra được thuận tiện .
– Mô dậu dày chứa nhiều lục lạp nằm sát ngay trên mặt lá dưới lớp biểu bì, những mô giậu xếp sít nhau theo từng lớp → hấp thu nhiều ánh sáng !
– Có lớp mô xốp có những khoảng trống gian bào lớn → chứa CO2 → cung ứng cho quy trình quang hợp .
– Có những mạng lưới mạch xum xê làm trách nhiệm dẫn nước, muối khoáng và những mẫu sản phẩm đến những cơ quan trong quy trình quang hợp .
– Hệ thống xum xê những khí khổng ở trên và mặt dưới lá → CO2, O2 và H20 dễ đi ra vào lá !

Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 7 trang 33: Hãy quan sát và phân tích hinh 7.3 để giải thích tại sao lá cây có màu xanh lục.

Lời giải:

Vì lá cây không hấp thụ ánh sáng lục nên khi nhìn vào lá cây ánh sáng lục phản lại mắt ta làm lá óc màu xanh .

Bài 1 trang 34 sgk Sinh học 11 nâng cao Nêu vai trò của quá trình quang hợp.:

Lời giải:

– Tạo chất hữu cơ
– Tích lũy nguồn năng lượng
– Quang hợp giữ sạch bầu khí quyển

Bài 2 trang 34 sgk Sinh học 11 nâng cao : Nêu các đặc điểm về hình thái, cấu trúc của lá phù hợp với chức năng quang hợp.

Lời giải:

a. Hình thái :
– Diện tích mặt phẳng lớn : hấp thụ được nhiều ánh sáng mặt trời .
– Phiến lá mỏng dính : thuận tiện cho khí khuếch tán vào và ra được thuận tiện .

– Trong lớp biểu bì của mặt lá có khí khổng giúp cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá đến lục lạp.

b. Giải phẫu :
– Tế bào mô giậu chứa nhiều lục lạp phân bổ ngay bên dưới lớp biểu bì mặt trên của lá để trực tiếp hấp thụ được những tia sáng chiếu lên trên mặt lá .
– Tế bào mô xốp chứa ít diệp lục hơn so với mô giậu nằm ngay ở mặt dưới của phiến lá. Trong mô xốp có nhiều khoảng chừng rỗng tạo điều kiện kèm theo cho khí CO2 đễ dàng khuếch tán đến những TB chứa sắc tố quang hợp .
– Hệ gân lá tăng trưởng đến tận từng tế bào nhu mô lá, chứa những mạch gỗ và mạch rây .
– Trong phiến lá có nhiều tế bào chứa lục lạp là bào quan quang hợp .

Bài 3 trang 34 sgk Sinh học 11 nâng cao: Nêu đặc điểm cấu trúc của hạt, chất nền trong lục lạp liên quan đến việc thực hiện pha sáng, pha tối của quang hợp.

Lời giải:

– Hạt ( grana ) gồm những tilacoit nằm xếp chồng lên nhau như những đồng xu, chứa hệ sắc tố, những chát chuyền điện tử và những TT phản ứng .
– Chất nền của luc lạp ở thể keo, trong suốt và chứa nhiều enzim cacboxi hóa, pha tối của quang hợp được thưc hiện ở chất nền của lục lạp, những enzim cacboxi hóa tham gia vào quy trình khử CO2 .

Bài 4 trang 34 sgk Sinh học 11 nâng cao: Những cây lá màu đỏ có quang hợp không? Tại sao?

Lời giải:

Những lá cây màu đỏ vẫn có nhóm sắc tố màu lục nhưng bị che khuất bởi màu đỏ của nhóm sắc tố dịch bào là carotenoit. Vì vậy những cây này vẫn thực thi quang hợp thông thường nhưng cường độ không cao .

Bài 5 trang 34 sgk Sinh học 11 nâng cao: Hãy tính lượng C02 hấp thụ và lượng 02 giải phóng của 1 ha rừng với năng suất 15 tấn sinh khối⁄năm.

Lời giải:

Dựa vào phương trình quang hợp : 6CO2 + 12H2 O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2 O
Thực tế cứ 1 ha rừng cho hiệu suất 15 tấn sinh khối ⁄ năm :

Bài 5 trang 34 sgk Sinh học 11 nâng cao | Giải bài tập Sinh học lớp 11 nâng cao hay nhất Bai 5 Trang 34 Sgk Sinh Hoc 11 Nang Cao

⇒ Số mol CO2 hấp thụ : 0.5 mol
⇒ Số mol O2 giải phóng : 0.5 mol
→ Lượng CO2 hấp thụ và O2 giải phóng là :
m CO2 = 0,5. 44 = 22 ( tấn ⁄ ha ⁄ năm )
m O2 = 0,5. 32 = 16 ( tấn ⁄ ha ⁄ năm )

Bài 6 trang 34 sgk Sinh học 11 nâng cao: Ý nào sau đây không đúng với tính chất của chất diệp lục?

Lời giải:

A. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy .
B. Có thể nhận nguồn năng lượng từ những sắc tố khác .

   C. Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang.

D. Màu lục tương quan trực tiếp đến quang hợp .
Đáp án : D

Related Posts

About The Author