Cách đăng ký tài khoản Google đơn giản

Biên tập bởi Nguyễn Minh Tâm

Cập nhật 4 tháng trước

89.879

Để thuận tiện sử dụng các tiện ích của Google, gửi Email làm việc hoặc tải các ứng dụng từ cửa hàng Google Play, bạn cần đăng ký tài khoản Google. Trong bài viết sau Điện máy XANH sẽ hướng dẫn bạn thực hiện từng bước chi tiết trên điện thoại và máy tính. Cùng theo dõi nhé!

1Đăng ký trên điện thoại iPhone hoặc máy tính

Hướng dẫn dưới đây được triển khai trên điện thoại cảm ứng iPhone 6 s Plus. Các dòng điện thoại cảm ứng iPhone còn lại có cách triển khai tương tự như .

Bước 1: Truy cập địa chỉ đăng ký Google tại đây.

Bước 2: Bạn điền thông tin cần thiết > Chọn Tiếp theo.

  • Tên người dùng: Bạn có thể kết hợp chữ cái, chữ số và dấu chấm. Bạn nên đặt có tên mình để thuận tiện sử dụng trong công việc.
  • Mật khẩu: Tối thiểu 8 ký tự, kết hợp chữ cái, chữ số và biểu tượng. Bạn không nên đặt mật khẩu dễ đoán để tránh mất tài khoản.

Bạn điền thông tin cần thiết > Chọn Tiếp theo” class=”lazy” height=”486″ src=”https://cdn.tgdd.vn/Files/2016/07/21/860462/cach-dang-ky-tai-khoan-google-7.jpg” title=”Bạn điền thông tin cần thiết > Chọn Tiếp theo” width=”730″/></p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Nhập số điện thoại bạn muốn sử dụng để đăng ký tài khoản > Chọn <strong>Tiếp theo</strong>.</p>
<p><img alt= Chọn Tiếp theo” class=”lazy” height=”486″ src=”https://cdn.tgdd.vn/Files/2016/07/21/860462/cach-dang-ky-tai-khoan-google-5.jpg” title=”Nhập số điện thoại bạn muốn sử dụng để đăng ký tài khoản > Chọn Tiếp theo” width=”730″/>

Bước 4: Mã xác minh sẽ được gửi vào điện thoại. Bạn nhập mã gồm 6 chữ số > Chọn Xác minh.

Bạn nhập mã gồm 6 chữ số > Chọn Xác minh” class=”lazy” height=”486″ src=”https://cdn.tgdd.vn/Files/2016/07/21/860462/cach-dang-ky-tai-khoan-google-16.jpg” title=”Bạn nhập mã gồm 6 chữ số > Chọn Xác minh” width=”730″/></p>
<p><strong>Bước 5:</strong> Bạn điền địa chỉ Email khôi phục, ngày tháng năm sinh và lựa chọn giới tính > Chọn <strong>Tiếp theo.</strong></p>
<p><img alt= Chọn Tiếp theo” class=”lazy” height=”486″ src=”https://cdn.tgdd.vn/Files/2016/07/21/860462/cach-dang-ky-tai-khoan-google-27.jpg” title=”Bạn điền địa chỉ Email khôi phục, ngày tháng năm sinh và lựa chọn giới tính > Chọn Tiếp theo” width=”730″/>

Bước 6: Bạn đọc kỹ 2 gợi ý của hệ thống > Chọn Bỏ qua hoặc Tôi đồng ý.

Bạn đọc kỹ 2 gợi ý của hệ thống > Chọn Bỏ qua hoặc Đồng ý” class=”lazy” height=”486″ src=”https://cdn.tgdd.vn/Files/2016/07/21/860462/cach-dang-ky-tai-khoan-google-8.jpg” title=”Bạn đọc kỹ 2 gợi ý của hệ thống > Chọn Bỏ qua hoặc Đồng ý” width=”730″/></p>
<p><strong>Bước 7:</strong> Bạn đọc kỹ các điều khoản của Google > Chọn <strong>Tôi đồng ý </strong>để hoàn tất quá trình đăng ký.</p>
<p><img alt= Chọn Đồng ý ” class=”lazy” height=”486″ src=”https://cdn.tgdd.vn/Files/2016/07/21/860462/cach-dang-ky-tai-khoan-google-2.jpg” title=”Bạn đọc kỹ các điều khoản của Google > Chọn Đồng ý ” width=”730″/>

2Đăng ký trên điện thoại Android

Hướng dẫn dưới đây được thực thi trên điện thoại thông minh Oppo. Các dòng điện thoại thông minh Android còn lại có cách thực thi tương tự như .

Bước 1: Vào Cài đặt > Chọn Người dùng và tài khoản.

Vào Cài đặt > Chọn Người dùng và tài khoản” class=”lazy” height=”486″ src=”https://cdn.tgdd.vn/Files/2016/07/21/860462/cach-dang-ky-tai-khoan-google-21.jpg” title=”Vào Cài đặt > Chọn Người dùng và tài khoản” width=”730″/></p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Bạn chọn <strong>Thêm tài khoản</strong> > Chọn <strong>Google</strong>.</p>
<p><img alt= Chọn Google” class=”lazy” height=”486″ src=”https://cdn.tgdd.vn/Files/2016/07/21/860462/cach-dang-ky-tai-khoan-google-18.jpg” title=”Bạn chọn Thêm tài khoản > Chọn Google” width=”730″/>

Bước 3: Bạn chọn Tạo tài khoản > Nhấn vào Cho bản thân tôi.

Bạn chọn Tạo tài khoản > Nhấn vào Cho bản thân tôi​” class=”lazy” height=”486″ src=”https://cdn.tgdd.vn/Files/2016/07/21/860462/cach-dang-ky-tai-khoan-google-22.jpg” title=”Bạn chọn Tạo tài khoản > Nhấn vào Cho bản thân tôi​” width=”730″/></p>
<p><strong>Bước 4:</strong> Bạn điền họ và tên > Chọn <strong>Tiếp theo</strong>. </p>
<p><img alt= Chọn Tiếp theo” class=”lazy” height=”486″ src=”https://cdn.tgdd.vn/Files/2016/07/21/860462/cach-dang-ky-tai-khoan-google-20.jpg” title=”Bạn điền họ và tên > Chọn Tiếp theo” width=”730″/>

Bước 5: Bạn nhập ngày tháng năm sinh và chọn giới tính > Chọn Tiếp theo.

Bạn nhập ngày tháng năm sinh và chọn giới tính > Chọn Tiếp theo” class=”lazy” height=”486″ src=”https://cdn.tgdd.vn/Files/2016/07/21/860462/cach-dang-ky-tai-khoan-google-23.jpg” title=”Bạn nhập ngày tháng năm sinh và chọn giới tính > Chọn Tiếp theo” width=”730″/></p>
<p><strong>Bước 6: </strong>Bạn chọn <strong>Tạo địa chỉ Gmail của riêng bạn</strong> > Điền địa chỉ vào ô > Chọn <strong>Tiếp theo</strong>. </p>
<p>Khi điền địa chỉ Gmail, bạn hoàn toàn có thể phối hợp vần âm, chữ số và dấu chấm. Bạn nên đặt có tên mình để thuận tiện sử dụng trong việc làm .</p>
<p><img alt= Điền địa chỉ vào ô > Chọn Tiếp theo” class=”lazy” height=”468″ src=”https://cdn.tgdd.vn/Files/2016/07/21/860462/cach-dang-ky-tai-khoan-google-19.jpg” title=”Bạn chọn Tạo địa chỉ Gmail của riêng bạn > Điền địa chỉ vào ô > Chọn Tiếp theo” width=”730″/>

Bước 7: Tạo mật khẩu cho tài khoản > Chọn Tiếp theo.

Mật khẩu chứ tối thiểu 8 ký tự, tích hợp vần âm, chữ số và hình tượng. Bạn không nên đặt mật khẩu dễ đoán để tránh mất tài khoản .

Tạo mật khẩu cho tài khoản > Chọn Tiếp theo” class=”lazy” height=”456″ src=”https://cdn.tgdd.vn/Files/2016/07/21/860462/cach-dang-ky-tai-khoan-google-26.jpg” title=”Tạo mật khẩu cho tài khoản > Chọn Tiếp theo” width=”730″/></p>
<p><strong>Bước 8:</strong> Bạn đọc kỹ 2 gợi ý của hệ thống > Chọn <strong>Bỏ qua</strong> hoặc <strong>Tôi đồng ý</strong>.</p>
<p><img alt= Chọn Bỏ qua hoặc Đồng ý” class=”lazy” height=”486″ src=”https://cdn.tgdd.vn/Files/2016/07/21/860462/cach-dang-ky-tai-khoan-google-25.jpg” title=”Bạn đọc kỹ 2 gợi ý của hệ thống > Chọn Bỏ qua hoặc Đồng ý” width=”730″/>

Bước 9: Bạn xem kỹ lại thông tin tài khoản Google. Nếu không muốn thay đổi, bạn chọn Tiếp theo.

Bạn xem kỹ lại thông tin tài khoản Google. Nếu không muốn thay đổi, bạn chọn Tiếp theo

Bước 10: Chọn Tôi đồng ý để chấp nhận các điều khoản của Google.

Chọn Tôi đồng ý để chấp nhận các điểu khoản của Google

Trên đây là bài viết hướng dẫn cụ thể cách tạo tài khoản Google trên điện thoại cảm ứng iPhone, điện thoại cảm ứng Android và máy tính. Nếu gặp khó khăn vất vả trong quy trình triển khai, bạn vui vẻ để lại phản hồi bên dưới nhé !

Related Posts

About The Author