spell trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

There are lots of good spelling error test sets.

Có rất nhiều lỗi chính tả tốt những bộ kiểm tra lỗi .

QED

The Indo-European root of the word hope is a stem, K-E-U — we would spell it K-E-U; it’s pronounced koy — and it is the same root from which the word curve comes from.

Nghĩa gốc Ấn-Âu của từ Hy vọng là gốc, K-E-U chúng ta sẽ đánh vần là K-E-U, nhưng nó được phát âm là Koy — và nó có gốc tương tự như từ Đường cong.

ted2019

It’ s spelled H

Nó đánh vần là H

opensubtitles2

And Germans spell it Jesus (pronounced Yayʹsoos).

Và người Đức viết Jesus (phát âm là Yayʹsoos).

jw2019

The keys spell out what is happening in the fight.

Còn có thời biểu của các sự kiện xảy ra trong trận chiến.

WikiMatrix

The extraordinary thing is that he said he had saved newspaper clippings throughout my whole childhood, whether winning a second grade spelling bee, marching with the Girl Scouts, you know, the Halloween parade, winning my college scholarship, or any of my sports victories, and he was using it, and integrating it into teaching resident students, med students from Hahnemann Medical School and Hershey Medical School.

Điều kỳ diệu nhất là ông nói ông đã giữ những bài báo về tôi thời thơ ấu. dù đó là thắng cuộc thi đánh vần lớp 2 diễu hành với đội hướng đạo sinh nữ, bạn biết đấy, diễu hành Halloween giành học bổng đại học, hay bất cứ chiến thắng thể thao nào, và ông đã dùng chúng, đem chúng vào giảng dạy học sinh của ông những học sinh các trường y Hahnemann và Hershey.

ted2019

The modern spelling results from the deletion of the silent dh in the middle of Gaedhilge, whereas Goidelic, used to refer to the language family including Irish, is derived from the Old Irish term.

Cách viết hiện đại bắt nguồn từ việc bỏ hai ký tự dh câm trong Gaedhilge, còn tên của nhóm ngôn ngữ Goidel, nhóm ngôn ngữ bao hàm tiếng Ireland, bắt nguồn từ tiếng Ireland cổ.

WikiMatrix

I’ve always felt you have to name a thing before it comes to life, like a witch’s spell.

Em luôn cảm thấy mình phải đặt tên cho con vật trước khi nó đến với sự sống, như phép thuật phù thủy.

OpenSubtitles2018. v3

It’s the idea that “read” is the past tense of “read,” and they’re both spelled the same way.

Ý tưởng đó dựa vào việc ” read ” cũng có thì quá khứ là ” read, ” chúng có cách viết giống nhau .

ted2019

Rin has been on a dry spell of titles lately, with the last time he even challenged for one being in 2001, for the Meijin.

Rin gần đây gần như không có duyên với những thương hiệu, lần sau cuối ông thách đấu với một kì thủ đã là năm 2001, cho thương hiệu Meijin .

WikiMatrix

It is a heavy draught horse which is always chestnut in colour, traditionally spelled “chesnut” by the breed registries.

Nó là một con ngựa kéo hạng nặng mà luôn luôn là màu hạt dẻ (hồng mã), theo truyền thống đánh vần “chesnut” bởi các cơ quan đăng ký giống.

WikiMatrix

She probably can’t even spell ” anesthesiologist. ”

Cô ấy có lẽ còn không thể đánh vần chữ ” bác sĩ gây mê “.

OpenSubtitles2018. v3

Spell out a personalized message if you like.

Mẹo : chính tả tin nhắn cá thể nếu bạn thích .

QED

Geoffry Hairemans (born 21 October 1991) is a Belgian footballer who currently plays as a midfielder for Royal Antwerp FC in the Belgian First Division A. He joined the Dutch Eerste Divisie side De Graafschap on 22 January 2010, and after spells with Lierse S.K., K.V. Turnhout and K.S.K. Heist, he returned to his childhood team Royal Antwerp FC for the 2015 season.

Geoffry Hairemans ( sinh 21 tháng 10 năm 1991 ) là một cầu thủ bóng đá Bỉ tranh tài ở vị trí tiền vệ cho Royal Antwerp FC ở Belgian First Division A. Anh gia nhập đội bóng Eerste Divisie De Graafschap ngày 22 tháng 1 năm 2010, sau khi tranh tài với Lierse S.K., K.V. Turnhout và K.S.K. Heist, anh quay trở lại đội bóng bắt đầu Royal Antwerp FC mùa giải năm ngoái .

WikiMatrix

After several years as a football pundit for Italian TV SPW and a brief spell as caretaker manager of Milan in 1987, Capello became a leading candidate to succeed Arrigo Sacchi as coach of the team, and he was formally appointed as manager of Milan in 1991.

Sau nhiều năm làm chuyên gia bóng đá cho kênh truyền hình Italia TV SPW và một thời gian ngắn làm người quản lý cho AC Milan năm 1987, ông trở thành ứng cử viên hàng đầu để kế vị Arrigo Sacchi làm huấn luyện viên đội bóng, và ông đã được chính thức chỉ định làm huấn luyện viên câu lạc bộ AC Milan năm 1991.

WikiMatrix

So, both of you were under a spell.

Vậy là, cả 2 đứa chúng mày đều bị ” yểm bùa “.

OpenSubtitles2018. v3

He wanted a cloaking spell.

Anh ta muốn em làm phép ẩn thân.

OpenSubtitles2018. v3

Spell check dictionaries: You no longer have to copy your spell check dictionaries every time there’s a new Google Ads Editor version.

Từ điển kiểm tra chính tả: Bạn không cần phải sao chép từ điển kiểm tra chính tả của mình mỗi lần có phiên bản Google Ads Editor mới nữa.

support.google

Concerned about the, uh – – the witch-killing spell or that I’m gonna mess these trials up?

Lo lắng về, uh – – thần chú giết phù thủy hay lo là em sẽ phá hỏng vụ bài kiểm tra

OpenSubtitles2018. v3

” I think we are going through a bad spell of polarization in politics, but we ‘ve been through things like that before. ”

” Tôi nghĩ chúng tôi đang ở trong thực trạng phân cực nặng nề về quan điểm chính trị, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua được như đã từng trải qua trong lịch sử vẻ vang. ”

EVBNews

According to Christopher I. Beckwith, “The spelling Kaya is the modern Korean reading of the characters used to write the name; the pronunciation /kara/ (transcriptionally *kala) is certain.”

Theo Christopher Beckwith, “âm Kaya là theo cách đọc tiếng Hàn hiện đại của chữ được sử dụng để viết tên liên minh; đọc là /kara/.”.

WikiMatrix

She could not spell particularly well but she found that she could print letters when she tried.

Cô không hề chính tả đặc biệt quan trọng tốt nhưng cô ấy thấy rằng cô hoàn toàn có thể in những vần âm khi cô đã cố gắng nỗ lực .

QED

You think that’s good, you should see me… spell my name in the snow.

Tao nghĩ mày nên thấy tao ghi tên tao trên tuyết.

OpenSubtitles2018. v3

There’s a kind ofenslavement that we can desire… when we’re under a spell.

Có một kiểu nô dịch mà chúng ta có thể thèm khát… khi bị bùa mê.

OpenSubtitles2018. v3

Not all the scrolls are identical to the Masoretic text in spelling or wording.

Không phải tất cả những cuộn sách đều y hệt bản Kinh Thánh Masoretic theo vần hoặc theo cách viết.

jw2019

Related Posts

About The Author

Add Comment