Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) và giành thắng lợi như thế nào ?>

Đề bài

Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt ” ( 1961 – 1965 ) và giành thắng lợi như thế nào ?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 170 – 172 để trả lời. 

Lời giải chi tiết

1. Hoàn chỉnh về tổ chức lãnh đạo:

– Ngày 20/12/1960, Mặt trận dân tộc bản địa giải phóng miền Nam Nước Ta sinh ra .- Tháng 1/1961, Trung ương cục miền Nam xây dựng .- Tháng 2/1961, những lực lượng vũ trang thống nhất thành Quân giải phóng miền Nam .- Mặt trận dân tộc bản địa giải phóng miền Nam Nước Ta và Đảng lãnh đạo nhân dân ta phối hợp đấu tranh chính trị với đầu tranh vũ trang, nổi dậy tiến công địch trên ba vùng chiến lược ( rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị ), bằng ba mũi giáp công ( chính trị, quân sự chiến lược, binh vận ) .

2. Đánh bại kế hoạch Staley – Taylor (1961 – 1963).

– Từ năm 1961 đến 1962: quân giải phóng đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của địch.

– Đấu tranh chống và phá “Ấp chiến lược”: diễn ra gay go quyết liệt giữa ta và địch. Ta phá “ấp chiến lược” đi đôi với dựng làng chiến đấu.

– Trên mặt trận quân sự: Ngày 2/1/1963, quân dân ta thắng lớn ở trận Ấp Bắc (Mỹ Tho).

– Đấu tranh chính trị:

+ Diễn ra can đảm và mạnh mẽ khắp những đô thị lớn, điển hình nổi bật là đấu tranh của “ đội quân tóc dài ”, của những Fan Hâm mộ Phật giáo … => Đẩy nhanh quy trình suy sụp của chính quyền sở tại Ngô Đình Diệm .+ Ngày 1/11/1963, Mỹ giật dây Dương văn Minh thay máu chính quyền lật đổ Ngô Đình Diệm. Chính quyền Hồ Chí Minh lâm vào thực trạng khủng hoảng cục bộ .

* Đánh bại kế hoạch Giôn xơn – Mác Namara (1964-1965)

– Kế hoạch Giônxơn – Mác Namara có nội dung là : tăng cường viện trợ quân sự chiến lược, không thay đổi chính quyền sở tại Sai gòn, bình định có trọng điểm trong hai năm ( 1964 – 1965 ) .- Thắng lợi của ta :+ Từng mảng lớn “ ấp chiến lược ” của địch bị phá vỡ, làm phá sản cơ bản “ xương sống ” của chiến tranh đặc biệt .+ Vùng giải phóng ngày càng lan rộng ra, chính quyền sở tại cách mạng những cấp xây dựng .

– Về quân sự:

+ Ta thắng lớn ở trận Bình Giã ( 2/12/1964 ), vượt mặt chiến lược “ trực thăng vận ”, “ thiết xa vận ” .

⟹ Phá sản về cơ bản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

+ Thắng lợi ở An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài …⟹ Phá sản trọn vẹn chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt ” .

Loigiaihay.com

Related Posts

About The Author

Add Comment