Ở nước ta quặng boxit có ở đâu?Trữ lượng bao nhiêu? Quá trình sản xuất nhôm từ quặng boxit cần lưu ý đến vấn đề bảo vệ m…

Câu 1 ( NB ) : Chọn câu đúng trong số những câu sau đây :
A. Kim loại có tính dẻo, không dẫn điện và dẫn nhiệt. B. Kim loại có tính dẫn điện và dẫn nhiệt, cứng và dai. C. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt kém. D. Kim loại có tính dẻo, có ánh kim, có tính dẫn điện và dẫn nhiệt .
Câu 2 ( NB ) : Câu nào sau đây là sai khi nói về ứng dụng của sắt kẽm kim loại : A. Kim loại có tính dẻo nên được rèn, kéo sợi, dát mỏng. B. Kim loại có tính dẫn điện nên tổng thể những sắt kẽm kim loại được dùng làm dây dẫn điện. C. Kim loại khác nhau có tính dẫn nhiệt khác nhau ; nhôm và thép không gỉ được dùng để làm dụng cụ nấu ăn. D. Kim loại có ánh kim, thế cho nên nhiều sắt kẽm kim loại được dùng làm đồ trang sức đẹp và những đồ vật trang trí khác .

Câu 3(NB): Hiện tượng nào nêu sau đây là đúng khi cho thanh sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat? A. Có lớp đồng bám ngoài thanh sắt. B. Không có hiện tượng gì. C. Thanh sắt bị hòa tan 1 phần, đồng được giải phóng (màu đỏ) bám ngoài thanh sắt và màu xanh của dung dịch bị nhạt dần. D. Thanh sắt bị hòa tan một phần và dung dịch vẫn có màu xanh như ban đầu.

Câu 4 ( NB ) : Để dữ gìn và bảo vệ sắt kẽm kim loại natri trong phòng thí nghiệm, người ta ngâm natri vào A. nước tinh khiết. B. dầu hỏa. C. dung dịch H2SO4 loãng. D. dung dịch muối ăn .
Câu 5 ( NB ) : Dãy sắt kẽm kim loại nào sau đây được sắp xếp theo tính hoạt động hóa học giảm dần ? A. K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Ag, Au. B. K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Au, Ag. C. K, Ca, Na, Al, Mg, Zn, Fe, Sn, Pb, Au, Ag. D. K, Ca, Na, Mg, Al, Fe, Zn, Sn, Pb, Ag, Au .
Câu 6 ( TH ) : Chọn câu phát biểu sai về mối quan hệ giữa đặc thù và ứng dụng của sắt kẽm kim loại : A. Bạc, vàng thường đươc dùng làm đồ trang sức đẹp vì có ánh kim rất đẹp. B. Nhôm được dùng làm vật tư sản xuất vỏ máy bay do nhôm nhẹ và bền. C. Vonfram được dùng làm dây tóc bóng đèn vì vonfram là sắt kẽm kim loại dẫn điện tốt nhất. D. Nhôm được dùng làm dụng cụ nấu bếp do nhôm dẫn điện tốt và bền trong không khí .
Câu 7 ( TH ) : Phương trình hoá học nào sau đây được viết không đúng ? A. Mg + 2HC l — > MgCl2 + H2 B. Ba + 2H2 O — > Ba ( OH ) 2 + H2 C. Cu + 2HC l — > CuCl2 + H2 D. Zn + H2SO4 — > ZnSO4 + H2
Câu 8 ( TH ) : Cho sắt kẽm kim loại kali vào dung dịch FeCl3. Hiện tượng quan sát được là A. tạo kết tủa Fe. B. chỉ có khí không màu bay ra. C. có khí không màu bay ra, đồng thời Open kết tủa nâu đỏ. D. chỉ tạo kết tủa nâu đỏ .
Câu 9 ( TH ) : Kim loại nào sau đây không công dụng được với oxi ? A. Al ; Cu. B. Zn ; Fe. C. Au ; Ag. D. Mg ; Pb .
Câu 10 ( TH ) : Cho mẫu nhỏ natri vào cốc nước cất có thêm vài giọt phenolphtalein. Sau phản ứng, nhỏ từ từ dung dịch CuSO4 đến dư. Dung dịch thu được sau cuối có màu gì ? A. Màu đỏ. B. Hồng đậm. C. Hồng nhạt. D. Không màu .
Câu 11 ( TH ) : Dung dịch AlCl3 có lẫn tạp chất là CuCl2. Sử dụng giải pháp nào sau đây để thu được dung dịch muối nhôm tinh khiết ? A. Dùng sắt kẽm kim loại Zn. B. Dùng sắt kẽm kim loại Fe. C. Dùng sắt kẽm kim loại Al. D. Dùng dung dịch AgNO3
Câu 12 ( TH ) : Dùng sắt kẽm kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch đồng nitrat có lẫn tạp chất bạc nitrat ? A. Zn. B. Cu. C. Fe. D. Pb .
Câu 13 ( TH ) : Việc sản xuất gang – thép gây ô nhiễm môi trường vì : A. Trong quá trình sản xuất sinh ra khí S. B. Trong quá trình sản xuất sinh ra khí SO2, Cl2. C. Trong quá trình sản xuất sinh ra khí SO2, CO2. D.Trong quá trình sản xuất sinh ra khí SO2, CO2, Cl2
Câu 14 ( VD ) : Cặp sắt kẽm kim loại đều có năng lực đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối CuCl2 là A. Al, Ag. B. Fe, Mg. C. Mg, Hg. D. Fe, Ag .
Câu 15 ( VD ) : Để loại Cu ra khỏi hỗn hợp Cu, Ag người ta ngâm hỗn hợp này trong dung dịch nào trong những dung dịch sau ? ( trong điều kiện kèm theo không tiếp xúc với không khí ) A. AgNO3. B. Cu ( NO3 ) 2. C. HCl. D. H2SO4 loãng .

Câu 16(VD): Để làm sạch dung dịch đồng (II) nitrat có lẫn tạp chất là bạc nitrat người ta dùng kim loại A. Mg. B. Cu. C. Fe. D. Au.

Câu 17 ( VD ) : Cho 5,6 gam Fe tính năng 100 ml dung dịch HCl 1M. Thể tích khí H2 thu được ( đktc ) là : A. 1,12 lít. B. 1 lít. C. 2,24 lít. D. 22,4 lít .
Câu 18 ( VD ) : Hòa tan trọn vẹn 10 g hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 l khí H2 ở đktc, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Tính khối lượng của m A. 1.71 g. B. 3.42 g. C. 17.1 g. D. 34.2 g .
Câu 19 ( VD ) : Không nên dùng xô, chậu, nồi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa thiết kế xây dựng vì : A. Nhôm phản ứng được với thành phần trong vôi, nước vôi tôi, vữa là Ba ( OH ) 2 dễ gây hỏng. B. Đồ dùng bằng nhôm nhẹ, dẻo, dễ cán mỏng dính. C. Nhôm phản ứng được với thành phần trong vôi, nước vôi tôi, vữa là Ca ( OH ) 2 dễ gây hỏng. D.Nhôm phản ứng được với thành phần trong vôi, nước vôi tôi, vữa là NaOH dễ gây hỏng .
Câu 20 ( VD ) : Các khu công trình kiến thiết xây dựng, cầu và cống, … lâu ngày bị tàn phá là do A. sắt kẽm kim loại ( sắt, thép ) bị ăn mòn bởi nước. B. sắt kẽm kim loại ( sắt, thép ) bị ăn mòn bởi nước mưa có hòa tan CO2, SO2, O2, …. C. sắt kẽm kim loại ( sắt, thép ) bị ăn mòn bởi dung dịch HCl. D. sắt kẽm kim loại ( sắt, thép ) bị ăn mòn bởi dầu hỏa .
Câu 21 ( VDC ) : Cho 6,75 gam sắt kẽm kim loại nhôm công dụng với 196 gam dung dịch axit sunfuric 15 %. Thể tích khí hiđro thoát ra là A. 8,4 lít. B. 6,72 lít. C. 10,125 lít. D. 44,8 lít .
Câu 22 ( VDC ) : Trong một loại quặng boxit có 50 % nhôm oxit. Nhôm luyện từ oxit đó còn chứa 1,5 % tạp chất. Khi luyện 0,5 tấn quặng boxit trên với hiệu suất 85 % sẽ thu được khối lượng nhôm là A. giao động 0,114 tấn. B. giao động 0,1323 tấn. C. xê dịch 0,225 tấn. D. xê dịch 0,228 tấn .
Câu 23 ( VDC ) : Dùng 100 tấn quặng Fe3O4 để luyện gang ( 95 % sắt ). Cho biết hàm lượng Fe3O4 trong quặng là 80 % ; hiệu suất quá trình phản ứng là 93 %. Khối lượng gang thu được là A. xê dịch 53,87 tấn. B. giao động 56,71 tấn. C. giao động 60,98 tấn. D. xê dịch 67,34 tấn
Câu 24 ( VDC ) : Hoà tan 4,5 gam kim loại tổng hợp nhôm – magie trong dung dịch H2SO4 loãng, dư, thấy có 5,04 lít khí hiđro bay ra ( đktc ). Thành phần Xác Suất khối lượng nhôm và magie trong kim loại tổng hợp nói trên lần lượt là A. 40 % và 60 %. B. 60 % và 40 %. C. 54 % và 46 %. D. 46 % và 54 % .
Câu 25 ( VDC ) : Nhúng một lá sắt có khối lượng 50 gam vào dung dịch CuSO4. Sau một thời hạn phản ứng, lấy lá sắt ra rửa nhẹ, sấy khô và cân thì có khối lượng 51 gam. Khối lượng muối sắt tạo thành là : A. 17 gam. B. 15 gam. C. 19 gam. D. 20 gam .
Câu 26 ( VDC ) : Đốt 1,62 gam sắt kẽm kim loại M có hóa trị III. Lấy hàng loạt loại sản phẩm đem công dụng vừa đủ với 180 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại M là A. Fe. B. Al. C. Cr. D. Mn .
Câu 27 ( VDC ) : Hòa tan trọn vẹn 7,8 gam một sắt kẽm kim loại hóa trị I vào nước được một dung dịch bazơ ( X ) và 2,24 lít H2 ( đktc ). Tên sắt kẽm kim loại hóa trị I là : A. Natri. B. Bạc. C. Đồng. D. Kali .
Câu 28 ( VDC ) : Các tấm tôn lợp nhà làm bằng sắt nhưng rất lâu sau mới bị ăn mòn. Hãy lý giải ? A. Do những tấm tôn này được mạ một lớp kẽm trên mặt phẳng. B. Do đã được sơn bảo vệ. C. Do có bôi phủ một lớp dầu mỡ. D. Do nó tiếp tục tiếp xúc với oxi, hơi nước .

Câu 29 (VDC): Khử hoàn toàn 11,6 gam oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. Sản phẩm khí dẫn vào dung dịchCa(OH)2 dư, tạo ra 20 gam kết tủa. Công thức của oxit sắt là A. FeO. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. không xác định được

Câu 30 ( VDC ) : Khi đóng đinh vào tường, người ta nhúng đầu nhọn vào dung dịch muối ăn rồi mới đóng nhằm mục đích mục tiêu A. để đinh sắt dễ han gỉ hơn, thay cái mới đẹp hơn. B. để đinh sắt dễ bị han gỉ ở đầu nhọn, nó giúp đinh bám chắc vào tường hơn. C. để đinh sắt không bị han gỉ. D. để rửa đinh cho sạch trước khi đóng .
mn ơi giúp mk vs ạ ! ! ! Thank ! ! !

Related Posts

About The Author