Phụ cấp chức vụ là gì? Có đồng thời được hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp kiêm nhiệm hay không?

Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BNV ngày 22/07/2014 quy định 12 loại phụ cấp lương áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có phụ cấp chức vụ. Vậy, Phụ cấp chức vụ là gì? Có đồng thời được hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp kiêm nhiệm hay không?.

Sau đây, Luật Hoàng Phi sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về yếu tố trên. Cụ thể :

Phụ cấp chức vụ là gì?

Phụ cấp chức vụ là phụ cấp lương cho công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người thao tác trong lực lượng vũ trang và trong doanh nghiệp do vừa làm công tác làm việc trình độ, nhiệm vụ vừa giữ chức vụ chỉ huy nhưng mới chỉ hưởng lương trình độ, nhiệm vụ .

Các chủ thể này bao gồm:

– Công chức, viên chức trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập .
– Người thao tác trong lực lượng vũ trang .
– Người thao tác trong doanh nghiệp .
Phụ cấp chức vụ được trả định kì cùng lương tháng, được tính theo lương tối thiểu và thông số phụ cấp hoặc do những bên thoả thuận và được tính vào bảo hiểm xã hội .
Ngoài ra, thông số phụ cấp gồm rất nhiều mức, lao lý đơn cử tại bảng phụ cấp chức vụ chỉ huy ( bầu cử, chỉ định ) trong những cơ quan nhà nước và trong những đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước phát hành kèm theo Nghị quyết số 730 / 2004 / NQ-UBTVQH11 và Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP .
Cá nhân giữ chức vụ được hưởng mức phụ cấp nào cònphụ thuộc vào chức vụ đảm nhiệm và loại, cấp cơ quan, hạng doanh nghiệp .

Để được giải đáp toàn bộ thắc mắc: Phụ cấp chức vụ là gì? Có đồng thời được hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp kiêm nhiệm hay không?. mời Quý vị tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bài viết.

Nguyên tắc phụ cấp chức vụ

Người lao động được xét hưởng phụ cấp chức vụ theo nguyên tắc sau :

– Hưởng phụ cấp chức vụ theo đúng chức danh được đảm nhận

Cán bộ, công chức, viên chức được bầu cử hoặc được chỉ định giữ chức vụ chỉ huy nào thì hưởng mức phụ cấp chức vụ theo chức vụ chỉ huy đó. Trong trường hợp một người giữ nhiều chức vụ chỉ huy khác nhau thì hưởng mức phụ cấp chức vụ của chức vụ cao nhất .

– Không đồng thời hưởng lương chức vụ và phụ cấp chức vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Đối với người lao động trong cơ quan nhà nước nếu đã hưởng lương chức vụ thì không hưởng phụ cấp chức vụ. Đối với lao động theo hợp đồng, theo nguyên tắc tôn trọng sự tự do thỏa thuận giữa các bên, mà cá nhân đó vẫn có thể áp dụng đồng thời lương và phụ cấp chức vụ.

Lưu ý:

Trong trường hợp một cá thể cùng một lúc đảm nhiệm nhiều chức vụ hoàn toàn có thể đồng thời hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp chức vụ nếu bảo vệ 02 điều kiện kèm theo sau :
– Đang giữ chức vụ chỉ huy ( được bầu cử hoặc chỉ định ) ở một cơ quan, đơn vị chức năng .
– Đảm nhiệm cùng lúc nhiều chức vụ lãnh đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng mà trong đó có 01 chức vụ chỉ huy đứng đầu ở cơ quan, đơn vị chức năng theo cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai cỗ máy được sắp xếp biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động giải trí kiêm nhiệm .

Cách tính phụ cấp chức vụ

Sau khi trải qua Nghị quyết 86/2019 / QH14, mức lương cơ sở đã tăng từ 1,49 triệu đồng / tháng lên 1,6 triệu đồng / tháng. Do đó, không riêng gì lương mà hàng loạt phụ cấp khác của những đối tượng người tiêu dùng cán bộ, công chức, viên chức cũng tăng theo, trong đó có phụ cấp chức vụ. Theo pháp luật pháp lý hiện hành, phụ cấp chức vụ được tính như sau :
Phụ cấp thực thi từ 01/7/2020 = [ ( Mức lương thực thi từ 01/7/2020 ) + Mức phụ cấp chức vụ chỉ huy thực thi từ 01/7/2020 ( nếu có ) ) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung triển khai từ 01/7/2020 ( nếu có ) ) ] x ( Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo pháp luật )

Mức phụ cấp chức vụ chỉ huy ?

Mức phụ cấp chức vụ chỉ huy sẽ được vận dụng theo lao lý tại bảng phụ cấp chức vụ chỉ huy ( bầu cử, chỉ định ) trong những cơ quan nhà nước và trong những đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước phát hành kèm theo Nghị quyết số 730 / 2004 / NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước .

Có đồng thời được hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp kiêm nhiệm hay không ?

Điều 3. Nguyên tắc xếp lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nguyên tắc trả lương và thực hiện chế độ tiền lương

Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ chỉ huy ( bầu cử, chỉ định ) nào thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ theo chức vụ chỉ huy đó. Nếu một người giữ nhiều chức vụ chỉ huy khác nhau thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ của chức vụ chỉ huy cao nhất. Nếu kiêm nhiệm chức vụ chỉ huy đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng khác mà cơ quan, đơn vị chức năng này được sắp xếp biên chế chuyên trách người đứng đầu thì được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm ” .

Theo quy định trên có thể thấy, việc có được đồng thời hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp kiêm nhiệm không trong trường hợp một cá nhân cùng một lúc đảm nhiệm nhiều chức danh có thể đồng thời hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp chức vụ nếu đảm bảo 02 điều kiện sau:

– Đang giữ chức vụ chỉ huy ( được bầu cử hoặc chỉ định ) ở một cơ quan, đơn vị chức năng .
– Đảm nhiệm cùng lúc nhiều chức vụ lãnh đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng mà trong đó có 01 chức vụ chỉ huy đứng đầu ở cơ quan, đơn vị chức năng theo cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai cỗ máy được sắp xếp biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động giải trí kiêm nhiệm

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến vấn đề Phụ cấp chức vụ là gì? Có đồng thời được hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp kiêm nhiệm hay không?. Mọi thắc mắc liên quan tới nội dung bài viết, quý vị có thể liên hệ qua tổng đài tư vấn 1900 6557 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Related Posts

About The Author

Add Comment