Tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chức vụ tương đương thuộc cơ quan Cục Thuế

Tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chức vụ tương tự thuộc cơ quan Cục Thuế được lao lý tại Điều 9 Tiêu chuẩn những chức vụ chỉ huy thuộc Tổng cục Thuế phát hành kèm theo Quyết định 1936 / QĐ-TCT năm 2012 như sau :
1. Vị trí và trách nhiệm :
1.1. Trưởng phòng và những chức vụ tương tự thuộc cơ quan Cục Thuế ( gọi chung là Trưởng phòng ) là người đứng đầu phòng, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế về việc tiến hành những trách nhiệm trong nghành nghề dịch vụ được giao. Trưởng phòng có những trách nhiệm đơn cử sau :

a) Tổ chức quản lý, điều hành công việc của phòng;

b ) Tổ chức phân công, phân nhiệm cho những Phó Trưởng phòng, công chức, người lao động trong phòng ; xác lập chính sách thao tác và mối quan hệ phối hợp công tác làm việc giữa những thành viên trong tập thể chỉ huy của Phòng ; hướng dẫn, đôn đốc công chức, người lao động thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị triển khai xong những trách nhiệm được giao .
c ) Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ những pháp luật của Đảng, pháp lý của nhà nước trong quy trình xử lý việc làm của phòng .
d ) Quản lý việc chấp hành chính sách về thời hạn thao tác ; nội quy, quy định thao tác của cơ quan so với công chức, người lao động trong phòng .
đ ) Thực hiện những trách nhiệm khác theo phân công, phân cấp của Thủ trưởng đơn vị chức năng .
1.2. Phó Trưởng phòng và những chức vụ tương tự thuộc cơ quan Cục Thuế ( gọi chung là Phó Trưởng phòng ) là người giúp việc cho Trưởng phòng ; đảm nhiệm và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Trưởng phòng về phần trách nhiệm được Trưởng phòng phân công đảm nhiệm ; thay mặt đại diện Trưởng phòng quản lý và điều hành việc làm của Phòng khi được Trưởng phòng chuyển nhượng ủy quyền. Phó trưởng phòng có những trách nhiệm chính như sau :
a ) Tổ chức triển khai những việc làm trình độ, nhiệm vụ theo phân công hoặc chuyển nhượng ủy quyền của Trưởng phòng ;
b ) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công chức, người lao động thuộc Phòng trong việc triển khai những trách nhiệm thuộc nghành được phân công đảm nhiệm ;
c ) Thực hiện những trách nhiệm khác theo phân công, phân cấp của Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị chức năng
2. Năng lực :
2.1. Có năng lượng tổ chức triển khai, điều hành quản lý, phối hợp giải quyết và xử lý thông tin trong việc tiến hành triển khai trách nhiệm .
2.2. Có năng lượng tham mưu, quản trị ; năng lượng tổng hợp, nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận tác dụng việc làm ; đề xuất kiến nghị, phối hợp với cấp có thẩm quyền hoàn thành xong những yếu tố về trình độ nhiệm vụ được giao .
2.3. Có tư duy thay đổi năng động phát minh sáng tạo, phát huy ý tưởng sáng tạo nâng cấp cải tiến trong việc làm .
2.4. Có năng lực đoàn kết, tập hợp quần chúng ; được công chức, người lao động trong đơn vị chức năng tin tưởng .
3. Hiểu biết :
3.1. Nắm vững chủ trương, đường lối chủ trương của Đảng và pháp lý của nhà nước về quản lý tài chính, quản trị thuế của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung ;
3.2. Nắm vững những văn bản quy phạm pháp luật tương quan đến nghành quản trị nhà nước theo tính năng, trách nhiệm của Cục Thuế, Tổng cục Thuế ;
3.3. Hiểu biết về nhiệm vụ trình độ theo nghành nghề dịch vụ công tác làm việc ; hiểu biết về khoa học quản trị, tổ chức triển khai, điều hành quản lý ;

3.4. Có kiến thức về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, của đất nước.

4. Trình độ :
4.1. Trình độ trình độ đào tạo và giảng dạy :
– Tiêu chuẩn chung :
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương tự thuộc cơ quan Cục Thuế phải có bằng tốt nghiệp ĐH ở ngành thuộc khối kinh tế tài chính hoặc ngành luật kinh tế tài chính ; nếu dưới 45 tuổi phải có bằng ĐH hệ chính quy hoặc có bằng thạc sỹ, tiến sỹ ở ngành thuộc khối kinh tế tài chính hoặc ngành luật kinh tế tài chính. Trường hợp công chức dưới 45 tuổi có bằng ĐH hệ chính quy, bằng thạc sỹ, tiến sỹ không ở ngành thuộc khối kinh tế tài chính hoặc ngành luật kinh tế tài chính thì phải có thêm bằng ĐH khác ở ngành thuộc khối kinh tế tài chính hoặc ngành luật kinh tế tài chính .
– Một số trường hợp đặc biệt quan trọng :
+ Ở những địa phương miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, thì hoàn toàn có thể xem xét từng trường hợp đơn cử để chỉ định so với công chức có trình độ tốt nghiệp ĐH ở ngành thuộc khối kinh tế tài chính hoặc ngành luật kinh tế tài chính .
+ Đối với công chức nữ, công chức người dân tộc thiểu số không đủ tiêu chuẩn về trình độ trình độ huấn luyện và đào tạo theo lao lý chung nêu trên nhưng có năng lượng nổi trội trong chỉ huy thực tiễn, được công chức, người lao động trong đơn vị chức năng tin tưởng cao thì hoàn toàn có thể xem xét từng trường hợp đơn cử để chỉ định so với công chức có trình độ tốt nghiệp ĐH ở ngành thuộc khối kinh tế tài chính hoặc ngành luật kinh tế tài chính .
+ Đối với khối hành chính, quản trị nội bộ ( thực thi những trách nhiệm mang tính nội vụ ), hoàn toàn có thể chỉ định công chức tốt nghiệp ĐH hệ chính quy không đúng chuyên ngành hoặc tốt nghiệp ĐH hệ không chính quy tương thích với nghành trình độ được giao ( trừ những vị trí đảm nhiệm về kinh tế tài chính, kế toán, thư ký, tổng hợp hoặc những vị trí có nhu yếu đơn cử trình độ đào tạo và giảng dạy ) .
4.2. Trình độ trình độ nhiệm vụ :
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức vụ tương tự thuộc cơ quan Cục Thuế phải ở ngạch nhân viên hoặc tương tự trở lên .
4.3. Các trình độ, chứng từ điều kiện kèm theo :
a ) Có trình độ lý luận chính trị từ tầm trung hoặc tương tự tầm trung ( theo lao lý của Đảng và nhà nước ) trở lên ;
b ) Có chứng từ tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quản trị hành chính nhà nước ngạch nhân viên hoặc tương tự ;
c ) Có trình độ B trở lên theo tiêu chuẩn trong nước hoặc trình độ tương tự theo tiêu chuẩn quốc tế của một trong những ngoại ngữ : Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc ;
d ) Có chứng từ tin học Văn phòng hoặc chứng từ tin học trình độ A trở lên ;
đ ) Có chứng từ huấn luyện và đào tạo thuộc nghành trình độ vận dụng cho cán bộ, công chức của từng đơn vị chức năng ( nếu có ) .

5. Về thâm niên công tác:

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức vụ tương tự thuộc cơ quan Cục Thuế phải có 3 năm công tác làm việc trở lên trong ngành kinh tế tài chính, trong đó có tối thiểu 2 năm công tác làm việc thuộc nghành trình độ quản trị .
Trên đây là nội dung pháp luật về tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chức vụ tương tự thuộc cơ quan Cục Thuế. Để hiểu rõ hơn về yếu tố này bạn nên tìm hiểu thêm thêm tại Quyết định 1936 / QĐ-TCT năm 2012 .
Trân trọng !

Related Posts

About The Author

Add Comment