Cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế, truy thu thuế

Công ty dịch vụ kế toán kiểm toánBTC

Hotline: 0913021779 (24/7)

Email : cskh.office4u@gmail.com
__________________________________

Cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế, truy thu thuế


Hướng dẫn cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế GTGT, TNCN, TNDN. Cách hạch toán tiền xì gà cuba chính hãng thuế bị truy thu sau quyết toán thanh tra thuế, tiền phạt vi phạm luật thuế, vi phạm hành chính …

Các công văn hướng dẫn hạch toán truy thu thuế sau khi quyết toán, hạch toán tiền phạt nộp chậm tiền thuế cụ thể như sau:

  1. Hạch toán tiền phạt, tiền chậm nộp thuế, vi phạm hành chính:

– Khi nhận quyết định xử lý:

Nợ TK 811 : giá thành khác
Có TK 3339 : Phí lệ phí và những khoản phải nộp

– Khi nộp tiền phạt:

Nợ TK 3339 : Phí lệ phí và những khoản phải nộp
Có TK 111 / 112 .

– Cuối kỳ kết chuyển:

Nợ TK 911
Có TK 811

Chú ý: Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“ 2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính gồm có : vi phạm luật giao thông vận tải, vi phạm chính sách ĐK kinh doanh thương mại, vi phạm chính sách kế toán thống kê, vi phạm pháp lý về thuế gồm có cả tiền chậm nộp thuế theo pháp luật của Luật Quản lý thuế và những khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo pháp luật của pháp lý. ”
-> Như vậy : Khoản tiền phạt chậm nộp thuế, vi phạm hành chính … sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN ( Cuối năm khi tính thuế TNDN thì phải loại ra )

  1. Cách hạch toán tiền thuế truy thu thêm:

– Thuế GTGT truy thu thêm:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước .
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

 

– Thuế TNDN truy thu thêm :

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước .
Có TK 3334 – Thuế TNDN phải nộp

 
– Thuế Thu nhập cá nhân truy thu thêm :

+ Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp
+ Trường hợp do công ty phải trả
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước .
Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp

– Khi nộp tiền thuế truy thu thêm:

Nợ TK 3331, 3334, 3335
Có TK 111, 112

Các trường hợp điều chỉnh nêu trên, Công ty không https://tungshop.com/xi-ga/ phải lập lại sổ sách kế toán, cũng như lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước.”

________________________________________________________________________

Doanh nghiệp bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty dịch vụ kế toán kiểm toán BTC

Hotline: 0913021779 (24/7)

Email : cskh.office4u@gmail.com
Xin cảm ơn các bạn đã đọc tin và hy vọng được hợp tác!

Chúng tôi sẽ báo giá hợp lý chi tiết cho doanh nghiệp sau khi khảo sát thực tế.

Related Posts

About The Author

Add Comment