Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Tải về

Bản in

Các tiềm năng phấn đấu vào Đảng

Cần làm gì để trở thành Đảng viên luôn là câu hỏi được mỗi người nên đặt ra khi có mục tiêu phấn đấu trở thành Đảng viên. Dưới đây là những mục tiêu cần phấn đấu khi bạn muốn trở thành Đảng viên, mời các bạn cùng tham khảo.

Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ những điều kiện kèm theo : Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện triển khai Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, trách nhiệm của Đảng viên ; hoạt động giải trí trong một tổ chức triển khai cơ sở Đảng và phải là người xuất sắc ưu tú, được nhân dân tin tưởng ; mỗi Đảng viên phải gắn mình với tổ chức triển khai Đảng, coi tổ chức triển khai Đảng là chỗ dựa vững chãi cho mình thực thi trách nhiệm Đảng viên .

Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Bạn đang xem : Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn :

Bước đi theo con đường của Đảng là bước tiến trong khoảng trống lý tưởng của toàn dân tộc bản địa. Tôi không đến với Đảng vì những gì quá cao siêu, vì dù ở đâu, vị trí nào, tôi nghĩ mình vẫn thao tác và nỗ lực thao tác tốt. Nhưng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, không riêng gì là tiềm năng phấn đấu, mà hơn thế, trong quy trình phấn đấu, tôi trưởng thành và sống có nghĩa vụ và trách nhiệm hơn .
Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với người trẻ tuổi lại càng mang ý nghĩa góp sức, chứ không phải tận dụng vào Đảng để làm “ bình phong ”, làm “ chỗ dựa ” để tiến thân. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi và nghĩa vụ, thỏa mãn nhu cầu tham vọng cá thể. Tuy nhiên, vào Đảng không phải ai cũng tổng lực, không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác lập rõ vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu, thôi rèn luyện, thôi góp sức. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có ý thức giác ngộ cách mạng cao .
Phấn đấu vào Đảng như thể một nghĩa vụ và trách nhiệm, một nghĩa vụ và trách nhiệm để được góp phần, góp sức nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho vương quốc, dân tộc bản địa. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành vi, thôi thúc ta sống, hoạt động giải trí có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên, khó khăn vất vả sẽ không làm ta lùi bước, vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường, trước cám dỗ của tiền tài, chức quyền .
Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức triển khai của những người cùng chung chí hướng đấu tranh thiết kế xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giầu, nước mạnh, công minh, dân chủ, văn minh. Vào Đảng là phải lao vào theo lý tưởng cách mạng, gật đầu quyết tử, phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được Giao hàng cách mạng, được ship hàng nhân dân, được Đảng và nhân dân đáng tin cậy, thương mến .
Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện kèm theo Đảng cầm quyền và chỉ huy theo cơ chế thị trường, mỗi đảng viên đều phải đương đầu với biết bao khó khăn vất vả, thử thách. Nếu người vào Đảng không xác lập cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách, khó khăn vất vả đó .
Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là nghĩa vụ và trách nhiệm ; nghĩa vụ và trách nhiệm liên tục góp sức, góp sức không phải là cái gì đó quá cao siêu, mà trước hết đơn thuần là phải rất là nỗ lực trong học tập và công tác làm việc, là phấn đấu hết mình để sở hữu tri thức, nâng cao trình độ trình độ .

2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng :

Bản lĩnh chính trị biểu lộ ở nhận thức đúng đắn, kiên cường với tiềm năng, lý tưởng đã lựa chọn, bộc lộ khí tiết của người cách mạng đó là “ giàu sang không hề điệu đàng, nghèo khó không hề lay chuyển, uy vũ không hề khuất phục ” .
Để bộc lộ bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn vất vả thử thách không nao núng ý thức, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên trì .
Bản lĩnh chính trị được hình thành hầu hết bằng sự nỗ lực của bản thân trong quy trình học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng của Đảng .
Đạo đức cách mạng là tác dụng của quy trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời ; như Bác Hồ đã dạy : “ Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền chắc hằng ngày mà tăng trưởng và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong ” .
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá thể không phải là phủ định vai trò, quyền lợi cá thể. Lợi ích cá thể được tôn trọng khi nó không trái với quyền lợi chung của hội đồng. Đường lối của Đảng là tích hợp hài hòa giữa 3 quyền lợi : quyền lợi xã hội, quyền lợi tập thể và quyền lợi cá thể. Đảng luôn luôn tôn trọng và chăm sóc đến quyền lợi cá thể, đồng thời nhất quyết chống chủ nghĩa cá thể, ích kỷ, đặt quyền lợi cá thể mình lên trên, lên trước quyền lợi tập thể và toàn xã hội. Việc gì có lợi cho cách mạng, cho nhân dân thì khó mấy, kể cả quyết tử cũng làm. Việc gì có hại cho cách mạng, cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng rất là tránh .
Trong suốt cuộc sống hoạt động giải trí cách mạng của mình, quản trị Hồ Chí Minh luôn luôn chăm sóc đến việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên. Ngay từ năm 1925, bài giảng tiên phong của Người cho những cán bộ cách mạng trẻ tuổi của Nước Ta là yếu tố “ tư cách một người cách mệnh ” ; mối chăm sóc số 1 của Người là thiết kế xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản, lòng trung thành với chủ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân, suốt đời quyết tử phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất số 1 mà quản trị Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản .
Người căn dặn mỗi đảng viên “ không một phút nào được quên lý tưởng cao quý của mình là phấn đấu cho Tổ quốc trọn vẹn độc lập cho chủ nghĩa xã hội trọn vẹn thắng lợi trên quốc gia ta và trên toàn quốc tế ” ; phải biết đặt quyền lợi của giai cấp, của dân tộc bản địa lên trên quyền lợi của cá thể, luôn vững vàng trước mọi khó khăn vất vả, vô luận trong thực trạng nào cũng phải đặt quyền lợi của Đảng lên trên hết ; nếu khi “ quyền lợi chung của Đảng xích míc với quyền lợi riêng của cá thể thì phải quyết hy sinh lợi ích của cá thể cho quyền lợi của Đảng ” .
Mỗi đảng viên phải ra sức tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá thể. Nếu để cho chủ nghĩa cá thể ám ảnh, chi phối, người đảng viên sẽ mất dần tư cách, đi tới tự tước bỏ thương hiệu cao quý của mình. Vì vậy, muốn giữ được tư cách, đảng viên nhất thiết “ phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự tái tạo để tân tiến mãi. Nếu không nỗ lực để văn minh, thì tức là thoái bộ, là lỗi thời … sẽ bị xã hội tân tiến sa thải ” .

3. Nâng cao năng lượng, triển khai xong tốt trách nhiệm được giao :

Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi.

Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng phải triển khai xong tốt trách nhiệm công tác làm việc của mình và trách nhiệm của tổ chức triển khai đảng, đoàn thể giao cho .
quản trị Hồ Chí Minh đã dạy rằng : “ Đảng nhu yếu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị, mà còn phải giỏi về trình độ, không hề chỉ huy chung chung ”. Muốn vừa thạo về chính trị, vừa giỏi về trình độ, mỗi đảng viên phải ra sức “ học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối, chủ trương của Đảng, học tập văn hoá, kỹ thuật và nhiệm vụ ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lượng công tác làm việc của mình ” .

4. Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động giải trí đoàn thể, công tác làm việc xã hội :

Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống lịch sử của Đảng, là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân, trước hết biểu lộ sự gắn bó với quần chúng ở nơi thao tác và nơi cư trú của mình .
Muốn trở thành đảng viên, người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, với đồng nghiệp, bạn hữu trong đơn vị chức năng công tác làm việc, với bà con làng xóm, khối phố ; tôn trọng, san sẻ trợ giúp lẫn nhau .
Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia hoạt động và sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, phải bộc lộ rõ vai trò, năng lực chỉ huy, tập hợp quần chúng, phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu và những phẩm chất thiết yếu để trở thành đảng viên của Đảng, nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên xuất sắc ưu tú .
Người muốn vào Đảng phải chú trọng lan rộng ra quan hệ xã hội, tích cực tham gia công tác làm việc xã hội, gương mẫu và hoạt động mái ấm gia đình, người thân trong gia đình tham gia những trào lưu ở địa phương .
Muốn làm cho quần chúng phấn khởi, tin yêu, người đảng viên “ phải nâng cao ý thức đảm nhiệm trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng rất là ship hàng nhân dân. Phải yêu kính nhân dân, phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân .
Phải nắm vững quan điểm giai cấp, đi đúng đường lối quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, nhất quyết dựa vào quần chúng, giáo dục và phát động quần chúng triển khai mọi chủ trương, chủ trương của Đảng và của Nhà nước. Phải ngay thật, ngay thật, không được giấu dốt, giấu khuyết điểm, sai lầm đáng tiếc. Phải nhã nhặn, thân mật quần chúng, không được kiêu ngạo … Phải luôn chăm sóc đến đời sống của quần chúng. Phải “ chí công, vô tư ” và có ý thức “ lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ ” .
quản trị Hồ Chí Minh chỉ rõ : “ Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người. Đó là nhờ có kỷ luật. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt, nghĩa là trang nghiêm và tự giác ”. Người nhu yếu mọi đảng viên phải ra sức góp thêm phần thiết kế xây dựng và giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Bởi lẽ, đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công xuất sắc. “ Nhờ đoàn kết ngặt nghèo, một lòng một dạ ship hàng giai cấp, Giao hàng nhân dân, ship hàng Tổ quốc, do đó từ ngày xây dựng đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức triển khai và lãnh đạo nhân dân ta nhiệt huyết đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác ”, tổng thể cán bộ, đảng viên, dù ở cương vị khác nhau, làm công tác làm việc khác nhau, cũng đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn trách nhiệm, “ giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình ” .

5. Tích cực tham gia thiết kế xây dựng Đảng ở cơ sở :

Tham gia kiến thiết xây dựng tổ chức triển khai Đảng ở cơ sở trong sáng, vững mạnh là nghĩa vụ và trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng .
Tích cực hưởng ứng những trào lưu, những hoạt động giải trí tiến hành triển khai chủ trương, trách nhiệm của đảng bộ, chi bộ đề ra với niềm tin dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu cao nhất. Góp phần tích cực đưa những chủ trương, trách nhiệm đó vào đời sống, tạo ra bước tăng trưởng mới của cơ sở, đơn vị chức năng, nhất là về tăng trưởng kinh tế tài chính, xóa đói, giảm nghèo, cải tổ đời sống của người lao động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy lùi những bộc lộ xấu đi .
Chủ động chớp lấy tình hình thực tiễn, chớp lấy tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, tác dụng thực thi chủ trương, chủ trương, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, yêu cầu với tổ chức triển khai Đảng .
Tích cực và mạnh dạn tham gia góp quan điểm so với sự chỉ huy của tổ chức triển khai đảng và đội ngũ đảng viên, góp thêm phần nâng cao năng lượng chỉ huy và sức chiến đấu của tổ chức triển khai đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên .
Tham gia quan điểm khi được hỏi về việc ra mắt những đảng viên xuất sắc ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức triển khai đảng xem xét, bầu vào cấp ủy ; ra mắt những quần chúng xuất sắc ưu tú có đủ điều kiện kèm theo để tổ chức triển khai đảng xét kết nạp .
Tham gia góp quan điểm so với hoạt động giải trí chính quyền sở tại và đoàn thể, góp thêm phần thiết kế xây dựng cơ sở chính trị trong sáng, vững mạnh .
Tích cực và nhất quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững không thay đổi chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị chức năng. Góp phần làm thất bại mọi thủ đoạn và thủ đoạn phá hoại của những thành phần xấu, những thế lực thù địch tận dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương, chủ trương của Đảng, vu cáo, hạ nhục những cán bộ, đảng viên tích cực, trung thực ; kích động, chia rẽ đoàn kết, gây rối nội bộ .

6. Liên hệ bản thân Đảng viên

Tôi luôn xác lập tiềm năng rằng : Kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với chủ với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chính sách XHCN, vững vàng, không giao động trước bất kể khó khăn vất vả, thử thách nào. Ra sức phấn đấu lập thân, lập nghiệp, đi đầu trong việc triển khai Đường lối thay đổi quốc gia của Đảng, không ngại khó khăn, không sợ khó khắn, dám nghĩ, dám làm, quyết không cam chịu nghèo nàn, lỗi thời ; góp sức hết mình vì tiềm năng dân giầu, nước mạnh, xã hội dâu chủ, công minh, văn minh .
Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống những xấu đi xã hội và tệ nạn xã hội, phê phán những bộc lộ mơ hồ, cực đoạn hay tư tưởng rơi lệch .
Học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản, lòng trung thành với chủ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân, suốt đời quyết tử phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản .

⇒ Phiếu đánh giá và phân loại viên chức, người lao động năm 2021

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

Related Posts

About The Author

Add Comment