Thủ tục kê khai thuế gtgt hàng nhập khẩu (Cập nhật 2021)

4. Một số lao lý hàng hoá nhập khẩu được khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng .Thuế giá trị ngày càng tăng là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quy trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Không chỉ sản phẩm & hàng hóa trong nước mà cả sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu cũng phải chịu thuế gtgt .Vậy thuế gtgt hàng nhập khẩu là gì và cách kê khai thuế gtgt hàng nhập khẩu là gì ?

1. Thuế GTGT hàng nhập khẩu là gì?

Thuế gtgt hàng nhập khẩu được hiểu là số thuế doanh nghiệp nhập khẩu phải trả tính trên giá trị hàng hóa nhập khẩu (đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu và thuế bảo vệ môi trường nếu có.

 • Đối tượng phải chịu thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Ðối với hàng hoá nhập khẩu, đối tượng người dùng chịu thuế giá trị ngày càng tăng là hàng hoá nhập khẩu dùng cho sản xuất, kinh doanh thương mại và tiêu dùng ở Nước Ta được phép nhập khẩu qua biên giới Nước Ta hoặc từ khu chế xuất nhập khẩu vào thị trường trong nước .Trừ những đối tượng người dùng không thuộc diện chịu thuế giá trị ngày càng tăng theo pháp luật của pháp lý .

2. Cách kê khai thuế gtgt hàng nhập khẩu:

Căn cứ vào giấy nộp tiền ngân sách nhà nước ( hoặc biên lai nộp thuế tại cảng ) và tờ khai hải quan mà kế toán kê khai vào chỉ tiêu 23,24,25 trên tờ khai thuế 01 / GTGT như sau :Đầu tiên đăng nhập vào ứng dụng HTKK – chọn thuế giá trị ngày càng tăng – chọn tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng khấu trừ ( mẫu 01 / GTGT ) – Kê khai vào những chỉ tiêu 23,24, 25 .Cụ thể những chỉ tiêu như sau :Chỉ tiêu 23 : Giá trị hàng hoá dịch vụ mua vào : là trị giá tính thuế giá trị ngày càng tăng ghi trên tờ khai hải quan .Chỉ tiêu 24 : Thuế giá trị ngày càng tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào : là số tiền thuế giá trị ngày càng tăng đã nộp ghi trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước .Chỉ tiêu 25 : Tổng số thuế giá trị ngày càng tăng được khấu trừ : là tiền thuế giá trị ngày càng tăng đã nộp ghi trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước .Nếu là biên lai nộp thuế thì kê khai tương tự như như trên .

Lưu ý: Vì phải có chứng từ nộp tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu thì mới được khấu trừ nên khi kê khai vào chỉ tiêu 25 thì phải có giấy nộp tiền thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.

Nếu số tiền thuế giá trị ngày càng tăng trên tờ khai hải quan và trên giấy nộp tiền thuế bị lệch thì phải kiểm tra xem tại sao lại như vậy ( hoàn toàn có thể là nộp thừa, nộp thiếu ) hãy liên hệ ngay với cơ quan thuế để kiểm soát và điều chỉnh .Như vậy là đã triển khai xong việc kê khai thuế gtgt hàng nhập khẩu .Ngoài cách kê khai thuế gtgt hàng nhập khẩu hãy cùng tìm hiểu thêm những lao lý và chú ý quan tâm khi kê khai thuế gtgt hàng nhập khẩu nhé .

3. Thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu

Thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng hiện hành có ba mức 0 % ; 5 % và 10 % được lao lý tại Điều 8, Văn bản hợp nhất số 01 / VBHN-VPQH ngày 28/04/2016, như sau :

 • Với mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% thì: 

Mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng 0 % vận dụng so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải đường bộ quốc tế và sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị ngày càng tăng lao lý tại Điều 5 của Luật này khi xuất khẩu, trừ những trường hợp như sau :

 • Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài
 • Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài
 • Dịch vụ cấp tín dụng
 • Chuyển nhượng vốn
 • Dịch vụ tài chính phái sinh
 • Dịch vụ bưu chính, viễn thông
 • Sản phẩm xuất khẩu quy định tại khoản 23 Điều 5 của Luật này. (Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.)

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Nước Ta, trong khu phi thuế quan, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cung ứng cho người mua quốc tế theo lao lý của nhà nước .

 • Với mức thuế suất giá trị gia tăng 5% thì 

Mức thuế suất 5 % vận dụng so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ như sau :

 • Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt
 • Quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng
 • Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp
 • Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến
 • Mủ cao su sơ chế; nhựa thông sơ chế; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá
 • Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến, từ gỗ, măng.
 • Đường, phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm rỉ đường, bã mía, bã bùn
 • sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp như bông sơ chế, giấy in báo
 • Thiết bị, dụng cụ y tế; bông, băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh
 • Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, compa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học
 • Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim
 • Đồ chơi cho trẻ em; sách các loại, trừ sách quy định tại khoản 15 Điều 5 của Luật này.
 • Dịch vụ khoa học, công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công nghệ.
 • Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở.
 • Với mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% thì

Mức thuế suất 10 % vận dụng so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ không pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này .

4. Một số quy định hàng hoá nhập khẩu được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ vào Điều 10, Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015, các hàng hóa nhập khẩu sẽ được khấu trừ thuế GTGT khi tuân thủ đúng các điều kiện như sau:

 • Hàng nhập khẩu có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc các chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam
 •  Hàng hóa nhập khẩu có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng; hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Như vậy, những sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu muốn được khấu trừ thuế GTGT thì phải cung ứng những lao lý cơ bản như sau :

 • Có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu như: giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, biên lai nộp tiền thuế tại cảng.
 • Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt như: ủy nhiệm chi, giấy báo nợ, sổ phụ ngân hàng.
 • Có tờ khai hải quan nhập khẩu, hợp đồng.

Như vậy qua bài viết trên kỳ vọng sẽ giúp ích cho những doanh nghiệp biết cách kê khai thuế gtgt hàng nhập khẩu, những quan tâm, pháp luật về thuế gtgt hàng nhập khẩu .Nếu còn vướng mắc hay có điều gì chưa rõ về cách kê khai thuế gtgt hàng nhập khẩu những quý doanh nghiệp vui mừng liên hệ Công ty luật ACC để được tư vấn tương hỗ thêm về kê khai thuế gtgt hàng nhập khẩu hay những nhiệm vụ kế toán khác nhé .

Related Posts

About The Author

Add Comment