Công nghệ 7 VNEN Bài 12: Khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 7 VNEN

Công nghệ 7 VNEN Bài 12: Khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản

Công nghệ 7 VNEN Bài 12: Khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản

A. Hoạt động khởi động

(trang 75 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Người dân thu hoạch các loại hải sản bằng những cách nào?

Trả lời:

– Người dân thu hoạch các loại hải sản bằng những cách:

+ Kéo lưới, quăng chài+ Thả câu+ Đánh bằng bom, mìn+ Kích điện+ Dùng chất độc, …

(trang 75 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Theo em, cách khai thác hải sản nào là bất hợp pháp? Vì sao?

Trả lời:

– Theo em, cách khai thác hải sản phạm pháp là đánh bắt cá bằng bom, mìn và sử dụng điện để kích dùng chất độc .- Vì :+ Những cách khai thác gây nguy hại cho con người .+ Ảnh hưởng đến môi trường sinh thái .+ Ảnh hưởng đến những loại hải sản dưới nước .

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1 (trang 75 Công nghệ 7 VNEN tập 1), nguồn lợi hải sản nước ta

(trang 76 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Nguồn lợi hải sản gồm những loại nào? Nguồn lợi hải sản của Việt Nam có đặc điểm như thế nào?

Trả lời:

– Nguồn lợi hải sản gồm những loại : cá biển, động vật hoang dã thân mềm, động vật hoang dã giáp xác, da gai, thực vật biển .- Nguồn lợi hải sản của Việt Nam có đặc điểm là :+ Đa dạng về thành phần những giống, những loại hải sản .+ Sống phân tán, ít tập trung chuyên sâu .+ Thành phần loài đa phần gồm có những loài có size nhỏ, vận tốc sinh trưởng và sức sinh sản cao, …

(trang 76 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Đặc điểm tự nhiên nước ta có gì thuận lợi cho việc khai thác nguồn lợi hải sản?

Trả lời:

– Đặc điểm tự nhiên nước ta có những thuận tiện cho việc khai thác nguồn lợi hải sản là :+ Nước ta có 3260 km đường bờ biển, ven biển có nhiều đầm lầy, hòn đảo, quần đảo lớn nhỏ+ Diện tích vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa lớn .+ Nằm ở khu vực nhiệt đới gió mùa gió mùa nên có sự phong phú rất cao về thành phần những giống, loài hải sản .

2 (trang 76 Công nghệ 7 VNEN tập 1), ý nghĩa của việc khai thác, bảo vệ nguồn lợi hải sản

(trang 76 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Khai thác nguồn lợi hải sản có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống người dân, đối với sự phát triển kinh tế đất nước và an ninh quốc phòng?

Trả lời:

Khai thác nguồn lợi hải sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quan trọng so với đời sống người dân, so với sự tăng trưởng kinh tế tài chính quốc gia và bảo mật an ninh quốc phòng :+ Đối với người dân :• Tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động .• Cung cấp thực phẩm hàng ngày cho người dân .+ Đối với sự tăng trưởng kinh tế tài chính quốc gia :• Đáp ứng nhu yếu thực phẩm cho tiêu dùng trong nước, đồng thời những loại sản phẩm hải sản còn là mẫu sản phẩm xuất khẩu có giá trị kinh tế tài chính cao .• Góp phần thôi thúc những ngành công nghiệp khác tăng trưởng như : công nghệ tiên tiến chế biến thực phẩm, công nghiệp đánh bắt cá, khai thác hải sản .- Đối với bảo mật an ninh quốc phòng : Giúp ngư dân bám biển, vừa tăng trưởng kinh tế tài chính biển gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển hòn đảo .

(trang 76 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Chọn cụm từ điền vào chõ trống (…) cho phù hợp với mỗi bức ảnh sau:

Các cụm từ : chế biến hải sản, đánh bắt cá hải sản, nuôi trồng hải sản, tăng trưởng kinh tế tài chính biển, bảo vệ vùng biển, hải sản làm trang sức đẹp, xuất khẩu hải sản .
Công nghệ 7 VNEN Bài 12: Khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 7 VNEN

Trả lời:

Công nghệ 7 VNEN Bài 12: Khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 7 VNEN

3 (trang 77 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Một số hình thức tổ chức, phương pháp khai thác nguồn lực hải sản

(trang 78 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Kể tên các hình thức tổ chức khai thác nguồn lợi hải sản. Nêu đặc điểm của các hình thức khai thác nguồn lợi hải sản.

Trả lời:

Hình thức tổ chức khai thác nguồn lợi hải sản Đặc điểm
Hộ tư nhân Hình thức tổ chức mang tính đặc thù, có quy mô nhỏ, hoạt động diễn ra trong các vùng nước ven bừ, sở hữu 99% số lượng tàu thuyền trên cả nước.
Tổ hợp tác Một nhóm người cùng nghề, cùng ngư trường, cùng địa bàn cư trú trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, hợp tác cùng có lợi. Tổ thường có 3 – 10 tàu chuyên đánh cá và có bố trí tàu làm dịch vụ.
Hợp tác xã khai thác hải sản xa bờ Được khuyến khích phát triển nhưng số lượng vẫn chưa phát triển.
Doanh nghiệp nhà nước, các thành phần kinh tế khác Các đội tàu vừa làm nhiệm vụ đánh bắt hải sản, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ và công ích trên các vùng biển.

(trang 78 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Hiện nay, ở nước ta thường sử dụng các phương pháp khai thác hải sản nào?

Trả lời:

– Hiện nay, ở nước ta thường sử dụng những giải pháp khai thác hải sản là : bằng lưới kéo, lưới vây, lưới rê, lưới đăng, lưới rừng, bẫy, dùng câu, dùng ánh sáng …

(trang 78 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Chọn và điền từ/ cụm từ thích hợp trong số các từ/ cụm từ cho sẵn vào dưới mỗi ảnh sau:

( lưới kéo, lưới vây, lưới đăng, đánh cá điện, đánh cá bằng mìn, lưới vó mạn tàu )
Công nghệ 7 VNEN Bài 12: Khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 7 VNEN

Trả lời:
Công nghệ 7 VNEN Bài 12: Khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 7 VNEN

4 (trang 79 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường sống của hải sản

(trang 79 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Nêu nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường biển?

Trả lời:

– Nguyên nhân hầu hết gây ô nhiễm thiên nhiên và môi trường biển là :+ Tràn dầu ra biển+ Ô nhiễm từ đất liền : nước thải từ những dòng sông, nước thải hoạt động và sinh hoạt, nước thải du lịch .+ Rò rỉ chất phóng xạ, tai nạn thương tâm tàu bè và những hoạt động giải trí của tàu bè trên biển .+ Hoạt động nuôi trồng, khai thác hải sản không đúng lao lý gây ô nhiễm .

(trang 79 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Môi trường nước bị ô nhiễm gây ra những hậu quả gì cho sinh vật và con người?

Trả lời:

– Môi trường nước bị ô nhiễm gây ra hậu quả :+ Phá hủy nơi cư trú của những loài sinh vật biển do suy giảm diện tích quy hoạnh sinh vật biển, cỏ biển hay rừng ngập mặn .+ Cạn kiệt ngồn giống tôm, cá gần bờ .+ Suy giảm trữ lượng hải sản, khiến một số ít loài trở nên khan hiếm và đứng trước rủi ro tiềm ẩn tuyệt chủng .

(trang 79 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Bảo vệ môi trường sống của hải sản nhằm mục đích gì?

Trả lời:

– Bảo vệ môi trường tự nhiên sống của hải sản nhằm mục đích mục tiêu :+ Tạo thiên nhiên và môi trường biển trong lành, tạo điều kiện kèm theo cho những loại sinh vật biển tăng trưởng .+ Tạo nguồn lợi hải sản phong phú, đa dạng và phong phú, bảo vệ những nguồn giống tạo điều kiện kèm theo cho kinh tế tài chính biển tăng trưởng .

5 (trang 80 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Biện pháp bảo vệ nguồn lợi hải sản

(trang 80 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Để bảo vệ nguồn lợi hải sản cần thực hiện những biện pháp nào? Vì sao?

Trả lời:

– Để bảo vệ nguồn lợi hải sản, cần triển khai những giải pháp :+ Hạn chế đánh bắt cá ở khu vực gần bờ vào mùa tôm, cá sinh sản, lan rộng ra vùng khai thác xa bờ+ Thả một số ít loài hải sản quý và hiếm vào thủy vực trong nước và vũng, vịnh ven biển để tăng nguồn lợi hải sản và ngăn ngừa giảm sút trữ lượng của những loài hải sản này .+ Thiết lập những khu bảo tồn biển, bảo vệ, hồi sinh những hệ sinh thái và tăng trưởng nguồn lợi hải sản+ Nghiêm cấm đánh bắt cá hải sản bằng những giải pháp mang tính tiêu diệt như thuốc nổ, hóa chất, điện …+ Bảo vệ thiên nhiên và môi trường biển, nơi sinh sống của những loài hải sản .- Cần triển khai những giải pháp trên vì :+ Giúp tất cả chúng ta hạn chế sự giảm sút về nguồn lợi hải sản .+ Giúp tất cả chúng ta khai thác hợp lý và có hiệu suất cao nguồn hải sản .+ Bảo vệ nguồn hải sản của nước ta .+ nhằm mục đích bảo vệ tăng trưởng kinh tế tài chính biển một cách vững chắc .

C. Hoạt động luyện tập

1 (trang 80 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Chọn các cụm từ sau để điền vào chỗ trống cho phù hợp

Các cụm từ : ô nhiễm thiên nhiên và môi trường, khai thác, xóa đói giảm nghèo, giảm sút, xã hội, ô nhiễm trâm trọng, quốc gia, kinh tế tài chính, khu vực sinh sống, giảm đi ngư dân, quá mức .- Sản lượng ….. ( 1 ) ……. nhiều loại hải sản bị …… ( 2 ) …. nghiêm trọng- Môi trường sinh thái biển đang đứng trước rủi ro tiềm ẩn bị ……. ( 3 ) ………- Sự suy giảm hệ sinh thái biển đã có những ảnh hưởng tác động không nhỏ đến kế hoạch tăng trưởng ….. ( 4 ) …… của quốc gia cũng như nguồn sinh kế của hội đồng ….. ( 5 ) …….. ven biển .- Những nguyên do đa phần hây suy giảm hệ sinh thái biển là do khai thác ….. ( 6 ) …….., thực trạng ….. ( 7 ) ngày càng ngày càng tăng, sự tàn phá những ……. ( 8 ) ….. của những loài tăng lên .- Bảo vệ nguồn lợi hải sản là một trong những yếu tố sống còn của …. ( 9 ) ……. là trách nhiệm của tổng thể mọi người, gắn liền với cuộc đấu tranh …… ( 10 ) ….. ở mỗi vương quốc .

Trả lời:

– Sản lượng khai thác nhiều loại hải sản bị giảm sút nghiêm trọng- Môi trường sinh thái biển đang đứng trước rủi ro tiềm ẩn bị ô nhiễm trầm trọng- Sự suy giảm hệ sinh thái biển đã có những tác động ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính của quốc gia cũng như nguồn sinh kế của hội đồng ngư dân ven biển .- Những nguyên do đa phần hây suy giảm hệ sinh thái biển là do khai thác quá mức, thực trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên ngày càng ngày càng tăng, sự tàn phá những khu vực sinh sống của những loài tăng lên .- Bảo vệ nguồn lợi hải sản là một trong những yếu tố sống còn của quốc gia là trách nhiệm của toàn bộ mọi người, gắn liền với cuộc đấu tranh xóa đói giảm nghèo ở mỗi vương quốc .

2 (trang 81 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Đề xuất và điền vào bảng dưới đây công việc nên làm/ không nên làm trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi hải sản:

Việc nên làm Việc không nên làm

Trả lời:

Việc nên làm Việc không nên làm
– Không xả rác, nước thải ra biển gây ô nhiễm nguồn nước.
– Hạn chế đánh bắt ở khu vực gần bờ vào mùa tôm, cá sinh sản.
– Báo ngay cho cơ quan chức năng khi có hành vi đánh bắt mang tính hủy diệt.
– Thả một số loài hải sản quý hiếm vào thủy vực nội địa và vũng, vịnh ven biển để tăng nguồn lợi hải sản và ngăn chặn giảm sút trữ lượng của những loài hải sản này.
– Tuyên truyền để mọi người cùng nhau đánh bắt xa bờ, bảo vệ nguồn hải sản gần bờ.
– Xả trực tiếp nước thải ra biển
– Dùng mìn, dùng điện để đánh – bắt thủy sản
– Đánh bắt cả những con cá con khi chưa đến độ thu hoạch.
– Làm ngơ đi qua khi gặp hành vi đánh bắt mang tính hủy diệt, trái pháp luật.

D. Hoạt động vận dụng

1 (trang 81 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Tình huống: Nhà Thanh ở cạnh khu đầm phá ven biển, đầm này có rất nhiều cá. Thỉnh thoảng bạn Thanh thấy có một nhóm người mang chất nổ đến đánh bắt cá. Sau tiếng nổ, cá nổi trắng một khoảng lớn trên mặt đầm

Theo em, bạn Thanh nên làm gì để góp thêm phần bảo vệ nguồn lợi hải sản của đầm ?A. Làm biển cấm đánh bắt cá cáB. Báo cáo với cơ quan chức năng, yêu cầu giải pháp ngăn ngừaC. Vận động dân cư không ăn cá đánh bằng chất nổD. Làm ngơ, coi như không biết gì .

Trả lời:

Theo em, để góp thêm phần bảo vệ nguồn lợi hải sản của đầm, bạn Thanh nên :Đáp án : B. Báo cáo với cơ quan chức năng, đề xuất kiến nghị giải pháp ngăn ngừa .

(trang 81 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Trong trường hợp trên, em sẽ thuyết phục những người đánh bắt cá như thế nào để họ không làm như vậy nữa?

Trả lời:

Trong trường hợp trên, em sẽ thuyết phục những người đánh bắt cá cá không nên sử dụng bom mìn để đánh bắt cá cá vì :+ Đây là hành vi nguy hại đến con người .+ Ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của vùng nước, khi sử dụng bom, mìn cả những con cá con cũng chết không có giá trị như vậy cần một thời hạn dài nữa mới hoàn toàn có thể khai thác .+ Là hành vi vi phạm pháp lý, hoàn toàn có thể bị xử phạt .

2 (trang 81 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Đề xuất những biện pháp bảo vệ, phát triển nguồn lợi, hải sản ở địa phương em?

Trả lời:

– Những giải pháp bảo vệ, tăng trưởng nguồn lợi hải sản ở địa phương em là :+ Không sử dụng bom, mìn, điện để đánh bắt cá cá những khu vực ao, hồ, sông, suối .+ Xử lý nguồn nước thải hoạt động và sinh hoạt trước khi thải ra sông, hồ, tránh làm ô nhiễm nguồn nước .

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

(trang 81 Công nghệ 7 VNEN tập 1), Hãy tìm thêm thông tin trên sách báo, internet… về đặc điểm, giá trị của các loài hải sản đặc hữu ở các vùng biển Việt Nam. Viết một đoạn thông tin về một loại hải sản mà em thấy thú vị để báo cáo với thầy/cô và các bạn.

Trả lời:

Cá ngừ đại dương tại Phú Yên .Ở Việt Nam, cá ngừ đại dương là tên gọi cho cá ngừ mắt to và cá ngừ vây vàng. Cá ngừ có thân hình thoi, dài, hai bên hơi dẹt. Hai vây sống lưng gần nhau, sau vây sống lưng thứ hai có 8 – 10 vây phụ. Vây ngực khá dài đặc biệt quan trọng là ở thành viên còn nhỏ. Vây sống lưng thứ hai và vây hậu môn không dài như cá Ngừ Vây vàng. Vảy trên thân rất nhỏ. Mắt to và rất bổ dưỡng. Lưng màu xanh sẫm ánh sắt kẽm kim loại. Nửa thân dưới và bụng màu trắng nhạt. Vây sống lưng thứ nhất màu vàng sẫm, vây sống lưng thứ hai và vây hậu môn màu vàng nhạt. Vây phụ màu vàng tươi có viền đen .Mắt cá ngừ đại dương được xem là món ăn mang lại cảm xúc máu me và rùng rợn do vẻ ghê rợn toát ra từ thực phẩm. Nguyên liệu được xem là đạt chuẩn khi nó được tách khỏi khung hình cá nhưng vẫn giữ nguyên phần nhãn cầu, bao quanh là một loại chất béo và chỉ vài cơ mắt được phép cắt đứt. Quá trình khai thác mắt cá ngừ công phu thì việc chế biến lại được giảm thiểu và chỉ cần đun sôi một chút ít nước sạch rồi đưa mắt cá ngừ vào trần qua là hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng và thưởng thức. Khi chín, những cơ quanh mắt và phần mỡ được xem là mê hoặc nhất. Dù rất bổ dưỡng nhưng mắt cá ngừ lại không tương thích với những người có dạ dày yếu .Ở Việt Nam, đôi mắt cá ngừ đại dương rất quý, người kém thị lực, hay có những bệnh về mắt, được chuyên nên ăn nhiều mắt cá ngừ đại dương kèm với gan cá ngừ để chữa khỏi những bệnh về mắt, mắt cá ngừ đại dương hầm thuốc bắc là một trong những đặc sản nổi tiếng nổi tiếng tại những nhà hàng quán ăn lớn. Mắt cá ngừ được chế biến thành món mắt cá ngừ ( đèn pha, đèn biển ) chưng cách thủy. Mắt cá thường to bằng nắm tay hoặc quả trứng gà, được lấy từ con cá ngừ, chế biến, ướp gia vị dữ gìn và bảo vệ. Khi chế biến, một con mắt cá được ướp cùng với nhiều gia vị như thuốc bắc, sả, ớt, tiêu … sau đó đặt vào một cái thố ( om đất ) rồi chưng cách thủy hơn nửa giờ, mắt cá đã chín, thấm gia vị thì hoàn toàn có thể ăn được. Món này có vị béo ngậy của mắt cá và ngoài thành phần dinh dưỡng bổ cho khung hình sẽ có một lượng vitamin .Cá ngừ đại dương được xác lập là một trong những mẫu sản phẩm khai thác chính của nghề đánh bắt cá hải sản xa bờ và là một trong những loại sản phẩm xuất khẩu nòng cốt của thủy hải sản Việt Nam. Sản phẩm cá ngừ Việt Nam hiện đã xuất hiện ở hơn 200 thị trường trên quốc tế ; trong đó, nhà nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản đem lại nguồn thu vô cùng to lớn cho người lao động .
Xem thêm những bài Giải bài tập Công nghệ lớp 7 VNEN ( Soạn Công nghệ 7 VNEN ) khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt Công nghệ 7 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 7 VNEN | Soạn Công nghệ lớp 7 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Hướng dẫn học Công nghệ lớp 7 chương trình VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Related Posts

About The Author

Add Comment