Cách tính năng suất lao động bình quân và tiền lương – Nghiên Cứu Tài Chính

Mặc dù cụm từ “năng suất lao động bình quân” được nhắc đến khá nhiều trong doanh nghiệp, tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết cách tính năng suất lao động bình quân và tiền lương trong doanh nghiệp như thế nào. Dưới đây là cách tính năng suất lao động bình quân và tiền lương để bạn hiểu rõ hơn

Cách tính năng suất lao động bình quân và tiền lương 1

Năng suất lao động là gì?

Năng suất lao động được hiểu là chỉ tiêu phản ánh hiệu suất cao hay mức hiệu suất cao của người lao động trong quy trình sản xuất, hoạt động giải trí của doanh nghiệp .

Tại các doanh nghiệp, mức năng suất lao động được biểu hiện bằng số lượng (hay giá trị) sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị lao động (số lượng lao động hoặc thời gian lao động), hoặc số đơn vị lao động đã hao phí để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.

Do vậy, năng suất lao động là chỉ tiêu hiệu suất cao vừa đủ hay toàn phần của những doanh nghiệp .

Cách tính năng suất lao động bình quân

Năng suất lao động trung bình thường được đo bằng tổng sản phẩm trong nước tính trung bình trên một lao động trong thời hạn tham chiếu đó .
Công thức tính thông dụng nhất :

Năng suất lao động bình quân = Tổng sản phẩm trong nước (GDP)/Tổng số người làm việc bình quân.

Trong đó:

GDP: viết tắt của Gross Domestic Product, là giá trị thị trường của tất cả hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ nhất định, vào một thời kỳ nhất định. Con số này thường được tính toán và công bố bởi một số cơ quan nhà nước. Do đó, bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên các trang mạng hoặc trang thông tin điện tử.

Tổng số người làm việc bình quân: con số này cũng sẽ thay đổi tuỳ theo từng thời điểm và được công bố sẵn.

Như vậy, năng suất lao động sẽ có biến hóa nếu 1 trong 2 chỉ số trên đổi khác .

Tiền lương trong doanh nghiệp

Cách tính năng suất lao động bình quân và tiền lương 2

Tiền lương trong doanh nghiệp là gì ? Đó là khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động để triển khai những việc làm mà hai bên đã thoả thuận. Hiện nay, tiền lương phải bảo vệ không thấp hơn mức lương tối thiểu năm .
Tiền lương được trả qua hai hình thức : giao dịch chuyển tiền qua thông tin tài khoản cá thể của người lao động hoặc tiền mặt .

Hình thức trả tiền lương theo thời gian

Tuỳ theo đặc trưng hoạt động giải trí mà mỗi doanh nghiệp có hình thức trả lương theo thời hạn khác nhau. Cụ thể, doanh nghiệp trả tiền lương tháng, trả cho một tuần thao tác, trả cho một ngày thao tác và đôi lúc là trả cho một giờ thao tác .

Khám phá:

Cách tính tiền lương trong doanh nghiệp

Cách tính lương theo thời gian

Theo Nghiên Cứu Tài Chính, đây là hình thức phổ cập nhất. Dựa trên thời hạn thao tác và cấp bậc, vị trí việc làm để doanh nghiệp có công thức tính cho người lao động .
Cách tính lương này thường sẽ được phân chia thành nhiều yếu tố lương khác nhau, gồm có :
Lương cơ bản : là lương mà người lao động và doanh nghiệp đã thống nhất để hợp tác thao tác, là cơ sở tính bảo hiểm và những khoản trích lương, lương thực lãnh của người lao động. Theo pháp luật, mức lương này không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời gian ký hợp đồng .
Phụ cấp : là khoản tiền tương hỗ hoặc bù đắp thêm những yếu tố về điều kiện kèm theo lao động, điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt, đặc thù phức tạp của việc làm và việc đi lại. Bạn cần chú ý quan tâm, những khoản phụ cấp này sẽ được pháp luật và đưa vào hợp đồng lao động hoặc quy định lương thưởng của doanh nghiệp .
Ngày công trong thực tiễn : là số ngày mà bạn đi làm được trong tháng. Ví dụ, tháng 2 có 28 ngày, nhưng ngày công thực tiễn của bạn là 24 ngày .
Như vậy, công thức tính lương của người lao động sẽ là :

Lương tháng = (lương cơ bản + phụ cấp (nếu có))/ngày công chuẩn của tháng * số ngày làm việc thực tế

Cách tính lương theo sản phẩm

Với hình thức này, doanh nghiệp sẽ trả lương dựa trên chất lượng và số lượng loại sản phẩm hay Phần Trăm việc làm mà người lao động hoàn thành xong. Cách tính này sẽ tương quan đến năng suất lao động khá nhiều .
Công thức tính như sau :

Lương sản phẩm = đơn giá sản phẩm * số lượng sản phẩm hoàn thành

Cách tính năng suất lao động bình quân và tiền lương 3

Cách tính lương khoán

 Trường hợp áp dụng là khi người lao động hoàn thành được đúng khối lượng công việc mà hai bên đã thoả thuận.

Công thức tính như sau :

Lương = mức lương khoán * tỷ lệ % hoàn thành công việc

Ngoài 3 cách tính tiền lương ở trên, 1 số ít doanh nghiệp còn tính lương theo lệch giá, tính thêm giờ tăng ca, tức làm thêm giờ, … Tuỳ theo mỗi ngành nghề và đặc thù việc làm để doanh nghiệp và người lao động thoả thuận cách tính lương tương thích .

Related Posts

About The Author

Add Comment