Chứng từ ghi sổ là gì? Những cách lập chứng từ ghi sổ

Nếu có dự tính theo đuổi ngành kế toán hoặc có dự tính xin vào thao tác ở một công ty nào đó tại vị trí kế toán thì một trong những điều quan trọng bạn không hề không sẵn sàng chuẩn bị đó chính là hành trang tri thức của trình độ kế toán, trong đó có chứng từ ghi sổ. Vậy chứng từ ghi sổ là gì ? Bích Phượng sẽ mang đến thông tin cơ bản nhất để bạn hiểu hơn về thuật ngữ này cũng như có cơ sở để chớp lấy thời cơ việc làm trong nghành nghề dịch vụ kế toán nhé .

1. Tìm hiểu chung về chứng từ ghi sổ

1.1. Khái niệm giúp bạn hiểu chứng từ ghi sổ là gì?

Khái niệm chứng từ ghi sổ dùng để chỉ về một loại chứng từ được người kế toán sử dụng vào mục đích tập hợp số liệu theo từng loại sự việc được ghi trong các bản chứng từ gốc, ghi rõ ràng nội dung đó vào trong sổ cho từng sự việc khác nhau. Nhân viên kế toán sẽ căn cứ vào dữ liệu thể hiện bên trong chứng từ để có thể lập nên chứng từ ghi sổ. Nếu không dựa vào chứng từ thì cũng có thể lấy số liệu từ bảng tổng hợp có cùng nội dung kinh tế, cùng loại mà lập nên chứng từ ghi sổ.

Chứng từ ghi sổ hoàn toàn có thể thực thi những công dụng lớn hơn khi nó vừa hoàn toàn có thể lập cho một hoặc rất nhiều bản chứng từ gốc. Trong trường hợp lập nhiều chứng từ gốc thì tổng thể những loại chứng từ đó đều phải thống nhất cùng một nội dung kinh tế tài chính, cùng phát sinh một cách tiếp tục ở trong cùng một tháng. Khái niệm chứng từ ghi sổ Khái niệm chứng từ ghi sổ

1.2. Ý nghĩa mà chứng từ ghi sổ kế toán thể hiện là gì?

Sở dĩ ngành kế toán đã có chứng từ rồi nhưng vẫn đòi hỏi các kế toán viên phải lập chứng từ ghi sổ là bởi vì loại chứng từ này có ý nghĩa, giá trị nhất định của nó đối với quá trình làm việc. Nói một cách cụ thể hơn thì chứng từ kế toán có 3 ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

– Thứ nhất, chứng từ ghi sổ giúp cho người kế toán trưởng quản lý dễ dàng số thứ tự của các chứng từ kế toán

– Thứ hai, loại chứng từ này sẽ giúp cho những cán bộ quản lý tài chính, cán bộ thuế thuận tiện theo dõi chứng từ theo một trình tự rõ ràng, nội dung của chứng từ được sắp xếp tuân theo một nguyên tắc chủ đề nhất định, từ đó rất tiện cho việc theo dõi những yếu tố kế toán một cách khoa học và thông nhất về nội dung. – Thứ ba, chứng từ ghi sổ kế toán sẽ giúp cho việc so sánh giữa sổ ĐK Chứng từ ghi sổ và bảng so sánh số liệu tổng và số được phát sinh ở trong cuốn sổ chứng từ ghi sổ.

Nhìn chung, thông qua chứng từ ghi sổ, chúng ta, đặc biệt là những nhà quản lý có thể dễ dàng nắm bắt được một phần cơ bản về tình hình phát triển của doanh nghiệp đang diễn ra như thế nào. Bên cạnh đó đối với người làm kế toán thì cần nắm rõ các loại chứng từ, các định khoản kế toán cơ bản, sử dụng các phần mềm kế toán, nắm rõ về chính sách thuế

Việc làm kế toán – truy thuế kiểm toán tại Hồ Chí Minh

2. Những nguyên tắc quan trọng khi ghi chứng từ ghi sổ

Chứng từ ghi sổ chính là căn cứ trực tiếp để cho nhân viên kế toán ghi sổ cái. Bởi vì, chứng từ ghi sổ là một trong hai nhiệm vụ cần thể hiện ở trong sổ kế toán tổng hợp, bao gồm: ghi đúng trình tự về thời gian mà trong Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ đã thể hiện và ghi dựa trên nội dung kinh tế mà cuốn sổ Cái thể hiện.

Nguyên tắc của chứng từ ghi sổ Nguyên tắc của chứng từ ghi sổ Nguyên tắc thứ hai khi kế toán lập chứng từ ghi sổ đó là lập chứng từ này dựa vào 2 cơ sở chính : một là từng bản chứng từ kế toán, hai là Bảng tổng hợp của những chứng từ có cùng nội dung và cùng loại. Nguyên tắc thứ ba khi lập chứng từ ghi sổ : kế toán viên cần đánh số thứ tự cho những chứng từ đúng với số thứ tự bộc lộ bên trong Sổ ĐK Chứng từ ghi sổ, đi kèm theo đó phải đính kèm cả những chứng từ và trước khi ghi sổ chúng thì cần phải được người kế toán trưởng duyệt.

3.

Đặc trưng nổi bật có trong mô hình chứng từ ghi sổ kế toán

Đặc trung của loại hình chứng từ ghi sổ Đặc trung của loại hình chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ kế toán yên cầu người kế toán phải ghi khá đầy đủ mọi nhiệm vụ phát sinh được chứng từ ghi nhận sẽ phải được phân loại, và ghi vào trong sổ theo số thứ tự, đồng thời cũng phải ghi không thiếu vào trong sổ Cái. Chứng từ ghi sổ thường được vận dụng so với những đơn vị chức năng có quy mô hoạt động giải trí từ vừa đến lớn, có sử dụng nhiều nhân lực ship hàng hoạt động giải trí kế toán, cần hạch toán nhiều thông tin tài khoản kế toán.

Xem thêm : Hướng dẫn viết hóa đơn hợp đồng Hot nhất 2021

4. Trình tự chuẩn khi ghi chứng từ ghi sổ kế toán

4.1. Ghi sổ chứng từ theo công việc hàng ngày

– Căn cứ : để ghi sổ chứng từ những việc làm hàng ngày hoặc theo định kỳ, kế toán viên sẽ phải dựa trên từng bản chứng từ kế toán riêng hoặc dựa vào một bảng tổng hợp chứng từ. Bảng tổng hợp này chắc như đinh phải bảo vệ điều kiện kèm theo cùng loại và đã qua sự kiểm tra cẩn trọng. – Dựa vào bản chứng từ ghi sổ, người kế toán sẽ ghi lại những nội dung kế toán trong sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, mục tiêu ở đầu cuối là ghi lại nội dung kế toán đúng chuẩn vào trong sổ Cái. Những chứng từ làm địa thế căn cứ lập chứng từ ghi sổ sẽ được đưa vào những sổ hay thẻ kế toán. Trình tự của chứng từ ghi sổ Trình tự của chứng từ ghi sổ

4.2. Ghi sổ chứng từ theo công việc cuối tháng

Cuối tháng, kế toán viên sẽ khóa lại sổ chứng từ để thực thi những nhiệm vụ thống kê giám sát thiết yếu, gồm có : tính tổng số tiền của những nhiệm vụ kinh tế tài chính và kinh tế tài chính phát sinh suốt thời hạn một tháng qua, tính số dư của mỗi toàn khoản kế toán và tổng số phát sinh Có được bộc lộ trong sổ Cái, Tổng Nợ phát sinh. Dựa vào sổ Cái kế toán, kế toán viên sẽ lập Bảng cân đối thông tin tài khoản. Đồng thời, nhân viên cấp dưới kế toán sẽ phải thực thi so sánh những số liệu giữa Bảng tổng hợp chi tiết cụ thể và Sổ Cái, sau đó lập ra Báo cáo kinh tế tài chính cho doanh nghiệp. việc so sánh và kiểm tra này chỉ có được ý nghĩa đúng đắn và phân phối đúng nguyên tắc kế toán và tác dụng mà doanh nghiệp cần khi nó hoàn toàn có thể bảo vệ rằng Tổng Nợ phát sinh = Tổng Có phát sinh, đồng thời bằng Tổng số tiền phát sinh ghi trong sổ Đăng ký chứng từ Kế toán. Tổng dư Nợ bằng Tổng dư Có, số dư từng thông tin tài khoản phát sinh bằng với số dư tương ứng của mỗi một thông tin tài khoản trong Bảng tổng hợp cụ thể. Việc làm nhân viên cấp dưới kế toán

5. Cách lập sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ

5.1. Xác định nội dung ghi trong sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ

Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ sẽ ghi chép lại hàng loạt những phát sinh của những nhiệm vụ kinh tế tài chính theo một trình tự nhất định về thời hạn theo hình thức Nhật ký. Nội dung này Phượng cũng đã đề cập đến ở nội dung trên, tuy nhiên, khi bạn bắt tay vào lập sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ thì cũng phải nhắc nhớ lại nội dung này để bảo vệ đúng nội dung khi lập sổ.

5.2. Xác định kết cấu, phương pháp ghi chép sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ

Cách lập sổ chứng từ ghi sổ Cách lập sổ chứng từ ghi sổ Bạn hãy đưa đúng những thông số kỹ thuật nội dung theo gợi ý sau : – Cột A : Ghi rất đầy đủ số hiệu Chứng từ ghi sổ – Cột B : Ghi rõ ràng thời hạn lập Chứng từ ghi sổ ( cụ thể về ngày, tháng, năm lập ) – Cột 1 : Ghi đúng số tiền vào trong Chứng từ ghi sổ – Cuối trang : cộng lại tổng số lũy kế trước khi chuyển qua trang sau – Đầu trang ghi đúng số được cộng từ trang trước chuyển qua. Sau mỗi một kỳ như cuối tháng hay cuối năm thì nhân viên cấp dưới kế toán sẽ triển khai việc cộng tổng hàng loạt những mức tiền được phát sinh mà trong nội dung của sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ đã biểu lộ. Sau cùng cần phải so sánh số liệu mới với số liệu trong Bảng Cân đối.

Để hình dung cụ thể về chứng từ ghi sổ, bạn hãy tải Biểu mẫu chứng từ ghi sổ dưới đây về tham khảo hoặc có thể sử dụng ngay:

MẪU CHỨNG TỪ GHI SỔ THEO THÔNG TƯ 200 :

BẢN WORD : Tải xuống ngay BẢN EXCEL : Tải xuống ngay

MẪU CHỨNG TỪ GHI SỔ THEO THÔNG TƯ 133 :

BẢN WORD : Tải xuống ngay BẢN EXCEL : Tải xuống ngay

6.

Ưu điểm – điểm yếu kém của hình thức Chứng từ ghi sổ kế toán

Ưu điểm của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Nhược điểm của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
– Hình thức mẫu của sổ ghi chép chứng từ ghi sổ khá đơn thuần nên việc ghi chép khá thuận tiện, thuận tiện – Tạo ra sự thuận tiện so với hoạt động giải trí phân công nguồn nhân lực trong bộ phận kế toán – Số lượng ghi chép phải triển khai nhiều lần, gây ra thực trạng trùng lặp dễ dẫn đến nhầm lẫn – Hoạt động kiểm tra lại những số liệu có pháp luật đơn cử theo định kỳ, thường thực thi vào thời hạn cuối tháng hoặc cuối năm do đó gây ra ảnh hưởng tác động đến quy trình tiến độ cung ứng thông tin kế toán thiết yếu đến nhà quản trị, nhà quản trị phải tiếp đón thông tin chậm trễ.

Xem thêm : Định giá gia tài là gì và những điều bạn cần biết.

7. Bí quyết xin việc làm kế toán dành cho người mới ra trường

Nếu như bạn đã nắm vững trong tay những kiến thức và kỹ năng cơ bản chuyên ngành kế toán như hiểu được chứng từ ghi sổ là gì, những nhiệm vụ kế toán cần triển khai, … nhưng chưa biết làm thế nào để phát huy thế mạnh của mình khi đi xin việc thì hãy đọc ngay những san sẻ dưới đây. Đây là những kinh nghiệm tay nghề tìm việc được rút ra từ chính bản thân Phượng và 1 số ít tìm hiểu thêm từ những chuyên viên đến từ website timviec365.vn nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm vận dụng ngay sau đó, Phượng bảo vệ thời cơ việc làm kế toán sẽ đến gần với bạn nhất hoàn toàn có thể. Việc làm trợ lý kế toán Bí quyết xin việc kế toán Bí quyết xin việc kế toán

7.1. Chuẩn bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ kế toán

Nếu như bạn đã đọc được tới nội dung này thì Phượng nghĩ, có lẽ bạn là một người có tác phong học tập rất nghiêm túc và là một người ham học hỏi. Vì thế nên không có lý do gì khiến bạn chưa trang bị tốt các kiến thức và kỹ năng trong nghề đúng không nào. Đối với một nhân viên kế toán mà nói, yêu cầu tối thiểu nhất cần đáp ứng đó chính là biết cách hạch toán và định khoản, luôn cập nhật đầy đủ các thông tin quy định về thuế, thông thạo kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là biết cách sử dụng tốt các chương trình kế toán. Nếu như bạn chắc chắn đảm bảo được những yêu cầu này thì đã đến lúc bạn đủ điều kiện để tự tin đi xin việc rồi đấy nhé.

7.2. Chọn timviec365.vn làm địa chỉ tìm việc kế toán

Bí quyết tìm việc làm kế toán hiệu quả tại timviec365.vn Bí quyết tìm việc làm kế toán hiệu quả tại timviec365.vn Sở dĩ bạn được khuyên làm như vậy là chính bới website timviec365.vn có năng lực lớn khi hoàn toàn có thể giúp bạn tìm việc nhanh gọn, hiệu suất cao. Những gợi ý về việc làm đều sát với nhu yếu tìm kiếm của người tìm việc và bảo vệ không sống sót tin hết hạn, tránh gây ra mất thời hạn cho người tìm việc. Hơn thế, tính năng nộp hồ sơ trực tuyến và tương hỗ làm hồ sơ xin việc ấn tượng là một trong những ưu điểm lớn của timviec365.vn. Đại đa số ứng viên khi đã chọn timviec365.vn trở thành phương pháp tìm việc làm thì đều đồng thời sử dụng luôn nhiều công cụ tương hỗ tìm việc làm tiện ích trên website này. Bởi vậy mà tỉ lệ kiếm việc thành công xuất sắc rất cao. Với hai mẹo nhỏ này, bạn sẽ nhanh gọn tìm thấy một vị trí việc làm kế toán tương thích cho bản thân mình. Hy vọng trải qua việc tò mò chứng từ ghi sổ là gì sẽ để lại cho người đọc nhiều giá trị quan trọng, đặc biệt quan trọng là giá trị trong công cuộc tìm kiếm việc làm .

Chia sẻ:

Từ khóa tương quan
Chuyên mục

Related Posts

About The Author

Add Comment