Lãi chậm trả và lãi suất quá hạn cách tính lãi suất chậm trả và quá hạn

LegalZone tư vấn lãi suất quá hạn. Chúng tôi với đội ngủ luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, giải quyết tranh chấp về ly hôn? Hy vọng những kinh nghiệm, kiến thức chia sẻ sau đây sẻ giải đáp được một phần nào về kiến thức pháp luật.

Hy vọng những kinh nghiệm tay nghề, kiến thức và kỹ năng san sẻ sau đây sẻ giải đáp được một phần nào về kỹ năng và kiến thức pháp lý .

Thứ nhất, về khái niệm “lãi quá hạn” hay “lãi chậm trả”:

Hiện nay, trong lao lý của pháp lý hiện hành không có pháp luật về khái niệm “ lãi quá hạn ”, hay “ lãi chậm trả ”. Tuy nhiên, địa thế căn cứ theo pháp luật tại Điều 357, 466 Bộ luật dân sự năm ngoái, thì hoàn toàn có thể hiểu :

“Lãi chậm trả” (hay còn gọi là tiền lãi chậm trả)

Có thể hiểu, lãi chậm trả là khoản tiền lãi phát sinh mà bên vay/mượn phải trả cho bên cho vay khi đến hạn mà bên vay không trả được nợ hoặc trả không đầy đủ hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền, trong đó, số tiền lãi này được tính trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

“Lãi quá hạn” (hay còn gọi là tiền lãi quá hạn).

Cũng như “ lãi chậm trả ”, so với khái niệm “ lãi quá hạn ” cũng không có văn bản nào pháp luật đơn cử về khái niệm này. Tuy nhiên địa thế căn cứ theo pháp luật tại điểm b khoản 5 Điều 466 Bộ luật dân sự năm ngoái, hoàn toàn có thể hiểu, “ lãi quá hạn ” được hiểu là khoản tiền lãi phát sinh trên khoản nợ gốc quá hạn chưa trả tương ứng với thời hạn chậm trả ( thời hạn quá hạn ), mà người vay phải trả cho bên cho vay tính đến thời gian trả nợ .
Lãi suất quá hạn
Trong đó, thời hạn chậm trả ( thời hạn quá hạn ) được hiểu là một khoảng chừng thời hạn tính từ ngày hết hạn trả nợ đến này tính tiền trả nợ. “ Lãi quá hạn ” thường được vận dụng so với trường hợp xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ so với khoản vay tính có lãi .
Dù “ lãi chậm trả ”, “ lãi quá hạn ” được hiểu như thế nào thì hoàn toàn có thể thấy, đây cũng là một trong những khoản tiền lãi phát sinh do bên vay tiền / vay vốn không tuân thủ hợp đồng vay, thời hạn vay .
Do vậy, để bảo vệ quyền hạn của bên cho vay, nhất là bảo vệ quyền phát sinh thời cơ góp vốn đầu tư từ số tiền đã cho vay của bên cho vay thì theo nội dung pháp luật của pháp lý hoặc theo thỏa thuận hợp tác của những bên, bên cho vay tiền / vay vốn phải trả thêm khoản tiền lãi chậm trả, lãi quá hạn .

Thứ hai, về cách tính lãi suất chậm trả và lãi suất quá hạn.

Cách tính lãi suất chậm trả:

Về mặt nguyên tắc, trong quan hệ vay vốn, vay tiền thì bên vay phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trả đủ tiền khi đến hạn. Tuy nhiên, trên thực tiễn, không phải khi nào, bên vay cũng triển khai được thỏa thuận hợp tác này .
Trường hợp này, khi đến hạn trả nợ mà bên vay không trả được nợ hoặc trả không vừa đủ thì bên cho vay có quyền nhu yếu bên vay ngoài việc giao dịch thanh toán nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ, phải trả thêm một khoản tiền lãi chậm trả .
Về lãi suất vay chậm trả, địa thế căn cứ theo pháp luật tại khoản 2 Điều 357, Khoản 4, 5 Điều 466 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái, lãi suất vay này trước hết sẽ do những bên tự thỏa thuận hợp tác .
Lãi suất thỏa thuận hợp tác này hoàn toàn có thể được ghi nhận trước đó trong hợp đồng vay vốn, hợp đồng vay tiền được ký kết trước đó .
Lãi suất này cũng hoàn toàn có thể do hai bên tự thỏa thuận hợp tác tại thời gian tính tiền trả nợ, nếu trong giấy / hợp đồng vay tiền không có lao lý về lãi suất vay này .
Trường hợp không thỏa thuận hợp tác được về yếu tố lãi suất vay chậm trả thì lãi suất vay chậm trả sẽ được xác lập theo nội dung pháp luật tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái .
Theo đó, khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái, lãi suất vay chậm trả sẽ được xác lập bằng 50 % mức lãi suất vay cho vay số lượng giới hạn tại thời gian trả nợ là 20 % / năm, tương tự với mức lãi suất vay chậm trả là 10 % / năm .
Trên cơ sở này, khoản tiền lãi chậm trả sẽ được xác lập bằng 10 % / năm ( tương tự 0,83 % / tháng ) tính trên số tiền chậm trả tương ứng với thời hạn chậm trả, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hợp tác về mức lãi suất vay chậm trả .

Có thể thể hiện bằng công thức như sau:

– Lãi chậm trả = nợ gốc chưa trả x lãi chậm trả (0,83%/tháng) x thời gian chậm trả.

( Công thức này vận dụng cho trường hợp cho vay không có lãi, theo lao lý tại khoản 2 Điều 357, khoản 4 Điều 466 Bộ luật dân sự năm năm ngoái ) .
– Lãi chậm trả = nợ gốc x lãi suất vay vay theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng x thời hạn vay x 0,83 % / tháng x thời hạn chậm trả .
( Công thức này vận dụng cho trường hợp cho vay có lãi, theo pháp luật tại điểm a khoản 5 Điều 466 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái ) .
Ví dụ : A cho B vay số tiền là 300 triệu đồng, không tính lãi. Thời hạn hợp đồng vay là 12 tháng, từ 01/01/2018 đến 31/12/2018. Đến thời gian tháng 31/03/2019, anh B mới thanh toán giao dịch nợ gốc cho anh B. Trường hợp này, anh B đã chậm triển khai việc trả nợ so với thời hạn là 03 tháng. Vậy B sẽ phải trả cho A ngoài khoản tiền gốc là 300 triệu đồng ; đồng thời phải trả thêm một khoản tiền lãi chậm trả được tính như sau :
Tiền lãi chậm trả = 300.000.000 đ x 0,83 % / tháng x 03 tháng = 7.470.000 đồng .
Vậy, do đây là khoản vay không có lãi nên khi đến hạn mà anh B không trả được nợ, không chỉ có vậy còn trả chậm 03 tháng so với thời hạn vay, và A, B không thỏa thuận hợp tác được lãi suất vay chậm trả nên địa thế căn cứ theo khoản 4 Điều 466 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái, B phải trả : 300.000.000 đồng ( tiền nợ gốc ) và 7.470.000 đồng xu tiền lãi phát sinh do chậm thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền .

Cách tính lãi suất quá hạn:

Về lãi suất quá hạn, còn được hiểu là lãi suất tính trên nợ gốc quá hạn, sẽ được xác định theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo đó, lãi  suất quá hạn (tức lãi suất tính trên nợ gốc quá hạn chưa trả) sẽ được xác định theo sự thỏa thuận của các bên trong quan hệ vay tiền.

Lãi suất quá hạn 1

Tuy nhiên, trường hợp các bên không có sự thỏa thuận thì lãi suất quá hạn được tính bằng 150% (tương đương 1,5) lãi suất vay theo hợp đồng vay.

Trên cơ sở này, tiền lãi quá hạn ( tiền lãi tính trên nợ gốc quá hạn chưa trả ) = nợ gốc quá hạn chưa trả x lãi suất vay vay theo hợp đồng vay x 1,5 x thời hạn chậm trả ( thời hạn quá hạn ) .
Ví dụ : Anh C cho anh D vay 100.000.000 đồng với lãi suất vay 1,5 % / tháng. Thời hạn hợp đồng vay là 15 tháng, từ 01/04/2017 đến 01/07/2017. Đã quá hạn 4 tháng, D mới thanh toán giao dịch gốc và lãi cho C. Vậy giả sử C, và D không thỏa thuận hợp tác về lãi suất vay chậm trả, hay lãi quá hạn đơn cử, thì địa thế căn cứ theo pháp luật tại khoản 5 Điều 466 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái D phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trả cho C những khoản tiền :
– Nợ gốc : 100.000.000 đồng ( 100 triệu đồng )
– Lãi trên nợ gốc trong thời hạn hợp đồng vay : = 100.000.000 đồng x 15 tháng x 1,5 % / tháng = 22.500.000 đồng .

– Lãi chậm trả = 100.000.000 đồng x 1,5% x 15 x 0,83% x 4 = 747.000 đồng.

– Lãi trên nợ gốc quá hạn ( lãi quá hạn ) = 100.000.000 đ x 1,5 % x 4 = 6.000.000 đồng .

Như vậy, dù là “lãi chậm trả” hay “lãi quá hạn” thì đây cũng là những khoản tiền lãi được phát sinh khi đến thời hạn trả nợ mà bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ khoản tiền vay, được hiểu như là một sự bù đắp cho thiệt hại xảy ra với bên cho vay khi bên vay không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ theo đúng thỏa thuận.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào khoản vay này là khoản vay có lấy lãi hay khoản vay không có lãi mà người vay nợ có thể ngoài việc trả khoản tiền gốc thì có thể phải trả lãi chậm trả (áp dụng trong trường hợp vay không có lãi) hoặc phải trả cả lãi chậm trả và lãi quá hạn (áp dụng đối với khoản vay có lãi).   

Related Posts

About The Author