Kiến thức về connect là gì

Bài viết Kiến thức về connect là gì thuộc chủ đề về Hỏi đáp thắc mắt đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng sotaythongthai.vn tìm hiểu Kiến thức về connect là gì trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài : “Kiến thức về connect là gì”


Từ vựng là một phần không thể bỏ qua khi học Tiếng Anh. Vậy các bạn đã biết được bao nhiêu phần trăm số từ vựng được người bản địa dùng nhiều nhất? Ở bài viết này chúng mình sẽ đem lại cho các bạn thêm một từ vựng mới trong tiếng anh đó là: “Connect”. Đây là một từ được dùng khá thường nhật và rộng rãi nhưng vẫn còn 1 số bạn dùng chưa đúng về “ connect” và chưa hiểu rõ được hết nghĩa của nó. Vậy hãy cùng nhau tìm hiểu “ connect” có nghĩa là gì và các cấu trúc dùng của “ connect” ra sao nha!

1. “ Connect” có nghĩa là gì?

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

connect là gì

( Hình ảnh minh họa về “ connect” trong tiếng Anh)

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

Theo từ điển Cambridge định nghĩa, “ connect” là động từ với nhiều nghĩa khác nhau:

Trước hết, “ connect” được định nghĩa là: kết nối hoặc được kết nối với một cái gì đó khác.

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

Ví dụ:

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

 • He’ll just connect up the printer to the computer and then we’ll be ready to go.
 • Anh ấy chỉ cần kết nối máy in với máy tính và sau đó công ty chúng tôi sẽ sẵn sàng vận hành.
 • Most villages in the highlands are now connected by roads.
 • Hầu hết các bản làng ở vùng cao hiện nay được nối với nhau bằng đường bộ.
 • The bone broke just where the thigh connects to the knee.
 • Xương gãy ngay nơi đùi nối với đầu gối.

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

“ Connect” còn có nghĩa khác là: để xem xét hoặc chỉ ra rằng rằng một người hoặc một vật có liên quan đến ai đó hoặc điều gì khác

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

Ví dụ:

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

 • He’s an actress I connect with the theatre rather than films.
 • Anh ấy là một nữ diễn viên mà tôi kết nối với nhà hát hơn là các bộ phim.
 • Police are connecting the break-in with other recent thefts in the area.
 • Cảnh sát đang kết nối vụ đột nhập với các vụ trộm khác gần đây trong khu vực.
 • We connected the crop failure with strange weather conditions.
 • công ty chúng tôi kết nối việc mất mùa với các điều kiện thời tiết kỳ lạ.

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

“ Connect” còn có nghĩa là: cảm thấy gần gũi với ai đó hoặc có mối quan hệ tình dục tốt với họ. Ở nghĩa này “ connect” thường được đi kèm với giới từ “ with”.

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

Ví dụ:

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

 • He has a remarkable ability to connect with a wide variety of people.
 • Anh ấy có một khả năng đáng chú ý để kết nối với nhiều người.
 • He didn’t connect me with that embarrassing review I wrote seven years ago.
 • Anh ấy không kết nối tôi với bài đánh giá đáng xấu hổ mà tôi đã viết bảy năm trước.

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

“Connect” mang nghĩa là: giúp bạn khả năng nói chuyện với người khác qua điện thoại.

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

Ví dụ:

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

 • Could you connect me with a number in London, please? I’m not getting through.
 • Bạn khả năng kết nối cho tôi với một vài ở London được không? Tôi không qua đó được.
 • To call the police, dial 113 and the operator will connect you.
 • Để gọi cảnh sát, hãy quay số 113 và nhà điều hành sẽ kết nối với bạn.
 • She asked to be connected to the central switchboard.
 • Cô ta bắt buộc được kết nối với tổng đài trung tâm.

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

“ Connect” mang nghĩa là nếu hai xe buýt, xe lửa, v.v. kết nối với nhau, chúng sẽ đến vào thời điểm cho phép hành khách xuống xe này và lên xe khác.

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

Ví dụ:

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

 • Your flight arrives at 1.30, when it connects with a bus service to your resort.
 • Chuyến bay của bạn hạ cánh lúc 1:30, khi nó kết nối với dịch vụ xe buýt đến khu nghỉ dưỡng của bạn.
 • There’s a connecting train service between the airport and the town
 • Có một dịch vụ xe lửa kết nối giữa sân bay và thị trấn.

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

“ Connect” mang nghĩa là thực hiện một cú đánh, cú sút hoặc ném thành công.

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

Ví dụ:

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

 • He connected on 70 percent of his shots.
 • Anh ấy đã kết nối trên 70% các cú sút của mình.

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

2. Cấu trúc và cách dùng của “ Connect”

connect là gì

( Hình ảnh minh họa về “ connect” trong tiếng Anh)

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

“ Connect” là một động từ thường nhật trong tiếng Anh, vì thế nên khi dùng chúng ta phải dùng nó với chức năng là động từ trong câu.

“ Connect” được phiên âm quốc tế theo chuẩn IPA là:

UK /kəˈnekt/ US /kəˈnekt/

Đây là phiên âm quốc tế của “ connect”, nhìn từ phiên âm này khả năng thấy “ connect” được phát âm giống nhau ở Anh Anh và Anh Mỹ và có trọng âm rơi vào âm thứ 2. vì thế khi phát âm các bạn nhớ chú ý phát âm cho đúng với phiên âm nhất nha!

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

một vài cấu trúc với “ Connect”

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

 • connect to sth: kết nối với cái gì
 • connect sth to/with sth: Kết nối cái gì với cái gì
 • be connected (to sth): Được kết nối (với cái gì)
 • connect sb/sth to sb/sth: Kết nối ai/ cái gì với ai/cái gì
 • get/stay connected: Duy trì kết nối
 • connect sb to sb/sth: Kết nối ai với ai/ cái gì

Trên đây là 1 số cấu trúc được dùng thường nhật của “ connect” trong tiếng Anh. Muốn dùng “ connect” cho đúng thì hãy thuộc lòng các cấu trúc này nha!

3. Phân biệt “ connect with” và “ connect to”

connect là gì

( Hình ảnh minh họa về “ Connect with” và “connect to”)

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

 • Connect ( up) to something: Gắn vào, nối vào ( các thiết bị điện tử, internet). “Connect to” dùng để nói về kết nối mọi người hoặc mọi thứ theo bất kỳ sự kết hợp nào, bằng vật lý hoặc bằng dây, để tạo kết nối tinh thần giữa con người và mọi vật trong bất kỳ sự kết hợp nào và để lập luận rằng ai đó hoặc điều gì đó có liên quan đến tội phạm hoặc hành vi phạm tội.
 • “ Connect ( up) with something: được dùng để tạo kết nối với ai đó hoặc một nhóm, gặp gỡ với ai đó hoặc một nhóm; để giao tiếp với ai đó hoặc một nhóm, đặc biệt là qua điện thoại.

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

Trên đây là những kiến thức về “ Connect”. Chúc các bạn có buổi học kết quả và thú vị cùng Studytienganh nha!

Xem thêm: Coordinator Là Gì? Công Việc Của Coordinator Trong NHKS

Tham khảo thêm: Tổng hợp thực đơn là gì | Sen Tây Hồ

Xem thêm: Tìm hiểu file epub là gì | Sen Tây Hồ

Bạn đang xem: connect là gì

Bạn thấy bài viết thế nào?

Các câu hỏi về Kiến thức về connect là gì

Team Sổ Tay Thông Thái mà chi tiết là Mỹ Chi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Kiến thức về connect là gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Kiến thức về connect là gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Chốt lại nhen <3 Bài viết Kiến thức về connect là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Kiến thức về connect là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Kiến thức về connect là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Kiến thức về connect là gì

Kiến thức về connect là gì

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Kiến #thức #về #connect #là #gì

Tìm thêm báo cáo về Kiến thức về connect là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm thông tin về Kiến thức về connect là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://sotaythongthai.vn/

💝 Xem Thêm Câu Hỏi Quanh Ta tại : https://mangraovat.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment