Quản lý vốn cố định: Khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định là gì? Mục đích của khấu hao tài sản cố định là gì? Doanh nghiệp quản lý vốn cố định – Khấu hao tài sản cố định như thế nào? Các bạn theo dõi bài viết dưới đây để hiểu chi tiết nhé! học kế toán tổng hợp online miễn phí

Xem thêm: Cách nhận diện rủi ro tài chính qua các hệ số tài chính căn bản

1. Khái niệm, mục đích của khấu hao tài sản cố định

Khái niệm khấu hao tài sản cố định: Trong quá trình sử dụng, TSCĐ bị hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình dẫn đến bị mất vốn do TSCĐ giảm dần giá trị sử dụng và giá trị. Vì vậy, phải tiến hành trích khấu hao TSCĐ nhằm thu hồi vốn cố định.

  • Hao mòn hữu hình là sự sụt giảm về giá trị sử dụng của TSCĐ kéo theo đó là sự sụt giảm về giá trị của TSCĐ.

  • Hao mòn vô hình dung là sự sụt giảm thuần tuý về giá trị cuả TSCĐ do văn minh khoa học kỹ thuật gây ra .
  • Khấu hao TSCĐ là việc phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của TSCĐ trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ. chứng chỉ kế toán trưởng có thời hạn bao lâu

Mục đích khấu hao TSCĐ: Nhằm thu hồi vốn cố định

Nguyên tắc khấu hao : Mức khấu hao tương thích với mức độ hao mòn của TSCĐ .

2. Các phương pháp khấu hao TSCĐ

2.1 Phương pháp khấu hao đường thẳng

Nội dung : Theo chiêu thức này mức khấu hao và tỷ suất khấu hao hàng năm của TSCĐ đều đặn và bằng nhau trong hàng loạt thời hạn sử dụng hữu dụng của TSCĐ .Mức khấu hao và tỷ suất khấu hao hàng năm của TSCĐ được xác lập như sau :

Mức khấu hao hàng năm của TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ (NG) / Thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ (T)

Tỷ lệ khấu hao hàng năm = Mức khấu hao hàng năm /Nguyên giá của TSCĐ

Ưu điểm của giải pháp : Đơn giản, dễ tính toán, tạo điều kiện kèm theo không thay đổi giá thànhNhược điểm của chiêu thức : Thu hồi vốn chậm, chịu ảnh hưởng bất lợi của hao mòn vô hình dung .

2.2 Phương pháp khấu hao giảm dần

– Nội dung : Mức khấu hao hàng năm được đẩy nhanh trong những năm đầu và giảm dần qua thời hạn .

– Có hai phương pháp xác định: học kế toán thuế online

* Phương pháp số dư giảm dần :

Cách xác định: MKHi = GCLi x TSD (%)

Trong đó :

GCL: giá trị còn lại của TSCĐ

TSD ( % ) : Tỷ lệ khấu hao theo chiêu thức số dư học logistics ở đâu

TSD = 1/T x HS

Trong đó :T là thời hạn sử dụng có ích của TSCĐHS = 1,5 nếu T < = 4 năm học xuất nhập khẩu trực tuyếnHS = 2,0 nếu 4 < T < = 6 nămHS = 2,5 nếu T > 6 năm* Phương pháp khấu hao tổng số thứ tự năm sử dụng

Cách xác định: MKHi = NG x TTS i(%)

Trong đó: thi chứng chỉ hành nghề kế toán

NG là nguyên giá TSCĐTTsi ( % ) Là tỷ suất khấu hao năm i theo giải pháp tổng sốTtsi = Số năm sử dụng còn lại / Tổng số thứ tự theo năm sử dụng– Ưu điểm : Phương pháp này tịch thu vốn nhanh, nhanh gọn tập trung chuyên sâu vốn để góp vốn đầu tư thay đổi TSCĐ, hạn chế ảnh hưởng bất lợi của hao mòn vô hình dung. Là giải pháp để hoãn thuế thu nhập doanh nghiệp .– Nhược điểm : Tính toán phức tạp, khối lượng giám sát nhiều, sẽ là khó khăn vất vả khi vận dụng giải pháp khấu hao này so với những doanh nghiệp mới xây dựng hoặc dự án Bất Động Sản sản xuất loại sản phẩm mới .

3. Phương pháp khấu hao sản lượng

– Cách xác định: MKH = QSX x mkh

Trong đó: khoa hoc ke toan truong

Qsx là số lượng loại sản phẩm sản xuất trong kỳ

mkh là mức khấu hao tính cho một sản phẩm

mkh = NG / Số lượng mẫu sản phẩm dự kiến sản xuất trong suốt đời hoạt động giải trí của TSCĐ– Phương pháp này thích hợp với những TSCĐ sử dụng không đều giữa những thời kỳ và trực tiếp sản xuất loại sản phẩm, hoàn toàn có thể xác lập được sản lượng theo hiệu suất .

Trên đây Phân tích tài chính đã chia sẻ cho các bạn bài viết Quản lý nguồn vốn cố định – khấu hao tài sản cố định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết

Related Posts

About The Author

Add Comment