Kế toán tiếng anh là gì? Tổng hợp toàn bộ từ vựng về kế toán

Kế toán tiếng anh là gì ? Các chức vụ kế toán trong doanh nghiệp bằng tiếng Anh được gọi như thế nào vẫn luôn là vướng mắc của nhiều kế toán. Bài viết dưới đây tất cả chúng ta sẽ cùng giải đáp những vướng mắc kể trên .

1. Kế toán tiếng Anh là gì ?

Kế toán tiếng Anh là “Accounting” nhưng trong thực tế sẽ có rất nhiều từ mang nghĩa tương tự. “Accountant” là danh từ có nghĩa là nhân viên kế toán, người chịu trách nhiệm thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Tùy thuộc vào từng vị trí khác nhau, kế toán sẽ đảm nhận những công việc khác nhau.

kế toán tiếng anh

kế toán tiếng anh

2. Các chức vụ kế toán trong doanh nghiệp bằng tiếng Anh

Tại các doanh nghiệp, mỗi vị trí sẽ có các chức danh khác nhau nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của vị trí đó đối với tổ chức.  Một số chức danh kế toán phổ biến như:

Kế toán trưởng ( Chief Accountant )

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ phận kế toán của doanh nghiệp, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước công ty về mọi hoạt động giải trí của phòng. Kế toán trưởng đảm nhiệm vai trò giám sát việc làm của những kế toán viên và triển khai những tài liệu kinh tế tài chính ship hàng cho việc đưa ra những kế hoạch kinh tế tài chính và những quyết định hành động góp vốn đầu tư của doanh nghiệp, tương hỗ chỉ huy doanh nghiệp trong công tác làm việc điều hành quản lý, quản trị
Vai trò của kế toán trưởng :

 • Thực hiện những việc làm tương quan đến nhiệm vụ trình độ kế toán đúng với pháp luật pháp lý
 • Đảm bảo nguồn vốn so với những mặt của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại
 • Theo dõi, chớp lấy sự hoạt động giải trí của nguồn vốn kinh doanh thương mại dưới những hình thức
 • Phân tích, nhìn nhận kinh tế tài chính so với những hợp đồng, dự án Bất Động Sản, khu công trình trước khi trình ban chỉ huy
 • Tham mưu cho chỉ huy doanh nghiệp về công tác làm việc quản trị và sử dụng nguồn vốn công ty và công tác làm việc tổ chức triển khai kinh tế tài chính doanh nghiệp

>> Đọc thêm: Vai trò và vị trí của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Kế toán tổng hợp ( General Accounting )

Kế toán tổng hợp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những việc làm tương quan đến tàng trữ, phản ánh những tài liệu kế toán của doanh nghiệp trên những mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản, sổ thông tin tài khoản và báo cáo giải trình kinh tế tài chính theo những chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp
Vai trò của kế toán tổng hợp :

 • Khi doanh nghiệp phát sinh những nhiệm vụ, thanh toán giao dịch kinh doanh thương mại, kế toán tổng hợp kèm theo những chứng từ pháp lý chứng tỏ cho sự phát sinh và hoàn thành xong những nhiệm vụ thanh toán giao dịch
 • Kế toán tổng hợp ghi chép những nhiệm vụ phát sinh vào thông tin tài khoản và vào sổ sách kế toán doanh nghiệp
 • Cuối kỳ, kế toán tổng hợp triển khai “ khóa sổ ” và lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính cuối kỳ cho doanh nghiệp

>> Đọc thêm: Chi tiết công việc của kế toán tổng hợp

Kế toán nợ công ( Accounting Liabilities )

Kế toán nợ công chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi, giám sát và xử lý những khoản nợ mà doanh nghiệp phải thu hoặc phải trả
Kế toán nợ công triển khai những việc làm như :

 • In sổ những khoản nợ đã được xử lý và chưa được xử lý để so sánh theo tháng, quý, năm
 • Kiểm tra chứng từ, hóa đơn tương quan đến những khoản nợ công của doanh nghiệp
 • Theo dõi tình hình nợ công để có kế hoạch thúc giục, đôn đốc thu nợ kịp thời
 • Cập nhật tình hình những khoản nợ phải trả so với những nhà sản xuất, đối tác chiến lược để báo cáo giải trình với chỉ huy doanh nghiệp để có kế hoạch giao dịch thanh toán đúng hạn
 • Đối chiếu và lên báo cáo giải trình tình hình nợ công để đề xuất kiến nghị những giải pháp giải quyết và xử lý kịp thời

từ vựng tiếng anh kế toán

từ vựng tiếng anh kế toán

>> Đọc thêm: Kế toán công nợ là gì? Tổng hợp những vấn đề liên quan đến kế toán công nợ

3. 150 thuật ngữ Tiếng Anh thông dụng trong nghành nghề dịch vụ kế toán

Một số thuật ngữ Tiếng Anh thông dụng thường được sử dụng trong nghành kế toán như :

 • Authorized capital : Vốn điều lệ
 • Break-even point : Điểm hòa vốn
 • Business entity concept : Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể
 • Business purchase : Mua lại doanh nghiệp
 • Calls in arrear : Vốn gọi trả sau
 • Capital : Vốn
 • Called-up capital : Vốn đã gọi
 • Capital expenditure : giá thành góp vốn đầu tư
 • Capital redemption reserve : Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn CP
 • Carriage : giá thành luân chuyển
 • Carriage inwards : giá thành luân chuyển sản phẩm & hàng hóa mua
 • Carriage outwards : Ngân sách chi tiêu luân chuyển sản phẩm & hàng hóa bán
 • Carrying cost : Chi tiêu bảo tồn hàng lưu kho
 • Cash book : Sổ tiền mặt
 • Cash discounts : Chiết khấu tiền mặt
 • Cash flow statement : Bảng nghiên cứu và phân tích lưu chuyển tiền mặt
 • Cash discounts : Chiết khấu tiền mặt
 • Causes of depreciation : Các nguyên do tính khấu hao
 • Category method : Phương pháp chủng loại
 • Cheques : Sec ( chi phiếú )
 • Clock cards : Thẻ bấm giờ
 • Closing an account : Khóa một thông tin tài khoản
 • Closing stock : Tồn kho cuối kỳ
 • Commission errors : Lỗi ghi nhầm thông tin tài khoản giao dịch thanh toán
 • Company accounts : Kế toán công ty
 • Company Act 1985 : Luật công ty năm 1985
 • Compensating errors : Lỗi tự triệt tiêu
 • Concepts of accounting : Các nguyên tắc kế toán
 • Conservatism : Nguyên tắc thận trọng
 • Consistency : Nguyên tắc đồng điệu
 • Control accounts : Tài khoản kiểm tra
 • Conventions : Quy ước
 • Conversion costs : Chi tiêu chế biến
 • Cost accumulation : Sự tập hợp ngân sách
 • Cost application : Sự phân chia ngân sách
 • Cost concept : Nguyên tắc giá phí lịch sử dân tộc
 • Cost object : Đối tượng tính giá tiền
 • Cost of goods sold : Nguyên giá hàng bán
 • Credit balance : Số dư có
 • Credit note : Giấy báo có
 • Credit transfer : Lệnh chi
 • Creditor : Chủ nợ
 • Cumulative preference shares : Cổ phần tặng thêm có tích góp
 • Current accounts : Tài khoản vãng lai
 • Current assets : Tài sản lưu động
 • Curent liabilities : Nợ thời gian ngắn
 • Current ratio : Hệ số lưu hoạt
 • Debentures : Trái phiếu, giấy nợ
 • Debenture interest : Lãi trái phiếu
 • Debit note : Giấy báo Nợ
 • Debtor : Con nợ
 • Depletion : Sự hao cạn
 • Depreciation : Khấu hao
 • Depreciation of goodwill : Khấu hao uy tín
 • Direct costs : Chi tiêu trực tiếp
 • Directors : Hội đồng quản trị
 • Directors ’ remuneration : Thù kim thành viên Hội đồng quản trị
 • Discounts : Chiết khấu
 • Discounts allowed : Chiết khấu bán hàng
 • Discounts received : Chiết khấu mua hàng
 • Dishonored cheques : Sec bị khước từ
 • Disposal of fixed assets : Thanh lý tài sản cố định và thắt chặt
 • Dividends: Cổ tức

 • Double entry rules : Các nguyên tắc bút toán kép
 • Dual aspect concept : Nguyên tắc tác động ảnh hưởng kép
 • Drawing : Rút vốn
 • Equivalent units : Đơn vị tương tự
 • Equivalent unit cost : Giá thành đơn vị chức năng tương tự
 • Errors : Sai sót
 • Expenses prepaid : Chi tiêu trả trước
 • Factory overhead expenses : giá thành quản trị phân xưởng
 • FIFO ( First In First Out ) : Phương pháp nhập trước xuất trước
 • Final accounts : Báo cáo quyết toán
 • Finished goods : Thành phẩm
 • First call : Lần gọi thứ nhất
 • Fixed assets : Tài sản cố định và thắt chặt
 • Fixed capital : Vốn cố định và thắt chặt
 • Fixed expenses : Định phí / Chi tiêu cố định và thắt chặt
 • General ledger : Sổ cái
 • General reserve : Quỹ dự trữ chung
 • Going concerns concept : Nguyên tắc hoạt động giải trí lâu dài hơn
 • Goods stolen : Hàng bị đánh cắp
 • Goodwill : Uy tín
 • Gross loss : Lỗ gộp
 • Gross profit : Lãi gộp
 • Gross profit percentage : Tỷ suất lãi gộp
 • Gross loss : Lỗ gộp
 • Historical cost : Giá phí lịch sử vẻ vang
 • Horizontal accounts : Báo cáo quyết toán dạng chữ T
 • Impersonal accounts : Tài khoản phí giao dịch thanh toán
 • Imprest systems : Chế độ tạm ứng
 • Income tax : Thuế thu nhập
 • Increase in provision : Tăng dự trữ
 • Indirect costs : giá thành gián tiếp
 • Installation cost : Chi tiêu lắp ráp, chạy thử
 • Intangible assets : Tài sản vô hình dung
 • Interpretation of accounts : Phân tích những báo cáo giải trình quyết toán
 • Investments : Đầu tư
 • Invoice : Hóa đơn
 • Invested capital : Vốn góp vốn đầu tư
 • Issued capital : Vốn phát hành
 • Issue of shares : Phát hành CP
 • Issued share capital : Vốn CP phát hành
 • Job-order cost system : Hệ thống hạch toán chi phí sản xuất theo việc làm / loạt loại sản phẩm
 • Journal : Nhật ký chung
 • Journal entries : Bút toán nhật ký
 • Liabilities : Công nợ
 • LIFO ( Last In First Out ) : Phương pháp nhập sau xuất trước
 • Limited company : Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn
 • Liquidity : Khả năng thanh toán giao dịch bằng tiền mặt ( tính lỏng / tính thanh toán )
 • Liquidity ratio : Hệ số năng lực thanh toán giao dịch
 • Long-term liabilities : Nợ dài hạn
 • Loss : Lỗ
 • Net loss : Lỗ ròng
 • Nature of depreciation : Bản chất của khấu hao
 • Machine hour method : Phương pháp giờ máy
 • Manufacturing account : Tài khoản sản xuất
 • Mark-up : Tỷ suất lãi trên giá vốn
 • Margin : Tỷ suất lãi trên giá bán
 • Matching expenses against revenue : Khế hợp ngân sách với thu nhập
 • Materiality : Tính trọng điểm
 • Materials : Nguyên vật liệu
 • Money mesurement concept : Nguyên tắc thước đo bằng tiền
 • Net assets : Tài sản thuần
 • Net book value : Giá trị thuần
 • Net realizable value : Giá trị thuần triển khai được
 • Nominal accounts : Tài khoản định danh
 • Nominal ledger : Sổ tổng hợp
 • Notes to accounts : Ghi chú của báo cáo giải trình quyết toán
 • Objectivity : Tính khách quan
 • Omissions, errors : Lỗi ghi thiếu
 • Opening entries : Các bút toán khởi đầu doanh nghiệp
 • Opening stock : Tồn kho đầu kỳ
 • Operating gains : doanh thu trong hoạt động giải trí
 • Ordinary shares : Cổ phần thường
 • Original entry, errors : Lỗi phát sinh từ nhật ký
 • Output in equivalent units : Lượng loại sản phẩm tính theo đơn vị chức năng tương tự
 • Overdraft : Nợ thấu chi
 • Overhead application base : Tiêu thức phân chia ngân sách quản trị phân xưởng
 • Overhead application rate : Hệ số phân chia ngân sách quản trị phân xưởng
 • Oversubscription of shares : Đăng ký CP vượt mức
 • Paid-up capital : Vốn đã góp
 • Par, issued at : Phát hành theo mệnh giá
 • Periodic stock : Phương pháp theo dõi tồn dư định kỳ
 • Reducing balance method : Phương pháp giảm dần
 • Provision for discounts : Dự phòng chiết khấu
 • Provision for depreciation : Dự phòng khấu hao
 • Straight-line method : Phương pháp đường thẳng
 • Uncalled capital : Vốn chưa gọi
 • Working capital: Vốn lưu động (hoạt động)

Nền tảng liên kết dịch vụ kế toán MISA ASP – liên kết hàng trăm đơn vị chức năng cung ứng dịch vụ kế toán uy tín và chất lượng, giúp những doanh nghiệp, đặc biệt quan trọng là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới xây dựng chưa có đội ngũ kế toán hoàn toàn có thể tự do lựa chọn đơn vị chức năng tương thích với những tiêu chuẩn đã đặt ra. Sử dụng những dịch vụ của những công ty dịch vụ kế toán được coi là giải pháp tối ưu, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí những ngân sách trả lương, thuê văn phòng và những ngân sách tương quan khác .
Tìm hiểu ngay nền tảng MISA ASP để công tác làm việc tìm kiếm đơn vị chức năng cung ứng dịch vụ kế toán thuận tiện hơn .

CTACTA

Related Posts

About The Author

Add Comment