Cách Tính Thuế Hộ Kinh Doanh Cá Thể, Cá Nhân Kinh Doanh Mới Nhất 2022 – Tư Vấn DNL

Trang chủ » Tin tức » Hộ kinh doanh cá thể » Cách tính thuế Hộ kinh doanh cá thể, cá thể kinh doanh mới nhất 2022Cách tính thuế hộ kinh doanh cá thể, cá thể kinh doanh như thế nào ? Các loại thuế hộ kinh doanh cá thể, cá thể kinh doanh phải nộp năm 2022 là gì ? Các giải pháp kê khai thuế của Hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh gồm có những chiêu thức nào ? Mời bạn đọc tìm hiểu thêm bài viết sau của Tư Vấn DNL để hiểu rõ hơn .

Căn cứ pháp lý tính thuế Hộ kinh doanh cá thể, cá thể kinh doanh mới nhất

 • Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020;
 • Luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực ngày 01/01/2009.
 • Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2020;
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/12/2020;
 • Nghị định số 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
 • Thông tư số 92/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 30/07/2015; (Bãi bỏ chương I và chương II)
 • Thông tư 65/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 23/08/2020;
 • Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 01/08/2021
Cách tính thuế Hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh mới nhất 2021Cách tính thuế Hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh mới nhất 2021

Các loại thuế hộ kinh doanh cá thể phải nộp năm 2021

Trong năm 2021, Có 3 loại thuế chính mà hộ kinh doanh cá thể, cá thể kinh doanh phải nộp gồm có những loại sau :
 • Lệ phí môn bài hàng năm (thuế môn bài);
 • Thuế giá trị gia tăng (Thuế GTGT);
 • Thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN).

Cách tính lệ phí môn bài cho hộ kinh doanh cá thể

Bậc lệ phí ( thuế ) môn bài của hộ kinh doanh cá thể

Theo Khoản 3, Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì:

Doanh thuThuế môn bài phải nộp
Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm1.000.000 đồng/năm
Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm500.000 đồng/năm
Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm300.000 đồng/năm

Căn cứ xác lập mức thu lệ phí môn bài

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, địa điểm mới ra kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

– Doanh thu là tổng doanh thu tính thuế TNCN năm trước liền kề của hoạt động sản xuất, kinh doanh của các địa điểm kinh doanh (không bao gồm hoạt động cho thuê tài sản).

– Cá nhân, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình đã giải thể, tạm ngừng sản xuất, kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại không xác lập được lệch giá của năm trước liền kề thì lệch giá làm cơ sở xác lập mức thu lệ phí môn bài là lệch giá của năm tính thuế của cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng quy mô, địa phận, ngành nghề theo lao lý tại Thông tư 92/2015 / TT-BTC .

Các trường hợp được miễn thuế môn bài

– Hộ kinh doanh có lệch giá từ 100 triệu trở xuống trong 1 năm ;– Hộ kinh doanh có khu vực kinh doanh không tiếp tục, không có khu vực cố định và thắt chặt ;– Hộ kinh doanh sản xuất muối ;– Hộ kinh doanh nuôi trồng, đánh bắt cá thủy hải sản, món ăn hải sản và dịch vụ phục vụ hầu cần nghề cá ;– Miễn lệ phí môn bài cho năm tiên phong xây dựng ( từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 ) nếu xây dựng sau ngày 25/02/2020 .Ví dụ : Hộ kinh doanh DNL được cấp giấy ghi nhận ĐK hộ kinh doanh ngày 5 tháng 2 năm 2021 thì được không tính tiền lệ phí môn bài năm 2021. Sang năm 2022 mới phải nộp lệ phí môn bài ( hạn chót đến ngày 30/1/2022 ) .
Tham khảo thêm : Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài mới nhất năm 2021

Nguyên tắc tính thuế so với hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh

 • Nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về thuế GTGT, thuế TNCN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế.

Phương pháp tính thuế so với hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh

Hộ kinh doanh nộp thuế theo chiêu thức kê khai

Phương pháp tính thuế

 • Phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện khai thuế theo tháng trừ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng các tiêu chí khai thuế theo quý và lựa chọn khai thuế theo quý theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo quy định tại Điều 50 Luật Quản lý thuế.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán.

Lưu ý: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế.

Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế so với hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh nộp thuế theo chiêu thức kê khai lao lý tại điểm 8.2 Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế phát hành kèm theo Nghị định số 126 / 2020 / NĐ-CP ngày 19/10/2020 của nhà nước, đơn cử như sau :a ) Tờ khai thuế so với hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh theo mẫu số 01 / CNKD phát hành kèm theo Thông tư này ;b ) Phụ lục Bảng kê hoạt động giải trí kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh ( vận dụng so với hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh nộp thuế theo giải pháp kê khai ) theo mẫu số 01-2 / BK-HĐKD phát hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh nộp thuế theo giải pháp kê khai nếu có địa thế căn cứ xác lập được lệch giá theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải nộp Phụ lục Bảng kê mẫu số 01-2 / BK-HĐKD phát hành kèm theo thông tư này .

Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Nơi nộp hồ sơ khai thuế so với hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh nộp thuế theo giải pháp kê khai lao lý tại khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế là Chi cục Thuế quản trị trực tiếp nơi hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh .

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế so với hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh nộp thuế theo giải pháp kê khai pháp luật tại khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế, đơn cử như sau :a ) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế so với hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh nộp thuế theo chiêu thức kê khai theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế .b ) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế so với hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh nộp thuế theo chiêu thức kê khai theo quý chậm nhất là ngày ở đầu cuối của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế .

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế của hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh nộp thuế theo giải pháp kê khai thực thi theo pháp luật tại khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế, đơn cử : Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày sau cuối của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ trợ hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót .

Nghĩa vụ khai thuế trong trường hợp tạm ngừng hoạt động giải trí, kinh doanh

Trường hợp hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh tạm ngừng hoạt động giải trí, kinh doanh thì thông tin cho cơ quan thuế theo pháp luật tại Điều 91 Nghị định số 01/2021 / NĐ-CP ngày 04/11/2021 của nhà nước, Điều 4 Nghị định số 126 / 2020 / NĐ-CP ngày 19/10/2020 của nhà nước, Điều 12 Thông tư số 105 / 2020 / TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ĐK thuế và không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh tạm ngừng hoạt động giải trí, kinh doanh không trọn tháng nếu khai thuế theo tháng hoặc tạm ngừng hoạt động giải trí, kinh doanh không trọn quý nếu khai thuế theo quý .

Hộ kinh doanh nộp thuế theo theo từng lần phát sinh

Phương pháp tính thuế

 • Phương pháp khai thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định. Kinh doanh không thường xuyên được xác định tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng lĩnh vực, ngành nghề và do cá nhân tự xác định để lựa chọn phương pháp khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này. Địa điểm kinh doanh cố định là nơi cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh như: địa điểm giao dịch, cửa hàng, cửa hiệu, nhà xưởng, nhà kho, bến, bãi hoặc địa điểm tương tự khác.
 • Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh bao gồm:
a ) Cá nhân kinh doanh lưu động ;b ) Cá nhân là nhà thầu thiết kế xây dựng tư nhân ;c ) Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền tên miền internet vương quốc Nước Ta “. vn ” ;d ) Cá nhân có thu nhập từ loại sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số nếu không lựa chọn nộp thuế theo chiêu thức kê khai .
 • Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh không bắt buộc phải thực hiện chế độ kế toán, nhưng phải thực hiện việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp và xuất trình kèm theo hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh.
 • Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thực hiện khai thuế khi có phát sinh doanh thu chịu thuế.

Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế so với cá thể kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh lao lý tại điểm 8.3 Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế phát hành kèm theo Nghị định số 126 / 2020 / NĐ-CP ngày 19/10/2020 của nhà nước, đơn cử như sau :a ) Tờ khai thuế so với hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh theo mẫu số 01 / CNKD phát hành kèm theo Thông tư này ;b ) Các tài liệu kèm theo hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh gồm :– Bản sao hợp đồng kinh tế tài chính phân phối sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ;– Bản sao biên bản nghiệm thu sát hoạch, thanh lý hợp đồng ;– Bản sao tài liệu chứng tỏ nguồn gốc nguồn gốc của sản phẩm & hàng hóa như : Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là sản phẩm & hàng hóa nông sản trong nước ; Bảng kê sản phẩm & hàng hóa mua và bán, trao đổi của dân cư biên giới nếu là hàng dân cư biên giới nhập khẩu ; Hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu mua của tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh trong nước ; tài liệu tương quan để chứng tỏ nếu là sản phẩm & hàng hóa do cá thể tự sản xuất ; …Cơ quan thuế có quyền nhu yếu xuất trình bản chính để so sánh, xác nhận tính đúng chuẩn của bản sao so với bản chính .

Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Nơi nộp hồ sơ khai thuế so với cá thể kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh lao lý tại khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế, đơn cử như sau :a ) Trường hợp kinh doanh lưu động thì nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế quản trị trực tiếp nơi cá thể phát sinh hoạt động giải trí kinh doanh .

b) Trường hợp cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số thì nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân cư trú (thường trú hoặc tạm trú).

c ) Trường hợp cá thể có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền tên miền internet vương quốc Nước Ta “. vn ” thì nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi cá thể cư trú. Trường hợp cá thể chuyển nhượng ủy quyền là cá thể không cư trú thì nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản trị trực tiếp tổ chức triển khai quản trị tên miền internet vương quốc Nước Ta “. vn ” .d ) Trường hợp cá thể là nhà thầu thiết kế xây dựng tư nhân thì nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế quản trị trực tiếp nơi cá thể phát sinh hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng .

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế so với cá thể kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh pháp luật tại khoản 3 Điều 44 Luật Quản lý thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế .

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế của cá thể kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thực thi theo lao lý tại khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế, đơn cử : Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày sau cuối của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế .Trường hợp khai bổ trợ hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót .Cách tính thuế cá nhân kinh doanh 2021Cách tính thuế cá nhân kinh doanh 2021

Hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh nộp thuế theo giải pháp khoán

Phương pháp tính thuế

 • Phương pháp khoán được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai và không thuộc trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh theo hướng dẫn tại Điều 5, Điều 6 Thông tư này.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (Hộ khoán) không phải thực hiện chế độ kế toán. Hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ phải lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp, bán lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh. Riêng trường hợp hộ khoán kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa hợp pháp và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
 • Hộ khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm: hộ khoán mới ra kinh doanh, hộ khoán kinh doanh thường xuyên theo thời vụ, hộ khoán ngừng, tạm ngừng kinh doanh. Đối với hộ khoán kinh doanh không trọn năm, mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định hộ khoán không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN là doanh thu tính thuế TNCN của một năm dương lịch (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định mức thuế khoán phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh.
Ví dụ 1 : Ông A mở màn kinh doanh từ tháng 4 năm 2022, và dự kiến có lệch giá khoán của 09 tháng trong thực tiễn kinh doanh là 90 triệu đồng ( trung bình 10 triệu đồng / tháng ) thì lệch giá tương ứng của một năm ( 12 tháng ) là 120 triệu đồng ( > 100 triệu đồng ). Như vậy, Ông A thuộc diện phải nộp thuế GTGT, phải nộp thuế TNCN tương ứng với lệch giá trong thực tiễn phát sinh từ tháng 4 năm 2022 là 90 triệu đồng .
 • Hộ khoán khai thuế theo năm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế, nộp thuế theo thời hạn ghi trên Thông báo nộp tiền của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý thuế. Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng số thì hộ khoán khai thuế, nộp thuế riêng đối với doanh thu phát sinh trên hóa đơn đó theo từng lần phát sinh.

Căn cứ xác lập thuế khoán so với hộ khoán

Căn cứ xác lập thuế khoán gồm có :a ) Hồ sơ khai thuế của hộ khoán do hộ khoán tự kê khai theo dự kiến lệch giá và mức thuế khoán của năm tính thuế ;b ) Cơ sở tài liệu của cơ quan thuế ;c ) Ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị xã ;d ) Kết quả công khai thông tin và đảm nhiệm quan điểm phản hồi từ Hội đồng tư vấn thuế, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị xã, hộ khoán và những tổ chức triển khai, cá thể khác .Công khai thông tin hộ khoán là việc cơ quan thuế tổ chức triển khai công khai minh bạch và đảm nhiệm quan điểm phản hồi về lệch giá và mức thuế khoán so với hộ khoán theo lao lý .Việc công khai thông tin lần 1 theo khoản 5 Điều này để tìm hiểu thêm, lấy quan điểm về lệch giá, mức thuế khoán dự kiến ; và công khai thông tin lần 2 theo khoản 9 Điều này để tìm hiểu thêm, lấy quan điểm về lệch giá, mức thuế khoán chính thức phải nộp của năm tính thuế. Việc công khai thông tin gồm có :– Niêm yết thông tin bằng giấy tại địa phận ; gửi trực tiếp đến hộ khoán ;– Gửi trực tiếp đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Q., huyện, xã, phường, thị xã ; công khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của ngành Thuế .

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm trước liền kề năm tính thuế.
 • Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh (bao gồm hộ kê khai chuyển đổi sang phương pháp khoán), hoặc hộ khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai, hoặc hộ khoán thay đổi ngành nghề, hoặc hộ khoán thay đổi quy mô kinh doanh trong năm thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của hộ khoán chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu kinh doanh, hoặc chuyển đổi phương pháp tính thuế, hoặc thay đổi ngành nghề, hoặc thay đổi quy mô kinh doanh.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp hộ khoán có sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu có yêu cầu sử dụng hóa đơn.

Hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán

 • Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 hằng năm, cơ quan thuế phát Tờ khai thuế năm sau cho tất cả các hộ khoán.
 • Hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán theo quy định tại điểm 8.1 Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ là Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh, khi khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn lẻ thì hộ khoán khai thuế theo từng lần phát sinh và sử dụng Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này đồng thời xuất trình, nộp kèm theo hồ sơ khai thuế các tài liệu sau:
+ Bản sao hợp đồng kinh tế tài chính phân phối sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động giải trí kinh doanh của hộ khoán ;+ Bản sao biên bản nghiệm thu sát hoạch, thanh lý hợp đồng ;+ Bản sao tài liệu chứng tỏ nguồn gốc nguồn gốc của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ như : Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là sản phẩm & hàng hóa nông sản trong nước ; Bảng kê sản phẩm & hàng hóa mua và bán, trao đổi của dân cư biên giới nếu là hàng dân cư biên giới nhập khẩu ; Hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu mua của tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh trong nước ; tài liệu tương quan để chứng tỏ nếu là sản phẩm & hàng hóa do cá thể tự sản xuất, cung ứng ; …

Cách tính thuế Hộ kinh doanh cá thể, cá thể kinh doanh mới nhất 2022

Theo điều 10 thông tư 40/2021 / TT-BTC Căn cứ tính thuế so với hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh là lệch giá tính thuế và tỷ suất thuế tính trên lệch giá .

Doanh thu tính thuế GTGT và lệch giá tính thuế TNCN

Doanh thu gồm có thuế ( trường hợp thuộc diện chịu thuế ) của hàng loạt tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền đáp ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ những hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, gồm có :
 • Các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền;
 • Các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định;
 • Các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế TNCN);
 • Doanh thu khác mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Cách tính thuế hộ kinh doanh 2021Cách tính thuế hộ kinh doanh 2022

Cách tính thuế Hộ kinh doanh cá thể, cá thể kinh doanh phải nộp

 • Công thức tính số thuế GTGT phải nộp:
Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
 • Công thức tính số thuế TNCN phải nộp:
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCNTrong đó :– Doanh thu tính thuế GTGT và lệch giá tính thuế TNCN theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này .– Tỷ lệ thuế GTGT và tỷ suất thuế TNCN theo hướng dẫn tại Phụ lục I phát hành kèm Thông tư này .
Tham khảo thêm : Mức thuế suất hộ kinh doanh cá thể kinh doanh mới nhất năm 2022

Trên đây là toán bộ các quy định pháp luật về cách tính thuế Hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh mới nhất 2022. Nếu còn thắc mắc, cần tư vấn thêm quý khách vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ với Tư Vấn DNL để được tư vấn và giải đáp.

Đánh giá bài viết

Related Posts

About The Author