Người dưới 18 tuổi phạm tội được giảm án thế nào?

Việc giải quyết và xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo vệ quyền lợi tốt nhất của người dưới 18 tuổi và hầu hết nhằm mục đích giáo dục, giúp sức sửa chữa thay thế sai lầm đáng tiếc, tăng trưởng lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội .4. Tha tù trước thời hạn có điều kiện kèm theo với người dưới 18 tuổi3. Giảm mức hình phạt đã tuyên với người dưới 18 tuổi

2. Các hình phạt được áp dụng với người dưới 18 tuổi

1. Nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội

Điều 91 Bộ luật Hình sự năm ngoái, được sửa đổi, bổ trợ năm 2017 pháp luật :- Việc giải quyết và xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo vệ quyền lợi tốt nhất của người dưới 18 tuổi và đa phần nhằm mục đích giáo dục, giúp sức sửa chữa thay thế sai lầm đáng tiếc, tăng trưởng lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội .
– Việc giải quyết và xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội địa thế căn cứ vào độ tuổi và năng lực nhận thức về đặc thù nguy khốn cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên do, điều kiện kèm theo gây ra tội phạm .

– Người dưới 18 tuổi phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ và tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng, trừ tội phạm lao lý tại những điều 134, 141, 171, 248, 249, 250, 251, 252 của Bộ luật Hình sự ;
+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm, trừ tội phạm pháp luật tại những điều 123, 134, 141, 142, 144, 150, 151, 168, 171, 248, 249, 250, 251, 252 của Bộ luật Hình sự ;
+ Người dưới 18 tuổi là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án .

– Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào nhân thân người phạm tội, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm.

– Khi xét xử, Tòa án chỉ áp dụng hình phạt với người dưới 18 tuổi nếu xét thấy việc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng giải pháp giám sát hoặc giáo dục tại trường giáo dưỡng không bảo vệ hiệu suất cao giáo dục, phòng ngừa .

Không phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi.

– Tòa án chỉ áp dụng phạt tù có thời hạn với người dưới 18 tuổi khi xét thấy những hình phạt và giải pháp giáo dục khác không có tính năng răn đe, phòng ngừa .
– Khi phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người dưới 18 tuổi hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng với người từ đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn thích hợp ngắn nhất .

Không áp dụng hình phạt bổ sung với người dưới 18 tuổi phạm tội.

– Án đã tuyên đối với người chưa đủ 16 tuổi thì không tính để xác lập tái phạm hoặc tái phạm nguy hại .
nguoi duoi 18 tuoi pham toi

Người dưới 18 tuổi phạm tội được giảm án thế nào? (Ảnh minh họa)
 

2. Các hình phạt được áp dụng với người dưới 18 tuổi

Theo pháp luật hình sự, chỉ được áp dụng 01 trong 04 hình phạt sau đây đối với người dưới 18 tuổi phạm tội :

(1) Cảnh cáo

(2) Phạt tiền

Theo Điều 35 Bộ luật Hình sự, phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội nếu người đó có thu nhập hoặc có gia tài riêng .

Mức tiền phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi không quá 1/2 mức tiền phạt mà điều luật quy định.

(3) Cải tạo không giam giữ

Căn cứ Điều 36 Bộ luật Hình sự, tái tạo không giam giữ là hình phạt được áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do vô ý hoặc phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng hoặc người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng .
Khi áp dụng hình phạt tái tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thì không khấu trừ thu nhập của người đó .
Thời hạn tái tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội không quá 50% thời hạn mà điều luật pháp luật .

(4) Tù có thời hạn

Điều 38 Bộ luật Hình sự quy định mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như sau:

Điều 38 Bộ luật Hình sự lao lý mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được lao lý như sau :- Đối với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi :
+ Nếu áp dụng điều luật pháp luật hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù ;
+ Nếu là tù có thời hạn thì hình mức phạt cao nhất được áp dụng không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.

+ Nếu là tù có thời hạn thì hình mức phạt cao nhất được áp dụng không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật lao lý .- Đối với người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi :
+ Nếu áp dụng điều luật lao lý hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù ;
+ Nếu là tù có thời hạn thì mức phạt cao nhất được áp dụng không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định.

+ Nếu là tù có thời hạn thì mức phạt cao nhất được áp dụng không quá 50% mức phạt tù mà điều luật pháp luật .

3. Giảm mức hình phạt đã tuyên với người dưới 18 tuổi

Theo Điều 63 Bộ luật Hình sự, người bị phán quyết tái tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn nếu chấp hành hình phạt được một thời hạn nhất định, có nhiều tân tiến và đã bồi thường một phần nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, thì theo ý kiến đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động giảm thời hạn chấp hành hình phạt .
Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 1/3 thời hạn đối với hình phạt tái tạo không giam giữ và hình phạt tù có thời hạn .

Một người có thể được giảm nhiều lần, nhưng phải bảo đảm chấp hành được 1/2 mức hình phạt đã tuyên.
 

4. Tha tù trước thời hạn có điều kiện với người dưới 18 tuổi

Căn cứ Điều 66 Bộ luật Hình sự, người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Phạm tội lần đầu ;
– Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;

– Có nhiều văn minh, có ý thức tái tạo tốt ;- Có nơi cư trú rõ ràng ;
– Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và án phí;

– Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và án phí;

– Đã chấp hành được tối thiểu 50% mức phạt tù có thời hạn .
– Không thuộc một trong các trường hợp phạm tội xâm phạm an ninh Quốc gia, phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

– Không thuộc một trong những trường hợp phạm tội xâm phạm bảo mật an ninh Quốc gia, phá hoại độc lập, chống loài người và tội phạm cuộc chiến tranh .

Nếu có thắc mắc về việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

Related Posts

About The Author