Kết cục bi tráng của Hạng Vũ khi bị quân Lưu Bang đuổi đến đường cùng

Kết cục bi tráng của Hạng Vũ khi bị quân Lưu Bang đuổi đến đường cùng

Thứ Năm, ngày 26/07/2018 00 : 30 AM ( GMT + 7 )

Chia sẻ

Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ là người có công lớn nhất trong việc đại phá quân Tần, giết Tần Vương nhưng đến cuối cùng, ông lại bị quân Hán do Lưu Bang dẫn đầu dồn đến đường cùng.

Kết cục bi tráng của Hạng Vũ khi bị quân Lưu Bang đuổi đến đường cùng - 1

Hạng Vũ sinh thời nổi tiếng là người hữu dũng vô mưu . Trong quy trình tiến độ cuối cuộc chiến tranh Hán-Sở, cục diện mặt trận gần như đã an bài. Ở Trung Quốc, 7 nước chư hầu cũ thì 6 nước đã về Hán. Lực lượng giữa Hán và Sở lúc đó đã rất chênh lệch . Lưu Bang được Hàn Tín và Bành Việt đem quân tiếp ứng, tổng số binh sĩ lên tới 50-60 vạn người. Trong khi Hạng Vũ chỉ có 10 vạn. Quân Hán quá đông nên quân Sở không thắng nổi nên Hạng Vũ buộc phải rút về thành Cai Hạ ( thời nay là Tô Châu, tỉnh An Huy ) .

Hạng Vũ cùng đường tự sát

Hạng Vũ đóng quân ở trong thành Cai Hạ, binh ít, lương hết. Quân Hán và quân chư hầu bổ vây mấy vòng. Đang đêm, Hạng vương nghe quân Hán ở bốn mặt đều hát giọng Sở, Hạng vương tưởng Hán đã lấy được Sở trong lòng rất là hoang mang lo lắng . Đêm đó Hạng Vũ uống rượu trong trướng cùng mỹ nhân Ngu Cơ để rồi Ngu Cơ tự sát. Theo Sử ký của Tư Mã Thiên, khi Ngu Cơ chết, Hạng Vũ khóc chảy nước mắt, tả hữu đều khóc, không ai hoàn toàn có thể ngẩng lên nhìn .

Ngay trong đêm, Hạng Vũ cùng 800 kỵ binh thiện chiến nhất phá vỡ vòng vây xông ra phía nam. Đến tảng sáng, Lưu Bang mới biết, sai kỵ tướng là Quán Anh mang 5.000 kỵ binh đuổi theo . Hạng Vũ vượt qua sông Hoài, quân kỵ theo kịp chỉ còn hơn trăm người. Hạng Vương đến Âm Lăng lạc đường, hỏi một cụ già làm ruộng. Cụ già nói dối, bảo ông đi qua bên trái. Hạng Vương rẽ qua bên trái, sa vào trong đầm lầy, vì vậy quân Hán đuổi kịp. Hạng Vương lại đem quân đi về phương đông, đến Đông Thành, bấy giờ chỉ còn 28 kỵ binh. Kỵ binh Hán đuổi theo mấy ngàn .

Kết cục bi tráng của Hạng Vũ khi bị quân Lưu Bang đuổi đến đường cùng - 2

Hạng Vũ rất là đau lòng khi tận mắt chứng kiến Ngu Cơ tự sát . Hạng Vũ liệu chẳng thoát được, liền nói : “ Nay phải chịu khốn khổ ở đây, đó là trời hại ta, chứ không phải tội ta đánh không giỏi. Ngày nay thế nào cũng chết, ta nguyện vì những ngươi quyết chiến, nhất định phải thắng ba lần, để những ngươi biết rằng đấy là trời hại ta ” . Đánh bại một tướng Hán đuổi theo, Hạng Vũ chạy đến bờ sông Ô Giang thì cùng đường. Có người đình trưởng Ô Giang cắm thuyền đợi, nói : “ Giang Đông tuy nhỏ, nhưng đất hàng ngàn dặm, dân vài mươi vạn, cũng đủ làm vương. Xin chúa thượng mau mau vượt sông. Nay chỉ một mình thần có thuyền, quân Hán đến không có cách gì vượt qua ” . Nhưng Hạng Vũ cho rằng mình không còn mặt mũi nào trở lại, quyết ở lại chiến đấu đến hơi thở sau cuối . Quân Hán đến, Hạng Vương sai kỵ binh đều xuống ngựa đi bộ, cầm khí giới ngắn để tiếp chiến. Sử ký của Tư Mã Thiên chép lại. một mình Hạng Vũ giết mấy trăm quân, thân bị hơn 10 vết thương. Ông quay lại thấy tướng Hán, Lã Mã Đồng vốn là tướng cũ của mình, bèn bảo : “ Ta nghe vua Hán mua đầu ta ngàn vàng, phong ấp vạn hộ. Ta làm ơn cho nhà ngươi đây ” ,

Nói rồi, Hạng Vương tự đâm cổ chết. Năm đó ông 31 tuổi, ở ngôi Tây Sở Bá Vương được 5 năm (206-202 TCN).

Giả thuyết về cái chết của Hạng Vũ

Các sử gia Trung Quốc từng bàn luận sôi sục về cái chết của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Khi đó, có ba luồng quan điểm chính . Quan điểm tiên phong dựa trên những gì chép lại trong cuốn Sử ký của sử gia Tư Mã Thiên thời Hán. Theo đó, Hạng Vũ vì không còn mặt mũi nào gặp phụ mẫu ở Giang Đông, nên thà chết chứ không chịu qua sông .

Kết cục bi tráng của Hạng Vũ khi bị quân Lưu Bang đuổi đến đường cùng - 3

Phác họa hình tượng Hạng Vũ khi bị quân Hán vây hãm . Hạng Vũ cũng không có nguyên do để sống khi Ngu Cơ, người thiếp yêu của mình đã tự sát. Vậy nên khi thấy mình bị vây hãm, ông cảm thấy thẹn với lòng mình, thẹn với phụ mẫu và Ngu Cơ rồi rút kiếm tự sát . Quan điểm thứ hai cho rằng, Hạng Vũ chọn cái chết vì muôn dân bách tính. Chỉ Hạng Vũ chết, Trung Quốc mới chấm hết được nạn máu chảy đầu rơi, vốn lê dài suốt gần 10 năm kể từ khi Tần Thủy Hoàng qua đời . Hạng Vũ từng nói thẳng với Lưu Bang : “ Thiên hạ rối loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người tất cả chúng ta. Nay bổn vương muốn đơn phương độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để thiên hạ liên tục chịu khổ ” . Rất hoàn toàn có thể trong giờ phút quyết định hành động, Hạng Vũ nghĩ đến cảnh dân chúng chịu cảnh lầm than vì mình, nên đã tự sát . Tuy nhiên giả thiết xích míc với tính cách bạo ngược, không chịu nghe ai của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ . Cuối cùng, giả thuyết thứ ba cho rằng, Hạng Vũ không có thời cơ vượt sông Ô Giang. Theo đó, Hạng Vũ hoàn toàn có thể đã bị “ quân Hán vây hãm và tàn sát mà chết ” ở Đông Thành .

Kết cục bi tráng của Hạng Vũ khi bị quân Lưu Bang đuổi đến đường cùng - 4

Bị đuổi đánh cùng đường và mất cả cơ nghiệp, Hạng Vũ hoàn toàn có thể đã tự sát . Sau khi trở tay không kịp trước đòn tiến công của Lưu Bang và những nước chư hầu, Hạng Vũ mang theo 800 kỵ binh mở đường máu, phá vòng vây định chạy về hướng Giang Đông . Nếu thành công xuất sắc, Hạng Vũ vẫn hoàn toàn có thể liên tục gây dựng lực lượng, chờ thời cơ báo thù. Tuy nhiên, Hạng Vũ hoàn toàn có thể chỉ chạy được tới Đông Thành thì bị quân Hán vây hãm . Trong cuộc hỗn chiến ở đầu cuối, Hạng Vũ dù công sức của con người hơn người tuy nhiên vẫn bị Quán Anh – một tướng nhà Hán giết chết. Giả thuyết này nghe có vẻ như hài hòa và hợp lý nhưng lại đi ngược với nội dung trong cuốn Sử ký của Tư Mã Thiên . Đó là nguyên do người đời sau hầu hết đều tin vào ghi chép của Tư Mã Thiên, người đã tổng hợp lại tác tài liệu lịch sử dân tộc sau khi Hạng Vũ chết được khoảng chừng 100 năm . Việc Hạng Vũ chọn cái chết cũng hài hòa và hợp lý với tính cách ngang tàng, không chịu nhục, thà chết chứ không làm lại từ đầu .

Related Posts

About The Author