Cách hạch toán kế toán vốn bằng tiền – các khoản thu trong doanh nghiệp

Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên của một Doanh nghiệp, là điều kiện cơ bản để Doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Hãy cùng kế toán Vệt Hưng tìm hiểu qua bài viết

kế toán vốn bằng tiền

1. Định nghĩa: kế toán vốn bằng tiền là gì?

Vốn bằng tiền là hàng loạt những hình thức tiền tệ hiện thực do đơn vị chức năng chiếm hữu, sống sót dưới hình thái giá trị và thực thi công dụng phương tiện đi lại giao dịch thanh toán trong quy trình sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Vốn bằng tiền là một loại gia tài mà doanh nghiệp nào cũng có và sử dụng .

Theo hình thức tồn tại vốn bằng tiền của doanh nghiệp được chia thành:

– Tiền Việt Nam: là loại tiền phù hiệu. Đây là các loại giấy bạc do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và được sử dụng làm phương tiện giao dịch chính thức đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

– Ngoại tệ : Là loại tiền phù hiệu. Đây là những loại giấy bạc không phải do Ngân hàng Nhà nước Nước Ta phát hành nhưng được phép lưu hành chính thức trên thị trưòng Việt nam như những đồng : đô là Mỹ ( USD ), bảng Anh ( GBP ), phrăng Pháp ( FFr ), yên Nhật ( JPY ), đô là Hồng Kông ( HKD ) …
– Vàng bạc, kim khí quý, đá quý : là tiền thực ra, tuy nhiên được tàng trữ hầu hết là vì tiềm năng bảo đảm an toàn hoặc một mục tiêu không bình thường khác chứ không phải vì mục tiêu thanh toán giao dịch trong kinh doanh thương mại .

Nếu phân loại theo trạng thái tồn tại,vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm:

– Tiền tại quỹ : gồm giấy bạc Nước Ta, ngoại tệ, bạc vàng, kim khí quý, đá quý, ngân phiếu hiện đang được giữ tại két của doanh nghiệp để Giao hàng nhu yếu tiêu tốn trực tiếp hàng ngày trong sản xuất kinh doanh thương mại .
– Tiền gửi ngân hàng nhà nước : là tiền Nước Ta, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý đá quý mà doanh nghiệp đang gửi tại thông tin tài khoản của doanh nghiệp tại Ngân hàng .
– Tiền đang chuyển : là tiền đang trong quy trình vần động để hoàn thành xong công dụng phương tiện đi lại giao dịch thanh toán hoặc đang trong quy trình hoạt động từ trạng thái này sang trạng thái khác .

2. Đặc điểm vốn bằng tiền

Trong quy trình sản xuất kinh doanh thương mại vốn bằng tiền vừa được sử dụng để cung ứng nhu yếu về giao dịch thanh toán những khoản nợ của doanh nghiệp hoặc shopping vật tư, hàng hoá sản xuất kinh doanh thương mại, vừa là tác dụng của việc mua và bán hoặc tịch thu những khoản nợ. Chính thế cho nên, quy mô vốn bằng tiền là loại vốn đói hỏi doanh nghiệp phải quản trị rất là ngặt nghèo vì vốn bằng tiền có tính luân chuyển cao nên nó là đối tượng người tiêu dùng của sự gian lận và đánh cắp. Vì thế trong quy trình hạch toán vốn bằng tiền, những thủ tục nhằm mục đích bảo vệ vốn bằng tiền khỏi sự đánh cắp hoặc lạm dụng là rất quan trọng, nó yên cầu việc sử dụng vốn bằng tiền cần phải tuân thủ những nguyên tắc chính sách quản trị tiền tệ thống nhất của Nhà nước. Chẳng hạn tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp dùng để tiêu tốn hàng ngày không được vượt quá mức tồn quỹ mà doanh nghiệp và Ngân hàng đã thoả thuận theo hợp dồng thương mại, khi có tiền thu bán hàng phải nộp ngay cho Ngân hàng .

3. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền

Xuất phát từ những đặc thù nêu trên, hạch toán vốn bằng tiền phải thực thi những trách nhiệm sau :

 • Phải theo dõi dòng tiền thu vào và dòng tiền chi ra của tiền mặt ( TK 111 ) và tiền gửi ngân hàng nhà nước ( TK 112 ). Khi có chênh lệch giữa sổ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng nhà nước với sổ của thủ quỹ và sổ phụ ngân hàng nhà nước, thì kế toán phải khám phá nguyên do và kiểm soát và điều chỉnh kịp thời .
 • Kiểm soát chứng từ đầu vào sao cho hợp lệ, hợp pháp, hài hòa và hợp lý, để được tính ngân sách hài hòa và hợp lý .
 • Hướng dẫn cho những phòng ban về lao lý hoá đơn, chứng từ, cũng như cách lập những biểu mẫu .
 • Lập báo cáo giải trình thu chi hàng ngày, báo cáo giải trình tiền gửi ngân hàng nhà nước hằng ngày để gửi theo nhu yếu của Ban Giám Đốc .
 • Liên hệ với ngân hàng nhà nước để thao tác ( về rút tiền, trả tiền, lấy sổ phụ ngân hàng nhà nước và những chứng từ tương quan đến ngân hàng nhà nước )
 • Thực hiện đúng theo nguyên tắc bất kiêm nhiệm, kế toán vốn bằng tiền không nên kiêm thủ quỹ .
 • Phải tổ chức triển khai theo dõi tiền gửi ngân hàng nhà nước tại từng ngân hàng nhà nước theo VND và theo ngoại tệ .

4. Khi hạch toán kế toán vốn bằng tiền, cần tôn trọng các vấn đề sau

 • Sử dụng đơn vị chức năng tiền tệ thống nhất là đồng Nước Ta .
 • Ở những doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân hàng nhà nước phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Nước Ta theo tỷ giá hối đoái ngày thanh toán giao dịch ( Tỷ giá hối đoái thanh toán giao dịch trong thực tiễn, hoặc tỷ giá thanh toán giao dịch trung bình trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Nước Ta công bố tại thời gian phát sinh ) để ghi sổ kế toán .
 • Khi triển khai nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người cho phép nhập, xuất quỹ theo lao lý của chính sách chứng từ kế toán .
 • Thủ quỹ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị và nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt trong thực tiễn, so sánh số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác lập nguyên do và đề xuất kiến nghị giải pháp giải quyết và xử lý chênh lệch .

4.1 Phương pháp hạch toán tiền mặt VN

kế toán vốn bằng tiền

4.2 Phương pháp hạch toán tiền gửi ngân hàng VN

kế toán vốn bằng tiền

4.3 Phương pháp hạch toán tiền đang chuyển

kế toán vốn bằng tiền

4.4 Phương pháp hạch toán các khoản phải thu khách hàng

kế toán

4.5 Phương pháp hạch toán các khoản phải thu nội bộ

kế toán vốn bằng tiền

4.6 Phương pháp hạch toán các khoản phải thu khác

kế toán vốn bằng tiền

4.7 Phương pháp hạch toán các khoản phải thu khó đòi

kế toán

4.8 Phương pháp hạch toán các khoản tạm ứng

kế toán

4.9 Phương pháp hạch toán các khoản vay ngắn hạn

kế toán

4.10 Phương pháp hạch toán phải trả người bán

kế toán

5. Nguyên tắc kế toán tiền

Theo Điều 11 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định Nguyên tắc kế toán tiền cụ thể như sau:

 • Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh những khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số sống sót quỹ và từng thông tin tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời gian để tiện cho việc kiểm tra, so sánh .
 • Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá thể ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản trị và hạch toán như tiền của doanh nghiệp .
 • Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo pháp luật của chính sách chứng từ kế toán .
 • Kế toán phải theo dõi cụ thể tiền theo ngoại tệ. Khi phát sinh những thanh toán giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc :
 • Bên Nợ những khoản tiền vận dụng tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn .
 • Bên Có những thông tin tài khoản tiền vận dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền
 • Tại thời gian lập Báo cáo kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý, doanh nghiệp phải nhìn nhận lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn .

6. Luân chuyển chứng từ

Để tích lũy thông tin không thiếu đúng mực về trạng thái và dịch chuyển của gia tài đơn cử nhằm mục đích ship hàng kịp thời ban chỉ huy, chỉ huy điều hành kinh doanh của doanh nghiệp và làm địa thế căn cứ ghi sổ kế toán, thiết yếu phải sử dụng chứng từ kế toán .
Chứng từ kế toán là những phương tiện đi lại chứng tỏ bằng văn bản đơn cử tính hợp pháp của nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh. Mọi hoạt động giải trí kinh tế tài chính kinh tế tài chính trong doanh nghiệp đều phải lập chứng từ hợp lệ chứng tỏ theo đúng mẫu và chiêu thức đo lường và thống kê, nội dung ghi chép lao lý. Một chứng từ hợp lệ cần tiềm ẩn tổng thể những chỉ tiêu đặc trưng cho nhiệm vụ kinh tế tài chính đó về nội dung, quy mô, thời hạn và khu vực xảy ra nhiệm vụ cũng như người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nhiệm vụ, người lập chứng từ …
Cũng như những loại chứng từ phát sinh khác, chứng từ theo dõi sự dịch chuyển của vốn bằng tiền luôn tiếp tục hoạt động, sự hoạt động hay sự luân chuyển đó được xác lập bởi khâu sau :

 • Tạo lập chứng từ : Do hoạt động giải trí kinh tế tài chính diễn ra liên tục và rất là phong phú nên chứng từ sử dụng để phản ánh cũng mang nhiều nội dung, đặc thù khác nhau. Bởi vậy, tuỳ theo nội dung kinh tế tài chính, theo nhu yếu của quản trị là phiếu thu, chi hay những hợp đồng … mà sử dụng một chứng từ thích hợp. Chứng từ phải lập theo mẫu nhà nước pháp luật và có không thiếu chữ ký của những người có tương quan .
 • Kiểm tra chứng từ : Khi nhận được chứng từ phải kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, hài hòa và hợp lý của chứng từ : Các yếu tố phát sinh chứng từ, chữ ký của người có tương quan, tính đúng chuẩn của số liệu trên chứng từ. Chỉ sau khi chứng từ được kiểm tra nó mới được sử dụng làm địa thế căn cứ để ghi sổ kế toán .
 • Sử dụng chứng từ cho kế toán nhiệm vụ và ghi sổ kế toán : phân phối nhanh thông tin cho người quản trị phần hành này :
 • Phân loại chứng từ theo từng loại tiền, đặc thù, khu vực phát sinh tương thích với nhu yếu ghi sổ kế toán .
 • Lập định khoản và ghi sổ kế toán chứng từ đó .
 • Bảo quản và sử dụng lại chứng từ trong kỳ hạch toán : trong kỳ hạch toán, chứng từ sau khi ghi sổ kế toán phải được dữ gìn và bảo vệ và hoàn toàn có thể tái sử dụng để kiểm tra, so sánh số liệu giữa sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết cụ thể .
 • Lưu trữ chứng từ : Chứng từ vừa là địa thế căn cứ pháp lý để ghi sổ kế toán, vừa là tài liệu lịch sử dân tộc kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, sau khi ghi sổ và kết thúc kỳ hạch toán, chứng từ được chuyển sang tàng trữ theo nguyên tắc .
 • Chứng từ không bị mất .
 • Khi cần hoàn toàn có thể tìm lại được nhanh gọn .
 • Khi hết thời hạn tàng trữ, chứng từ sẽ được đưa ra huỷ .

7. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

( 1 ) Bộ phận kế toán tiền tiếp đón đề xuất thu – chi ( hoàn toàn có thể là kế toán tiền mặt hoặc kế toán ngân hàng nhà nước ) Chứng từ kèm theo nhu yếu chi tiền ( phiếu chi, ủy nhiệm chi ) hoàn toàn có thể là : Giấy ý kiến đề nghị thanh toán giao dịch, giấy đề xuất tạm ứng, giấy thanh toán giao dịch tiền tạm ứng, thông tin nộp tiền, hoá đơn, hợp đồng, … Chứng từ kèm theo nhu yếu thu tiền ( phiếu thu ) hoàn toàn có thể là : Giấy giao dịch thanh toán tiền tạm ứng, hoá đơn, hợp đồng, biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản góp vốn, …
( 2 ) Kế toán tiền mặt ( kế toán ngân hàng nhà nước ) so sánh những chứng từ và ý kiến đề nghị thu – chi, bảo vệ tính hài hòa và hợp lý, hợp lệ ( vừa đủ phê duyệt của đảm nhiệm bộ phận tương quan và tuân thủ những pháp luật, quy định kinh tế tài chính của Công ty cũng như tuân thủ theo lao lý về Hóa đơn chứng từ của pháp lý về Thuế ). Sau đó chuyển cho kế toán trưởng xem xét .
( 3 ) Kế toán trưởng kiểm tra lại, ký vào ý kiến đề nghị giao dịch thanh toán và những chứng từ tương quan .
( 4 ) Phê duyệt của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc : Căn cứ vào những pháp luật và quy định kinh tế tài chính, pháp luật về hạn mức phê duyệt của Công ty, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền xem xét phê duyệt ý kiến đề nghị thu – chi. Các đề xuất chi / shopping không hài hòa và hợp lý, hợp lệ sẽ bị khước từ hoặc nhu yếu làm rõ hoặc bổ trợ những chứng từ tương quan .
( 5 ) Lập chứng từ thu – chi : Sau khi triển khai kiểm tra sự khá đầy đủ của những chứng từ có tương quan thì kế toán thực thi lập Phiếu thu-Phiếu chi hoặc Ủy nhiệm chi

 • Đối với thanh toán giao dịch tiền mặt tại quỹ : Kế toán tiền mặt lập phiếu thu, phiếu chi .
 • Đối với thanh toán giao dịch trải qua thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước : Kế toán ngân hàng nhà nước lập uỷ nhiệm chi .

( 6 ) Ký duyệt chứng từ thu – chi : Sau khi lập xong chuyển cho kế toán trưởng ký duyệt – Kế toán trưởng ký vào Phiếu thu hoặc Phiếu chi và Ủy nhiệm chi trước khi chuyển cho Giám đốc hoặc Phó giám đốc được chuyển nhượng ủy quyền để ký duyệt

(7) Sau đó Phiếu thu và phiếu chi kèm theo chứng từ gốc sẽ chuyển cho thủ tũy để tiến hành thu tiền và chi tiền. Thủ quỹ giữ lại 1 liên phiếu thu tiền và 1 liên phiếu chi. Bộ chứng từ phiếu thu và phiếu chi kèm theo chứng từ gốc sẽ trả lại cho kế toán. Nếu đây là giao dịch với ngân hàng thì sau khi Ủy nhiệm chi được lập 2 liên thì kế toán ngân hàng đến ngân hàng để giao dịch và ngân hàng sẽ đóng dấu vào Ủy nhiệm chi và trả lại cho kế toán

( 8 ) Sau khi bộ chứng từ đã triển khai xong thì kế toán dựa vào đó mà triển khai ghi vào sổ sách kế toán và lưu chứng từ kế toán ( Phiếu thu + Phiếu Chi + Ủy nhiệm chi và những chứng từ khác có tương quan )

Hy vọng bài viết hạch toán kế toán vốn bằng tiền – các khoản thu trong doanh nghiệp trên đã bổ sung thêm phần nào những kiến thức hữu ích mà bạn đọc đang tìm kiếm. Chúc thành công sẽ đến với bạn!

Related Posts

About The Author

Add Comment