Bài tập tự luận 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 74 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9

Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ về các mối quan hệ giữa các sinh vật trong tự nhiên.

Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ về các mối quan hệ giữa các sinh vật trong tự nhiên.

Lời giải :


Bài 2. Quan sát hình vẽ sau và ghi chú thích theo các chữ số có trong hình để nêu các loại môi trường sống.

Lời giải:

Chú thích :
1. Môi trường nước
2. Môi trường trên mặt đất – không khí
3. Môi trường trong đất
4. Môi trường sinh vật

Bài 3. Bằng thực tiễn cuộc sống, hãy nêu môi trường sống của các sinh vật có tên trong bảng sau :

STT Tên sinh vật Môi trưòns sống
1 Gấu Bắc Cực
2 Gấu trúc Trung Quốc
3 Trâu, bò
4 Sán dây
5 Sán lá gan
6 Giun khoang
7 Giun kim
8 Rong đuôi chó
9 Cá rô phi

Lời giải:

STT Tên sinh vật Môi trường sống
1

Gấu Bắc Cực

Mặt đất – không khí
2 Gấu trúc Trung Quốc Mặt đất – không khí
3 Trâu, bò Mặt đất – không khí
4 Sán dây Sinh vật
5 Sán lá gan Sinh vật
6 Giun kim Sinh vật
7 Giun khoang Trong đất
8 Rong đuôi chó Nước
9 Cá rô phi Nước

Bài 4. Quan sát đồ thị giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam dưới đây và cho biết nhiệt độ tại các điểm gây chết, điểm cực thuận, giới hạn chịu đựng là bao nhiêu ?

Lời giải:

– Điểm gây chết dưới có nhiệt độ là 5 °C .
– Điểm gây chết trên có nhiệt độ là 42 °C .
– Điểm cực thuận có nhiệt độ là 30 °C .
– Giới hạn chịu đựng ở khoảng chừng nhiệt độ từ điểm gây chết dưới đến điểm gây chết trên ( từ 5 °C đến 42 °C ) .


Bài 5. Tại nhiệtt độ là 30°C, cá rô phi ở Việt Nam sinh trưởng, phát triển và sinh sản ở mức nào ?

Lời giải:

Tại nhiệt độ là 30 °C, cá rô phi ở Việt Nam sinh trường, tăng trưởng và sinh sản ở mức cao nhất .

Bài 6. Giới hạn sinh thái là gì ? Hãy giải thích, tại sao cá chép lại có thể sống ở nhiều vùng hơn cá rô phi ở Việt Nam nếu xem xét ở góc độ giới hạn sinh thái về nhiệt độ.

Lời giải:

– Giới hạn sinh thái xanh là giới hạn chịu đựng của khung hình sinh vật so với một tác nhân sinh thái xanh nhất định .
– Ở ngoài giới hạn sinh thái xanh, sinh vật sẽ yếu dần và chẽt. Mặt khác, sinh vật nào có giới hạn sinh thái xanh rộng thì năng lực phân bổ sẽ rộng và ngược lại .
Xét ở góc nhìn giới hạn sinh thái xanh về nhiệt độ thì : giới hạn chịu đựng của cá chép vàng là 2 °C đến 44 °C, còn của cá rô phi từ 5 °C đến 42 °C. Vì vậy, con cá chép có năng lực phân bổ rộng hơn.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Sinh 9 – Xem ngay

Related Posts

About The Author

Add Comment