Kiến nghị là gì? Phản ánh là gì? Tìm hiểu từ A – Z

Kiến nghị là gì? Phản ánh là gì? Điểm khác nhau cơ bản giữa đơn kiến nghị, phản ánh và khiếu nại là gì? Điểm khác nhau cơ bản giữa đơn kiến nghị và phản ánh như thế nào? Trình tự và Thủ tục kiến nghị ra sao?

Sau nhiều bài viết tương quan đến khiếu nại, tố cáo thời điểm ngày hôm nay chúng tôi sẽ trở lại với 1 bài viết để lý giải một thuật ngữ mới đó là “ Kiến nghị ”, “ Phản ánh ”. Những yếu tố tương quan đến Kiến nghị là gì và phản ánh là gì sẽ được chúng tôi đem đến thông tin trọn vẹn khá đầy đủ và đúng chuẩn cho bạn. Hãy cùng theo dõi bài viết này nhé !

Kiến nghị là gì? Phản ánh là gì? 

Nhìn chung, Kiến nghị, phản ánh đều là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của mình cũng như giải pháp đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc đảm bảo thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó.

Kiến nghị là gì?

Kiến nghị là gì?

Kiến nghị được hiểu là việc cá nhân, tổ chức nào đó có ý kiến phản ánh với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền cần xử lý, điều chỉnh, sửa đổi hoặc có các giải pháp, biện pháp và hình thức quản lý, điều hành một lĩnh vực chuyên môn nào đó đã được triển khai thực hiện trong quá trình quản lý hành chính nhà nước; các giải pháp, biện pháp và hình thức quản lý đó mà chủ thể kiến nghị cho rằng sẽ không hiệu quả, không phù hợp, không khả thi, có thể gây hoặc đã gây hậu quả xấu đến hoạt động bình thường và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức và tập thể.

Kiến nghị là việc cá nhân, tổ chức có phản ánh với cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều này và đề xuất phương án xử lý hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân. ( Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định 20/2008/NĐ-CP)

Phản ánh là gì?

Phản ánh là gì?

Phản ánh là việc cá nhân hoặc tổ chức có những góp ý, ý kiến với cơ quan hành chính nhà nước về những vấn đề liên quan đến quy định hành chính, bao gồm: những vướng mắc cụ thể trong thực hiện; sự không hợp pháp, không hợp lý, không đồng bộ, không thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và những vấn đề khác.

( Theo lao lý tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 20/2008 / NĐ-CP )

Phân biệt các loại đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đơn thuộc lĩnh vực dân sự, tư pháp

Phân biệt các loại đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đơn thuộc lĩnh vực dân sự, tư pháp

Điểm khác nhau cơ bản giữa đơn kiến nghị, phản ánh và khiếu nại 

Thứ nhất, về mục đích

  • Đối với Khiếu nại, mục đích là đề nghị cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính đã ban hành mà quyết định hành chính, hành vi hành chính đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích của bản thân mình.
  • Đối với kiến nghị, phản ánh là việc công dân nêu lên và đề xuất với các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét lại hoặc xử lý kịp thời những sự việc phát sinh làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường hoặc gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp trong các lĩnh vực của đời sống xã hội của các cá nhân, tập thể, tổ chức, doanh nghiệp.

Thứ hai về chủ thể

  • Khiếu nại: Công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức là những người chịu sự tác động trực tiếp của quyết định hành chính, hành vi hành chính.
  • Phản ánh, kiến nghị là công dân khi thấy những hành vi làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, cá nhân, tổ chức khác thì nêu lên, đề xuất với các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền cần áp dụng những giải pháp kịp thời xử lý những vấn đề nêu trên, hạn chế hậu quả xấu xảy ra với cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội.

Về trình tự giải quyết

Thẩm quyền, trình tự xử lý khiếu nại thì theo lao lý của Luật Khiếu nại năm 2011 ; thẩm quyền, trình tự xử lý tố cáo theo lao lý của Luật Tố cáo năm 2011 và trình tự xử lý phản ánh, kiến nghị thì tùy theo nội dung để có sự xem xét, phân loại để chuyển đến cá thể, tổ chức triển khai có thẩm quyền xử lý theo pháp luật của pháp lý.

Điểm khác nhau cơ bản giữa đơn kiến nghị và phản ánh:

– Đối với đơn kiến nghị, vấn đề phát sinh kiến nghị hầu hết do con người, cơ quan có thẩm quyền tạo nên và thường đã được những cơ quan chức năng biết nhưng chưa có giải pháp khắc phục hoặc đã khắc phục nhưng chưa đến nơi, đến chốn. – Đối với đơn phản ánh, hầu hết những vấn đề phát sinh do công dân, tổ chức triển khai phát hiện và phản ánh với cơ quan chức năng ; và qua phản ánh của công dân, tổ chức triển khai thì cơ quan chức năng mới chớp lấy được. Vụ việc phát sinh phản ánh hoàn toàn có thể do con người ( chủ thể quản trị ) hoặc do khách quan như thiên tai … gây ra.

Trình tự và Thủ tục của kiến nghị và phản ánh

Trình tự và Thủ tục của kiến nghị và phản ánh Đối với kiến nghị và phản ánh tất cả chúng ta sẽ có trình tự và thủ tục riêng, đơn cử sẽ được đề cập dưới đây.

Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý

1. Tuân thủ pháp lý. 2. Công khai, minh bạch. 3. Quy trình đơn cử, rõ ràng, thống nhất. 4. Thủ tục đảm nhiệm đơn thuần, thuận tiện. 5. Tiếp nhận, giải quyết và xử lý đúng thẩm quyền. 6. Phối hợp trong giải quyết và xử lý phản ánh, kiến nghị.

Những nội dung vụ việc kiến nghị, phản ánh mang tính sự vụ, cấp thiết:

Tập trung do khách quan gây nên như thiên tai, bão lụt làm cầu và cống, đường sá bị hỏng, nhà cửa bị hư hại …. Những vấn đề này người và cơ quan có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ cần cử cán bộ có trình độ kiểm tra đơn cử ; nếu thấy đúng như vấn đề kiến nghị, phản ánh thì hoàn toàn có thể cho tiến hành ngay những giải pháp như kêu gọi phương tiện kỹ thuật, nhân công khắc phục mà không thiết yếu phải xây dựng đoàn kiểm tra, thanh tra theo trình tự thủ tục

Những nội dung vụ việc cần có thời gian xác minh làm rõ:

Đây là những vấn đề nếu chỉ kiểm tra, xác định trong thời hạn ngắn thì chưa thể xác lập vấn đề đúng hay sai, cần có thời hạn xác định, kiểm chứng, nhìn nhận mới đi đến Kết luận đơn cử, đúng chuẩn, như kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh, sửa đổi những giải pháp tiến hành thực thi một chương trình, một nghành nghề dịch vụ trình độ nào đó ; như phản ánh có hiện tượng kỳ lạ kinh doanh, hút chích ma tuý ở một khu dân cư nào đó. Những nội dung vấn đề nêu trên cơ quan quản trị hoặc cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm cần xây dựng những tổ trình độ, hoàn toàn có thể có sự phối hợp của nhiều bộ phận trình độ, kiểm tra, xác định đơn cử để Kết luận và đưa ra giải pháp xử lý.

Quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan hành chính nhà nước

1. Đối với phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc đơn cử trong triển khai pháp luật hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực thi, thực thi không đúng pháp luật hành chính, cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết và xử lý phải giải quyết và xử lý theo đúng quy trình tiến độ đã được pháp lý lao lý.

2. Đối với phản ánh, kiến nghị về nội dung quy định hành chính, cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền xử lý phải tuân thủ quy trình sau:

a ) Làm việc trực tiếp với cá thể, tổ chức triển khai có phản ánh, kiến nghị để làm rõ những nội dung có tương quan ( nếu thấy thiết yếu ). b ) Nghiên cứu, nhìn nhận và phân loại phản ánh, kiến nghị : – Phản ánh, kiến nghị chưa đủ cơ sở xem xét giải quyết và xử lý, cần liên tục tập hợp để điều tra và nghiên cứu ; – Phản ánh, kiến nghị có đủ cơ sở để xem xét giải quyết và xử lý. c ) Đối với phản ánh, kiến nghị có đủ cơ sở xem xét giải quyết và xử lý, cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý phải thực thi xem xét pháp luật hành chính được phản ánh, kiến nghị theo những tiêu chuẩn sau : – Sự thiết yếu ; – Tính hài hòa và hợp lý, hợp pháp ; – Tính đơn thuần, dễ hiểu ; – Tính khả thi ; – Sự thống nhất, đồng nhất với những pháp luật hành chính khác ; – Sự tương thích với những điều ước quốc tế mà Nước Ta ký kết hoặc gia nhập. d ) Quyết định giải quyết và xử lý. đ ) Công khai tác dụng giải quyết và xử lý phản ánh, kiến nghị. ( Theo lao lý tại Điều 14 Nghị định 20/2008 / NĐ-CP )

Hình thức xử lý phản ánh, kiến nghị

Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết và xử lý phản ánh, kiến nghị lựa chọn một trong những hình thức sau để giải quyết và xử lý : 1. Sửa đổi, bổ trợ, bãi bỏ, huỷ bỏ pháp luật hành chính theo thẩm quyền. 2. Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ trợ, bãi bỏ, huỷ bỏ lao lý hành chính không phân phối những tiêu chuẩn pháp luật tại điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định này. 3. Ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền phát hành pháp luật hành chính mới ship hàng nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và quản trị nhà nước. ( Theo lao lý tại Điều 15 Nghị định 20/2008 / NĐ-CP )

Kết luận

Trên đây là tất cả những thông tin có liên quan đến Kiến nghị là gì? Phản ánh là gì? Hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức trong lĩnh vực này. Chúng tôi với mong muốn các bạn có thể vận dụng được những hiểu biết cơ bản về pháp luật này để có thể ứng dụng vào trong thực tế để đạt được những gì mình mong muốn và hơn hết là bảo vệ mình tốt hơn. Chúc các bạn thành công và hãy tiếp tục theo dõi những bài viết của chúng tôi.

Chân thành cảm ơn bạn !

Related Posts

About The Author

Add Comment