Giá gói thầu là gì? Quy định về giá gói thầu mới nhất năm 2021

2021 – 09-08 T14 : 16 : 46 + 07 : 002021 – 09-08 T14 : 16 : 46 + 07 : 00https://sotaythongthai.vn/news/tu-lieu-cho-nha-thau/gia-goi-thau-la-gi-quy-dinh-ve-gia-goi-thau-350.html

https://sotaythongthai.vn/uploads/dauthau.info-tro-ly-nha-thau-01.png

Giá gói thầu là gì ? Cùng DauThau. info khám phá những pháp luật về giá gói thầu, update pháp luật mới nhất năm 2021 có tương quan đến giá gói thầu .

Giá gói thầu là gì?

Giá gói thầu là giá trị của gói thầu (bằng tiền) được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu, là mức ngân sách tối đa mà Chủ đầu tư xác định cho gói thầu đó và cũng là cơ sở để xem xét phê duyệt trúng thầu (Khi giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt), giá ký hợp đồng thì không được vượt giá trúng thầu. Nó là giới hạn ngân sách tối đa mà Chủ đầu tư chi trả cho gói thầu đó, trường hợp cần phải điều chỉnh thì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu chung của dự án, thủ tục tương đối phức tạp. Tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng của dự án, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng được phê duyệt là cơ sở để xác định, phê duyệt giá gói thầu.

Giá gói thầu được xác định theo Khoản 2 Điều 5

2. Giá gói thầu:
 

Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án. Trường hợp dự toán đã được phê duyệt trước khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì căn cứ dự toán để lập giá gói thầu. Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng (chi phí dự phòng trượt giá, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu có)), phí, lệ phí và thuế. Đối với các gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí dự phòng được tính bằng không. Chi phí dự phòng do chủ đầu tư xác định theo tính chất từng gói thầu nhưng không được vượt mức tối đa do pháp luật chuyên ngành quy định. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.
 

– Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giá gói thầu được xác định trên cơ sở các thông tin về giá trung bình theo thống kê của các dự án đã thực hiện trong khoảng thời gian xác định; ước tính tổng mức đầu tư theo định mức suất đầu tư; sơ bộ tổng mức đầu tư;

– Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì nêu rõ giá trị ước tính của từng phần.

Các quy định mới nhất năm 2021 liên quan đến giá gói thầu, dự toán gói thầu

Thời điểm thực thi bài viết, những pháp luật về giá gói thầu vẫn thực thi theo Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP và Thông tư số 10/2015 / TT-BKHĐT, năm 2021 chưa có những pháp luật mới nào tương quan kiểm soát và điều chỉnh những văn bản pháp lý trên. Tuy nhiên, như chúng tôi đã có bài viết nghiên cứu và phân tích trước kia giữa giá gói thầu và dự trù gói thầu có mối quan hệ khăng khít ( Quý nhà thầu sung sướng xem bài viết tại đây ). Năm 2021 nhà nước phát hành Nghị định số 10/2021 / NĐ-CP, theo đó dự trù gói thầu được pháp luật và xác đinh như sau :

  • Tại Điều 16 quy định chung về dự toán gói thầu xây dựng như sau:

1. Dự toán gói thầu xây dựng (sau đây gọi là dự toán gói thầu) là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu được xác định cho từng gói thầu, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

2. Dự toán gói thầu được xác định cho các gói thầu sau:
a) Gói thầu thi công xây dựng;
b) Gói thầu mua sắm thiết bị;
c) Gói thầu lắp đặt thiết bị;
d) Gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng;
đ) Gói thầu hỗn hợp.

  • Tại Điều 17 xác định dự toán gói thầu như sau:

1. Dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của từng gói thầu phù hợp với thiết kế, phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của gói thầu.
 

2. Đối với dự án thực hiện thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) để triển khai hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng công trình (EPC), dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi gói thầu xác định trên cơ sở thiết kế FEED.

3. Đối với dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây dựng, từng giai đoạn kế hoạch thực hiện dự án thì dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi gói thầu và thiết kế xây dựng tương ứng. Các khoản mục chi phí trong dự toán gói thầu được xác định như các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình quy định tại Điều 12 Nghị định này, phù hợp với phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng gói thầu.

4. Đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư tự xác định dự toán gói thầu trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của gói thầu trong dự toán xây dựng công trình được duyệt nếu cần thiết.

5. Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu được xác định phù hợp với hình thức hợp đồng sử dụng cho gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 

Xin quan tâm nhiều gói thầu không không bố dự trù ( trên cả báo đấu thầu và mạng lưới hệ thống shopping công ), nhà thầu cũng rất khó khăn vất vả nếu muốn tìm được giá gói thầu ( đặc biệt quan trọng điều này là bất khả thi nếu tra trên báo đấu thầu ), hiện tại duy nhất DauThau. INFO hoàn toàn có thể soi được giá gói thầu của bất kể gói thầu nào trên mạng lưới hệ thống nếu nhà thầu sử dụng gói ứng dụng VIP1 hoặc VIP2 của chúng tôi. Chi tiết tính năng này, quý nhà thầu hoàn toàn có thể xem video tại đâyGiá gói thầu được xác định theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 10/2015 / TT-BKHĐT như sau :

Related Posts

About The Author

Add Comment