Áp dụng hình thức đầu thầu nào đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

Ngày gửi : 20/08/2020 lúc 09:48:13Chào Luật sư ! Tôi muốn hỏi mua hàng hóa có giá trị 4,9 tỷ thì vận dụng hình thức đấu thầu nào và quy trình tiến độ thực thi như thế nào ? Cảm ơn Luật sư

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Luật đấu thầu 2013 lao lý về chào hàng cạnh tranh đối đầu như sau : Chào hàng cạnh tranh đối đầu được vận dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo lao lý của nhà nước và thuộc một trong những trường hợp sau đây :
– Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn thuần ;
– Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương tự nhau về chất lượng ;
– Gói thầu xây lắp khu công trình đơn thuần đã có phong cách thiết kế bản vẽ thiết kế được phê duyệt .
Khoản 1 Điều 57 Nghị định 63/2014 / NĐ – CP pháp luật khoanh vùng phạm vi vận dụng chào hàng cạnh tranh đối đầu như sau : ” 1. Chào hàng cạnh tranh đối đầu theo quá trình thường thì vận dụng đối với gói thầu pháp luật tại Khoản 1 Điều 23 Luật đấu thầu 2013 có giá trị không quá 05 tỷ đồng .
Như vậy, nếu muốn thực thi gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương tự nhau về chất lượng có hạn mức 4,9 tỷ thì bạn vận dụng hình thức chào hàng cạnh tranh đối đầu thường thì .
Căn cứ Điều 58 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP pháp luật tiến trình chào hàng cạnh tranh đối đầu thường thì như sau :
* Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu :
– Lập hồ sơ nhu yếu :
Việc lập hồ sơ nhu yếu phải địa thế căn cứ theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này. Nội dung hồ sơ nhu yếu gồm có những nội dung thông tin tóm tắt về dự án Bất Động Sản, gói thầu ; hướng dẫn việc sẵn sàng chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị ; tiêu chuẩn về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu ; tiêu chuẩn nhìn nhận về kỹ thuật và xác lập giá thấp nhất. Sử dụng tiêu chuẩn đạt, không đạt để nhìn nhận về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề và nhìn nhận về kỹ thuật ;
– Thẩm định và phê duyệt hồ sơ nhu yếu :
+ Hồ sơ nhu yếu phải được thẩm định và đánh giá theo pháp luật tại Điều 105 của Nghị định này trước khi phê duyệt ;
+ Việc phê duyệt hồ sơ nhu yếu phải bằng văn bản và địa thế căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá hồ sơ nhu yếu .
– Tổ chức lựa chọn nhà thầu :
+ Bên mời thầu đăng tải thông tin mời chào hàng theo lao lý tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm a Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này .
Hồ sơ nhu yếu được phát hành cho những nhà thầu có nhu yếu tham gia theo thời hạn pháp luật trong thông tin mời chào hàng nhưng bảo vệ tối thiểu là 03 ngày thao tác, kể từ ngày tiên phong những thông tin này được đăng tải trên mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc hoặc trên Báo đấu thầu ;
+ Việc sửa đổi, làm rõ hồ sơ nhu yếu thực thi theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 14 của Nghị định này ;
+ Nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị đến bên mời thầu bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Mỗi nhà thầu chỉ được nộp một hồ sơ yêu cầu ;

+ Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong hồ sơ đề xuất của từng nhà thầu. Ngay sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu tiến hành mở các hồ sơ đề xuất và lập biên bản mở thầu bao gồm các nội dung: Tên nhà thầu; giá chào; thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất; giá trị, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu; thời gian thực hiện hợp đồng và gửi văn bản này đến các nhà thầu đã nộp hồ sơ đề xuất.

– Đánh giá những hồ sơ đề xuất kiến nghị và thương thảo hợp đồng :
+ Bên mời thầu nhìn nhận những hồ sơ đề xuất kiến nghị được nộp theo nhu yếu của hồ sơ nhu yếu. Nhà thầu được nhìn nhận cung ứng nhu yếu khi có hồ sơ đề xuất kiến nghị hợp lệ ; phân phối nhu yếu về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề ; tổng thể nhu yếu về kỹ thuật đều được nhìn nhận là “ đạt ” ;
+ Bên mời thầu so sánh giá chào của những hồ sơ đề xuất kiến nghị cung ứng về kỹ thuật để xác lập hồ sơ đề xuất kiến nghị có giá chào thấp nhất. Nhà thầu có giá chào thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ) và không vượt giá gói thầu sẽ được mời vào thương thảo hợp đồng ;
+ Việc thương thảo hợp đồng triển khai theo lao lý tại Điều 19 của Nghị định này .
– Trình, đánh giá và thẩm định, phê duyệt và công khai minh bạch hiệu quả lựa chọn nhà thầu :
Việc trình, đánh giá và thẩm định, phê duyệt và công khai minh bạch tác dụng lựa chọn nhà thầu triển khai theo pháp luật tại Điều 20 của Nghị định này .
– Hoàn thiện và ký kết hợp đồng :
Hợp đồng ký kết giữa những bên phải tương thích với quyết định hành động phê duyệt hiệu quả chào hàng cạnh tranh đối đầu, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất kiến nghị, hồ sơ nhu yếu và những tài liệu tương quan khác .
– Thời gian trong chào hàng cạnh tranh đối đầu thường thì :
+ Thời gian chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ đề xuất kiến nghị tối thiểu là 05 ngày thao tác, kể từ ngày tiên phong phát hành hồ sơ nhu yếu ;
+ Trường hợp cần sửa đổi hồ sơ nhu yếu, bên mời thầu phải thông tin cho những nhà thầu trước thời gian đóng thầu tối thiểu 03 ngày thao tác để nhà thầu có đủ thời hạn chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ đề xuất kiến nghị ;
+ Thời gian nhìn nhận hồ sơ đề xuất kiến nghị tối đa là 20 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề xuất phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo giải trình tác dụng nhìn nhận hồ sơ yêu cầu ;
+ Thời gian đánh giá và thẩm định tác dụng lựa chọn nhà thầu tối đa là 07 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định và đánh giá ;
+ Thời gian phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được tờ trình đề xuất phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá của đơn vị chức năng đánh giá và thẩm định ;
+ Các khoảng chừng thời hạn khác thực thi theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 12 Luật đấu thầu 2013 .

Trên đây là câu vấn đáp của Hệ Thống Pháp Luật Nước Ta tương quan đến nhu yếu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu vấn đáp của chúng tôi sẽ hữu dụng cho bạn .
Nếu có bất kể vướng mắc gì về pháp lý mời bạn liên tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng giải đáp .

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Related Posts

About The Author