Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Bài viết Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt thuộc chủ đề về Hỏi đáp thắc mắt đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng sotaythongthai.vn tìm hiểu Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt trong bài viết hôm nay nha !

Các bạn đang xem bài viết : “Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt”


Trong giao tiếp hằng ngày, chúng ta cần dùng rất nhiều từ khác nhau để cuộc giao tiếp trở nên tiện hơn. Điều này khiến những người mới bắt đầu học sẽ trở nên bối rối không biết nên dùng từ gì khi giao tiếp cần dùng và khá phức tạp và cũng như không biết diễn đạt như nào cho đúng. vì thế, để nói được thuận lợi và chính xác ta cần phải rèn luyện từ vựng một cách đúng nhất và cũng như phải đọc đi đọc lại nhiều lần để nhớ và tạo ra phản xạ khi giao tiếp. Học một mình thì không có động lực cũng như khó hiểu hôm nay hãy cùng với StudyTiengAnh, học một từ mới Cơ sở buôn bán trong Tiếng Anh là gì nha. Chúng ta sẽ được học với những ví dụ chi tiết và cũng như cách dùng từ đó trong câu với những sự giúp đỡ từ ví dụ chắc chắn bạn sẽ học được từ mới!!!

Xem thêm: Port là gì? Công dụng và những loại Port thông dụng hiện nay

Bạn đang xem: co so buôn bán tieng anh la gi

cơ sở kinh doanh tiếng anh là gì

cơ sở buôn bán trong Tiếng Anh

Xem thêm: Port là gì? Công dụng và những loại Port thông dụng hiện nay

Bạn đang xem: co so buôn bán tieng anh la gi

1. “Cơ sở buôn bán” trong Tiếng Anh là gì?

Operation

Cách phát âm:/ˌⱭː.pəˈreɪ.ʃ ə n /

Loại từ: danh từ

Xem thêm: Port là gì? Công dụng và những loại Port thông dụng hiện nay

Bạn đang xem: co so buôn bán tieng anh la gi

Định nghĩa:

Operation: cơ sở buôn bán.

Xem thêm: Port là gì? Công dụng và những loại Port thông dụng hiện nay

Bạn đang xem: co so buôn bán tieng anh la gi

 • You cannot operate a business without a business license from the government. This will violate state law and will be severely punished if continued. I’m sorry to inform you that you may be closing your business operation.
 • Bạn không thể vận hành một cơ sở buôn bán mà không có giấy phép buôn bán từ chính phủ. Việc này sẽ vi phạm luật pháp nhà nước và sẽ bị xử phạt nặng nếu cứ tiếp tục. Tôi rất tiếc phải thông báo bạn có lẽ sẽ phải đóng cửa cơ sở buôn bán.
 • After years of trying to save money, he got his own business operation. This makes me admire his ability to work hard.
 • Sau nhiều năm cố gắng dành dụm tiền, anh ấy đã có được cơ sở buôn bán riêng của bản thân mình. Việc này khiến tôi cảm thấy thán phục khả năng chịu khó của anh ấy.

Xem thêm: Port là gì? Công dụng và những loại Port thông dụng hiện nay

Bạn đang xem: co so buôn bán tieng anh la gi

2. Cách dùng từ “cơ sở buôn bán” trong câu:

Xem thêm: Port là gì? Công dụng và những loại Port thông dụng hiện nay

Bạn đang xem: co so buôn bán tieng anh la gi

cơ sở kinh doanh tiếng anh là gì

cơ sở buôn bán trong Tiếng Anh

Xem thêm: Port là gì? Công dụng và những loại Port thông dụng hiện nay

Bạn đang xem: co so buôn bán tieng anh la gi

[Từ được dùng làm chủ ngữ chính trong câu]

Xem thêm: Port là gì? Công dụng và những loại Port thông dụng hiện nay

Bạn đang xem: co so buôn bán tieng anh la gi

 • A operation is used as an official place to be able to trade certain items in accordance with state regulations. Building a business requires a permit or you will be fined.
 • Cơ sở buôn bán được dùng như một nơi chính thức để khả năng buôn bán một vài mặt hàng nào đó theo đúng quy định của nhà nước. Việc xây dựng cơ sở buôn bán cần phải có giấy phép nếu không sẽ bị phạt tiền.

Đối với câu này, cụm từ ”operation” là chủ ngữ của câu ở dạng số ít nên sau nó là động từ to be “is”.

Xem thêm: Port là gì? Công dụng và những loại Port thông dụng hiện nay

Bạn đang xem: co so buôn bán tieng anh la gi

 • Operations are often built on major and congested roads. Choosing a location to do business is a difficult task. Whether a business is favorable or difficult depends more or less on the choice of location.
 • Cơ sở buôn bán thường được được xây dựng ở những đường lớn và đông đúc. Việc chọn địa điểm để làm cơ sở buôn bán là một việc điều kiện. Việc buôn bán thuận lợi hay điều kiện phụ thuộc ít nhiều vào việc chọn địa điểm.

Đối với câu này, từ”operations” là chủ ngữ của câu do ở dạng số nhiều nên động từ to be phía sau là “are”

Xem thêm: Port là gì? Công dụng và những loại Port thông dụng hiện nay

Bạn đang xem: co so buôn bán tieng anh la gi

[Từ được dùng làm tân ngữ trong câu]

Xem thêm: Port là gì? Công dụng và những loại Port thông dụng hiện nay

Bạn đang xem: co so buôn bán tieng anh la gi

 • They built the operation in the right way to be able to run a coffee shop. They spent a lot of time and money to be able to decorate the shop into a place suitable for young people because the number of customers they mainly want to target is young people.
 • Họ xây dựng cơ sở buôn bán theo phong cách phù hợp để khả năng làm một quán cà phê. Họ đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để khả năng trang trí quán thành một nơi phù hợp cho những lớp trẻ vì lượng khách mà họ chủ yếu mà họ muốn hướng tới là giới trẻ.

Đối với câu này, từ” operation” là tân ngữ của câu bổ nghĩa cho cả câu làm câu rõ nghĩa hơn.

Xem thêm: Port là gì? Công dụng và những loại Port thông dụng hiện nay

Bạn đang xem: co so buôn bán tieng anh la gi

 • She needs to run the operation seriously and have a plan or else her business will not be profitable and even at the risk of loss. Whether she likes it or not, I still think she should not continue to run but should let someone else have more experience in the business.
 • Cô ấy cần điều hành cơ sở buôn bán một cách nghiêm túc và có kế hoạch nếu không cơ sở buôn bán của cô ấy sẽ không đem về lợi nhuận thậm chí còn có nguy cơ bị lỗ. Dù cô ấy muốn hay không, tôi vẫn nghĩ là cô ấy nhớ đừng nên tiếp tục điều hành mà nên để cho người khác có kinh nghiệm trong việc buôn bán hơn.

Tham khảo thêm: Kiến thức về carbon là gì | Sen Tây Hồ

Đối với câu này, từ “operation” là tân ngữ trong câu sau động từ thường “ run” và từ được dùng để bổ nghĩa cho câu nhằm giúp cho câu thêm rõ nghĩa hơn.

Xem thêm: Port là gì? Công dụng và những loại Port thông dụng hiện nay

Bạn đang xem: co so buôn bán tieng anh la gi

[Từ được dùng làm bổ ngữ cho chủ ngữ của câu]

Xem thêm: Port là gì? Công dụng và những loại Port thông dụng hiện nay

Bạn đang xem: co so buôn bán tieng anh la gi

 • All his plans are already in place and what he lacks right now is the operation. He needs to have an official business in order to have an official way of doing business.
 • Mọi kế hoạch của anh ấy đã được lên sẵn và anh ấy còn thiếu lúc này chính là cơ sở buôn bán. Anh ấy cần phải có cơ sở buôn bán chính thức để có buôn bán một phương thức chính thức.

Đối với câu này, từ “operation” làm bổ ngữ cho chủ ngữ “what he lacks right now”.

Xem thêm: Port là gì? Công dụng và những loại Port thông dụng hiện nay

Bạn đang xem: co so buôn bán tieng anh la gi

[Từ được dùng làm bổ ngữ cho giới từ]

Xem thêm: Port là gì? Công dụng và những loại Port thông dụng hiện nay

Bạn đang xem: co so buôn bán tieng anh la gi

 • At the operation, he is trying to complete the month-end books so he can summarize how this month’s profit compares to last month. This cannot make it difficult for an accounting major like him, he only needs about 1 hour to be able to handle all the books and synthesize the monthly profit, and know the raw materials and the whole money. Other expenses increased from last month.
 • Tại cơ sở buôn bán, anh ấy đang cố gắng hoàn thành sổ sách cuối tháng để khả năng tông kết lợi nhuận của tháng này so với tháng trước như thế nào. Việc này không thể làm khó một người học chuyên ngành kế toán như anh ta, anh ấy chỉ cần khoảng 1 tiếng là khả năng giải quyết hết tất cả sổ sách và tổng hợp được tiền lời tháng và biết rõ được tiền nguyên liệu với cả chi phí khác tăng so với tháng rồi.

Đối với câu này, từ “At” là giới từ và đứng sau nó là danh từ “the operation”. Danh từ phía sau bổ ngữ cho giới từ phía trước làm rõ nghĩa của câu.

Xem thêm: Port là gì? Công dụng và những loại Port thông dụng hiện nay

Bạn đang xem: co so buôn bán tieng anh la gi

cơ sở kinh doanh tiếng anh là gì

cơ sở buôn bán trong Tiếng Anh

Xem thêm: Port là gì? Công dụng và những loại Port thông dụng hiện nay

Bạn đang xem: co so buôn bán tieng anh la gi

Hi vọng với bài viết này, StudyTiengAnh đã giúp bạn hiểu hơn về “cơ sở buôn bán” trong Tiếng Anh nha!!!

Tham khảo thêm: Nhận xét ui ux là gì | Sen Tây Hồ

Bạn thấy bài viết thế nào?

Các câu hỏi về Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Team Sổ Tay Thông Thái mà chi tiết là Mỹ Chi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Chốt lại nhen <3 Bài viết Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Định #Nghĩa #Ví #Dụ #Anh #Việt

Xem thêm tin tức về Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt tại WikiPedia

Bạn khả năng tham khảo thêm nội dung chi tiết về Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt từ trang Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://sotaythongthai.vn/

💝 Xem Thêm Giải Đáp Câu Hỏi tại : https://mangraovat.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment