Các cách xác định giá trị và định giá doanh nghiệp đơn giản nhất

Định giá doanh nghiệp là gì? Có các phương pháp định giá doanh nghiệp ở Việt Nam nào? Bài viết sau sẽ tổng hợp toàn bộ các thông tin làm rõ các vấn đề trên.

Định giá doanh nghiệp

Định giá doanh nghiệp là gì?

Muốn nắm được định giá doanh nghiệp là gì trước tiên cần phải hiểu được giá trị doanh nghiệp là gì đã. Vậy giá trị doanh nghiệp là gì?

Giá trị doanh nghiệp hoàn toàn có thể hiểu là những bộc lộ bằng kinh tế tài chính từ hàng loạt những khoản thu nhập những nhà đầu tư thu được từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .
Giá trị doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là giá trị vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp mà là tổng giá trị của toàn bộ những gia tài sử dụng trong quy trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại cả doanh nghiệp đó nhằm mục đích mang lại quyền lợi cho những chủ sở hữu và những nhà sản xuất tín dụng thanh toán .
Như vậy, giá trị vốn chủ sở hữu chỉ là một phần của giá trị doanh nghiệp. Có thể hiểu giá trị doanh nghiệp trải qua công thức sau :
Giá trị vốn chủ sở hữu = Giá trị doanh nghiệp – Giá trị nợ phải trả
Giá trị mà một doanh nghiệp mang lại cho những nhà đầu tư hoàn toàn có thể xem xét trên 2 góc nhìn : Giá trị thanh lý và Giá trị hoạt động giải trí liên tục. Trong đó
– Giá trị thanh lý là hàng loạt số tiền được tạo ra khi doanh nghiệp chấm hết hoạt động giải trí và bán tổng thể những gia tài của nó .
– Giá trị hoạt động giải trí liên tục là giá trị hiện tại của dòng tiền tạo ra trong tương lai từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .

Thông qua lượng thông tin trên, ta có thể hiểu được đơn giản rằng: Định giá doanh nghiệp chính là việc xác định giá trị doanh nghiệp thông qua các phương pháp định giá doanh nghiệp.

Các phương pháp định giá doanh nghiệp ở Việt Nam

Có những giải pháp xác lập giá trị doanh nghiệp nào ?

Để có thể xác định giá trị doanh nghiệp, có thể sử dụng những cách định giá doanh nghiệp khác nhau. Vậy hiện nay có các phương pháp định giá doanh nghiệp nào ở Việt Nam?

1. Phương pháp dựa vào bảng cân đối kế toán

Dựa vào bảng cân đối kế toán, giá trị doanh nghiệp sẽ là giá trị của phần tài sản báo cáo trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm chúng ta muốn xác định giá trị doanh nghiệp.

Ưu điểm của chiêu thức này là đơn thuần, dễ hiểu. Tuy nhiên cũng sống sót một điểm yếu kém lớn đó là hầu hết giá trị của những gia tài báo cáo giải trình trên bảng cân đối kế toán đều là giá trị lịch sử vẻ vang, nên tính có ích so với những đối tượng người dùng sử dụng thông tin về giá trị doanh nghiệp sẽ rất hạn chế .
Chính vì thế, chiêu thức này chỉ mang tính kim chỉ nan, trong thực tiễn phần nhiều không được sử dụng .

2. Phương pháp dựa vào kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản

Phương pháp này địa thế căn cứ vào tác dụng kiểm kê và nhìn nhận lại gia tài của doanh nghiệp theo giá trị thị trường tại thời gian muốn định giá. Phương pháp này yên cầu những chuyên viên định giá doanh nghiệp cần trực tiếp kiểm kê và nhìn nhận lại giá trị của từng gia tài của doanh nghiệp .
Phương pháp này phân phối thông tin khá an toàn và đáng tin cậy về giá trị thị trường của tổng tài sản của doanh nghiệp tại thời gian định giá. Tuy nhiên thông tin này bộc lộ giá trị tại trạng thái tĩnh – giá trị thanh lý doanh nghiệp .
Trong khi đó, mục tiêu thường thì của việc định giá doanh nghiệp là đề ra những quyết định hành động kinh doanh thương mại trong tương lai, nghĩa là xem xét doanh nghiệp trong trạng thái hoạt động giải trí liên tục, chứ không phải là khi doanh nghiệp ngừng hoạt động giải trí .
Chính vì thế, ngoài việc phân phối thông tin trong những trường hợp giải thể hay phá sản doanh nghiệp, định giá doanh nghiệp theo chiêu thức này rất ít có giá trị trong thực tiễn .

3. Phương pháp chiết khấu dòng tiền

Phương pháp này định giá doanh nghiệp là giá trị hiện tại của dòng tiền tự do trong tương lai của doanh nghiệp. Dòng tiền tự do này là dòng tiền cho cả chủ sở hữu và chủ nợ .

Phương pháp này có ưu điểm hơn phương pháp dựa vào bảng cân đối kế toán và phương pháp dựa vào kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản là xác định giá trị doanh nghiệp trong trạng thái hoạt động liên tục chứ không phải trong trạng thái thanh lý.

Nhược điểm của giải pháp này chính là cách triển khai khá phức tạp .
Giá trị doanh nghiệp = PV ( dòng tiền trong tương lai cho chủ sở hữu và chủ nợ )
Điểm mấu chốt của giải pháp này là xác lập dòng tiền tự do trong tương lai của doanh nghiệp và xác lập chi phối vốn trung bình để chiết khấu dòng tiền đó về giá trị hiện tại .
Xác định giá trị doanh nghiệp trải qua giải pháp chiết khấu dòng tiền gồm có những bước :
Bước 1 : Xác định dòng tiền tự do trong tương lai của doanh nghiệp ( không tính tiền cash flows to the firm – FCFF )
Bước 2 : Xác định giá trị ở đầu cuối ( Terminal value )

4. Phương pháp chiết khấu dòng lợi nhuận khác thường

Các chủ sở hữu của mỗi doanh nghiệp đều nhu yếu một tỷ suất sinh lời nhất định trên số vốn mà họ góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp, đó chính là ngân sách vốn chủ chiếm hữu. Tỷ lệ sinh lời này gọi là tỷ suất sinh lời thường thì .
Với tỷ suất sinh lời thường thì, mỗi doanh nghiệp có một khoản doanh thu thường thì là Tỷ lệ sinh lời thường thì * Giá trị vốn chủ chiếm hữu .
Tuy nhiên doanh thu thực tiễn của doanh nghiệp hoàn toàn có thể đúng bằng hoặc khác với mức doanh thu thường thì này .
Lợi nhuận khác thường ( abnormal earnings ) chính là chênh lệch giữa tổng doanh thu thực tiễn ( earnings ) và doanh thu thường thì ( normal earnings ) của doanh nghiệp

Lợi nhuận khác thường = Lợi nhuận – (Chi phí vốn chủ sở hữu x Giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu đầu kỳ)

5. Phương pháp định gia trên cơ sở so sánh giá trị thị trường

Với 2 giải pháp chiết khấu dòng tiền và chiết khấu doanh thu ở trên, chúng đều nhu yếu việc Dự kiến chi tiết cụ thể nhiều năm. Hai chiêu thức này phụ thuộc vào quá nhiều vào việc Dự kiến hoạt động giải trí của doanh nghiệp trong nhiều năm tới, chính vì thế nhà nghiên cứu và phân tích sẽ ít tin yêu vào những số lượng Dự kiến .
Một phương pháp định giá doanh nghiệp khác nhà nghiên cứu và phân tích hoàn toàn có thể sử dụng dựa vào cơ sở so sánh giá trị thị trường của những doanh nghiệp tương đương .
Phương pháp này cần dựa vào thị trường, cũng chính là việc nhìn nhận những triển vọng thời gian ngắn và dài hạn về sự tăng trưởng và năng lực sinh lợi của những doanh nghiệp có sự tương đương .
Từ đó, nhà nghiên cứu và phân tích hoàn toàn có thể giả định rằng việc định giá những doanh nghiệp đó cũng hoàn toàn có thể vận dụng được cho doanh nghiệp đang cần định giá .
Phương pháp này khá khó khăn vất vả trong việc lựa chọn những doanh nghiệp tương đương. Hơn nữa, việc lý giải sự độc lạ thông số giá giữa những doanh nghiệp cũng như việc vận dụng những thông số giá của những doanh nghiệp khác nhau vào doanh nghiệp đang cần định giá như thé nà yên cầu có một sự hiểu biết thâm thúy về những yếu tố tác động ảnh hưởng tới những thông số giá đó .

Tuy nhiên, phương pháp này đặc biệt có ích trong việc định giá các doanh nghiệp không niêm yết trên thị trường chứng khoán với cơ sở số liệu chủ yếu là các báo cáo tài chính doanh nghiệp và thông tin trên thị trường chứng khoán.

Định giá doanh nghiệp hay xác định giá trị doanh nghiệp là một vấn đề khó khăn và không chắc chắn. Tất cả các phương pháp được sử dụng để định giá doanh nghiệp đều không thể giải quyết được trọn vẹn vấn đề này mà chỉ có thể ước lượng tương đối giá trị của doanh nghiệp.

Các sai số trong định giá doanh nghiệp xảy ra do sự không chắc như đinh về kinh tế tài chính chứ không phải từ những phương pháp định giá doanh nghiệp .
Hi vọng bài viết thông tin về định giá doanh nghiệp cũng như những phương pháp định giá doanh nghiệp ở Nước Ta trên sẽ phân phối một lượng thông tin hữu dụng cho những bạn .

Xem thêm các bài viết hữu ích khác tại chuyên mục: Tin tức

Related Posts

About The Author