Bản đồ lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ (từ sơ khai đến nay)

Bản đồ lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ là sự biến đổi không gian sinh tồn của người Việt Nam, thể hiện bởi các triều đại chính thống đã được công nhận trong lịch sử Việt Nam. Mang tính chất rất phức tạp, lúc thì bị mất lãnh thổ về các nước khác, lúc lại chinh phục được những vùng lãnh thổ mới.

Nhìn chung lại vùng chủ quyền lãnh thổ cốt lõi nơi phát sinh ra người Việt lúc bấy giờ là vùng châu thổ sông Hồng, sau nhiều thế kỷ đi chinh phục, đồng điệu, khai khẩn mà chủ quyền lãnh thổ thời nay đã trải dài đến tận đồng bằng sông Cửu Long .

Trong bài viết này chúng tôi sẽ khái quát toàn bộ lãnh thổ Việt Nam từ thời Hồng Bàng khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên cho đến ngày nay

1 Hồng Bàng:

Khoảng thế kỷ thứ III trước công nguyên một số ít sử liệu và lịch sử một thời cho rằng vào đầu thời Hồng Bàng, bộ tộc người Việt có chủ quyền lãnh thổ to lớn từ phía nam sông Dương Tử ( Trung Quốc ) đến tận vùng Thanh Hóa. Thực chất những bộ tộc Việt phía Nam sông Trường Giang không có cùng sắc tộc, chủng tộc và ngôn từ. Cái tên Bách Việt là chỉ chung cho những bộ tộc những nhà nước phía Nam của Cafe Trung Nguyên

1.1 Nước Văn Lang

Nước Văn Lang thuộc bộ tộc Lạc Việt đã hình thành trên vùng bình nguyên bao gồm đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Mã và đồng bằng Sông Lam.

1.2 Nước Âu Lạc

Sau khi chiếm được Văn Lang, Thục Phán đã sát nhập Văn Lang vào đất của mình, nước Âu Lạc có chủ quyền lãnh thổ từ phía nam sông Tả Giang ( Quảng Tây, Trung Quốc ) kéo xuống tận dãy Hoành Sơn thuộc thành phố Hà Tĩnh ngày này
Sau khi chiếm được Văn Lang, Thục Phán đã sát nhập Văn Lang vào đất của mình, nước Âu Lạc có lãnh thổ từ phía nam sông Tả Giang (Quảng Tây,Trung Quốc) kéo xuống tận dãy Hoành Sơn thuộc Hà Tĩnh ngày nay

2 Thời Bắc Thuộc

Nếu coi nhà Triệu ( từ 207 đến năm 111 trước công nguyên ) là một phần của mạng lưới hệ thống phân loại lịch sử dân tộc thời kỳ Bắc thuộc lần 1 thì chủ quyền lãnh thổ nước Nước Ta thuộc nước Nam Việt của 5 đời vua nhà Triệu .
Nam Việt xâm lược và đô hộ 179 – 111 TCN
Năm 111 trước công nguyên, nhà Triệu để mất nước về tay nhà Hán. Sau đó chủ quyền lãnh thổ nước Nam Việt cũ bị chia thành 6 Q., đồng thời xác lập thêm phần đất ở 3 Q. mới là Nhật Nam, Chu Nhai, Đạm Nhĩ
Lãnh thổ của dân tộc bản địa Nước Ta thời kỳ này, trong sự quản lý của chính quyền sở tại TW những triều đại Nước Trung Hoa, tiến về phía nam đến vùng thành phố Hà Tĩnh lúc bấy giờ, đôi lúc những quan quản lý Giao Chỉ ( hoặc Giao Châu ) tiến xuống phía nam đánh Chiêm Thành và đưa thêm vùng đất từ đèo Ngang đến đèo Hải Vân vào quản lý nhưng không giữ được lâu vì sau đó Chiêm Thành thường lấy lại được .
Nhà Hán xâm lược và đô hộ 111 TCN – 34 SCN
Lãnh thổ Giao Chỉ 40 TCN – 33 SCN

2.1 Nước Vạn Xuân

Vạn Xuân là quốc hiệu của Nước Ta trong một thời kỳ độc lập ngắn ngủi thoát khỏi chính quyền sở tại TW Nước Trung Hoa, dưới thời nhà Tiền Lý và Triệu Việt Vương. Tháng 2 năm 544, sau khi đánh bại quân nhà Lương ( Trung Quốc ), Lý Bí xưng là Hoàng đế và đặt tên nước là Vạn Xuân. Quốc hiệu này sống sót từ năm 544 đến năm 602, khi nhà Tùy vượt mặt Lý Phật Tử và đô hộ Nước Ta một lần nữa .
Nước Vạn Xuân 554 – 602

3 Lãnh thổ Việt Nam Thời phong kiến tự chủ

Sau khi Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ của Tĩnh Hải quân năm 905, Nước Ta mở màn thời kỳ độc lập tự chủ. chủ quyền lãnh thổ Tĩnh Hải quân gồm 12 châu

3.1 Tĩnh Hải Quân

Tĩnh Hải Quân 905
Tĩnh Hải Quân 930
Tĩnh Hải Quân 931
Tĩnh Hải Quân 937
Nước Ta chính thức vào kỷ nguyên độc lập từ khi Ngô Quyền vượt mặt nhà Nam Hán vào năm 938. Tuy nhiên chủ quyền lãnh thổ bị co lại chỉ còn 8 châu : Giao, Lục, Phúc Lộc, Phong, Trường, Ái, Hoan, Diễn. 4 châu bị nhà Nam Hán chiếm là Thang, Chi, Vũ Nga và Vũ An .
Tĩnh Hải Quân 938
 Tĩnh Hải Quân 944
Tĩnh Hải Quân 966 – 967
Tĩnh Hải Quân 967

3.2 Đại Cồ Việt

Năm 968, Đinh Tiên Hoàng đặt quốc hiệu trở lại sau hơn 400 năm, là Đại Cồ Việt
Đại Cồ Việt 968
Đại Cồ Việt 980
Đại Cồ Việt 1010
Năm 1014, tướng nước Đại Lý là Đoàn Kính Chí đem quân vào chiếm đóng châu Vị Long và châu Đô Kim ( nay thuộc Tuyên Quang ), vua Lý Thái Tổ sai con là Dực Thánh Vương đi đánh dẹp, quân Đại Lý đại bại, nhân thời cơ đó nhà Lý sáp nhập luôn khu vực thời nay là Hà Giang vào Đại Việt .
Lãnh thổ Việt Nam thời Đại Cồ Việt 1014
Lãnh Thổ Đại Cồ Việt 1048

3.3 Đại Việt

Sau đó Lý Thái Tổ đổi tên nước là Đại Việt năm 1054

Vào Năm 1069, vua Lý Thánh Tông nam tiến đánh nước Chiêm Thành và bắt được vua Chiêm lúc bấy giờ là Chế Củ (Jaya Rudravarman), đem về kinh đô Thăng Long. Để được tha mạng vua Chiêm đã phải cắt các vùng đất phía bắc của Chiêm Thành gồm ba châu là: Bố Chính, Ma Linh, Địa Lý cho nước Đại Việt. Những châu ấy ngày nay ở địa phận các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hoá, Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và huyện Bến Hải tỉnh Quảng Trị.

Lãnh thổ nước Đại Việt 1069
Năm 1159, nhân khi nước Đại Lý suy yếu, vua Lý Anh Tông và Tô Hiến Thành đã triển khai thu phục vùng đất của những tù trưởng dân tộc thiểu số người Thái ở bắc Yên Bái, nam Tỉnh Lào Cai vào chủ quyền lãnh thổ Đại Việt .
Nước Đại Việt 1159
Nước Đại Việt 1225

Việt Nam thời nhà Trần năm 1306 vua nước Chiêm Thành là Chế Mân (Jaya Simhavarman) đã cắt đất hai châu Ô và Rí cho vua Trần Anh Tông của Đại Việt để làm sính lễ cưới Huyền Trân công chúa, vùng đất mà ngày nay là phía nam Quảng Trị và Huế. Biên giới phía nam của Đại Việt lúc này tiến đến đèo Hải Vân.

Lãnh thổ Việt Nam thời nhà Trần 1306

3.4 Đại Ngu

Đại Ngu là quốc hiệu Nước Ta thời nhà Hồ ( 1400 – 1407 ). Quốc hiệu Đại Việt được đổi thành Đại Ngu tháng 3 năm 1400 khi Hồ Quý Ly lên nắm quyền
Lãnh thổ nước Đại Ngu 1400
Lãnh thổ nước Đại Ngu 1402

4 Bắc thuộc lần 4

Vào cuối thế kỉ 14 nhà Trần bấy giờ đã sa sút, Hồ Quý Ly từ từ nắm quyền trấn áp cả triều đình, dùng những giải pháp thanh trừng những đại thần trung thành với chủ với triều Trần. Hồ Quý Ly lên ngôi vua vào năm 1400, đặt quốc hiệu Nước Ta là Đại Ngu, ông thực thi rất nhiều cải tổ trong mạng lưới hệ thống chính trị và xã hội lúc bấy giờ. Nhưng do triển khai quá nhiều sự đổi khác trong thời hạn ngắn, lại không được những cựu thần nhà Trần và dân chúng ủng hộ, thêm tình hình kinh tế tài chính xã hội trọn vẹn suy yếu vì nhiều nguyên do, nên quốc gia rơi vào khủng hoảng cục bộ trầm trọng .
Nhân thời cơ đó, năm 1406 nhà Minh ở Trung Quốc dùng giải pháp phù Trần diệt Hồ, nhà Minh mang quân sang xâm lược Đại Ngu. Nhà Hồ nhanh gọn tsụp đổ trọn vẹn vào khoảng chừng giữa năm 1407. Nước Đại Ngu lúc này bị hủy hoại trọn vẹn và bị sát nhập chủ quyền lãnh thổ vào Trung Quốc. Nước Ta bị Trung Quốc đô hộ trở lại sau 500 năm độc lập tự chủ .
1407 nước Đại Ngu bị tiêu diệt và sát nhập vào lãnh thổ Đại Minh (Trung Quốc)

4.1 Khởi Nghĩa Lam Sơn

Vào năm 1418 Lê Lợi và những hào kiệt phất cờ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn tại vùng miền núi Thanh Hóa, ông tự xưng là Bình Định Vương, lôi kéo dân cư Nước Ta đồng lòng đứng lên đánh đuổi quân xâm lược nhà Minh cứu nước. Lúc này chủ quyền lãnh thổ đất Việt chỉ còn Lam Sơn nay thuộc huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa .
năm 1418 cuộc khởi nghĩa Lam Sơn dành lại được vùng lãnh thổ nay thuộc Huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa
Vào năm 1424 cuộc khởi nghĩa Lam Sơn mở màn tiến vào phía Nam và dành được những thắng lợi quan trọng. Đến cuối năm 1425, Lê Lợi đã làm chủ hàng loạt đất đai từ Thanh Hóa trở vào
Năm 1425 Lê Lợi đã làm chủ toàn bộ đất đai từ Thanh Hóa trở vào

5 Nhà Hậu Lê

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn dành thắng lợi đã thống nhất được hàng loạt chủ quyền lãnh thổ Nước Ta. Lê Lợi lên ngôi vào năm 1428, tức là vua Lê Thái Tổ, chính thức dựng lên nhà Hậu Lê. Do chiến công hiển hách đánh bại quân Minh dành lại quyền tử chủ cho người Việt, ông trở thành một vị anh hùng dân tộc bản địa trong lịch sử vẻ vang Nước Ta, tên tuổi được lưu truyền đến ngàn đời sau
Nước Đại Việt dành lại quyền tử chủ năm 1428
Năm 1471 vua Lê Thánh Tông mang 20 vạn quân nam tiến đánh vào kinh đô Vijaya ( đất Tỉnh Bình Định thời nay ) nước Chiêm Thành, kinh đô Vijaya của Chiêm Thành thất thủ. Vua Lê Thánh Tông đã sáp nhập vùng đất bắc Chiêm Thành vào Đại Việt ( ngày này gồm có ba tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Bình Định ) .

Năm 1471 vua Lê Thánh Tông sát nhập thêm vùng đất phía bắc của Chiêm Thành
Năm 1478, sau khi thu phục tiểu vương quốc Bồn Man, vua Lê Thánh Tông đã sát nhập vùng Sơn La, những huyện phía tây của Thanh Hóa, phía tây Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn của Lào ngày này vào đất Đại Đại Việt
Lãnh thổ Việt Nam vào năm 1479

5.1 Giai đoạn Nam – Bắc triều

Khoảng đầu kỷ 16, nhà Hậu Lê lúc này đã khởi đầu suy yếu. Một võ tướng nhà Lê là Mạc Đăng Dung đứng ra trấn áp những cuộc nổi dậy, từ từ nắm lấy quyền hành triều Lê. Mạc Đăng Dung đánh dẹp những lực lượng chống đối nhà hậu Lê và đến 1527 thì phế truất Lê Cung Hoàng, lập ra nhà Mạc .
Lúc này có một võ tướng cũ của nhà Lê, là Nguyễn Kim lập một người dòng dõi nhà Lê là Lê Duy Ninh đưa lên ngôi trên đất Sầm Châu ( Lào ngày này ), tức vua Lê Trang Tông. Sau nhiều lần tổ chức triển khai tiến công ngược về Đại Việt không thành công xuất sắc, mãi tới năm 1539, Nguyễn Kim mới chiếm được huyện Lôi Dương ở Thanh Hóa ; sang năm sau tiến vào đất Nghệ An. Nhà Hậu Lê khởi đầu xác lập chỗ đứng trở lại trên chủ quyền lãnh thổ Đại Việt .
Nguyễn Kim chiếm lại được huyện Lôi Dương ở Thanh Hóa
Năm 1540 Nhà Hậu Lê xác lập chỗ đứng trở lại trên lãnh thổ Đại Việt
Năm 1545, Nguyễn Kim bị hàng tướng Dương Chấp Nhất đầu độc giết chết. Con rể Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm lên thay cầm quyền chỉ huy quân đội .
Năm 1554, Trịnh Kiểm lập hành dinh tại quê nhà Biện Thượng, sau đó điều quân đánh Thuận Hóa. Khi quân Lê – Trịnh tiến vào phía nam, những quan lại nhà Mạc và những hào trưởng địa phương hầu hết đi theo. Tướng Mạc ở Thuận Hóa là Hoàng Bôi mang quân ra đánh bị tử trận. Quân Mạc bị đánh tan, nhà Lê – Trịnh lấy lại được Thuận Hóa và Quảng Nam .
Toàn bộ chủ quyền lãnh thổ Đại Việt chính thức chia làm 2 nửa : từ Tỉnh Ninh Bình trở ra trong tay nhà Mạc, từ Thanh Hóa trở vào trong tay nhà Lê – Trịnh
Năm 1554 lãnh thổ Đại Việt bị chia làm 2 nửa nhà Mạc phía Bắc, nhà Lê – Trịnh phía Nam

5.2 Nguyễn Hoàng xây dựng cơ đồ mở mang bờ cõi Đại Việt

Năm 1569, Nguyễn Hoàng là con trai của Nguyễn Kim và là em vợ của Trịnh Kiểm ra Thanh Hóa yết kiến vua Lê Anh Tông, nộp quân lương giúp Nam triều đánh nhà Mạc, rồi đến phủ Thái sư lạy mừng Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm rất hài lòng, phong cho ông trấn thủ luôn đất Quảng Nam. Nguyễn Hoàng làm Tổng Trấn Tướng Quân kiêm quản cả Xứ Quảng Nam và Xứ Thuận Hóa. Lệ mỗi năm phải nộp thuế là 400 cân bạc, 500 tấm lụa .
Năm 1569 Nguyễn Hoàng làm Tổng Trấn Tướng Quân cai quản cả Xứ Quảng Nam và Xứ Thuận Hóa
Năm 1611, do quân Chăm Pa liên tục quấy nhiễu vùng biên giới Hoa Anh, Nguyễn Hoàng đã sai Văn Phong đi dẹp, quân Chăm Pa nhanh gọn bị vượt mặt trước lực lượng của chúa Nguyễn. Vua Po Nit của Chăm Pa phải rút quân xuống phía Nam đèo Cả. Sau đó vùng đất Hoa Anh này được lập thành phủ Phú Yên gồm hai huyện Tuy Hòa vàĐồng Xuân, giao cho Lương Văn Chánh làm tham tướng, Văn Phong làm lưu thủ .
Cho tới khi ông mất, giang sơn họ Nguyễn trải dài từ đèo Ngang, Hoành Sơn ( nam thành phố Hà Tĩnh ) qua đèo Hải Vân tới núi Đá Bia ( Thạch Bi Sơn ), gần đèo Cả, giờ đây là vùng cực nam Phú Yên, giáp tỉnh Khánh Hòa. Diện tích 2 xứ Thuận Quảng rộng khoảng chừng 45000 km²
Năm 1611 đất họ Nguyễn đã trải dài đến vùng cực nam Phú Yên

5.3 Trịnh – Nguyễn phân tranh

Năm 1653, chúa Nguyễn Phúc Tần tiến chiếm vùng Khánh Hòa của Chiêm Thành. Lấy sông Phan Rang làm ranh giới. Vùng phía Đông sông đến địa đầu Phú Yên ( vùngKauthara ) đặt dinh Thái Khang. Phần phía Tây sông ( vùng Panduranga ) vẫn thuộc về Chăm Pa .
Năm 1653 chúa Nguyễn Phúc Tần chiếm được vùng Khánh Hòa của Chiêm Thành
Năm Mậu Tuất ( 1658 ) vua nước Chân Lạp mất rồi, chú cháu tranh nhau ngôi vị, sang cầu cứu bên chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn bấy giờ là chúa Hiền sai quan đem 3.000 quân sang đánh ở Mỗi-xuy ( nay thuộc tỉnh Đồng Nai ) bắt được vua nước ấy là Nặc-Ông-Chân đem về giam ở Quảng Bình một độ, rồi tha cho về nước, bắt phải triều-cống và phải bênh vực người Việt sang làm ăn ở bên ấy .
Năm 1658 người Việt đã xuất hiện ở vùng đất Đồng Nai ngày nay
Năm KỷTỵ ( 1679 ) có quan nhà Minh là tổng binh trấn thủ đất Long Môn ( Quảng Tây ) Dương Ngạn Địch, phó tướng Hoàng Tiến, tổng binh châu Cao, châu Lôi, và châu Liêm ( thuộc Quảng Đông ) là Trần Thượng Xuyên, phó-tướng Trần An Bình, không chịu làm tôi nhà Thanh, đem 3.000 quân cùng 50 chiếc thuyền sang xin ở làm dân Nước Ta. Chúa Hiền nhân muốn khai khẩn đất Chân Lạp, bèn cho vào ở đất Đông Phố ( tức là đất Gia Định ). Bọn Ngạn Địch chia nhau ở đất Lộc Đã ( tức là đất Đồng Nai ), ở Mỹ Tho ( thuộc Tiền Giang ), ở Ban Lân ( thuộc Đồng Nai ) rồi cày ruộng làm nhà lập ra phường phố
Lúc này nhà Mạc ở phía bắc đã bị tàn phá trọn vẹn
Lãnh thổ Đại Việt Năm 1679
Năm 1693, thời chúa Nguyễn Phúc Chu, tướng Nguyễn Hữu Cảnh tiến chiếm và chính thức sáp nhập phần còn lại của vương quốc Chiêm Thành lập trấn Thuận Thành nay là vùng đất Bình Thuận, Ninh Thuận thời nay, tuy nhiên chính quyền sở tại Đàng Trong vẫn dành cho người Chăm chính sách tự trị ở đây cho đến năm 1832 .
Năm 1693, chúa Nguyễn Phúc Chu chính thức sáp nhập phần còn lại của vương quốc Chiêm Thành
Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh lấy đất Nông Nại đặt làm phủ Gia Định, lập đất Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng nên dinh Trấn Biên ( lỵ sở nay là thôn Phước Lư ), lập xứ Sài Côn làm huyện Tân Bình, lập dinh Phiên Trấn ( Q. sở nay gần Tân Đồn ). Chính thức đưa khu vực những tỉnh miền Đông Nam Bộ của Chân Lạp vào chủ quyền lãnh thổ Đàng Trong .

Năm 1699, Vũ Công Tuấn bị triều đình nhà Lê bắt và giết. Triều đình đặt chức Lưu thủ ở Tuyên Quang, từ đó dòng dõi “Chúa Bầu” chấm dứt. Lãnh thổ chúa Bầu chính thức sáp nhập vào đất nhà Lê-Trịnh

Năm 1708, Mạc Cửu ( thương nhân người Hoa ) người tìm hiểu và khám phá vùng đất Hà Tiên, Kiên Giang ( của Chân Lạp ) xin nội thuộc chúa Nguyễn, chúa Nguyễn phong chức Tổng binh quản lý
Cùng với việc lan rộng ra chủ quyền lãnh thổ trên đất liền, chính quyền sở tại Đàng Trong lần lượt đưa người ra khai thác và trấn áp những hòn hòn đảo lớn và quần đảo trên biển Đông và vịnh Đất nước xinh đẹp Thái Lan. Quần đảo Hoàng Sa được khai thác và trấn áp từ đầu thế kỷ 17, Côn Đảo từ năm 1704, Phú Quốc từ năm 1708 và quần đảo Trường Sa từ năm 1711
Lãnh thổ Đại Việt năm 1708 khai phá đến vùng đất Hà Tiên – Kiên Giang ngày nay
Vào năm 1732, chúa Nguyễn Phúc Chú ( Chúa Ninh ) nhận đất dâng từ vua nước Chân Lạp là Satha ( Nặc Tha ), chủ quyền lãnh thổ Đại Việt được lan rộng ra thêm hai vùng đất mới là Peam Mesar ( Mỹ Tho ) và Longhôr ( Vĩnh Long ) .
bản đồ lãnh thổ Việt Nam năm 1732
Từ 1736 – 1739 Lãnh thổ Việt Nam mở rộng đến tận mũi Cà Mau như ngày nay

Năm 1755, vua Chân Lạp là Nặc Nguyên (Ang Tong) sau khi bị chúa Nguyễn Phúc Khoát tức Vũ Vương đánh bại đã dâng vùng đất Tân An, Gò Công (Long An, Tiền Giang ngày nay) để cầu hòa

Năm 1755 sát nhập thêm Long An và Tiền Giang vào Lãnh thổ Đại Việt

Năm 1757, vua Nặc Nguyên chết, chú là Nặc Nhuận dâng 2 xứ Preah Trapeang và Basac (vùng đất Trà Vinh và Sóc Trăng) để được chúa Nguyễn Phúc Khoát phong làm vua Chân Lạp. Sau khi Nặc Nhuận chết, chúa Nguyễn Phúc Khoát đã hỗ trợ Nặc Tôn (Outey II) lên ngôi và bảo vệ trước sự tấn công của Xiêm La (Thái Lan), vua Nặc Tôn đã dâng vùng đất ngày nay là Châu Đốc, Sa Đéc cho chúa Nguyễn.

Riêng Mạc Thiên Tứ, Nặc Tôn dâng năm phủ Hương Úc, Cần Bột, Trực Sâm, Sài Mạt và Lình Quỳnh để đền ơn giúp sức. Mạc Thiên Tứ đem hết đất ấy dâng cho Chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn cho sảt nhập vào Hà Tiên trấn, giao cho họ Mạc quản lý .
bản đồ lãnh thổ Việt Nam vào năm 1757

6. Khởi Nghĩa Tây Sơn

Sau quy trình tiến độ Trịnh Nguyễn phân tranh đât nước bị chia làm 2 thì vào năm 1771 cuộc khởi nghĩa Tây Sơn bùng phát khởi đầu từ vùng đất Tây Sơn thuộc tỉnh Tỉnh Bình Định ngày nay
Lãnh thổ Việt Nam vào năm 1771
Lãnh thổ Việt Nam bị chia làm 3 vào năm 1773
Cuối năm 1774 đầu năm 1775 quân Trịnh tiến vào Phú Xuân. Chúa Nguyễn lúc này không chống nổi quân Trịnh phải bỏ chạy vào Quảng Nam. Quân Trịnh chiếm hàng loạt Thuận Hóa
Lãnh thổ Việt Nam vào năm 1774
Quân Trịnh ở phía bắc đánh vào. Chúa Nguyễn không địch nổi hai kẻ địch phải bỏ chạy vào Gia Định. Tây Sơn bèn đầu hàng Trịnh để đánh Nguyễn. Năm 1777, Nguyễn Huệ đem quân vào đánh chiếm Gia Định, quân Tây Sơn truy lùng gắt gao, cả Nguyễn Phúc Thuần và Nguyễn Phúc Dương cùng một số ít quan lại đã bị bắt và bị giết. Vào năm này Chúa Nguyễn đã mất trọn vẹn quyền trấn áp ở Đại Việt
bản đồ lãnh thổ Việt Nam 1777
Vào năm 1786 Do sự thuyết phục của Nguyễn Hữu Chỉnh, Nguyễn Huệ quyết định hành động đem quân ra Bắc đánhThăng Long để diệt họ Trịnh dù chưa được lệnh của vua anh Nguyễn Nhạc .
Với danh nghĩa “ Phù Lê diệt Trịnh ”, Nguyễn Huệ sai Chỉnh làm tiên phong Bắc tiến. Quân Trịnh rệu rã nhanh gọn thua trận, những danh tướng đa số nghe tin Phú Xuân thất thủ đã lúng túng, đến khi nghe quân Tây Sơn kéo ra, đa phần đã bỏ trốn. Chúa Trịnh không được lòng dân, bỏ thành Thăng Long chạy, bị dân bắt đem nộp Tây Sơn. Trên đường áp giải, Trịnh Tông tự sát. Lúc này Tây Sơn đã kiếm soát được gần như hàng loạt chủ quyền lãnh thổ Nước Ta
Trong lúc Nguyễn Huệ bận đối phó với quân Thanh tại Bắc Hà ( 1788 – 1789 ), vùng Gia Định dưới quyền Tây Sơn cũng không không thay đổi, quân Tây Sơn bị cô lập trước dân chúng địa phương vốn có nhiều tình cảm với Chúa Nguyễn nói chung và Nguyễn Ánh nói riêng, từ từ Nguyễn Ánh lấy lại được vùng đất Nam Hà dẹp yên được vùng đất Gia Định
Lãnh thổ Việt Nam 1788

7. Nhà Nguyễn

Vào năm 1802 sau khi hủy hoại được nhà Tây Sơn Nguyễn Ánh lên ngôi vua, để tượng trưng sự thống nhất Bắc Nam, lần tiên phong sau nhiều năm, Nguyễn Ánh chọn niên hiệu là Gia Long, Gia lấy từ Gia Định và Long lấy từ Thăng Long
1802 Lãnh thổ Đại Việt được thống nhất sau nhiều năm bị chia cắt
Năm 1816, vua Gia Long chính thức cho cắm cờ, xác lập chủ quyền lãnh thổ, giao đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải thay mặt đại diện quản trị hai quần đảoHoàng Sa và Trường Sa. Trước đó khoảng chừng 200 năm những chúa Nguyễn cũng đã lập đội Hoàng Sa hằng năm đi ra những hòn đảo tìm kiếm sản vật
Năm 1830, vua Minh Mạng sáp nhập vùng Tây Nguyên vào chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, tuy nhiên những bộ tộc người Thượng vẫn được quyền tự trị của mình cho tới năm 1898 khi người Pháp trực tiếp tổ chức triển khai quản lý ở đây
Năm 1832 nhà Nguyễn bỏ chính sách tự trị của người Chăm ở trấn Thuận Thành ( Bình Thuận, Ninh Thuận thời nay ) chính thức sát nhập vùng đất này vào chủ quyền lãnh thổ Nước Ta
bản đồ lãnh thổ Việt Nam 1832
Vào năm 1835 Vua Minh Mạng cho xây dựng Trấn Tây Thành ( Campuchia ngày này ) thời kỳ này lãnh Thổ Nước Ta vươn tới cực lớn tới tận Ai Lao, Chân Lạp
Vào năm 1835 Lãnh thổ Việt Nam vươn tới cực đại
Việc đặt Trấn Tây Thành cùng với chủ trương quản lý mất lòng dân Chân Lạp của Vua Minh Mạng và quan lại đã gây hao binh tổn lương, tướng sĩ mệt nhọc .
Năm 1841, vua Minh Mạng mất, Vua Thiệu Trị vừa lên thay. Thấy tình hình Chân Lạp không ổn định mãi, nên nhân có lời tâu của Tạ Quang Cự xin bỏ đất Chân Lạp, vua Thiệu Trị thuận ý, truyền cho quan quân Đại Nam rút quân về giữ An Giang .
Năm 1841 bỏ trấn Tây Thành

8. Thời kỳ bị Pháp xâm lăng và đô hộ

Năm 1859 thực dân Pháp đánh thành Gia Định
Lãnh thổ Việt Nam năm 1859
Hòa ước Nhâm Tuất ( 1862 ) buộc triều đình nhà Nguyễn nhượng 3 tỉnh Nam Kỳ là Biên Hòa, Gia Định, Mỹ Tho cho Pháp. Tiếp sau đó tỉnh Hà Tiên, Châu Đốc, Vĩnh Long cũng bị sát nhập nốt vào chủ quyền lãnh thổ bảo lãnh của Pháp .
Lãnh thổ Việt Nam sau hòa ước Nhâm Tuất 1862
Năm 1870, Pháp ký với Campuchia hiệp định phân định biên giới .
Đại Nam 1870
Năm 1874, Pháp ký với Nước Ta Hòa ước Giáp Tuất ( 1874 ) công nhận sự thống trị của Pháp với toàn Nam Kỳ .
Hòa ước Quý Mùi, 1883 được ký, Nước Ta mất một phần Trung Kỳ và hàng loạt Bắc Kỳ vào tay Pháp. Việt Nam cũng mất quyền tự quyết về đối ngoại vào tay Pháp
Lãnh thổ Việt Nam sau hòa ước Quý Mùi, 1883
1884 Hòa ước Giáp Thân được ký, Nước Ta chính thức trở thành thuộc địa của Pháp
bản đồ lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ 61
Năm 1887 người Pháp nhân danh nước Bảo hộ triều đình Huế ký Hiệp ước Pháp-Thanh nhường một dải đất cho nhà Thanh. Sông Dương Hà ( sông An Nam Giang ) trước kia là đường biên giới nay lùi biên giới xuống phía nam, lấy cửa sông Bắc Luân ở Hải Ninh ( Móng Cái ) làm địa giới
Việt Nam 1887

8.1 Liên Bang Đông Dương

Năm 1893, lúc này Pháp đã xây dựng liên bang Đông Dương, dựa theo địa hình đã cắt tỉnh Huaphanh ( Hủa Phăn ), Xiêng Khoảng giao về chủ quyền lãnh thổ Lào ( Ai Lao ) .
Lãnh thổ Việt Nam 1893
1895, từ công ước Pháp-Thanh 1895 đã đưa về phần lớn vùng đất Lai Châu, Điện Biên và một phần Tỉnh Lào Cai ngày này thuộc về xứ Bắc Kỳ còn một phần đất ở bắc sông Bắc Luân thuộc về nhà Thanh. Sâm Châu và Xiêng Khoảng bị cắt cho Lào
Lãnh thổ Việt Nam 1895
Năm 1893, hiệp ước Pháp-Xiêm ( 1893 ) theo đó nhượng hàng loạt vùng chủ quyền lãnh thổ phía Đông sông Mê Kông cho Pháp, gạt bỏ lực lượng quân sự chiến lược và những ảnh hưởng tác động của Xiêm tại vùng cao nguyên thượng sông Sêrêpôk. Vùng đất nhượng lại này gồm có cả tỉnh Stung Treng, năm 1899 địa khu Đắc Lắc được xây dựng từ Stung Treng. Năm 1904, Đắc Lắc được sáp nhập vào Nước Ta .
Năm 1904 Pháp sát nhập Đak Lac vào lãnh thổ Việt Nam
Đến 1905 thì sát nhập những tỉnh Tây Nguyên còn lại
Việt Nam 1905

9 Lãnh thổ Việt Nam sau năm 1945

Đế quốc Việt Nam là tên chính thức của một cơ quan chính phủ sống sót 5 tháng trong lịch sử dân tộc Nước Ta
bản đồ lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ 68
Nước Nước Ta Dân Chủ Cộng Hòa được xây dựng vào ngày 2/9/1945
bản đồ lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ 69
Từ 1954 đến 1975, Nước Ta bị chia đôi tại vĩ tuyến 17 sau hiệp định Giơ-ne-vơ
bản đồ lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ 70
30/4/1975 Lãnh Thổ Nước Ta trọn vẹn thống nhất như ngày này
Lãnh thổ Việt Nam ngày nay

9.1 Quần đảo Hoàng Sa

Nước Ta công bố chủ quyền lãnh thổ so với Quần đảo Hoàng Sa, nhưng Hoàng Sa nay đang bị Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc chiếm đóng từ sau Hải chiến Hoàng Sa, 1974 .

9.2 Quần Đảo Trường Sa

Hiện Quần đảo Trường Sa đang bị nhiều quốc gia trong khu vực tranh chấp do có tiềm năng lớn về dầu khí và nguồn cá dồi dào. Việt Nam là quốc gia nắm giữ nhiều đảo nhất. Các quốc gia đang tranh chấp chủ quyền gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan,Philippines, Malaysia, Brunei.

Nguồn: Lịch sử Việt Nam

Related Posts

About The Author

Add Comment