Dịch vụ kế toán trong tiếng Anh là gì? một vài ngôn từ kế toán tiếng Anh thông dụng

Bài viết Dịch vụ kế toán trong tiếng Anh là gì? một vài ngôn từ kế toán tiếng Anh thông dụng thuộc chủ đề về Giải Đáp Câu Hỏi đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng sotaythongthai.vn tìm hiểu Dịch vụ kế toán trong tiếng Anh là gì? một vài ngôn từ kế toán tiếng Anh thông dụng trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài viết : “Dịch vụ kế toán trong tiếng Anh là gì? một vài ngôn từ kế toán tiếng Anh thông dụng”


Đối với những sinh viên ngành kế toán, nhân viên kế toán, ngoài kiến thức chuyên môn thì từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cũng là một trong số những thứ các bạn phải luôn trao dồi nếu muốn phát triển nghề nghiệp xa hơn nữa. Vậy các bạn đã biết kế toán trong tiếng Anh là gì chưa? ngôn từ kế toán tiếng Anh thông dụng gồm những từ nào? Nếu chưa biết hãy tìm hiểu trong bài viết dưới đây nha!

Dịch vụ kế toán trong tiếng Anh là gì?

Nghề kế toán trong tiếng Anh là “Accounting”, đây là một danh từ khi bỏ “ing” sẽ trở thành từ “Account” có nghĩa là “tài khoản”. Còn dịch vụ kế toán tiếng Anh là Accounting Services.

Bạn đang xem: ke toan tieng anh la gi

Xem thêm: Associate Degree là gì? một vài thông tin bạn cần biết về Associate Degree

Người làm nghề kế toán hay còn gọi là kế toán viên, trong tiếng Anh được gọi là “Accountant” dùng để gọi chung người làm việc trong ngành kế toán. Với từng vị trí chi tiết sẽ được gọi tương ứng với từng tên khác nhau, ví dụ như:

 • Kế toán trưởng: Chief Accountant
 • Kế toán tổng hợp: General Accountant
 • Kế toán thuế: Tax Accountant
 • Kế toán tiền lương: Paymaster Accountant
 • Kế toán kho: Warehouse Accountant
 • Kế toán bán hàng: Sales Accountant
Dịch vụ kế toán tiếng Anh là Accounting Services
Dịch vụ kế toán tiếng Anh là Accounting Services

một vài ngôn từ kế toán tiếng Anh thông dụng

Trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay, nếu biết thêm một ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh thì cơ hội việc làm sẽ rộng mở hơn rất nhiều. vì thế việc rèn luyện, trau dồi thêm kiến thức tiếng Anh là vô cùng rất cần thiết ở mọi ngành nghề thuộc tất cả các lĩnh vực buôn bán trong đó nghề kế toán không nằm ngoài danh sách.

Dưới đây là một vài từ vựng tiếng Anh thường gặp trong lĩnh vực kế toán, các bạn khả năng lưu lại để dùng trong giao tiếp cũng như đáp ứng công việc của mình tốt hơn:

 1. Accounting entry: – bút toán
 2. Accrued expenses – Chi phí phải trả
 3. Accumulated: – lũy kế
 4. Advanced payments to suppliers – Trả trước người bán
 5. Advances to employees – Tạm ứng
 6. Assets – của cải/tài sản
 7. Balance sheet – Bảng cân đối kế toán
 8. Bookkeeper: – người lập báo cáo
 9. Capital construction: – xây dựng cơ bản
 10. Cash – Tiền mặt
 11. Cash at bank – Tiền gửi ngân hàng
 12. Cash in hand – Tiền mặt tại quỹ
 13. Cash in transit – Tiền đang chuyển
 14. Check and take over: – nghiệm thu
 15. Construction in progress – Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 16. Cost of goods sold – Giá vốn bán hàng
 17. Current assets – của cải/tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 18. Current portion of long-term liabilities – Nợ dài hạn đến hạn trả
 19. Deferred expenses – Chi phí chờ kết chuyển
 20. Deferred revenue – Người mua trả tiền trước
 21. Depreciation of fixed assets – Hao mòn luỹ kế của cải/tài sản cố định hữu hình
 22. Depreciation of intangible fixed assets – Hoa mòn luỹ kế của cải/tài sản cố định vô hình
 23. Depreciation of leased fixed assets – Hao mòn luỹ kế của cải/tài sản cố định thuê tài chính
 24. Equity and funds – Vốn và quỹ
 25. Exchange rate differences – Chênh lệch tỷ giá
 26. Expense mandate: – ủy nhiệm chi
 27. Expenses for financial activities – Chi phí vận hành tài chính
 28. Extraordinary expenses – Chi phí bất thường
 29. Extraordinary income – mức thu nhập bất thường
 30. Extraordinary profit – Lợi nhuận bất thường
 31. Figures in: millions VND – Đơn vị tính: triệu đồng
 32. Financial ratios – Chỉ số tài chính
 33. Financials – Tài chính
 34. Finished goods – Thành phẩm tồn kho
 35. Fixed asset costs – Nguyên giá của cải/tài sản cố định hữu hình
 36. Fixed assets – của cải/tài sản cố định
 37. General and administrative expenses – Chi phí quản lý công ty
 38. Goods in transit for sale – Hàng gửi đi bán
 39. Gross profit – Lợi nhuận tổng
 40. Gross revenue – Doanh thu tổng
 41. Income from financial activities – mức thu nhập vận hành tài chính
 42. Instruments and tools – Công cụ, dụng cụ trong kho
 43. Intangible fixed asset costs – Nguyên giá của cải/tài sản cố định vô hình
 44. Intangible fixed assets – của cải/tài sản cố định vô hình
 45. Intra-company payables – Phải trả các đơn vị nội bộ
 46. Inventory – Hàng tồn kho
 47. Investment and development fund – Quỹ đầu tư phát triển
 48. Itemize: – mở tiểu khoản
 49. Leased fixed asset costs – Nguyên giá của cải/tài sản cố định thuê tài chính
 50. Leased fixed assets – của cải/tài sản cố định thuê tài chính
 51. Liabilities – Nợ phải trả
 52. Long-term borrowings – Vay dài hạn
 53. Long-term financial assets – Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 54. Long-term liabilities – Nợ dài hạn
 55. Long-term mortgages, collateral, deposits- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
 56. Long-term security investments – Đầu tư chứng khoán dài hạn
 57. Merchandise inventory – Hàng hoá tồn kho
 58. Net profit – Lợi nhuận thuần
 59. Net revenue – Doanh thu thuần
 60. Non-business expenditure source – Nguồn kinh phí sự nghiệp
 61. Non-business expenditures – Chi sự nghiệp
 62. Non-current assets – của cải/tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 63. Operating profit – Lợi nhuận từ vận hành SXKD
 64. Other current assets – của cải/tài sản lưu động khác
 65. Other funds – Nguồn kinh phí, quỹ khác
 66. Other long-term liabilities – Nợ dài hạn khác
 67. Other payables – Nợ khác
 68. Other receivables – Các khoản phải thu khác
 69. Other short-term investments – Đầu tư ngắn hạn khác
 70. Owners’ equity – Nguồn vốn chủ sở hữu
 71. Payables to employees – Phải trả làm công nhân viên
 72. Prepaid expenses – Chi phí trả trước
 73. Profit before taxes – Lợi nhuận trước thuế
 74. Profit from financial activities – Lợi nhuận từ vận hành tài chính
 75. Provision for devaluation of stocks – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 76. Purchased goods in transit – Hàng mua đang đi trên đường
 77. Raw materials – Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
 78. Receivables – Các khoản phải thu
 79. Receivables from customers – Phải thu của khách hàng
 80. Reconciliation: – đối chiếu
 81. Reserve fund – Quỹ dự trữ
 82. Retained earnings – Lợi nhuận chưa phân phối
 83. Revenue deductions – Các khoản giảm trừ
 84. Sales expenses – Chi phí bán hàng
 85. Sales rebates – Giảm giá bán hàng
 86. Sales returns – Hàng bán bị trả lại
 87. Short-term borrowings – Vay ngắn hạn
 88. Short-term investments – Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 89. Short-term liabilities – Nợ ngắn hạn
 90. Short-term mortgages, collateral, deposits- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
 91. Short-term security investments – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 92. Stockholders’ equity – Nguồn vốn buôn bán
 93. Surplus of assets awaiting resolution – của cải/tài sản thừa chờ xử lý
 94. Tangible fixed assets – của cải/tài sản cố định hữu hình
 95. Taxes and other payables to the State budget- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 96. Total assets – Tổng cộng của cải/tài sản
 97. Total liabilities and owners’ equity – Tổng cộng nguồn vốn
 98. Trade creditors – Phải trả cho người bán
 99. Treasury stock – Cổ phiếu quỹ
 100. Welfare and reward fund – Quỹ khen thưởng và phúc lợi
 101. Credit Account: Tài khoản ghi Nợ
 102. Debit Account: Tài khoản ghi Có

Tham khảo thêm: “Giật Mình” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

>> Xem thêm: Những kĩ năng cần có của một nhân viên kế toán

Dịch vụ kế toán TinLaw vừa giải đáp xong câu hỏi Kế toán trong tiếng Anh là gì? Và cung cấp thêm một vài từ vựng tiếng Anh thường gặp trong lĩnh vực kế toán. Chúc các bạn học tốt!

Gọi ngay: 1900 633 306

Tham khảo thêm: Kiến thức về layer là gì | Sen Tây Hồ

Bạn thấy bài viết thế nào?

Các câu hỏi về Dịch vụ kế toán trong tiếng Anh là gì? một vài ngôn từ kế toán tiếng Anh thông dụng

Team Sổ Tay Thông Thái mà chi tiết là Mỹ Chi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Dịch vụ kế toán trong tiếng Anh là gì? một vài ngôn từ kế toán tiếng Anh thông dụng

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Dịch vụ kế toán trong tiếng Anh là gì? một vài ngôn từ kế toán tiếng Anh thông dụng hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Chốt lại nhen <3 Bài viết Dịch vụ kế toán trong tiếng Anh là gì? một vài ngôn từ kế toán tiếng Anh thông dụng ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Dịch vụ kế toán trong tiếng Anh là gì? một vài ngôn từ kế toán tiếng Anh thông dụng Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Dịch vụ kế toán trong tiếng Anh là gì? một vài ngôn từ kế toán tiếng Anh thông dụng rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Dịch vụ kế toán trong tiếng Anh là gì? một vài ngôn từ kế toán tiếng Anh thông dụng

Dịch vụ kế toán trong tiếng Anh là gì? Một số thuật ngữ kế toán tiếng Anh thông dụng

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Dịch #vụ #kế #toán #trong #tiếng #Anh #là #gì #Một #số #thuật #ngữ #kế #toán #tiếng #Anh #thông #dụng

Tra cứu dữ liệu, về Dịch vụ kế toán trong tiếng Anh là gì? một vài ngôn từ kế toán tiếng Anh thông dụng tại WikiPedia

Bạn hãy tìm nội dung chi tiết về Dịch vụ kế toán trong tiếng Anh là gì? một vài ngôn từ kế toán tiếng Anh thông dụng từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://sotaythongthai.vn/

💝 Xem Thêm Hỏi đáp thắc mắt tại : https://mangraovat.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment