Điều Kiện Giao Hàng DDP – Logistics HP Toàn Cầu

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG DDP (DELIVERED DUTY PAID) – INCOTERMS 2020

DDP – GIAO HÀNG ĐÃ THÔNG QUAN NHẬP KHẨU

BẢN DỊCH DDP INCOTERMS 2020 ICC

Delivered Duty Paid (nơi đến quy định) Incoterms 2020

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 1. Về phương thức vận tải: Điều kiện này sẽ được sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều – phương tiện vận tải tham gia.
 2. Chuyển giao hàng hóa và rủi ro (DDP – Delivered Duty Paid): Giao hàng đã thông quan nhập khẩu có nghĩa là người bán giao hàng khi đã thông quan nhập khẩu cho hàng hỏa, đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải và sẵn sàng để đỡ tại nơi đến quy định. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến nơi quy định.

Các bên nên quy định càng rõ ràng càng tốt về địa điểm vì thứ nhất, rủi ro về mất mát hay hư hỏng hàng hóa chuyển sang cho người mua tại điểm giao hàng, thế nên tốt nhất là hai bên nên quy định càng rõ càng tốt địa điểm giao hàng thuộc nơi giao hàng. Thứ hai, người bán chịu mọi chi phí để đưa hàng đến điểm giao hàng, bao gồm cả thông quan nhập khẩu, tức là đây cũng đồng thời là điểm chuyển giao chi phí từ người bán sang người mua. Cuối cùng, địa điểm này là nơi mà người bán phải ký kết hợp đồng vận tải để đưa được hàng đến đó. Nếu xảy ra vấn đề gì với hàng hóa trước khi hàng tới điểm giao hàng, mọi tôn thất sẽ do người bán chịu. Ví dụ người bán sẽ phải chịu tất cả các loại phí phát sinh mà người vận chuyển thu trong quá trình vận tải. Người bán được khuyên nên ký hợp đồng vận tải đến đúng địa điểm đó.

 1. Chú ý dành cho người xuất khẩu: Người xuất khẩu sẽ chịu nghĩa vụ ở mức cao nhất khi sử dụng điều kiện DDP trong giao dịch mua bán, không chỉ chịu nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao hàng mà người bán còn phải thông quan và nộp thuế nhập khẩu hay thuế VAT và bất kì loại thuế nào khác phải nộp khi làm thủ tục nhập khẩu trừ khi hai bên có quy định khác. Người bán nên chú ý đến mục 5 dưới đây đề cân nhắc xem có sử dụng điều kiện DDP hay không.
 2. Chi phí dỡ hàng tại nơi đến chỉ định: Nếu trong hợp đồng chuyên chở mà người bán đã ký kết có bao gồm chi phí dỡ hàng tại nơi đến chỉ định thì người bán sẽ phải chi trả cho chi phí này, trừ khi hai bên đã có thỏa thuận trước về việc người bán sẽ được người hoàn trả chi phí này.
 3. Nghĩa vụ thông quan xuất khẩu/nhập khẩu: Như đã nhắc tới ở mục 3, điều kiện DDP yêu cầu người bán phải thông quan xuất khẩu, nếu cần, cũng đồng thời là phải thông quan nhập khẩu và trả bất kỳ loại phí và thuế nhập khẩu nào để hoàn tất các thủ tục hải quan tại nước nhập khẩu. Nếu người bán cảm thấy khó khăn trong việc tổ chức thông quan nhập khẩu cho lô hàng, và cảm thấy người mua có khả năng và thuận lợi hơn mình trong việc làm thủ tục hải quan nhập khẩu thì người bán nên cân nhắc sử dụng điếu kiện DAP hoặc DPU, theo đó thì người bán vẫn phải đưa hàng hóa đến điểm giao hàng nhưng sẽ không phải làm các thủ tục nhập khẩu.

A. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN

A1. Nghĩa vụ chung của người bán

Người bán phải phân phối sản phẩm & hàng hóa và hóa đơn thương mại tương thích với hợp đồng mua và bán và bất kể vật chứng tương thích mà hoàn toàn có thể được đề cập đến trong hợp đồng .
Bất kỳ chứng từ nào cung ứng bởi người bán đều hoàn toàn có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống lịch sử hoặc ở dạng điện tử nếu được những bên thỏa thuận hợp tác hoặc tập quán pháp luật. ”

A2. Giao hàng

Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng đã thông quan nhập khẩu dưới sự định của người mua trên phương tiện đi lại vận tải đường bộ đến và chuẩn bị sẵn sàng để dỡ tại khu vực đến chỉ định ( nếu có ), tại nơi đến pháp luật vào ngày hoặc trong thời hạn pháp luật .

A3. Chuyển giao rủi ro

Người bán chịu mọi rủi ro đáng tiếc về tổn thất hay mất mát so với sản phẩm & hàng hóa đến khi sản phẩm & hàng hóa được giao theo mục A2, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập ở mục B3 .

A4. Vận tải

Người bán phải chịu ngân sách ký hợp đồng vận tải để chuyên chở sản phẩm & hàng hóa tới nơi đến định hoặc khu vực chỉ định tại nơi đến lao lý. Nếu không thỏa thuận hợp tác được khu vực đơn cử hoặc không quyết định hành động được theo tập quán, thì người bán hoàn toàn có thể chọn một khu vực đơn cử tại nơi đến pháp luật tương thích nhất với mục tiêu của mình .

A5. Bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ và trách nhiệm với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm .

A6. Chứng từ giao hàng/vận tải

Bằng ngân sách của mình người bán phải cung ứng cho người mua chứng từ để người mua hoàn toàn có thể nhận được hàng .

A7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi ngân sách tương quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu / quá cảnh / nhập khẩu được lao lý ở nước xuất khẩu / quá cảnh nhập khẩu, như thể :

 • Giấy phép xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu;
 • Kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu;
 • Giám định hàng hóa; và
 • Bất kỳ quy định pháp lý nào.

A8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người bán cần phải trả những ngân sách về việc kiểm tra ( như kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm ) thiết yếu để giao hàng theo lao lý ở mục A2 .
Người bán phải đóng gói sản phẩm & hàng hóa và chịu ngân sách về việc đó trừ khi thông lệ của ngành hàng pháp luật đơn cử sản phẩm & hàng hóa được gửi đi không cần đóng gói. Người bán phải đóng gói và ký mã hiệu sản phẩm & hàng hóa tương thích với phương pháp vận tải đường bộ, trừ khi hai bên đã chấp thuận đồng ý đơn cử về cách đóng hàng và ký mã hiệu khi hợp đồng được ký kết .

A9. Phân chia chi phí

Người bán phải trả
a ) Toàn bộ ngân sách tương quan đến sản phẩm & hàng hóa và luân chuyển sản phẩm & hàng hóa tới khi chúng được giao cho người mua theo mục A2, trừ những khoản do người mua trả theo mục B9 ;
b ) Chi tiêu dỡ hàng tại điểm giao hàng nên chúng năm trong hợp đồng vận tải đường bộ của người bán ;
c ) Ngân sách chi tiêu phân phối dẫn chứng cho người mua theo mục A6 rằng sản phẩm & hàng hóa đã được giao ;
d ) Nếu cần, thông quan hải quan, nộp thuế xuất khẩu / quá cảnh / nhập khẩu và bất kỳ ngân sách nào khác có tương quan đến việc làm thủ tục hải quan theo như mục A7 ; và
e ) Trả cho người mua tổng thể những ngân sách và phụ phí tương quan đến việc tương hỗ người bán trong việc lấy chứng từ và thông tin thiết yếu theo mục B5 và B7 .

A10. Thông báo cho người mua

Người bán phải thông tin cho người mua bất kể thông tin nào thiết yếu để tạo điều kiện kèm theo cho người mua hoàn toàn có thể nhận hàng .

B. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

B1. Nghĩa vụ chung của người mua

Người mua phải giao dịch thanh toán tiền hàng như lao lý trong hợp đồng mua và bán .
Bất kỳ chứng từ nào cung ứng bởi người mua đều hoàn toàn có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống lịch sử hoặc ở dạng điện tử nếu được những bên thỏa thuận hợp tác hoặc tập quán lao lý .

B2. Nhận hàng

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A2 .

B3. Chuyển giao rủi ro

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro đáng tiếc tương quan đến việc mất mát hay hỏng hóc sản phẩm & hàng hóa từ thời gian hàng được giao theo mục A2 .
Nếu người mua không hề triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo như mục B7, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro đáng tiếc và ngân sách tương quan đến việc mất mát hay hư hỏng sản phẩm & hàng hóa, với điều kiện kèm theo là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng .
Nếu người mua không kịp thời thông tin cho người bán theo mục B10, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro đáng tiếc mất mát hoặc thiệt hại về sản phẩm & hàng hóa kể từ ngày lao lý hoặc ngày ở đầu cuối của thời hạn lao lý cho việc giao hàng, với điều kiện kèm theo là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng .

B4. Vận tải

Người mua không có nghĩa vụ và trách nhiệm với người bán về việc lập hợp đồng vận tải .

B5. Bảo hiểm

Người mua không có nghĩa vụ và trách nhiệm với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người mua phải cung ứng cho người bán nếu người bán nhu yếu, bất kể thông tin thiết yếu nào để người bán hoàn toàn có thể mua bảo hiểm .

B6. Bằng chứng của việc giao hàng

Người mua phải đồng ý chứng từ vận tải đường bộ được cung ứng theo như mục A6 .

B7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải tương hỗ người bán khi người bán nhu yếu, do người bán chịu rủi ro đáng tiếc và ngân sách, lấy những chứng từ / thông tin tương quan đến việc thông quan xuất khẩu / quá cảnh / nhập khẩu, kể cả những thông tin bảo mật an ninh hay giám định pháp luật bởi nước xuất khẩu / quá cảnh / nhập khẩu như thể :

 • Giấy phép xuất khẩu/ quá cảnh/ nhập khẩu;
 • Kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh nhập khẩu;
 • Giám định hàng hóa; và
 • Bất kỳ quy định pháp lý nào.

B8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người mua không có nghĩa vụ và trách nhiệm gì với người bán .

B9. Phân chia chi phí

Người mua phải :
a ) Trả mọi ngân sách phát sinh tương quan đến sản phẩm & hàng hóa từ thời gian hàng được giao theo mục A2 ;
b ) Mọi ngân sách thiết yếu để dỡ hàng hóa xuống tại khu vực giao hàng, trừ khi chúng nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký kết, và
c ) Hoàn trả bất kể ngân sách phát sinh nào do người bán trả nếu người mua không hề thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo như mục B7 hoặc không triển khai xong việc thông tin cho người bán theo mục B10, với điều kiện kèm theo sản phẩm & hàng hóa đã được xác lập là sản phẩm & hàng hóa của hợp đồng .

B10. Thông báo cho người bán

Trong trường hợp người mua có quyền quyết định hành động về thời hạn giao hàng và / hoặc khu vực đến hoặc điểm nhận hàng tại nơi đến đó, người mua phải thông tin cho người bán khá đầy đủ về việc đó .

BÌNH GIẢI BỔ SUNG

Điều kiện Giao hàng DPU thuộc nhóm D. Nhóm này gồm có bốn điều kiện kèm theo :

 • DAP: Giao hàng tại nơi đến
 • DPU: Giao hàng tại địa điểm dỡ hàng
 • DDP: Giao hàng đã thông quan nhập khẩu

Quy tắc nhóm D (DAP, DPU, DDP)

Chữ cái D xuất phát từ “ Delivered ” biểu lộ rằng, người bán hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm của mình khi “ Đã giao ” hàng cho người mua tại nơi đến pháp luật .

1. Hợp đồng hàng đến

Hợp đồng theo các điều kiện nhóm D là những “Hợp đồng hàng đến” (Arrival contract), người bán phải giao hàng tại nơi đến nên phải chịu rủi ro và chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng được giao cho người mua tại nơi đến. Như vậy, nếu hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng sau khi gửi đi, nhưng trước khi đến nơi đến quy định, người bán sẽ bị xem như chưa hoàn thành nghĩa vụ của hợp đồng. Người bán sẽ phải thay thế số hàng bị mất hoặc hư hại hoặc bị phạt hay bồi thường theo thỏa thuận, trừ khi người bán được miễn trách theo điều khoản sự kiện bất khả kháng trong hợp đồng mua bán.

2. Phân biệt các quy tắc nhóm D

Theo nhóm D người bán có nghĩa vụ và trách nhiệm luân chuyển tới nơi đến, nhưng 3 quy tắc nhóm D được phân biệt trong bảng sau :

Phân biệt các Quy tắc nhóm D

Nghĩa vụ của người bán Dỡ hàng tại nơi đến Thông quan nhập khẩu Tổng thể nghĩa vụ của người bán
DAP CIP + rủi ro
DPU X DAP + Dỡ hàng
DDP X DAP + Nhập khẩu

Dựa vào Bảng trên, để lựa chọn quy tắc nào nhóm D. cần xem xét 2 yếu tố :
+ nghĩa vụ và trách nhiệm dỡ hàng tại nơi đến
+ nghĩa vụ và trách nhiệm thông quan nhập khẩu .

3. Sự tương phản giữa nhóm DDP và  EXW

DDP hoàn toàn có thể được xem là hình ảnh phản chiếu của EXW với nghĩa vụ và trách nhiệm bổ trợ cho người bán phải bốc hàng lên phương tiện đi lại vận tải đường bộ đến nhận hàng. Theo đó người bán DDP giao hàng đã thông quan nhập khẩu trên phương tiện đi lại vận tải đường bộ tại nơi đến, còn người bán EXW bốc hàng ( người bán chịu rủi ro đáng tiếc và ngân sách ) phải giao hàng chưa thông quan xuất khẩu trên phương tiện đi lại vận tải đường bộ của người mua đến nhận hàng .

4. Xu hướng sử dụng nhóm D

Trên thị trường toàn thế giới, sự cạnh tranh đối đầu giữa những nhà sản xuất ngày càng kinh khủng, do đó những nhà sản xuất có xu thế sử dụng những quy tắc giành quyền vận tải đường bộ và bảo hiểm để tăng năng lực cạnh tranh đối đầu .
Nếu mẫu sản phẩm của người bán bị cạnh tranh đối đầu ở nước người mua, người bán cân phải tăng nghĩa vụ và trách nhiệm cao hơn so với đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu bằng việc phân phối những dịch vụ giao nhận, luân chuyển, bảo hiểm, lưu kho, cùng với những dịch vụ lắp ráp, giảng dạy, bh, bảo dưỡng, … Người bán sẽ cảm thấy không yên tâm khi hạn chế sự trấn áp của mình so với sản phẩm & hàng hóa bằng việc giao hàng tại một điểm trước nơi người mua sử dụng mẫu sản phẩm, đặc biệt quan trọng những loại sản phẩm dễ hư hại. Ví dụ, một đơn vị sản xuất xe hơi đã nói : “ Mặc dù tôi không phải chịu rủi ro đáng tiếc về những hư hại của những chiếc xe hơi theo hợp đồng FOB, nhưng tôi không yên tâm chút nào khi thấy chúng bị hư hỏng vì bị nhồi nhét trong khoang chứa hàng của một con tàu trọn vẹn không tương thích ”. ” Đương nhiên, người bán nào cũng muốn tìm kiếm và duy trì quan hệ với người mua quen thuộc. Để làm được điều này, người bán phải phân phối toàn bộ dịch vụ trong năng lực để tạo quyền lợi lớn nhất cho người mua .
Bên cạnh đó, người bán là những hãng xuất khẩu lớn có lượng hàng liên tục gửi đến những nơi khác nhau sẽ có lợi thế để đàm phán giá cước và phí bảo hiểm hơn so với người mua nếu đảm nhiệm sắp xếp hàng loạt việc luân chuyển và bảo hiểm để giao hàng tại nơi đến .
Ở chiều ngược lại, người mua cũng ngày càng có khuynh hướng muốn nhận được làm giá theo những điều kiện kèm theo “ nơi đến ”. Việc bán hàng trong tình hình thị trường có sự cạnh tranh đối đầu cao giữa những người bán, theo những điều kiện kèm theo nhóm D hoặc ít ra là những điều kiện kèm theo nhóm C, sẽ mê hoặc người mua hơn là bán hàng theo những điều kiện kèm theo nhóm E hay F .

5. Dỡ hàng tại nơi đến

 • Giao hàng LCL

Đối với những container gom hàng ( LCL ) để giao cho nhiều người nhận hàng, DPU là quy tắc thích hợp nhất vì đây là quy tắc duy nhất giao nghĩa vụ và trách nhiệm dỡ hàng hóa cho người bán. Điều này là do nếu một container có nhiều người nhận hàng, người giao nhận cần chia nhỏ lô hàng để giao hàng cho những người nhận hàng khác nhau. Ngoài ra, nếu sản phẩm & hàng hóa là loại cần phải giải quyết và xử lý đặc biệt quan trọng khi giao hàng, người bán gật đầu nghĩa vụ và trách nhiệm đó sẽ chọn quy tắc DPU .

 • Phí dỡ hàng tại nơi đến

Phí dỡ hàng theo hợp đồng vận tải mà người bán ký với người chuyên chở hoàn toàn có thể được tính hoặc không được tính trong cước phí chuyên chở. Việc phí dỡ hàng đã được tính trong cước phí hay chưa tương quan đến việc lựa chọn DAP, DDP hay DPU. Các bên cần chú ý quan tâm lựa chọn quy tắc tương thích với việc cước phí đã gồm có phí dỡ hàng hay chưa .
Nếu hợp đồng vận tải dự tính cước phí đã gồm có phí dỡ hàng, DPU sẽ tương thích, còn nêu cước phí chưa gồm có phí dỡ hàng, DAP hoặc DDP sẽ tương thích. Hoặc, trong bất kỳ trường hợp nào, những bên hoàn toàn có thể sử dụng bất kỳ quy tắc nhóm D nào, nhưng cần lao lý rõ trong hợp đồng về phí dỡ hàng để tránh xích míc với pháp luật trong Incoterms .
Trong vận tải đường bộ đường thủy hoặc đường thủy, nếu người bán dự tính luân chuyển hàng theo những tuyến tàu chợ hoặc theo hợp đồng thuê tàu chuyến ( C / P ) ký kết theo điều kiện kèm theo tàu chợ ( Liner Terms ) hoặc Phí dỡ hàng theo điều kiện kèm theo tàu chợ ( Liner Out ). Trong những trường hợp này, phí dỡ hàng đã được đưa vào cước phí, mà người bán là người trả cước phí, do đó sử dụng DPU tương thích hơn DAP hoặc DDP .
trái lại, nếu người bán dự tính sắp xếp việc chuyên chở sản phẩm & hàng hóa bằng hợp đồng thuê tàu chuyến ( C / P ) để chuyên chở hàng theo điều kiện kèm theo FO, FIO hoặc FIOST, người chuyên chở được không lấy phí dỡ hàng tại cảng đến nên người mua phải chịu phí dỡ hàng. Khi đó nên lựa chọn DAP hoặc DDP tương thích hơn DPU .

Bảng: Các quy tắc nhóm D và phí dỡ hàng được/ không được tính trong cước phí

Phí dỡ hàng Vận chuyển Sử dụng điều kiện thương mại
Tính trong cước phí Tàu chợ
Hợp đồng tàu chuyến Liner term / Liner Out
DPU
DPA / DDP + người bán chịu phí dỡ hàng
Không  tính trong cước phí Hợp đồng tàu chuyến FO/FIO/FIOST DAP/DDP
DPU + người mua chịu phí dỡ hàng

Tuy nhiên cần quan tâm, khi đổi khác điều kiện kèm theo như vậy, sẽ dẫn đến sự biến hóa cả về điểm vận động và di chuyển rủi ro đáng tiếc. Vì vậy, nếu những bên không muốn đổi khác điểm chuyển dời rủi ro đáng tiếc thì vẫn giữ nguyên điều kiện kèm theo thương mại, nhưng nên có lao lý rõ trong hợp đồng về ngân sách dỡ hàng do bên nào chịu .
Khi giao hàng tại một khu vực trong nước chứ không phải cửa khẩu thông quan như biên giới, cảng hay trường bay, người bán thường sẽ phải chịu thêm ngân sách như phí luân chuyển trong nước, bốc dỡ, THC, .. Người bán hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác với người mua để san sẻ ngân sách hoặc người mua chịu hàng loạt mọi ngân sách bằng lao lý “ người mua trả 50 % ngân sách luân chuyển trong nước ” hay “ THC do người mua chịu ” .

6. Nơi đến quy định

Người bán theo nhóm D có nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng cho người mua tại nơi đến pháp luật. Do đó khi ký hợp đồng vận tải đường bộ với người chuyên chở, người bán cần pháp luật thời hạn người chuyên chở phải giao hàng tại nơi đến. Nếu hợp đồng vận tải không lao lý thời hạn này, người chuyên chở không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng trong thời hạn miễn là hành trình dài chuyên chở trong một thời hạn hài hòa và hợp lý với sự mẫn cán của người chuyên chở .
Bên cạnh đó, người bán nhóm D chịu rủi ro đáng tiếc về những mất mát hay hư hại của sản phẩm & hàng hóa trong quy trình luân chuyển để giao hàng tại nơi đến. Do đó, người mua cần chăm sóc đến việc kiểm tra sản phẩm & hàng hóa về số lượng và chất lượng tại nơi đến bằng những pháp luật đơn cử trong hợp đồng .
Các quy tắc nhóm D ghi kèm với nơi đến lao lý. Nơi đến hoàn toàn có thể là bất kể nơi tập trung sản phẩm & hàng hóa nào như cửa khẩu, biên giới, cảng đến, trường bay đến, … thậm chí còn là cơ sở của người mua .

 • Nơi đến tại biên giới

Nếu nơi đến là cửa khẩu tại biên giới, những thương nhân sử dụng quy tắc DAP ( hoặc DAF Incoterms 2000 ) là thích hợp. Thực chất, những hợp đồng theo những điều kiện kèm theo D là hợp đồng giao hàng tại nơi đến, nơi giao hàng trong bất kể trường hợp nào cũng nên là khu vực ở nước người mua hoặc ít ra ở biên giới giữa nước người bán và nước người mua nếu hai nước có chung đường biên giới. Nếu nước người bán và người mua không có chung đường biên giới, nơi đến nên là khu vực tại biên giới giữa hai nước quá cảnh hoặc giữa nước quá cảnh với nước người mua, chứ không nên là biên giới giữa nước người bán và nước quá cảnh. Vì nếu như vậy, sản phẩm & hàng hóa được xem như giao tại nơi xuất phát ở nước người bán, khi đó sử dụng FCA tương thích hơn .

 • Nơi đến là cảng đến hoặc điểm đến trong nội địa

Đối với hàng nguyên vật liệu, hàng thường được giao cho người mua tại tàu hoặc trên cầu cảng. Khi đó nơi đến lao lý là cảng đến. Hàng được nhận theo cách nào tại những điểm này ( bơm hàng, silô, đường tàu nhánh, kho hàng, v .. v ) nhờ vào vào loại hàng và điều kiện kèm theo tại cảng đến .
Hàng thành phẩm sẽ ít khi được giao tại cảng đến mà thường được giao tại điểm trong nước trong nước người mua, trong trường hợp này nên pháp luật kèm theo những điều kiện kèm theo nhóm D nơi đến là nơi tập trung sản phẩm & hàng hóa hoặc cơ sở của người mua. Khi qui định nơi đến nằm sâu trong trong nước, người bán cũng sẽ tăng được sức cạnh tranh đối đầu hơn để cung ứng hàng liên tục .

 • Nơi đến quy định không phải điểm đến cuối cùng

Nếu nơi đến pháp luật không phải là điểm đến sau cuối, người mua hoàn toàn có thể nhu yếu người bán ký hợp đồng vận tải đường bộ với rủi ro đáng tiếc và ngân sách người mua chịu, để liên tục chuyên chở sản phẩm & hàng hóa tới điểm đến ở đầu cuối ( ví dụ cơ sở của người mua ), sau khi hàng đã được chở tới điểm giao hàng tại nơi đến lao lý ( ví dụ cảng đến ). Tuy nhiên, người bán có quyền khước từ ký hợp đồng vận tải cho người mua nhưng phải thông tin ngay lập tức cho người mua về việc này. Do đó, nếu người mua có dự tính nhờ người bán ký hợp đồng vận tải như vậy, người mua cần lao lý rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin của người bán khi người bán phủ nhận giúp sức người mua .
Nếu người bán chấp thuận đồng ý tương hỗ người mua mọi việc thiết yếu để đưa hàng đến điểm đến ở đầu cuối, người bán sẽ lấy chứng từ vận tải đường bộ ( như giấy gửi hàng đường tàu, giấy gửi hàng đường đi bộ, … ) từ người chuyên chở, gồm có hàng loạt quy trình luân chuyển đến điểm đến sau cuối. Trong những trường hợp này, người bán đã phân phối dịch vụ “ bổ trợ ” với rủi ro đáng tiếc và ngân sách do người mua chịu như giống như trường hợp của nhóm F. Tuy nhiên, người mua vẫn phải chịu rủi ro đáng tiếc và ngân sách xảy ra sau khi hàng hoá đã đến nơi đến pháp luật ghi kèm điều kiện kèm theo nhóm D .

 • Nơi đến quy định nằm sau điểm thông quan nhập khẩu trong DAP và DPU

Theo quy tắc DAP và DPU, người mua có nghĩa vụ và trách nhiệm thông quan nhập khẩu. Nếu nơi đến lao lý nằm sau điểm thông quan nhập khẩu mà hàng chưa được thông quan nhập khẩu, điều này có thế gây trở ngại cho người bán khi việc luân chuyển do người bán sắp xếp bị ách tắc tại cửa khẩu hải quan nhập khẩu trong khi người bán vẫn còn nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng đến nơi đến đã thỏa thuận hợp tác. Để tránh trở ngại này, hoàn toàn có thể chọn sử dụng DDP thay cho DAP và DPU. Hoặc, nếu vẫn sử dụng DAP và DPU, người bán cần phải riêng biệt hóa sản phẩm & hàng hóa để chuyển rủi ro đáng tiếc về sản phẩm & hàng hóa sang cho người mua theo lao lý trong quy tắc DAP và DPU .

7. Thưởng phạt dỡ hàng và thời gian hàng đến (ETA) trong DAP, DDP

Theo quy tắc DAP, DDP, người mua có nghĩa vụ và trách nhiệm dỡ hàng nên việc dỡ hàng kịp thời tại nơi đến là rất thiết yếu. Nếu hàng không được dỡ tử phương tiện đi lại vận tải đường bộ và đưa ra khỏi nơi dỡ hàng kịp thời, người bán sẽ phải trả cho người chuyên chở tiền phạt dỡ hàng chậm theo hợp đồng vận tải và người bán sẽ đòi người mua hoàn trả cho người bán khoản tiến phạt này. Ngoài ra, người mua hoàn toàn có thể phải trả thêm cho những công ty giao nhận kho vận những ngân sách lưu kho, lưu container .
Để khuyến khích và ràng buộc người mua dỡ hàng kịp thời, người bán cần pháp luật trong hợp đồng mua và bán mức thưởng phạt dỡ hàng. Nếu dỡ hàng nhanh, người mua sẽ được khoản tiền thưởng cho thời hạn tiết kiệm ngân sách và chi phí, ngược lại, nếu dỡ hàng chậm người mua sẽ bị phạt cho thời hạn lê dài. Người bán cũng cần lao lý trong hợp đồng vận tải thống nhất với hợp đồng mua và bán về thời hạn hoặc vận tốc dỡ hàng và mức thưởng phạt dỡ hàng .
Người mua cần biết thời hạn phương tiện đi lại vận tải đường bộ chở hàng đến nơi đến để hoàn toàn có thể thực thi dỡ hàng kịp thời. Vì vậy, người mua cần lao lý trong hợp đồng mua và bán nghĩa vụ và trách nhiệm của người bán phải thông tin cho người mua thời hạn phương tiện đi lại vận tải đường bộ dự kiến chở hàng đến ( ETA ) .

8. Rủi ro trong chặng chuyên chở nội địa

Hành trình của sản phẩm & hàng hóa gồm có chặng chuyên chở quốc tế tới điểm tập trung tại cửa khẩu thông quan ( cảng, trường bay, ga, đường tàu, … ) ở nước người mua và chặng chuyên chở trong nước từ đó tới nơi đến sau cuối trong trong nước. Khi người bán nhận thấy rủi ro đáng tiếc trong chặng chuyên chở trong nước cao và khó trấn áp, hoàn toàn có thể đổi khác nơi đến pháp luật trong trong nước thành của khâu thông quan ở nước người mua. Đặc biệt so với những sản phẩm & hàng hóa siêu trường – siêu trọng, việc luân chuyển trong nước gặp rất nhiều trở ngại. Nếu người bán nhận thấy không hề sắp xếp luân chuyển trong nước ở nước người mua, người bán nên sử dụng điều kiện kèm theo nhóm D ghi kèm với khu vực tại cửa khẩu để tránh rủi ro đáng tiếc trong chặng chuyên chở trong nước .

9. Người mua không nhận hàng

Thông thường, người chuyên chở và người bán tương hỗ người mua để hoàn toàn có thể nhận hàng kịp thời bằng việc gửi thông tin cho người mua hoặc đại lý của người mua về thời hạn và phương tiện đi lại vận tải đường bộ đến nơi giao hàng. Nếu người mua không nhận hàng kịp thời, người bán là người ký hợp đồng vận tải đường bộ với người chuyên chở, phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cho người chuyên chở bất kể ngân sách nào phát sinh do việc chậm trễ nhận hàng ( ví dụ ngân sách lưu kho bãi sản phẩm & hàng hóa cho người nhận hàng ). Nhưng giữa người bán và người mua, những ngân sách phát sinh này người mua phải chịu theo lao lý về phân loại ngân sách của Incoterms. ”

10. Thông quan nhập khẩu

Duy nhất quy tắc DDP yên cầu người bán phải thông quan nhập khẩu và chịu mọi thứ thuế, những loại phí tương quan nhập khẩu. Người bán không nên sử dụng điều kiện kèm theo DDP nếu người bán không có năng lực trực tiếp hay gián tiếp triển khai được những thủ tục thiết yếu để nhập khẩu cũng như không muốn trả bất kỳ loại thuế và phí nào tương quan đến nhập khẩu. Trong những trường hợp như vậy nên sử dụng điều kiện kèm theo DAP hoặc DPU .
Trước khi quyết định hành động bán theo điều kiện kèm theo DDP, người bán cần tìm hiểu và khám phá nước người mua có những pháp luật cản trở bên quốc tế ( bên không cư trú ) trong việc thông quan nhập khẩu hay không. Nếu có những pháp luật như vậy, người bán hoàn toàn có thể phải sử dụng người giao nhận, môi giới hải quan ở nước người mua làm thủ tục thông quan nhập khẩu để tránh những cản trở đó .
Bên cạnh đó, người bán cũng cần khám phá những loại thuế và phí tương quan đến nhập khẩu ở nước người mua. Lưu ý rằng thuế Hóa Đơn đỏ VAT ở những nước rất khác nhau với những loại sản phẩm khác nhau. Có những nước, thuế Hóa Đơn đỏ VAT hoàn toàn có thể lên tới 80 % trị giá hàng nhập khẩu. Cũng có những nước có pháp luật những loại thuế và phí tương quan đến nhập khẩu phải do bên trong nước đó ( bên cư trú ) thanh toán giao dịch và sẽ được khấu trừ vào ngân sách hoặc được hưởng tặng thêm khi nộp những loại thuế khác .
Trong những trường hợp như vậy, những bên nên pháp luật rằng trong hợp đồng mua và bán những loại thuế hay ngân sách nào người bán DDP được miễn. Ví dụ, bằng cách sử dụng cụm từ “ DDP thuế giá trị ngày càng tăng chưa trả ” ( DDP VAT unpaid ) .
Cần quan tâm rằng “ phí ” mà người bán DDP phải trả chỉ tương quan đến những phí thiết yếu cho việc nhập khẩu và do đó phải được thanh toán giao dịch theo những pháp luật nhập khẩu đang vận dụng. Các “ phí ” này không gồm có những khoản phụ phí do Iưu kho hoặc dịch vụ từ những bên cung ứng khác tương quan đến nhập khẩu .
Nếu không có pháp luật gì khác trong hợp đồng, nghĩa vụ và trách nhiệm làm thủ tục thông quan nhập khẩu với nghĩa vụ và trách nhiệm trả thuế và phí tương quan đến nhập khẩu thuộc về bên có nghĩa vụ và trách nhiệm thông quan nhập khẩu. Tuy nhiên, để tương thích với thỏa thuận hợp tác của những bên, nghĩa vụ và trách nhiệm và ngân sách nhập khẩu hoàn toàn có thể được tách riêng cho những bên bằng những pháp luật bổ trợ trong hợp đồng .

Bảng: Trách nhiệm và chi phí nhập khẩu theo nhóm D

Quy định trong hợp đồng Thủ tục nhập khẩu Chi phí nhập khẩu
DDP not cleared for import Mgười mua Người bán
DAP/DPU cleared for import Người bán Mgười mua

11. Người bán tự bảo vệ bằng sự kiện bất khả kháng

Người bán theo những quy tắc nhóm D có nghĩa vụ và trách nhiệm cao nhất vì phải chịu mọi rủi ro đáng tiếc và ngân sách để giao hàng tại nước người mua. Do nơi giao hàng nằm ngoài tầm trấn áp của người bán, người bán nên pháp luật trong hợp đồng những rủi ro đáng tiếc không lường trước và cũng không hề khắc phục hoàn toàn có thể xảy ra trước khi giao hàng là sự kiện bất khả kháng. Ví dụ như cướp biển, cuộc chiến tranh, đình công ,. thậm chí còn lệnh cấm nhập khẩu của chính quyền sở tại ( nếu bán DDP ). Nếu không có những lao lý như vậy, người bán vẫn phải có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng hàng sửa chữa thay thế cho số hàng bị mất hay bị hư hỏng hoặc phải bồi thường thiệt hại cho người mua do giao hàng chậm hoặc không giao hàng theo đúng pháp luật của hợp đồng .

Kết luận với nhóm D

– Người bán nên sử dụng quy tắc nhóm D, nếu có thể, để tạo lợi thế với các đối thủ cạnh tranh.

– Lựa chọn quy tắc nào trong nhóm D cần cân nhắc đến nghĩa vụ dỡ hàng và thông quan nhập khẩu.

– Người bán không nên sử dụng DPU nếu thấy người chuyên chở mà mình ký hợp đồng không có khả năng thu xếp việc dỡ hàng.

– Người bán không nên sử dụng DDP nếu thấy khó khăn trong thông quan nhập khẩu.

Tài liệu tìm hiểu thêm và dẫn chiếu trong bài viết :

 • Giáo trình Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế – Học viện Tài chính
 • Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương – Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Giáo trình thanh toán quốc tế – Đại học Ngoại thương
 • Incoterms 2020 – Giải thích và hướng dẫn sử dụng – Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam
 • Những điều cần biết về Incoterms 2020 trong hoạt động ngoại thương tại Việt nam – Trường đại học Ngoại thương
 • Các văn bản pháp quy về thủ tục hải quan hiện hành

Bài viết cùng chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm:

Công ty TNHH Hp Toàn Cầu

Nhà phân phối Dịch Vụ Thương Mại Vận chuyển quốc tế và Thủ tục hải quan
Phòng 2308, CT2 Văn Khê, La Khê, HĐ Hà Đông, TP.HN
Website : hptoancau.com

Email: cskh.office4u@gmail.com

Điện thoại : 024 73008608 / hotline : 08 8611 5726

Related Posts

About The Author

Add Comment