Vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam hiện nay

Chủ nghĩa Mác – Lênin là thành tựu tư tưởng vĩ đại của nhân loại, có ý nghĩa vô cùng to lớn cả về mặt lý luận cả thực tiễn. Quy luật giá trị là một nội dung quan trọng của thành tựu đó. Vậy Vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam hiện nay như thế nào?

Qua bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn đọc những thông tin liên quan đến Vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam hiện nay để giúp quý bạn đọc giải đáp những thắc mắc của mình.

Quy luật giá trị là gì?

“ Quy luật giá trị là quy luật kinh tế tài chính cơ bản của sản xuất và lưu thông sản phẩm & hàng hóa, ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự sống sót và phát huy công dụng của quy luật giá trị. ” Yêu cầu chung của quy luật giá trị là việc sản xuất và trao đổi sản phẩm & hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí sức lao động xã hội thiết yếu .

Về nội dung quy luật giá trị: Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức là hao phí lao động xã hội cần thiết.

Trong sản xuất, người thực thi sản xuất phải có sự hao phí sức lao động riêng biệt của mình nhỏ hơn hoặc bằng với mức hao phí sức lao động xã hội thiết yếu, thì mới đạt được lợi thế trong cạnh tranh đối đầu. Lợi thế cạnh tranh đối đầu là những lợi thế giúp người sản xuất đó hoàn toàn có thể có lợi thế hơn so với những người sản xuất khác .

Nội dung của quy luật giá trị

Thứ nhất: Sản xuất hàng hóa được thực hiện theo sự hao phí sức lao động xã hội cần thiết, tức là cần phải tiết kiệm lao động nhằm: đối với một hàng hóa thì giá trị của nó phải nhỏ hơn hoặc bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó, tức là giá cả thị trường của hàng hóa, có như vậy, việc sản xuất ra hàng hóa mới đem lại lợi thế cạnh tranh cao.

Thứ hai: Trong trao đổi hàng hóa phải tuân theo nguyên tắc ngang giá, nghĩa là phải đảm bảo bù đắp được chi phí chí người sản xuất (chi phí hợp lý) và đảm bảo hoạt động sản xuất đó có lãi để tiếp tục tái sản xuất

Sự tác động ảnh hưởng, quản lý và vận hành của quy luật giá trị được bộc lộ trải qua sự hoạt động của giá thành hàng hoá. Vì giá trị là tiền đề của Chi tiêu, còn Chi tiêu là sự biểu lộ bằng tiền của giá trị. Vì vậy nên phụ thuộc vào vào giá trị của sản phẩm & hàng hóa .

Trên thị trường còn phụ thuộc vào các nhân tố khác như: cạnh tranh, cung – cầu, sức mua của đồng tiền. Sự tác động của các nhân tố này làm cho giá cả hàng hoá trên thị trường tách rời giá trị và lên xuống xoay quanh trục giá trị của nó. Sự tác động, thay đổi này là cơ chế hoạt động của hoạt động của quy luật giá trị.

Vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam hiện nay

Hiện nay nước ta đang hội nhập theo nền kinh tế tài chính quốc tế với chủ trương Open hợp tác với những nước. Một trong những tác nhân ảnh hưởng tác động đến sự tăng trưởng kinh tế tài chính nước ta đó là quy luật giá trị. Việc vân dụng quy luật giá trị được bộc lộ trên những nghành nghề dịch vụ như sau :
– Vận dụng quy luật giá trị vào nghành nghề dịch vụ sản xuất .

Thứ nhất : Đối với việc hoạch toán kinh tế tài chính của những doanh nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta, mỗi doanh nghiệp là người sản xuất sản phẩm & hàng hóa cạnh tranh đối đầu nóng bức với nhau, để đứng vững được trên thị trường, thắng lợi đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu thì họ phải tính đến hiệu suất cao sản xuất kinh doanh thương mại trải qua những hình thức giá trị, Chi tiêu, doanh thu, ngân sách … Để có doanh thu, những doanh nghiệp phải tìm cách hạ thấp chi phí sản xuất bằng cách hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách vật chất, tăng hiệu suất lao động … Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải nắm vững và vận dụng tốt quy luật giá trị trong hoạch toán kinh tế. Thời gian qua ta thấy có rất nhiều doanh nghiệp làm ăn có hiệu suất cao, điều đó cho thấy những doanh nghiệp đã vận dụng khá tốt quy luật giá trị vào hoạch toán kinh tế .
Đối với những doanh nghiệp Nhà nước, để tăng hiệu suất cao sản xuất kinh doanh thương mại, Nhà nước ta đã quyết định hành động cổ phần hóa phần lớn những doanh nghiệp Nhà nước, và Nhà nước chỉ giữ lại 1 số ít ngành có đặc thù bảo mật an ninh vương quốc. Các doanh nghiệp rồi sẽ dần chuyển thành những công ty CP với nhiều chủ sở hữu và mỗi cổ đông sẽ vì quyền lợi của mình để góp vốn đầu tư vào sản xuất, hoạch toán kinh tế sao cho doanh thu càng nhiều càng tốt .

Thứ hai : Đối với việc hình thành giá thành sản xuất

Tuy nhiên, trên tực tế giá thành sản phẩm & hàng hóa chịu ảnh hưởng tác động của nhiều yếu tố như cung – cầu, cạnh tranh đối đầu, nhu cầu mua sắm đồng xu tiền, giá những mẫu sản phẩm tương quan …

– Vận dụng quy luật giá trị vào lĩnh vực lưu thông hàng hóa.

Trong nghành nghề dịch vụ lưu thông, quy luật giá trị nhu yếu trao đổi phải theo nguyên tắc ngang giá, tức giá thành bằng giá trị. Dưới ảnh hưởng tác động quy luật giá trị, sản phẩm & hàng hóa trong nền kinh tế tài chính sẽ được đưa từ nơi có Chi tiêu thấp đến nơi có Ngân sách chi tiêu cao, từ nơi cung nhiều đến nơi cầu nhiều. Thông qua sự dịch chuyển về giá thành trên thị trường, luồng sản phẩm & hàng hóa sẽ lưu thông từ đó tạo sự cân đối về nguồn hàng giữa những vùng miền .
Đối với nền kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa của Nước Ta, trải qua mạng lưới hệ thống giá thành quy luật giá trị có tác động ảnh hưởng nhất định đến việc lưu thông của một sản phẩm & hàng hóa nào đó. Giá mua cao sẽ khơi thêm nguồn hàng, giá bán hạ sẽ thúc đẩy mạnh việc tiêu thụ và ngược lại. Do đó mà Nhà nước ta đã vận dụng vào việc định giá cả sát giá trị, xoay quanh giá trị để kích thích nâng cấp cải tiến kỹ thuật, tăng cường quản trị. Không những thế Nhà nước ta còn dữ thế chủ động tách Chi tiêu khỏi giá trị với từng loại sản phẩm & hàng hóa trong từng thời kỳ nhất định, tận dụng sự chênh lệch giữa Chi tiêu và giá trị để điều tiết một phần sản xuất và lưu thông, kiểm soát và điều chỉnh cung và cầu và phân phối. Giá cả được coi là một công cụ kinh tế tài chính quan trọng để kế hoạch hóa sự tiêu dùng của xã hội .

Trên đây là những nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc liên quan đến vấn đề Vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam hiện nay. Chúng tôi hi vọng đưa đến những thông tin bổ ích cho Qúy bạn đọc.

Related Posts

About The Author

Add Comment