Sao y bản chính là gì? Sao y bản chính ở đâu?

Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính hàng ngày, chúng ta đã tiếp cận rất nhiều với cụm từ “sao y”, “sao lục”, “trích lục” nhưng Quý vị có thật sự hiểu rõ ba khái niệm này không? Trong đó khái niệm sao y bản chính được nhắc tới khá nhiều, vậy sao y bản chính là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong nội dung bài viết này.

Sao y bản chính là gì ?

Sao y bản chính là bản sao rất đầy đủ, đúng chuẩn nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình diễn theo thể thức và kỹ thuật pháp luật .
Bản sao y chứng thực từ bản chính cần được chứng thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giống y hệt bản chính .

Bản gốc là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử.

Bản chính là là bản hoàn hảo về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền .
Như vậy hoàn toàn có thể thấy những văn bản được sao chép y hệt về hình thức nội dung từ bản gốc hoặc bản chính được xác lập là sao y bản chính .

Hình thức sao y bản chính

Ngoài việc giải đáp sao y bản chính là gì?  chúng tôi còn giải đáp thắc mắc về các hình thức sao y bản chính. Sao y có thể được thực hiện dưới các hình thức sau:

Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy được triển khai bằng việc chụp từ bản gốc hoặc bản chính văn bản giấy sang giấy .
Sao y từ văn bản điện tử sang văn bản giấy được thực thi bằng việc in từ bản gốc văn bản điện tử ra giấy .
Sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử được thực thi bằng việc số hóa văn bản giấy và ký số của cơ quan, tổ chức triển khai .
Tùy thuộc vào điều kiện kèm theo, mục tiêu sử dụng mà người có thẩm quyền triển khai lựa chọn hình thức sao y cho tương thích .

Cơ quan có thẩm quyền chứng thực bản sao sao y từ bản chính

Căn cứ vào ngôn từ của văn bản cần chứng thực, cơ quan có thẩm quyền chứng thực sao y được phân quyền như sau :
Đối với bản sao Tiếng Việt : Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên, văn phòng công chứng. Người có thẩm quyền ký và đóng dấu trên bản sao y bản chính là quản trị, Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã thực thi ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã .
Đối với bản sao bằng tiếng quốc tế : Phòng tư pháp thường trực Ủy ban nhân cấp huyện và văn phòng công chứng. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thực thi chứng thực bản sao thuộc thẩm quyền của mình, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng Tư pháp .
Cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao của Nước Ta ở quốc tế có quyền chứng thực những loại văn bản sao từ bản chính do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Nước Ta, cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền của quốc tế ; cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền của Nước Ta link với cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền của quốc tế cấp hoặc ghi nhận ;
Chứng thực chữ ký trong những sách vở, văn bản ;
Chứng thực chữ ký của người dịch trong những sách vở, văn bản từ tiếng quốc tế sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng quốc tế .

Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự ký chứng thực và đóng dấu của Cơ quan đại diện đối với những văn bản thuộc thẩm quyền chứng thực của mình.

Văn phòng công chứng chỉ được phép triển khai công chức những loại văn bản sau đây :
– Giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền của Nước Ta ; cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền của quốc tế ; cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền của Nước Ta link với cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền của quốc tế cấp hoặc ghi nhận ;
– Chứng thực chữ ký trong những sách vở, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch ;
Công chứng viên triển khai chứng thực ký chứng thực và đóng dấu của Phòng công chứng, văn phòng công chứng .

Sao y bản chính ở đâu ?

Sao y bản chính sẽ được thực thi tại :
– Ủy ban nhân dân từ cấp xã / phường trở lên ( với văn bản tiếng việt ) hoặc từ ủy ban nhân dân cấp Q. / huyện trở lên ( với những văn bản có yếu tố quốc tế ) tại địa phương bạn đang ở .
– Văn phòng công chứng công nhà nước hoặc văn phòng công chứng tư nhân. Trường hợp bạn cần sao y tại địa phương khác, không phải nơi bạn thường trú thì việc tìm đến những văn phòng công chứng là hài hòa và hợp lý hơn cả .

Giá trị pháp lý của bản sao y chứng thực và bản sao y

Bản sao y từ bản chính chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để so sánh chứng thực trong những thanh toán giao dịch, trừ trường hợp pháp lý có lao lý khác .
Bản sao y được triển khai theo đúng theo lao lý của pháp lý về thẩm quyền sao văn bản, thể thức và kỹ thuật trình diễn bản sao thì có giá trị pháp lý giống như bản chính .

Công chứng và chứng thực có giống nhau không?

Có rất nhiều người nhầm tưởng hai khái niệm này là một. Chúng ta thường hay nói hoạt động giải trí chứng thực bản sao từ bản chính là công chứng. Nhưng trên thực tiễn, công chứng là hoạt động giải trí do công chứng viên thực thi để xác định tính đúng chuẩn, hợp pháp của hợp đồng, thanh toán giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính đúng chuẩn, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch sách vở, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng quốc tế hoặc từ tiếng quốc tế sang tiếng Việt ( sau đây gọi là bản dịch ) mà theo lao lý của pháp lý phải công chứng hoặc cá thể, tổ chức triển khai tự nguyện nhu yếu công chứng. Như vậy hoàn toàn có thể thấy rằng hoạt động giải trí công chứng phải do công chứng viên triển khai, đối tượng người dùng của hoạt động giải trí công chứng là hợp đồng, văn bản thanh toán giao dịch dân sự khác, bản dịch mà pháp lý bắt buộc nhu yếu phải công chứng hoặc theo nhu yếu của dân cư .
Còn chứng thực thì địa thế căn cứ theo nhu yếu của dân cư, những loại sách vở hoàn toàn có thể nhu yếu chứng thực cũng rộng hơn so với đối tượng người tiêu dùng của hoạt động giải trí công chứng .
Người có nhu yếu chứng thực chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực, nội dung, tính hợp lệ, hợp pháp của bản chính sách vở, văn bản dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao .
trái lại, văn bản được công chứng bởi công chứng viên thì công chứng viên ký chứng thực vào văn bản phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và trước người nhu yếu công chứng về văn bản công chứng của mình .

Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính ở đâu?

Đối với những loại sách vở cá thể, hợp đồng, thanh toán giao dịch dân sự mà chủ sở hữu có nhu yếu chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, thanh toán giao dịch tương quan đến gia tài là động sản, hoàn toàn có thể đến trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện không phụ thuộc vào vào nơi cư trú của người nhu yếu chứng thực .

Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà.

Đối với những loại sách vở, văn bản có yếu tố quốc tế, người có nhu yếu chứng thực hoàn toàn có thể đến trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc văn phòng công chứng để triển khai chứng thực .
Trên đây là tư vấn của Luật Hoàng Phi về nội dung chủ đề “ bản sao sao y bản chính ”

Có câu hỏi nào liên quan đến vấn đề sao y bản chính là gì? Quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6557 để được tư vấn.

Related Posts

About The Author

Add Comment