Thế nào là truyền thống của gia đình, dòng họ

Em hiểu thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ?

A. CỦNG CỐ

Bài tập 1: Em hiểu thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? Ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ

Nội dung chính

 • Em hiểu thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ?
 • A. CỦNG CỐ
 • Video liên quan

Bài tập 2: Hãy nêu một bài biểu hiện đúng và chưa đúng của việc tự hào về truyền thống gia đình dòng họ

Bài tập 3: Có ý kiến cho rằng” Gia đình dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp”. Em có đồng tính hay phản đối ý kiến đó? Tại sao?

Bài tập 4:

Câu 1. Tiếp nổi, tăng trưởng và làm rạng rỡ thêm truyền thống của gia đình, dòng họ là bộc lộ

 • A. thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
 • B. ý nghĩa của giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
 • C. cách rèn luyện để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
 • D. lí do phải giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Câu 2. Tiếp nổi, tăng trưởng và làm rạng rỡ thêm truyền thống của gia đình, dòng họ là câu vấn đáp đúng nhất cho câu hỏi nào dưới đây ?

 • A. Thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
 • B. Cho biết ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
 • C. Cho biết cách rèn luyện để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
 • D. Cho biết nguyên nhân phải giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Câu 3. Trong những hành vị dưới đây, hành vị nào góp thêm phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ ?

 • A. Giữ gìn mọi thói quen, cách làm cũ của gia đình, dòng họ
 • B. Xoá bỏ các hủ tục lạc hậu của gia đình, dòng họ
 • C. Tự ti vì gia đình không có ai học hành cao
 • D. Chê bai những thói quen không tốt của gia đình, dòng họ

Câu 4. Trong những hành vi đưới đây, hành vi nào góp thêm phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ ?

 • A. Chỉ làm theo cách mà ông bà, cha me đã làm
 • B. Bảo vệ và giữ gìn mọi thói quen cũ của gia đình, dòng họ
 • C. Không muốn theo nghề của gia đình vì cho rằng đó là nghề tầm thường
 • D. Thay đổi cách làm để những truyền thống của gia đình, dòng họ ngày càng được phát triển

Câu 5. Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào không góp thêm phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ ?

 • A.. Nói và làm những việc theo ý thích của mình, không quan tâm đến danh dự của gia đình, dòng họ
 • B.. Xoá bỏ các thói quen xấu của gia đình, dòng họ
 • C.. Không coi thường thanh danh của gia đình, dòng họ
 • D. Tự hào về những truyền thống đạo đức của gia đình, dòng họ

Câu 6 : Minh luôn nỗ lực học tập để xứng đáng với truyền thống hiếu học của dòng họ mình, Việc làm của Minh cho thấy Minh là người :

 • A. Biết phát huy truyền thống của dòng học
 • B. Bảo thủ, lạc hậu
 • C. Coi thường truyền thống gia đình
 • D. Làm tổn hại đến truyền thống của dòng họ

Bài làm:

Bài tập 1:Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họbảo vệ, tiếp nối,pháttriểnvàlàm rạng rỡ thêmtruyền thốngấy.

Ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ :

 • giúp ta có thêm kinh nghiệm, sức mạnh trong cuộc sống
 • Làm phong phú truyền thống bản sắc dân tộc Việt Nam

Bài tập 2:

Biểu hiện đúng của việc tự hào về truyền thống gia đình dòng họ :

 • Tích cực tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
 • Thích xem phim, kịch, nghe nhạc của Việt Nam.
 • Sưu tầm những món ăn, trang phục dân tộc độc đáo.
 • Tìm hiểu, giới thiệu với mọi người về các lễ hội truyền thống của dân tộc.

Biểu hiện không đúng của việc tự hào về truyền thống gia đình dòng họ :

 • Bình chê nghề làm đồ gốm truyền thống của gia đình là nghề lao động vất vả, tầm thường.
 • Chê bai nhạc chèo, điệu múa dân tộc cổ truyền

Bài tập 3:Có ý kiến cho rằng” Gia đình dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp”. Em đồng ý với ý kiến đó. Những truyền thống tốt đẹp của gia đình cũng có thể xuất phát từ: truyền thống cần cù, chịu thương chịu khó, yêu nước,….. đó là những truyền thống mà không một gia đình nào là không có

Bài tập 4:

Câu 1 : C
Câu 2 : A
Câu 3 : A

Câu 4: D

Câu 5 : A
Câu 6 : A

Video liên quan

Related Posts

About The Author