Chiến lược chiến tranh cục bộ là loại hình chiến tranh gì?

Sau thất bại của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, Mỹ chuyển sang chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Vậy Chiến lược chiến tranh cục bộ là loại hình chiến tranh gì?

Chúng tôi sẽ giúp quý bạn đọc giải đáp yếu tố này trải qua bài viết dưới đây :

Chiến lược chiến tranh cục bộ là loại hình chiến tranh gì?

Chiến lược “ chiến tranh đặc biệt quan trọng ” bị phá sản, Mỹ phải chuyển sang chiến lược “ chiến tranh cục bộ ” ở miền Nam và lan rộng ra chiến tranh phá hoại ra miền Bắc .

Chiến lược chiến tranh cục bộ là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, được tiến hành bằng quân Mỹ, đồng minh và quân đội Sài Gòn với phương tiện chiến tranh hiện đại. Chiến lược chiến tranh cục bộ có âm mưu và thủ đoạn như sau:

+ Thủ đoạn :
Mỹ nhanh gọn tạo ra lợi thế về binh sĩ và hỏa lực hoàn toàn có thể áp đảo quân nòng cốt ta bằng chiến lược : “ tìm diệt ”, giành thế dữ thế chủ động trên mặt trận, đẩy ta về phòng ngự, buộc ta phải phân tán nhỏ … làm cho chiến tranh tàn lụi dần .
Với lợi thế về quân sự, Mỹ cho mở cuộc hành quân “ tìm, diệt ” vào Vạn Tường và 2 cuộc phản công 2 mùa khô 1965 – 1966 và 1966 – 1967 nhằm mục đích “ tìm diệt ” và “ bình định ” vào vùng địa thế căn cứ kháng chiến .
+ Âm mưu :
Nhằm nhanh gọn tạo lợi thế về quân sự, giành lại thế dữ thế chủ động trên mặt trận, đẩy lùi lực lượng cách mạng của ta về phía phòng ngự, buộc ta phải phân tán nhỏ, hoặc lui về biên giới, làm cho chiến tranh tàn lụi dần .

Nhân dân ta chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục bộ như thế nào?

Nhân dân ta chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục bộ bằng sức mạnh của cả dân tộc bản địa, của tiền tuyến và hậu phương, với ý chí quyết chiến thắng giặc Mỹ xâm lược, mở màn là những thắng lợi ở Núi Thành ( Quảng Nam ), Vạn Tường ( Tỉnh Quảng Ngãi ) .
– Trận Vạn Tường :
+ Ngày 18/08/1965 : Mỹ kêu gọi 9000 quân với nhiều xe tăng, xe bộc thép, máy bay, … tiến công Vạn Tường .
+ Kết quả : Sau 1 ngày chiến đấu, ta loại khỏi vòng chiến 900 địch, nhiều xe tăng, nhiều máy bay, …
+ Ý nghĩa : Vạn Tường được coi là “ Ấp Bắc ” so với Mỹ, khởi đầu cho cao trào “ tìm Mỹ đánh, tìm ngụy diệt ” trên khắp miền Nam .
– Cuộc tiến công 2 mùa khô
+ Mùa khô thứ nhất : 1965 – 1966 :
Mỹ kêu gọi 72 vạn quân ( 22 vạn Mỹ và liên minh ), mở 450 cuộc hành quân, trong đó có 5 cuộc hành quân “ tìm diệt ” lớn, nhắm vào hai hướng chiến lược chính : Liên khu V và Đông Nam Bộ với tiềm năng đánh bại quân nòng cốt giải phóng .
Ta tiến công khắp nơi, giành nhiều thắng lợi, loại khỏi vòng chiến 104.000 địch ( có 45.500 Mỹ và liên minh ), bắn rơi 1430 máy bay .

+ Mùa khô thứ hai: 1966 – 1967

Mỹ kêu gọi 98 vạn quân ( 44 vạn Mỹ và liên minh ), mở 895 cuộc hành quân, có 3 cuộc hành quân “ bình định ” và “ tìm diệt ” lớn, lớn nhất là Gian-xơn Xi-ti đánh vào địa thế căn cứ Dương Minh Châu ( Bắc Tây Ninh ) nhằm mục đích hủy hoại quân nòng cốt và cơ quan đầu não của ta .
Ta tiến công khắp nơi, đập tan cuộc hành quân “ tìm diệt ” và “ bình định ” của Mỹ, loại khỏi vòng chiến 151.000 địch ( 73.500 Mỹ và liên minh ), bắn rơi 1231 máy bay .

So sánh chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ

– Sự giống nhau:

+ Đều là mô hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, nằm trong chiến lược toàn thế giới phản cách mạng của Mỹ những năm sau Chiến tranh quốc tế thứ hai .
+ Đều chung tiềm năng là chống phá cách mạng miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và địa thế căn cứ quân sự của Mỹ .
+ Đều có sự tham gia và chi phối của tiền của, vũ khí và cố vấn quân sự Mỹ .
+ Đều bị thất bại .

– Sự khác nhau:

+ Lực lượng
Chiến tranh cục bộ : Quân Mỹ, quân một số ít nước liên minh và quân đội TP HCM .
Chiến tranh đặc biệt quan trọng : Lực lượng nòng cốt là quân đội TP HCM, có sự tương hỗ của cố vấn quân sự Mỹ .
+ Phạm vi thực thi
Chiến tranh cục bộ : Toàn Nước Ta
Chiến tranh đặc biệt quan trọng : Miền Nam .
+ Âm mưu :
Chiến tranh đặc biệt quan trọng : thủ đoạn cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt quan trọng là “ dùng người Việt đanh người Việt ”
Chiến tranh cục bộ : Nhằm nhanh gọn tạo lợi thế về quân sự, giành lại thế dữ thế chủ động trên mặt trận, đẩy lùi lực lượng cách mạng tiến tới tàn phá .

+ Thủ đoạn:

Chiến tranh đặc biệt quan trọng : Mỹ đề ra kế hoạch Staley – Taylor, bình định miền Nam trong 18 tháng. Tăng viện trợ quân sự cho Diệm, tăng cường cố vấn Mỹ và lực lượng quân đội Hồ Chí Minh ; Tiến hành dồn dân lập “ Ấp chiến lược ”, trang bị tân tiến, sử dụng phổ cập những giải pháp mới như “ trực thăng vận ” và “ thiết xa vận ”. “ Ấp chiến lược ” được Mĩ và Ngụy coi như “ xương sống ” của “ chiến tranh đặc biệt quan trọng ”, Thành lập Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam ( MACV ) ; Mở nhiều cuộc hành quân càn quét nhằm mục đích hủy hoại lực lượng cách mạng, thực thi nhiều hoạt động giải trí phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới, vùng biển nhằm mục đích ngăn ngừa sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam
Chiến tranh cục bộ : Ồ ạt đổ quân viễn chinh Mỹ, quân thân Mĩ và phương tiện đi lại chiến tranh tân tiến vào Nước Ta ; Tiến hành 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô ( 1965 – 1966 và 1966 – 1967 ) bằng hàng loạt cuộc hành quân “ tìm diệt ” và “ bình định ” vào “ Đất thánh Việt cộng ” ; Kết hợp với chiến tranh phá hoại miền Bắc nhằm mục đích phá hoại công cuộc thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiêu hủy tiềm lực kinh tế tài chính – quốc phòng miền Bắc, ngăn ngừa sự chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc, từ Bắc vào Nam, làm lung lay quyết tâm chống Mỹ của nhân dân Nước Ta .

Trên đây là nội dung bài viết về Chiến lược chiến tranh cục bộ là loại hình chiến tranh gì? Chúng tôi hi vọng rằng những chia sẻ từ bài viết sẽ hữu ích và giúp quý bạn đọc hiểu rõ được nội dung này.

Related Posts

About The Author