THUC HANH DEN ONG HUYNH QUANG – Tài liệu text

THUC HANH DEN ONG HUYNH QUANG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (215.84 KB, 11 trang )

BAỉI 40 : THệẽC HAỉNH
BAỉI 40 : THệẽC HAỉNH
ẹEỉN ONG HUYỉNH QUANG
ẹEỉN ONG HUYỉNH QUANG

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi: Hãy phát biểu nguyên lí làm
việc của đèn huỳnh quang ?
Câu trả lời:

Khi đóng điện, hiện tượng phóng điện
giữa hai điện cực của đèn tạo ra tia
tử ngoại, tia tử ngoại tác dụng vào
lớp bột huỳnh quang phủ bên trong
ống phát sáng.

BÀI 40 : THỰC HÀNH
ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
Mục tiêu bài :

Biết được cấu tạo của đèn ống
huỳnh quang, chấn lưu và tắc te.

Hiểu được nguyên lí làm việc và
cách sử dụng đèn ống huỳnh quang.

Có ý thức tuân thủ các quy đònh về
an toàn điện.

Hướng dẫn thực hành
1. Đọc và giải thích ý nghóa của các
số liệu kó thuật được ghi trên đèn
ống huỳnh quang:
2. Quan sát, tìm hiểu cấu tạo và chức
năng của các bộ phận của đèn ống
huỳnh quang, chấn lưu, tắc te:


3. Quan sát sơ đồ mạch điện đèn ống
huỳnh quang:
Chấn lưu và tắc te được mắc như thế
nào với đèn ống huỳnh quang ?
Mạch điện này gồm mấy phần tử ?
Chấn lưu
Đèn huỳnh quang
Tắc te

Hướng dẫn thực hành
4. Quan sát sự mồi phóng điện và đèn
phát sáng :

Cho biết hiện tượng gì xảy ra ở tắc
te ?

Cho biết hiện tượng gì xảy ra ở đèn

ống huỳnh quang ?

Kết quả báo cáo thực hành :
1. Số liệu kó thuật được ghi trên đèn
ống huỳnh quang:
TT

Số liệu kó thuật Ý nghóa
Điện áp: 220v
Công suất: 40w
Điện áp đònh mức
Công suất đònh mức

2. Liệt kê tên và chức năng của các bộ
phận của đèn ống huỳnh quang, chấn
lưu, tắc te:
TT Tên gọi Chức năng
1
2
3
Đèn ống huỳnh quang
Chấn lưu (còn gọi là
BALLAST )
Tắc te (còn gọi là con
chuột)
Chiếu sáng
Tăng điện áp và
ổn đònh dòng

điện.
Giúp mồi phóng
điện.

3. Mạch điện gồm 3 phần tử :
+ Đèn ống huỳnh quang.
+ Chấn lưu.
+ Tắc te.

Chấn lưu mắc nối tiếp với đèn ống
huỳnh quang.

Tắc te được mắc song song với đèn ống
huỳnh quang.
Kết quả báo cáo thực hành :

4. Các hiện tượng xảy ra khi đóng
điện:
+ Hiện tượng sáng đỏ trong tắc te.
+ Sau khi tắc te ngừng phóng điện,
quan sát thấy đèn phát sáng.
Kết quả báo cáo thực hành :
TỔNG KẾT
TỔNG KẾT

Dựa vào đáp án, học sinh tự kiểm tra,
đánh giá theo mục tiêu bài thực hành.

Giáo viên nhận xét.

Học sinh nộp bài thực hành.

DẶN DÒ
DẶN DÒ

Đọc trước bài 41 Sách giáo khoa.
Đọc trước bài 41 Sách giáo khoa.

Chuẩn bò các thiết bò điện-nhiệt.
Chuẩn bò các thiết bò điện-nhiệt.
Hướng dẫn thực hành1. Đọc và giải thích ý nghóa của cácsố liệu kó thuật được ghi trên đènống huỳnh quang : 2. Quan sát, tìm hiểu và khám phá cấu trúc và chứcnăng của những bộ phận của đèn ốnghuỳnh quang, chấn lưu, tắc te : 3. Quan sát sơ đồ mạch điện đèn ốnghuỳnh quang : Chấn lưu và tắc te được mắc như thếnào với đèn ống huỳnh quang ? Mạch điện này gồm mấy thành phần ? Chấn lưuĐèn huỳnh quangTắc teHướng dẫn thực hành4. Quan sát sự mồi phóng điện và đènphát sáng : Cho biết hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra ở tắcte ? Cho biết hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra ở đènống huỳnh quang ? Kết quả báo cáo giải trình thực hành thực tế : 1. Số liệu kó thuật được ghi trên đènống huỳnh quang : TTSố liệu kó thuật Ý nghóaĐiện áp : 220 vCông suất : 40 wĐiện áp đònh mứcCông suất đònh mức2. Liệt kê tên và tính năng của những bộphận của đèn ống huỳnh quang, chấnlưu, tắc te : TT Tên gọi Chức năngĐèn ống huỳnh quangChấn lưu ( còn gọi làBALLAST ) Tắc te ( còn gọi là conchuột ) Chiếu sángTăng điện áp vàổn đònh dòngđiện. Giúp mồi phóngđiện. 3. Mạch điện gồm 3 thành phần : + Đèn ống huỳnh quang. + Chấn lưu. + Tắc te. Chấn lưu mắc tiếp nối đuôi nhau với đèn ốnghuỳnh quang. Tắc te được mắc song song với đèn ốnghuỳnh quang. Kết quả báo cáo giải trình thực hành thực tế : 4. Các hiện tượng kỳ lạ xảy ra khi đóngđiện : + Hiện tượng sáng đỏ trong tắc te. + Sau khi tắc te ngừng phóng điện, quan sát thấy đèn phát sáng. Kết quả báo cáo giải trình thực hành thực tế : TỔNG KẾTTỔNG KẾTDựa vào đáp án, học viên tự kiểm tra, nhìn nhận theo tiềm năng bài thực hành thực tế. Giáo viên nhận xét. Học sinh nộp bài thực hành thực tế. DẶN DÒDẶN DÒĐọc trước bài 41 Sách giáo khoa. Đọc trước bài 41 Sách giáo khoa. Chuẩn bò những thiết bò điện-nhiệt. Chuẩn bò những thiết bò điện-nhiệt .

Related Posts

About The Author

Add Comment