Nhận biết butan, but-1-in, but-2-in

Bài viết Nhận biết butan, but-1-in, but-2-in thuộc chủ đề về HỎi Đáp Là Gì thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Sổ Tay Thông Thái tìm hiểu Nhận biết butan, but-1-in, but-2-in trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Nhận biết butan, but-1-in, but-2-in”

Đánh giá về Nhận biết butan, but-1-in, but-2-in


Xem nhanh

  • Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất sau: Butan, but-1-in và but-2-in. Viết phương trình hóa học minh họa.
  • Lối vận tải liên quan
    • 1. Bài tập tự luận 
    • 2. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

Nhận biết butan, but-1-in, but-2-in được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn hướng dẫn các bạn học sinh trả lời câu hỏi về nhận biết. Hy vọng với phương pháp giải phù hợp sẽ giúp các bạn dễ hiểu, vận dụng tốt giải bài tập. xin mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi

Phương pháp giải bài tập

dùng thuốc thử dung dịch AgNO3/NH3 để nhận biết but-1-in

sử dụng Brom để nhận biết giữa butan và but-2-in

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 

Thuốc thử C4H10 CH≡C-CH2-CH3 CH3-C≡C-CH3
AgNO3/NH3 Không hiện tượng Kết tủa vàng không hiện tượng
Dung dịch Brom Không hiện tượng X Mất màu

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Cho các mẫu thử tác dụng với dd AgNO3 trong NH3

Mẫu thử nào tạo kết tủa vàng là but-1-in

CH≡C-CH2-CH3 + AgNO3 + NH3→ CAg≡C-CH2-CH3 + NH4NO3

Cho 2 mẫu tử còn tác dụng với dd brom

Mẫu thử nào làm mất màu dd brom là but-2-in

CH3-C≡C-CH3 + 2Br2 → C4H6Br4

Mẫu thử không có hiện tượng gì là Butan

Bài 1. Nhận biết các chất khí mất nhãn sau: CH4, C2H2, C2H4, CO2

Hướng dẫn giải cụ thể

Dẫn cả 4 khí qua dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2. Chất làm dung dịch đục màu thì là CO2. Còn lại, không phản ứng là CH4, C2H2, C2H4

Phương trình hóa học

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓+ H2O

Cho chất khí còn lại tác dụng với dung dịch brom dư (Br2). Chất không phản ứng là CH4. Còn lại, các chất C2H2, C2H4 làm mất màu dd.

Phương trình hóa học

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Trích một phần mỗi khí, cho tác dụng với AgNO3/NH3. Chất tạo kết tủa vàng là C2H2. Còn lại là C2H4.

Phương trình hóa học: C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → 2NH4NO3 + Ag2C2

Bài 2. Nêu phương pháp phân biệt các khí: SO2, CO2, C3H8, C2H2 chứa trong các bình mất nhãn.

Hướng dẫn giải chi tiết

Dẫn 4 khí trên lần lượt qua dung dịch nước vôi trong dư.

+ Có 2 khí làm đục nước vôi trong: SO2, CO2 (nhóm 1)

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

+ 2 khí không làm đục nước vôi trong: C3H8, C2H2 (nhóm 2).

Cho từng khí ở mỗi nhóm lần lượt qua dung dịch nước brom.

Nhóm 1:

+ Khí làm nhạt màu nâu đỏ của dung dịch brom là SO2

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

+ Khí không làm nhạt màu dung dịch brom là CO2.

Nhóm 2:

+ Khí làm nhạt màu nâu đỏ của dung dịch brom là C2H2.

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

+ Khí không làm nhạt màu dung dịch brom là C3H8.

Bài 3. Nhận biết các lọ khí mất nhãn: Nito, hidro, METAn, axetilen, etilen

Hướng dẫn giải cụ thể

Nhận xét :

N2: không cho phản ứng cháy.

H2: phản ứng cháy, sản phẩm cháy không làm đục nước vôi trong.

CH4: phản ứng cháy, sản phẩm cháy làm đục nước vôi trong.

Các khí còn lại dùng các phản ứng đặc trưng để nhận biết.

Lấy mỗi khí một ít làm mẫu thử.

Dẫn lần lượt các khí đi qua dd AgNO3/NH3. Khí nào tạo được kết tủa vàng là C2H2.

C2H2 + Ag2O → AgC≡CAg ↓ + H2O

Dẫn các khí còn lại qua dd nước Brom (màu nâu đỏ). Khí nào làm nhạt màu nước brom là C2H4.

H2C=CH2 + Br2 → BrH2C-C2Br

Lần lượt đốt cháy 3 khí còn lại. Khí không cháy là N2. danh mục cháy của hai khí kia được dẫn qua dd nước vôi trong. danh mục cháy nào làm đục nước vôi trong là CH4. Mẫu còn lại là H2.

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ +H2O

H2 + 1/2O2 → H2O

Câu 1: Ankan X có chứa 14 nguyên tử hiđrô trong phân tử. Số nguyên tử cacbon trong một phân tử X là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 2: Ankan X có chứa 82,76% cacbon theo khối lượng. Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12.

Xem đáp án
Đáp án C

Đặt CTPT X là CnH2n+2

Ta có theo công thức phân tử:

12n/(14n + 2).100% = 82,76% => n = 4

Công thức phân tử của X là: C4H10

Câu 3: Ankan X có chứa 20% hiđro theo khối lượng. Tổng số nguyên tử trong một phân tử X là

A. 8

B. 11

C. 6

D. 14.

Xem đáp án
Đáp án A

Đặt CTPT X là CnH2n+2

Theo bài :

%H = (2n + 2)/(14n + 2).100% = 20%

n = 2 → C2H6

Tổng số nguyên tử trong phân tử là 8

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam ankan X, thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A. C3H8

B. C4H10

C. C5H10

D. C5H12.

Xem đáp án
Đáp án B

Đặt CTPT X là CnH2n+2

CnH2n+2 + (3n + 1)/2O2 → nCO2 + (n + 1)H2O

nCO2 = 0,2 mol

nCnH2n+2 = 2,9/(14n + 2) mol

Ta luôn có tỉ lệ: (0,2/n) = (2,9/14n + 2)

vậy n = 4 suy ra C4H10

Câu 5. Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm SoTayThongThai.vnn và etilen vào dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn lại 2,24 lít khí thoát ra. (thể tích các khí đều đặn đo (đktc)). Thành phần phần trăm thể tích của METAn trong X là

A. 25,0%

B. 50,0%

C. 60,0%

D. 37,5%

Xem đáp án
Đáp án A

nhh = 8.96/22,4 = 0,4 mol

vì CH4 không phản ứng dung dịch Br2 => khí thoát ra là CH4

=> nCH4 = 2,24/22,4 = 0,1 mol

%n CH4 =%

VCH4 = (0,1/0,4).100 = 25%

……………………..

Trên đây Tip.edu.vn vừa giới thiệu tới các bạn Nhận biết butan, but-1-in, but-2-in, mong rằng qua đây các bạn có khả năng học tập tốt hơn môn Hóa học nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Tiếng Anh 12, Ngữ văn 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12…

mặt khác, Tip.edu.vn đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có khả năng nhận được những tài liệu mới nhất.Các câu hỏi về but 1 in là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê but 1 in là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết but 1 in là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết but 1 in là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết but 1 in là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về but 1 in là gì


Các hình ảnh về but 1 in là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm kiến thức về but 1 in là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm nội dung chi tiết về but 1 in là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://sotaythongthai.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://sotaythongthai.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author