BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt

Bài viết BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng sotaythongthai.vn tìm hiểu BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài viết : “BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt”


Bcrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt

(Xêm thêm: MD5 là gì? Code ví dụ MD5 với Java)

Bạn đang xem: bcrypt la gi

(Xem thêm: SHA là gì? Code ví dụ SHA1, SHA2 với Java)

BCrypt là gì?

BCrypt là một thuật toán mã hóa mật khẩu được thiết kế bởi Niels Provos and David Mazières.

BCrypt được đánh giá là bảo mật và an toàn hơn so với MD5 và SHA bởi mỗi lần thực hiện băm nó lại cho một tổng giá trị khác nhau, việc này khiến cho việc dò tìm mật khẩu trở nên khó hơn.

Code ví dụ BCrypt

Ở đây mình dùng thư viện JBCrypt để thực hiện băm và so sánh giá băm.

Xem thêm: Magento là gì? Đây là lý do khiến Magento tốt nhất cho web thương mại…

Các bạn khả năng download tư viện tại đây

Hoặc import bằng maven:

<!- sentayho.com.vn/artifact/org.mindrot/jbcrypt -> <dependency> <groupId>org.mindrot</groupId> <artifactId>jbcrypt</artifactId> <version>0.4</version> </dependency>

Ví dụ thực hiện băm một đoạn text:

String password = “stackjava.com”; String hash = sentayho.com.vnpw(password, sentayho.com.vnalt(12)); sentayho.com.vntln(“BCrypt hash: ” + hash);

Trong đó sentayho.com.vnalt xác định số vòng, số vòng dao động từ 4-30, số vòng càng lớn thì thời gian thực hiện băm càng lâu.

Kết quả:

BCrypt hash: $2a$12$7oh8QTspcMvrD8zBjWW4NePLXm2Xf.ffFfXqj5CbLIf.elGx9A9Ce

Thực hiện chạy lại một lần nữa ta được một chuỗi khác:

BCrypt hash: $2a$12$Pmn0xKt4ZDtYAA6HypdWhuniNequ8ou2x7kG.9n.2Thw.Mza1RR.C

Xem thêm: Bio là gì? Danh sách các từ viết tắt bio mà bạn nên biết

Ví dụ thực hiện xác nhận mật khẩu với một đoạn mã băm (BCrypt hash)

String password = “stackjava.com”; boolean valuate = sentayho.com.vnkpw(password, “$2a$12$OFOICietLS3.qRtzIe6jE.vF.fmtL22DqIZ18WNMmQ.8nS7Frq5aO”); sentayho.com.vntln(valuate);

Kết quả:

true

Demo mã hóa và xác nhận mật khẩu:

package sentayho.com.vn; import sentayho.com.vnr; import sentayho.com.vntQueue; import sentayho.com.vnonEvent; import sentayho.com.vnonListener; import sentayho.com.vnultComboBoxModel; import sentayho.com.vnton; import sentayho.com.vnboBox; import sentayho.com.vnme; import sentayho.com.vnel; import sentayho.com.vnel; import sentayho.com.vntField; import sentayho.com.vngUtilities; import sentayho.com.vnnager; import sentayho.com.vnyBorder; import sentayho.com.vnedBorder; import sentayho.com.vnpt; public class MainApp extends JFrame { private static final long serialVersionUID = 1L; private JPanel contentPane; private JPanel panelCalculator; private JPanel panelTester; private JLabel lblEnterPasswordTo; private JTextField textFieldPassToHash; private JLabel lblRound; private JComboBox comboBoxRound; private JButton btnCalculateHash; private JTextField textFieldHashResult; private JLabel lblPasswordToEvaluate; private JTextField textFieldPassToEvaluate; private JTextField textFieldBcryptHashToEvaluate; private JLabel lblBcryptHashTo; private JButton btnTest; private JTextField textFieldEvaluteResult; /** * Launch the application. */ public static void main(String[] args) sentayho.com.vnkeLater(new Runnable() public void run() try MainApp frame = new MainApp(); sentayho.com.vnisible(true); sentayho.com.vnookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName()); sentayho.com.vnteComponentTreeUI(frame); catch (Exception e) e.printStackTrace(); ); /** * Create the frame. */ public MainApp() setTitle(“BCrypt Demo – sentayho.com.vn”); setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); setBounds(100, 100, 579, 399); sentayho.com.vnentPane = new JPanel(); sentayho.com.vnorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5)); setContentPane(this.contentPane); sentayho.com.vnayout(null); sentayho.com.vnlCalculator = new JPanel(); sentayho.com.vnorder(new TitledBorder(null, “BCrypt Calculator”, sentayho.com.vnING, sentayho.com.vn, null, null)); sentayho.com.vnounds(12, 13, 543, 142); sentayho.com.vn(this.panelCalculator); sentayho.com.vnayout(null); sentayho.com.vnnterPasswordTo = new JLabel(“Enter password to Hash: “); sentayho.com.vnounds(12, 28, 152, 16); sentayho.com.vn(this.lblEnterPasswordTo); sentayho.com.vnFieldPassToHash = new JTextField(); sentayho.com.vnounds(153, 25, 372, 22); sentayho.com.vn(this.textFieldPassToHash); sentayho.com.vnolumns(10); sentayho.com.vnound = new JLabel(“Maximum number of rounds which is tolerable:”); sentayho.com.vnounds(12, 61, 278, 16); sentayho.com.vn(this.lblRound); sentayho.com.vnoBoxRound = new JComboBox(); sentayho.com.vnodel(new DefaultComboBoxModel(new String[] “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”)); sentayho.com.vnounds(353, 57, 172, 22); sentayho.com.vn(this.comboBoxRound); sentayho.com.vnalculateHash = new JButton(“Calculate”); sentayho.com.vnctionListener(new ActionListener() public void actionPerformed(ActionEvent e) String password = sentayho.com.vnext(); if (password != null && !password.isEmpty()) int round = sentayho.com.vneInt(comboBoxRound.getSelectedItem().toString()); String hash = sentayho.com.vnpw(password, sentayho.com.vnalt(round)); sentayho.com.vnext(hash); ); sentayho.com.vnounds(12, 90, 95, 25); sentayho.com.vn(this.btnCalculateHash); sentayho.com.vnFieldHashResult = new JTextField(); sentayho.com.vnditable(false); sentayho.com.vnounds(153, 90, 372, 22); sentayho.com.vn(this.textFieldHashResult); sentayho.com.vnolumns(10); sentayho.com.vnlTester = new JPanel(); sentayho.com.vnorder(new TitledBorder(UIManager.getBorder(“TitledBorder.border”), “BCrypt Tester”, sentayho.com.vnING, sentayho.com.vn, null, new Color(0, 0, 0))); sentayho.com.vnounds(12, 179, 543, 175); sentayho.com.vn(this.panelTester); sentayho.com.vnayout(null); sentayho.com.vnasswordToEvaluate = new JLabel(“Password to evaluate:”); sentayho.com.vnounds(12, 26, 134, 16); sentayho.com.vn(this.lblPasswordToEvaluate); sentayho.com.vnFieldPassToEvaluate = new JTextField(); sentayho.com.vnolumns(10); sentayho.com.vnounds(154, 23, 380, 22); sentayho.com.vn(this.textFieldPassToEvaluate); sentayho.com.vnFieldBcryptHashToEvaluate = new JTextField(); sentayho.com.vnolumns(10); sentayho.com.vnounds(154, 74, 380, 22); sentayho.com.vn(this.textFieldBcryptHashToEvaluate); sentayho.com.vncryptHashTo = new JLabel(“BCrypt hash to evaluate:”); sentayho.com.vnounds(12, 77, 134, 16); sentayho.com.vn(this.lblBcryptHashTo); sentayho.com.vnest = new JButton(“Calculate”); sentayho.com.vnctionListener(new ActionListener() public void actionPerformed(ActionEvent e) String password = sentayho.com.vnext(); String hash = sentayho.com.vnext(); boolean match = sentayho.com.vnkpw(password, hash); if (match) sentayho.com.vnext(“Password and hash match”); else sentayho.com.vnext(“Password and hash do NOT match”); ); sentayho.com.vnounds(12, 123, 95, 25); sentayho.com.vn(this.btnTest); sentayho.com.vnFieldEvaluteResult = new JTextField(); sentayho.com.vnditable(false); sentayho.com.vnolumns(10); sentayho.com.vnounds(153, 123, 372, 22); sentayho.com.vn(this.textFieldEvaluteResult); }

BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java - JBCrypt

BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

References:

Tham khảo thêm: Chao Là Gì? Cách Làm Chao Ngon đơn giản Tại Nhà Đãi Gia Đình

Bạn thấy bài viết thế nào?

Các câu hỏi về BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt

Team Sổ Tay Thông Thái mà chi tiết là Mỹ Chi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Chốt lại nhen <3 Bài viết BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java - JBCrypt ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java - JBCrypt Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java - JBCrypt rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt

BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java - JBCrypt

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #BCrypt #là #gì #Code #ví #dụ #BCrypt #bằng #Java #JBCrypt

Tìm thêm thông tin về BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt tại WikiPedia

Bạn khả năng tra cứu thông tin chi tiết về BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt từ trang Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://sotaythongthai.vn/

💝 Xem Thêm Giải Đáp Câu Hỏi tại : https://mangraovat.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment