Kinh nghiệm lập báo cáo tài chính đẹp

Kinh nghiệm lập báo cáo tài chính đẹp chuẩn nhất

Hàng năm cứ đến vào dịp cuối năm và đầu năm sau thì những người làm kế toán rất khó khăn vất vả trong việc lập Báo cáo tài chính. Để cho việc làm này đỡ khó khăn vất vả dồn vào cuối năm. Lamketoan. vn xin san sẻ 1 số ít kinh nghiệm tay nghề lập báo cáo tài chính để có số liệu hài hòa và hợp lý, thích mắt, tương thích với luật thuế .
Tham khảo : Công văn xin nộp lại báo cáo tài chính

kinh-nghiem-lam-bao-cao-tai-chinh-dep

1. Công việc hàng tháng .

–  Hàng ngày kế toán cần phải hạch toán toàn bộ hoá đơn mua hàng hoá, nguyên vật liệu, dịch vụ đầu vào cũng như hoá đơn bán hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ.

–  Lập tờ khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý. Lưu ý khi lập tờ khai thuế  cần sắp xếp riêng hoá đơn đầu vào, đầu ra,  chứng từ kế toán gọn gàng, cẩn thận tránh kê khai sai.

– Cân đối lệch giá, ngân sách liên tục để có phương hướng kiểm soát và điều chỉnh ngân sách làm giảm doanh thu .
– Tính phân chia công cụ dụng cụ hàng tháng .
– Trích khấu hao gia tài cố định và thắt chặt hàng tháng .
– Luôn cân đối hàng tồn dư để tránh việc xuất âm kho, tính sai giá vốn .

2. Cân đối số phát sinh tháng, quý và cuối năm. Và lập báo cáo tài chính

Bước 1 : Kiểm tra chỉ tiêu thuế GTGT .

Căn cứ trên HTKK tháng, quý so với chỉ tiêu 40 so với dư có thông tin tài khoản 3331 .
Căn cứ trên HTKK tháng, quý so với chỉ tiêu 43 so với dư có thông tin tài khoản 133 .
Cân đối thông tin tài khoản 142, 242 trên bảng cân đối thông tin tài khoản so với giá trị còn lại của bảng phân chia công cụ dụng cụ – về nguyên tắc số liệu phải trùng khớp nhau .

Bước 3: Cân đối tài sản cố định

Căn cư số dư có trên TK 214 so với giá trị khấu hao luỹ kế trên bảng trích khấu hao gia tài cố định và thắt chặt là phải khớp nhau .

Bước 4 : Kiểm tra chi tiết cụ thể những kho

Giá trị tồn dư trên báo cáo tồn dư nguyên vật liệu phải bằng dư nợ thông tin tài khoản 152 .
Giá trị tồn dư trên báo cáo tồn dư hàng hoá phải bằng dư nợ thông tin tài khoản 156 .
Giá trị tồn dư trên báo cáo tồn dư thành phẩm phải bằng dư nợ thông tin tài khoản 155 .
Nếu lệch nhau có những nguyên do :
+ Khi khai báo kho là kho 155 còn định khoản thì ghi nhận vào TK 156 -> Nên kiểm tra kiểm soát và điều chỉnh thống nhất .
+ Xuất bán hàng hoá trong khi hàng tồn dư hết -> Nên kiểm soát và điều chỉnh hàng về trước hoá đơn về sau .
+ Xuất nguyên vật liệu trong khi NVL tồn dư không còn -> Nên lấy NVL khác thay thế sửa chữa .
Trên cột số lượng cuối kỳ, giá trị cuối kỳ có hiện tượng kỳ lạ cột số lượng thì hết. Giá trị vẫn còn -> Do thực trạng hàng xuất bán hoặc xuất ra sản xuất trước hoá đơn nhập vào nên cần kiểm soát và điều chỉnh ngày phiếu xuất về thời hạn cùng ngày hoặc trước ngày xuất .
Cần kiểm tra cột số lượng, giá trị những mẫu sản phẩm tồn dư để tránh những lỗi sai trên .

Bước 5 : Kiểm tra lương trên TK 334 .

Kiểm tra chỉ tiêu 11 trên mẫu 05ABK – TNCN và mẫu 05BBK – TNCN phải trùng với phát sinh có của thông tin tài khoản 334 .

Bước 6 : Kiểm tra phận hệ giá tiền

– Kiểm tra cụ thể bảng tình hình lãi, lỗ theo từng mã mẫu sản phẩm so sánh với thông tin tài khoản lệch giá trên bảng cân đối số phát sinh so với giá vốn bán thành phẩm với công ty sản xuất .
– Kiểm tra chi tiết cụ thể TK 154 so với bảng tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh thương mại dở dang cuối kỳ

Bước 7 : Kiểm tra tính hài hòa và hợp lý giữa thông tin tài khoản lệch giá và thông tin tài khoản ngân sách .

Xem chênh lệch doanh thu và giá vốn đã phù hợp chưa. Phải để doanh thu lớn hơn giá vốn. Nếu vì lý do nào doanh thu nhỏ hơn giá vốn. Thì điều chỉnh lại định mức nguyên vật liệu hoặc điều chỉnh lại mức khấu hao TSCĐ hay phân bổ công cụ dụng cụ.

Bước 8 : Kiểm tra sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng nhà nước

– Đối với tiền mặt xem tại mỗi thời gian phải luôn luôn dương. Nếu như âm tiền thì phải làm hợp đồng mượn tiền cá thể và hạch toán
Nợ TK 111
Có TK 3338
Khi dương tiền đủ trả lại cho cá thể
Nợ TK 3338
Có TK 111
– Đối với tiền gửi ngân hàng nhà nước địa thế căn cứ sổ phụ kiểm tra ngược lại nợ công và xem số dư Nợ TK 112 luôn trùng với số dư còn lại trên thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của công ty do ngân hàng nhà nước thông tin .

Bước 9 : Cuối cùng kết chuyển tính doanh thu .

Nếu doanh thu cao nên thêm ngân sách như ngân sách lương. Nhưng ngân sách lương phải có hồ sơ nhân viên cấp dưới bản gốc có dấu của phường, xã làm địa thế căn cứ hồ sơ quyết toán .

Bước 10 : Cân đối chỉ tiêu .

Trước khi lập báo cáo tài chỉnh cần cân đối hết những chỉ tiêu trên cân đối số phát sinh rồi lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xem sự chênh lệch số tiền thuế TNDN đã nộp hàng quý so với cuối năm :
– Nếu như sau khi làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có số tiền thuế TNDN phải nộp lớn hơn những quý tạm tính đã nộp thì kế toán định khoản
Nợ TK 821
Có TK 3334
– Nếu như sau khi làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có số tiền thuế TNDN phải nộp bé hơn những quý tạm tính đã nộp thì kế toán định khoản .
Nợ TK 3334
Có TK 821 .
Trên đây Lamketoan. vn san sẻ những kinh nghiệm tay nghề cần kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính .
Chúc những bạn thành công xuất sắc !

0
0
Bình chọn

Bình chọn

Related Posts

About The Author

Add Comment