Phát hành cổ phiếu và kế toán phát hành cổ phiếu tại công ty cổ phần ở Mỹ (Phần 2) – Góc học tập

Bài viết Phát hành cổ phiếu và kế toán phát hành cổ phiếu tại công ty cổ phần ở Mỹ (Phần 2) – Góc học tập thuộc chủ đề về HỎi Đáp Là Gì thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://sotaythongthai.vn/ tìm hiểu Phát hành cổ phiếu và kế toán phát hành cổ phiếu tại công ty cổ phần ở Mỹ (Phần 2) – Góc học tập trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Phát hành cổ phiếu và kế toán phát hành cổ phiếu tại công ty cổ phần ở Mỹ (Phần 2) – Góc học tập”

Đánh giá về Phát hành cổ phiếu và kế toán phát hành cổ phiếu tại công ty cổ phần ở Mỹ (Phần 2) – Góc học tập


Xem nhanh
This video explains what additional paid-in capital is in the context of financial accounting. It also illustrates how to compute additional paid-in capital with an example journal entry for a stock issuance.

Edspira is the creation of Michael McLaughlin, an award-winning professor who went from teenage homelessness to a PhD. Edspira’s mission is to make a high-quality business education freely available to the world.

SUBSCRIBE FOR A FREE 53-PAGE GUIDE TO THE FINANCIAL STATEMENTS, PLUS:
• A 23-PAGE GUIDE TO MANAGERIAL ACCOUNTING
• A 44-PAGE GUIDE TO U.S. TAXATION
• A 75-PAGE GUIDE TO FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS
• MANY MORE FREE PDF GUIDES AND SPREADSHEETS
* http://eepurl.com/dIaa5z

SUPPORT EDSPIRA ON PATREON
*https://www.patreon.com/prof_mclaughlin

GET CERTIFIED IN FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS, IFRS 16, AND ASSET-LIABILITY MANAGEMENT
* https://edspira.thinkific.com

LISTEN TO THE SCHEME PODCAST
* Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/scheme/id1522352725
* Spotify: https://open.spotify.com/show/4WaNTqVFxISHlgcSWNT1kc
* Website: https://www.edspira.com/podcast-2/

GET TAX TIPS ON TIKTOK
* https://www.tiktok.com/@prof_mclaughlin

ACCESS INDEX OF VIDEOS
* https://www.edspira.com/index

CONNECT WITH EDSPIRA
* Facebook: https://www.facebook.com/Edspira
* Instagram: https://www.instagram.com/edspiradotcom
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/edspira

CONNECT WITH MICHAEL
* Twitter: https://www.twitter.com/Prof_McLaughlin
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/prof-michael-mclaughlin

ABOUT EDSPIRA AND ITS CREATOR
* https://www.edspira.com/about/
* https://michaelmclaughlin.com

Phát hành cổ phiếu và kế toán phát hành cổ phiếu tại Doanh nghiệp cổ phần ở Mỹ (Phần 2)

Hoàng Anh Thư

3. Phát hành Cổ phiếu thường

Cổ phần thường có thể là loại có mệnh giá (par value) hoặc không có mệnh giá (no par value).

3.1.           Cổ phiếu có mệnh giá

Mệnh giá của cổ phần được ghi rõ trong điều lệ của công ty và phải được thể hiện trên giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (stock certificate). Mệnh giá có thể là $0.01, $5, $100 hoặc bất kỳ giá trị nào cũng được tùy theo các nhà sáng lập Doanh nghiệp quy định. Ví dụ, mệnh giá của cổ phần thường của Google là $0.001 mà thôi. Nhìn chung thì mệnh giá của cổ phần thường có xu hướng thấp hơn mệnh giá của cổ phần ưu đãi bởi vì cổ phần ưu đãi chi trả cổ tức cố định là một tỷ lệ % của mệnh giá cổ phần.

Mệnh giá là một phần của vốn góp (capital stock) của công ty và mệnh giá cấu thành nên vốn pháp định của công ty (legal capital). Vốn pháp định là số vốn Doanh nghiệp không được dùng trừ khi công ty phá sản. công ty không được công bố cổ tức nếu việc công bố này khiến cho vốn chủ sở hữu (Shareholders’ equity) thấp hơn vốn pháp định (Legal Capital). do đó, mệnh giá (par value) là phần vốn dự trữ tối thiểu để bảo vệ quyền lợi của các chủ nợ. Khi phát hành cổ phiếu, nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá thì số tiền chênh lệch này sẽ được ghi nhận là Thặng dư vốn cổ phần (Paid-in Capital in excess of par hoăc Additional Paid-in Capital) và đó cũng chính là một phần của vốn góp của cổ đông.

3.2.           Cổ phiếu không mệnh giá

Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu không mệnh giá vì các lý do sau đây. Một là, theo sự hiểu không thấu đáo của một vài cổ đông, họ sẽ tùy tiện đánh đồng mệnh giá (par value) với thị giá của cổ phiếu àdo đó nếu phát hành cổ phiếu có mệnh giá, các nhà đầu tư dễ hiểu nhầm. Hai là, hầu hết các tiểu bang đều không cho phép phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá, Vì vậy nếu giá cổ phiếu của Doanh nghiệp không thể phát hành cao hơn mệnh giá thì Doanh nghiệp chẳng thể kêu gọi vốn được. Như vậy, so với cổ phiếu có mệnh giá, cổ phiếu không mệnh giá linh động hơn trong việc huy động vốn, Doanh nghiệp muốn bán với giá nào cũng được miễn là Doanh nghiệp thấy mức giá đó chấp nhận được mà không bị ràng buộc bởi giá bán tối thiểu (par value).

Luật của các tiểu bang thường quy định trong trường hợp cổ phiếu không mệnh giá thì các công ty phải đưa ra một mức giá trị ấn định (stated value) cho mỗi cổ phần mà Doanh nghiệp phát hành và giá trị ấn định này không cần phải dính dáng gì đến giá thị trường của cổ phiếu.  tổng giá trị ấn định thông thường sẽ do chính hội đồng quản trị công ty đặt ra trừ khi tiểu bang có quy định về một mức tổng giá trị ấn định tối thiểu. tổng giá trị ấn định này có thể được đặt ra trước hoặc sau khi cổ phiếu phát hành tùy theo ý muốn của hội đồng quản trị trừ khi luật tiểu bang có quy định khác. Cũng giống như mệnh giá (par value), tổng giá trị ấn định (stated value) được sử dụng để tạo thành vốn pháp định cho Doanh nghiệp. Nếu cổ phiếu phát hành không có mệnh giá lẫn không có tổng giá trị ấn định thì toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu này sẽ được sung vào vốn pháp định. Cho dù tiểu bang có quy định về việc phải đặt ra một mức giá trị ấn định hay không thì để tiện, hội đồng quản trị vẫn thường đặt tổng giá trị ấn định cho cổ phiếu của mình. Lưu ý, đây là loại cổ phiếu không mệnh giá, nên tổng giá trị ấn định nếu có cũng không bao giờ được thể hiện trên bề mặt của cổ phiếu, tổng giá trị này chỉ xuất hiện trong sổ sách kế toán của Doanh nghiệp mà thôi và được kế toán tương tự như mệnh giá (par value).

Ngày nay, loại cổ phiếu có mệnh giá đang ngày một ít dần và thay vào đó là cổ phiếu không mệnh giá.

4.      Kế toán phát hành cổ phiếu

4.1.           Kế toán khi phát hành cổ phiếu có mệnh giá

Khi công ty phát hành cổ phiếu có mệnh giá, tài khoản vốn góp (capital stock) được dùng thường là Common Stock hoặc Preferred Stock. Các tài khoản này sẽ được ghi Có theo tổng giá trị mệnh giá bất kể là số tiền nhận được từ việc phát hành cao hơn hay thấp hơn mệnh giá

Nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá (mà thông thường là như vậy), thì số tiền thặng dư sẽ được theo dõi trên tài khoản Paid in Capital in excess of Par – Common Stock hoặc Paid in Capital in excess of Par – Preferred Stock.  một số tài liệu khác thì ta có khả năng dùng tài khoản Additional Paid in Capital.

Dr Cash

Cr Common Stock hoặc Cr Preferred Stock

Cr Paid in Capital in excess of Par – Common Stock hoặc Preferred Stock

Nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá, chúng ta sẽ dùng tài khoản Discount on Capital Stock, chúng ta ghi Nợ tài khoản này cho phần chênh lệch.

Dr Cash

Dr Discount on Capital Stock

Cr Common Stock

tuy nhiên, tình trạng này hiếm khi xảy ra vì việc phát hành dưới mệnh giá là vi phạm pháp luật theo quy định ở nhiều tiểu bang.

4.2.           Kế toán cho Cổ phiếu không mệnh giá

Lưu ý: Khi cổ phiếu không mệnh giá được đặt/gán cho một tổng giá trị ấn định thì giá trị ấn định này sẽ đóng vai trò như mệnh giá trong việc làm vốn pháp định cho công ty

Hầu hết các tiểu bang đều quy định rằng tất cả hay một phần số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu không mệnh giá đều đặn trở thành vốn phát định. Mục tiêu của quy định này là nhằm bảo vệ tài sản của Doanh nghiệp cho các chủ nợ.

Nếu Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu thường không mệnh giá thì toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được định khoản như sau:

Dr Cash

Cr Common Stock

Bởi vì cổ phiếu này không mệnh giá hoặc không có giá trị ấn định nên toàn bộ số tiền sẽ được ghi có cho tài khoản Common Stock và là một phần vốn pháp định cho công ty.

Nếu cố phiếu không mệnh giá mà có giá trị ấn định thì chúng ta sẽ kế toán như trường hợp cổ phiếu mệnh giá

Dr Cash

Cr Common Stock

Cr Paid in capital in excess of stated value – Common StockCác câu hỏi về additional paid-in capital là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê additional paid-in capital là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết additional paid-in capital là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết additional paid-in capital là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết additional paid-in capital là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về additional paid-in capital là gì


Các hình ảnh về additional paid-in capital là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm kiến thức về additional paid-in capital là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm nội dung về additional paid-in capital là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://sotaythongthai.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://sotaythongthai.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author